Oborový teoreticko-metodologický seminář

Oborový teoreticko-metodologický seminář (AXPPTMS02)

V blokovém uspořádání jde o soubor přednášek předních domácích či zahraničních odborníků v metodologii (psychologů, sociologů, lékařů apod.) zaměřený na aktuální obecné otázky metodologie nebo na prezentaci výsledků výzkumů a jejich metodologického uchopení, zpracování a prezentování výsledků; následuje diskuze přednášejících a doktorandů (workshop) k otázkám vlastních projektů doktorandů.

K zápočtu OTMS student předloží písemnou práci v rozsahu nejméně 10 NS věnovanou metodologickým otázkám svého disertačního projektu (jde o jednou z povinností kontroly jeho postupného řešení).

Termín zápisu a plnění: 1. – 2. rok studia

Termín :

Seminář OTMS proběhne v měsíci září 2024. Jakmile bude známo konkrétní datum konání obdržíte spolu s ním i další informace e-mailem.

ZDE POZVÁNKA

Změny v programu jsou vyhrazeny. Témata semináře budou upřesněna společně s formou jeho realizace (v souladu s možnostmi epidemiologické situace).

 

Úvod > Studium > Doktorské > Oborový teoreticko-metodologický seminář