Mgr. Jana Dlouhá

Mgr. Jana Dlouhá

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 329

Mgr. Katedra psychologie, FF UK, 2014
Ph.D. aktuálně dokončuji, Sociální psychologie a psychologie práce, KPS FF UK

 

Oblasti výzkumu

Psychometrie

 

Výzkumná témata

Teorie odpovědi na položku, počítačové adaptivní testování, strojové učení, textová analýza a
zpracování přirozeného jazyka, detekce podvádění v testech

 

Aktuálně probíhající výzkum

Ústav informatiky AV ČR spolupráce na grantech doc. Martinkové
GAČR Teoretické základy výpočetní psychometrie

TAČR Výzvy pro hodnocení znalostí: Analytická podpora tvorby znalostních testů

 

Rozvrh

 

Závěrečné práce

 

 

Publikace

  • Bahník Š., Vranka M., Dlouhá J.: X good things in life : Processing fluency effects in the Three good things in life exercise. Journal of Research in Personality, 2015, č. • no. 55, s. • p. 91-97. ISSN 0092-6566.

 

Granty a projekty

 

Příspěvky na konferencích

Dlouhá, J., & Höschlová, E. (2022, September 20-22). 4elements (4el)
personality inventory: Computerized adaptive personality assessment in the
work environment. paper presented at the 8th conference of the
international association for computerized adaptive testing 2022,
frankfurt am main, germany.

Dlouhá, J., Štěpánek, L., & Martinková, P. (2022, July 11-15). Item difficulty
prediction using computational psychometrics and linguistic algorithms.
poster presented at the international meeting of psychometric society 2022,
bologna, italy.

Höschlová, E., Dlouhá, J., & Bahbouh, R. (2021, July 18-23). 4elements
inventory: Modern psychometrics applied to an ancient metaphor of the big
four personality. paper presented at the 32nd international congress of
psychology 2021, prague, czech republic.
Štěpánek, L., Dlouhá, J., & Martinková, P. (2022, July 11-15). Machine-
learning methods for item difficulty prediction using item text features.
poster presented at the international meeting of psychometric society 2022,
bologna, italy.