Mgr. Jana Dlouhá

Mgr. Jana Dlouhá

Funkce
 • OBD (Agenda) - Katedra psychologie
Konzultační hodiny

  Pondělí 14:10 - 15:10 (případně po domluvě středa)  Celetná 20, č. 153c

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 329

 • Mgr. Katedra psychologie, FF UK, 2014
 • Ph.D. aktuálně dokončuji, Sociální psychologie a psychologie práce, KPS FF UK

Rozvrh

Oblasti výzkumu

Psychometrie

 

Výzkumná témata

 • Teorie odpovědi na položku
 • Počítačové adaptivní testování
 • Strojové učení
 • Textová analýza a zpracování přirozeného jazyka
 • Detekce podvádění v testech

Aktuálně probíhající výzkum

Ústav informatiky AV ČR spolupráce na grantech doc. Martinkové
GAČR Teoretické základy výpočetní psychometrie

TAČR Výzvy pro hodnocení znalostí: Analytická podpora tvorby znalostních testů

 

Publikace

 • Štěpánek L., Dlouhá J., Martinková P.: Item Difficulty Prediction Using Item Text Features: Comparison of Predictive Performance across Machine-Learning Algorithms. Mathematics, 2023, č. • no. 11. ISSN 2227-7390.
 • Bahník Š., Vranka M., Dlouhá J.: X good things in life : Processing fluency effects in the Three good things in life exercise. Journal of Research in Personality, 2015, č. • no. 55, s. • p. 91-97. ISSN 0092-6566.

Příspěvky na konferencích

 • Dlouhá, J., & Höschlová, E. (2022, September 20-22). 4elements (4el) personality inventory: Computerized adaptive personality assessment in the work environment. paper presented at the 8th conference of the international association for computerized adaptive testing 2022, frankfurt am main, germany.
 • Dlouhá, J., Štěpánek, L., & Martinková, P. (2022, July 11-15). Item difficulty prediction using computational psychometrics and linguistic algorithms. poster presented at the international meeting of psychometric society 2022, bologna, italy.
 • Höschlová, E., Dlouhá, J., & Bahbouh, R. (2021, July 18-23). 4elements inventory: Modern psychometrics applied to an ancient metaphor of the big four personality. paper presented at the 32nd international congress of psychology 2021, prague, czech republic.
 • Štěpánek, L., Dlouhá, J., & Martinková, P. (2022, July 11-15). Machine- learning methods for item difficulty prediction using item text features. poster presented at the international meeting of psychometric society 2022, bologna, italy.

Závěrečné práce