Státní závěrečné zkoušky

SZZK se skládají  ve dvou dnech, termíny jsou dány harmonogramem akademického roku a jejich realizace na katedře psychologie souvisí s tématy DP a počtem uchazečů, datum konání SZZK je studentovi určen v termínu, na který se přihlásí.

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram státních zkoušek na katedře psychologie v akademickém roce 2022-2023:zimní termín:

1. termín – 30. 1.2023 (obhajoba) + 31.1.2023 (zkouška) 

2. termín–1.-2.2.2023

odevzdání DP do SIS do 14. 12. 2022 do 6 hodin

Tištěnou verzi přineste k obhajobě (nebo i v elektronické verzi např. na tablet

 

jarní termín:

1. termín – 29. 5. 2023 (obhajoba) + 30. 5. 2023 (zkouška) 

2. termín – 31.5.2023 (obhajoba) + 1.6. 2023 (zkouška)

odevzdání DP do SIS do 11. 4. 2023 do 7:00

Tištěnou verzi přineste k obhajobě (nebo i v elektronické verzi např. na tablet

podzimní termín: 

1. termín–  11.9., 12.9. 2023

2. termín– 13.9, 14.9. 2023

odevzdání DP do SIS do 29.6.2023 do 7:00

Tištěnou verzi přineste k obhajobě

 

 

Okruhy otázek ke SZZK: 

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské > Státní závěrečné zkoušky