FAQ

  • Existuje ideální počet prostudované literatury?

Ideální počet prostudované literatury není stanoven, záleží na typu a náročnosti uváděných titulů.

  • Jakou literaturu mám uvést do seznamu?

V seznamu literatury uvádějte pouze tituly, které jste přečetli, a které jsou relevantní pro obor psychologie. Základ seznamu by měly tvořit odborné psychologické knihy a učebnice, ale můžete přidat i vědecké články. Jako doplňující literaturu lze uvést knihy z příbuzných oborů, jako je filozofie, biologie, lékařství, sociologie, pedagogika. Beletristické tituly či film a umění mohou být v seznamu zdrojů rovněž uvedeny, nejsou však považovány za jeho klíčovou část – komise bude posuzovat schopnost uchazeče prostudovat si a samostatně prezentovat odbornou psychologickou literaturu.

  • Jak vypadá esej na psychologické téma?

Uchazeč si volí jedno ze tří témat. I vzhledem k časové dotaci se jedná o krátkou esej, zamyšlení nad vybraným tématem z oblasti psychologie.

  • Môžeme absolvovať celé prijímacie skúšky, z našej strany, v slovenskom jazyku?

Písemný test je v českém jazyce (esej můžete psát slovensky), u ústní zkoušky můžete mluvit slovensky.

  • Jak moc ovlivňuje úroveň znalosti anglického jazyka studium oboru psychologie?

Předpokládáme, že studenti psychologie ovládají anglický jazyk minimálně v té míře, že mohou pracovat s odbornou literaturou v angličtině (některá povinná a doporučená literatura ke kurzům je v angličtině).

  • Jak velký vliv má ve druhém kole přijímacího řízení skutečnost, že uchazeč nemá nějaké aktivity, které by mohl doložit (vědecké soutěže, dobrovolnická činnost)?

K odborným aktivitám se přihlíží, netvoří však hlavní část přijímací zkoušky.

  • Je možné absolvovat bakalářské studium oboru psychologie na jiné univerzitě a nastoupit na FF UK až na navazující magisterské studium?

Ano, do navazujícího magisterského studia na FF UK se mohou hlásit i absolventi bakalářského stupně psychologie na jiných fakultách a univerzitách.