Státní závěrečné zkoušky

SZZK se skládají  ve dvou dnech, termíny jsou dány harmonogramem akademického roku a jejich realizace na katedře psychologie souvisí s tématy DP a počtem uchazečů, datum konání SZZK je studentovi určen v termínu, na který se přihlásí.

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram státních zkoušek na katedře psychologiezimní termín -22.-23.1. 2019 (22.1. obhajoby, 23.1. státnice)

odevzdání DP- do 12.12. 2018

jarní termín – 21.-22.5. 2019 a 27.-28.5. 2019

odevzdání DP – do 16.4.2019

podzimní termín-2.-3.9. 2019 a 4.-5.9. 2019

odevzdání DP

 

*DP odevzdáváte ve 2 výtiscích v pevné vazbě na sekretariát KPS. Oba výtisky vám budou vráceny. Může být i oboustranný tisk.

Okruhy otázek ke SZZK

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské > Státní závěrečné zkoušky