Státní závěrečné zkoušky

SZZK se skládají  ve dvou dnech, termíny jsou dány harmonogramem akademického roku a jejich realizace na katedře psychologie souvisí s tématy DP a počtem uchazečů, datum konání SZZK je studentovi určen v termínu, na který se přihlásí.

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram státních zkoušek na katedře psychologie v akademickém roce 2018-2019:  • jarní termín21.5. (obhajoba) + 22.5. (zkouška) a 27.5. (obhajoba) + 28.5.(zkouška) 
  • podzimní termín: 2.-3.9. 2019 a 4.-5.9. 2019

Odevzdání DP na sekretariát u Radky Hradcové je možné do 4.7.2019 a poté v úterý 23.7.2019 od 14-17:00 (ve dnech 8.-22.7.2019, kdy má paní Hradcová dovolenou, je možné domluvit se na odevzdání s Mgr. Sadílkovou).

  • DP odevzdáváte ve 2 výtiscích (mohou být i v kroužkové vazbě) na sekretariát KPS. Oba výtisky vám budou vráceny.
  • V den odevzdání DP nahrajte práci i do SIS.

Okruhy otázek ke SZZK

 

Úvod > Studium > Navazující magisterské > Státní závěrečné zkoušky