Oborový teoreticko-metodologický seminář

Oborový teoreticko-metodologický seminář (AXPPTMS02)

V blokovém uspořádání jde o soubor přednášek předních domácích či zahraničních odborníků v metodologii (psychologů, sociologů, lékařů apod.) zaměřený na aktuální obecné otázky metodologie nebo na prezentaci výsledků výzkumů a jejich metodologického uchopení, zpracování a prezentování výsledků; následuje diskuze přednášejících a doktorandů (workshop) k otázkám vlastních projektů doktorandů.

K zápočtu OTMS student předloží písemnou práci v rozsahu nejméně 10 NS věnovanou metodologickým otázkám svého disertačního projektu (jde o jednou z povinností kontroly jeho postupného řešení).

Termín zápisu a plnění: 1. – 2. rok studia

Termín příštího OTMS: již teď si můžete rezervovat období 8-10.2.2021. Konkrétní dva dny budou specifikovány na základě časových možností hostů.

 

Úvod > Studium > Doktorské > Oborový teoreticko-metodologický seminář