Oborový teoreticko-metodologický seminář

Oborový teoreticko-metodologický seminář (AXPPTMS02)

V blokovém uspořádání jde o soubor přednášek předních domácích či zahraničních odborníků v metodologii (psychologů, sociologů, lékařů apod.) zaměřený na aktuální obecné otázky metodologie nebo na prezentaci výsledků výzkumů a jejich metodologického uchopení, zpracování a prezentování výsledků; následuje diskuze přednášejících a doktorandů (workshop) k otázkám vlastních projektů doktorandů.

K zápočtu OTMS student předloží písemnou práci v rozsahu nejméně 10 NS věnovanou metodologickým otázkám svého disertačního projektu (jde o jednou z povinností kontroly jeho postupného řešení).

Termín zápisu a plnění: 1. – 2. rok studia

Termín příštího OTMS: 9-10. 2. 2021. Celý seminář proběhne online prostřednictvím platformy ZOOM, všichni přihlášení obdrží link mailem.

9. 2. 2021
  9:00 – 9:10 doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.Úvod semináře, souhrn informací k písemným pracím
  9:10 – 11:00 PhDr. Eva Höschlová – Úvod do strukturního modelování (SEM), Ph.D., Mgr. Jana Dlouhá – Explorační strukturní modelování (ESEM) v psychometrii
11:20 – 13:20 Mgr. Ivana Šípová, Ph.D. – Analýza týmových dat
13:20 – 14:20 pauza na oběd
14:20 – 16:30 Mgr. Jitka Taušová, Ph.D. – Invariance ve strukturálních modelech a konfirmační faktorové analýze
 
10. 2. 2021
  9:00 – 13:00 doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D. – Kvalitativní metody v praxi
13:00 – 13:50 pauza na oběd
13:50 – 14:50 Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. – Kvalitativní metodologie
15:00 – 16:15 Mgr. Kamila Urban, Ph.D., PhDr. Marek Urban, PhD. – Meranie presnosti metakognitívnych úsudkov

Změny v programu jsou vyhrazeny. Témata semináře budou upřesněna společně s formou jeho realizace (v souladu s možnostmi epidemiologické situace).

 

Úvod > Studium > Doktorské > Oborový teoreticko-metodologický seminář