Státní závěrečné zkoušky

SZZK se skládají  ve dvou dnech, termíny jsou dány harmonogramem akademického roku a jejich realizace na katedře psychologie souvisí s tématy DP a počtem uchazečů, datum konání SZZK je studentovi určen v termínu, na který se přihlásí.

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram státních zkoušek na katedře psychologie v akademickém roce 2019-2020:zimní termín: 21.1. (obhajoba) +22.1. (zkouška) a 23.1. (obhajoba)+24.1. (zkouška):odevzdání DP na sekretariát: do 12.12.2019 v úředních hodinách
jarní termín: 26.5. (obhajoba) + 27.5. (zkouška) a 28.5. (obhajoba) + 29.5.(zkouška): NOVÝ  TERMÍN  29.6. -30.6.2020.

odevzdání DP do 14.4.2020  do 30.4. 2020 v SIS

Dle nového opatření děkana 5/2020 v návaznosti na nouzový stav, student neodevzdává vytištěnou verzi závěrečné práce.

 

podzimní termín: 1.-2.9. a 14.-15.9. 2020: odevzdání DP do SIS do 27.7. do 7 hodin. Tištěnou verzi noste prosím na sekretariát od 20.7. do 6.8. vždy v úterý a čtvrtek 10-12.

 

!! DP odevzdáváte ve 2 výtiscích (mohou být i v kroužkové vazbě) na sekretariát KPS. Oba výtisky vám budou vráceny.

 

Okruhy otázek ke SZZK:

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské > Státní závěrečné zkoušky