Státní závěrečné zkoušky

SZZK se skládají  ve dvou dnech, termíny jsou dány harmonogramem akademického roku a jejich realizace na katedře psychologie souvisí s tématy DP a počtem uchazečů, datum konání SZZK je studentovi určen v termínu, na který se přihlásí.

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram státních zkoušek na katedře psychologiejarní termín – 21.-22.5. 2019 a 27.-28.5. 2019

odevzdání DP – posun až do 24.4. 2019 (24.4. mezi 9,30-11) – od 15.-19.4. sekretariát uzavřen, odevzdávat lze u Mgr. E. Sadílkové (viz konzultační hodiny)

 

podzimní termín-2.-3.9. 2019 a 4.-5.9. 2019

odevzdání DP- do 4.7. a pak 23.7. od 14-17h (mezi tím, možná domluva s Mgr. Sadílkovou)

 

*DP odevzdáváte ve 2 výtiscích (mohou být v kroužkové vazbě) na sekretariát KPS. Oba výtisky vám budou vráceny.

Okruhy otázek ke SZZK

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské > Státní závěrečné zkoušky