Státní závěrečné zkoušky

SZZK se skládají  ve dvou dnech, termíny jsou dány harmonogramem akademického roku a jejich realizace na katedře psychologie souvisí s tématy DP a počtem uchazečů, datum konání SZZK je studentovi určen v termínu, na který se přihlásí.

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram státních zkoušek na katedře psychologie v akademickém roce 2019-2020:  • zimní termín: 21.1. (obhajoba) +22.1. (zkouška) a 23.1. (obhajoba)+24.1. (zkouška):odevzdání DP na sekretariát: do 12.12.2019 v úředních hodinách
  • jarní termín: 26.5. (obhajoba) + 27.5. (zkouška) a 28.5. (obhajoba) + 29.5.(zkouška): odevzdání DP na sekretariát: 9.4. od 10-12 nebo 14.4.2020 od 15-17
  • podzimní termín: 1.-2.9.2020 a 14.-15.9.: odevzdání DP na sekretariát: kolem 22.7. bude upřesněno

!! DP odevzdáváte ve 2 výtiscích (mohou být i v kroužkové vazbě) na sekretariát KPS. Oba výtisky vám budou vráceny.

!! V den odevzdání DP nahrajte práci i do SIS.

Okruhy otázek ke SZZK:

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské > Státní závěrečné zkoušky