Státní závěrečné zkoušky

SZZK se skládají  ve dvou dnech, termíny jsou dány harmonogramem akademického roku a jejich realizace na katedře psychologie souvisí s tématy DP a počtem uchazečů, datum konání SZZK je studentovi určen v termínu, na který se přihlásí.

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram státních zkoušek na katedře psychologie v akademickém roce 2021 – 2022:zimní termín:

1. termín31.1.2022 (obhajoba) + 1.2.2022 (zkouška) 

2.termín 2.2.2022 (obhajoba) + 3.2.2022(zkouška)

odevzdání DP do SIS do 13.12.2021

jarní termín:

1. termín -??(obhajoba) + ?? (zkouška) 

2. termín – ?? (obhajoba) + ?? (zkouška)

odevzdání DP do SIS do ??

podzimní termín: 

1. termín ??

2. termín ??

odevzdání DP do SIS do ??

K obhajobě doneste prosím jeden vytištěný exemplář, na sekretariát není potřeba žádný.

 

Okruhy otázek ke SZZK: PROBÍHÁ AKTUALIZACE

  • Povinný předmět – OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI
  • Povinný – PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA
  • Povinný předmět – PSYCHOLOGICKÁ METODOLOGIE
  • Specializační předmět – KLINICKÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ
  • Specializační předmět – PEDAGOGICKÁ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE-
  • Specializační předmět – PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE 
  • Specializační předmět – SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE A JEJÍ APLIKACE
  • Specializační předmět – VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE A JEJÍ APLIKACE

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské > Státní závěrečné zkoušky