Státní závěrečné zkoušky

SZZK se skládají  ve dvou dnech, termíny jsou dány harmonogramem akademického roku a jejich realizace na katedře psychologie souvisí s tématy DP a počtem uchazečů, datum konání SZZK je studentovi určen v termínu, na který se přihlásí. Obhajoba DP vždy předchází státní závěrečné zkoušce. Státnice jsou rozeděleny do dvou termínů-1.den obhajoba (cca 35 min) a 2.den státnice (cca 45 min).

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram státních zkoušek na katedře psychologie v akademickém roce 2023-2024:zimní termín: 30.1., 1.2.2024

odevzdání DP do SIS do 14. 12. 2023 

Tištěnou verzi přineste k obhajobě 

 

jarní termín: 27.-30.5.2024

odevzdání DP do SIS do 11.4.2024 do 8:00

Tištěnou verzi přineste k obhajobě

podzimní termín 4.-6.9., 9.9.2024

odevzdání DP do SIS do 24.6.2024 do 7:00

Tištěnou verzi přineste k obhajobě

 

 

Okruhy otázek ke SZZK: 

aktualizované otázky k zářijovým státnicím 2024:

 

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské > Státní závěrečné zkoušky