Charakteristika oboru Bc.

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 3 roky, pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným studijním programem

Požadavky studia oboru: Studijní plán bakalářského studia oboru psychologie, požadavky na jeho úspěšné splnění a profil absolventa kladou nároky na porozumění vybraným souvislostem fungování společnosti, rozvinuté logické a analytické myšlení, formulační pohotovost a dobré komunikační kompetence (včetně správné výslovnosti), porozumění člověku, dovednost vcítit se, odpovídající osobnostní stabilitu a zralost.