Příběh československé psychologie

V nakladatelství Portál vyšla kniha Příběh československé psychologie pod editorským vedením Iva Čermáka a Radovana Šikla, pracovníků Psychologického ústavu AV ČR.

Více informací
Studentská experimentální laboratoř

laboratoř PLESS

„Zaregistrujte se v experimentální laboratoř PLESS při Katedře psychologie FF UK a účastněte se výzkumů, které hýbou vědou.
Rádi se s vámi budeme setkávat v laboratořích v centru Prahy a věříme, že budete odcházet s novými znalostmi,
vhledem do soudobých výzkumů a schopností
jejich aplikace v praxi.“

Více informací