Státní závěrečné zkoušky

SZZK se skládají  ve dvou dnech, termíny jsou dány harmonogramem akademického roku a jejich realizace na katedře psychologie souvisí s tématy DP a počtem uchazečů, datum konání SZZK je studentovi určen v termínu, na který se přihlásí.

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram státních zkoušek na katedře psychologie v akademickém roce 2020-2021:zimní termín: 25.1. (obhajoba) +26.1. (zkouška) a 2.2. (obhajoba)+3.2. (zkouška):odevzdání DP do SIS do 9.12. a na sekretariát: 10.12. od 10-12 hodin

tištěná verze se v současné době neodevzdává

jarní termín: 24.5. (obhajoba) +25.5. (zkouška) a 26.5. (obhajoba)+ 27.5. (zkouška):odevzdání DP do SIS do 14.4.. a na sekretariát: 15.4. od 10-12 hodin
podzimní termín: 

 

!! DP odevzdáváte ve 2 výtiscích (mohou být i v kroužkové vazbě) na sekretariát KPS. Oba výtisky vám budou vráceny.

 

Okruhy otázek ke SZZK:

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské > Státní závěrečné zkoušky