Státní závěrečné zkoušky

SZZK se skládají  ve dvou dnech, termíny jsou dány harmonogramem akademického roku a jejich realizace na katedře psychologie souvisí s tématy DP a počtem uchazečů, datum konání SZZK je studentovi určen v termínu, na který se přihlásí.

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram státních zkoušek na katedře psychologie

zimní termín

obhajoby DP- 23.-24.1. 2018

závěrečná zkouška – 31.1.-1.2. 2018

odevzdání DP – do 18.12.2017 *

přihlášky v SIS –  8.12.2017

kontrola splnění stud.povinností -10.1.2018

jarní termín

obhajoby DP- 21.-22.5. 2018

závěrečná zkouška – 29.-30.5. 2018

odevzdání DP – do 10.4.

přihlášky v SIS -16.4.

kontrola splnění stud.povinností  -10.5.

podzimní termín

obhajoby DP- 3.-4.9.2018

závěrečná zkouška –7., 10.9. 2018

odevzdání DP – do 3.7., a pak od 23.-31.7. (31.7. je poslední den)

přihlášky v SIS -12.7.

kontrola splnění stud.povinností  -22.8.

*DP odevzdáváte ve 2 výtiscích v pevné vazbě na sekretariát KPS. Oba výtisky vám budou vráceny. Může být i oboustranný tisk.

Okruhy otázek ke SZZK

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské > Státní závěrečné zkoušky