Státní závěrečné zkoušky

SZZK se skládají  ve dvou dnech, termíny jsou dány harmonogramem akademického roku a jejich realizace na katedře psychologie souvisí s tématy DP a počtem uchazečů, datum konání SZZK je studentovi určen v termínu, na který se přihlásí.

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram státních zkoušek na katedře psychologie v akademickém roce 2021-2022:zimní termín:

1. termín – 31. 1. 2022 (obhajoba) + 1. 2. 2022 (zkouška) 

odevzdání DP do SIS do 13. 12. 2021

 

jarní termín:

1. termín – 30. 5. 2022 (obhajoba) + 31. 5. 2022 (zkouška) 

2. termín – 1. 6. 2022 (obhajoba) + 2. 6. 2022 (zkouška)

odevzdání DP do SIS do 11. 4. 2022

 

podzimní termín: 

1. termín 5.9., 12.9. 2022

2. termín 13.-14.9. 2022

odevzdání DP do SIS do 24.7. 2022

 

 

Okruhy otázek ke SZZK: 

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské > Státní závěrečné zkoušky