doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

Konzultační hodiny

  Celetná 20, místnost 153a, po předchozí domluvě, nebo online

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 16 - STOCKHAUS
Místnost č. 153A

 

Ph.D., Masarykova univerzita, 2010 

Doc., Univerzita Karlova, 2017 

 

Oblasti výzkumu 

 

Pedagogická a školní psychologie 

Pozitivní psychologie 

Psychologie práce a organizace 

Psychologie sportu 

Vývojová psychologie 

Kvalita života a well-being 

Motivace 

 

Výzkumná témata 

Sociální a motivační determinanty rozvoje vzdělávacího potenciálu a nadání; Výkonová motivace; Pracovní podmínky a pracovní zdraví; Kvalita života a well-being  

 

Aktuálně probíhající výzkum 

Jiří Mudrák se ve svém výzkumu věnuje interakcím mezi sociálními/organizačními a motivačními/ behaviorálními faktory, které ovlivňují rozvoj kompetence a well-being v průběhu života a v různých vývojových kontextech.  V poslední době se ve svých výzkumných projektech zaměřuje především na organizační faktory souvisejících s well-being a produktivitou pracovníků ve vysokém školství, dále na vzdělávací podmínky ovlivňující úspěšný rozvoj vzdělávacího potenciálu u dětí a dospívajících, sportovní motivací u soutěžních sportovců, či životní styl a jeho souvislost s kvalitou života.  

V těchto výzkumných projektech aplikuje kvantitativní i kvalitativní metody a teoreticky vychází ze systemického přístupu, v jehož rámci integruje modely organizační psychologie (teorie „job demands-resources“, „job crafting“), kognitivní psychologie (teorie „deliberate practice“), motivační psychologie (např. „self-determination“,  and „expectancy-value“ teorie), vývojové psychologie (ekologický model vývoje) či konstruktivistické přístupy.  

 

Závěrečné práce

 

 

Publikace

 • Takács L., Smolík F., Lacinová L., Dansova P., Feng T., Mudrák J., Zábrodská K., Monk C.: Emergency cesarean section is a risk factor for depressive symptoms when breastfeeding is limited. Journal of Psychosomatic Research, 2022, č. • no. 153. ISSN 0022-3999.
 • Crossan W., Mudrák J., Helešic T.: Examining adolescent football dropout in the Czech Republic. Acta Gymnica [online], 2022, č. • no. 52, s. • p. 1-8. ISSN 2336-4912.
 • Mudrák J., Zábrodská K., Machovcová K., Cidlinská K., Takács L.: Competing values at public universities: Organisational cultures and job demands-resources in academic departments. Higher Education Quarterly, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 1-21. ISSN 0951-5224.
 • Zábrodská K., Mudrák J., Rozumová E., Takács L.: OČEKÁVÁNÍ ÚSPĚCHU, HODNOTA VÝKONU A SEBEREGULACE: TYPOLOGIE VÝKONOVÉ MOTIVACE STUDENTŮ PEDAGOGICKÝCH OBORŮ ZALOŽENÁ NA KLASTROVÉ ANALÝZE DOTAZNÍKU MOTIVACE K VÝKONU. Studia paedagogica, 2021, č. • no. 26, s. • p. 145-166. ISSN 1803-7437.
 • Mudrák J., Slepička P., Slepičková I., Zábrodská K., Sedláčková Knoblochová M.: Motivational beliefs and subjective effort in adolescent athletes. International Journal of Sport Psychology, 2021, č. • no. 52, s. • p. 335-354. ISSN 0047-0767.
 • Macho J., Mudrák J., Slepička P.: Enhancing the Self: Amateur Bodybuilders Making Sense of Experiences With Appearance and Performance-Enhancing Drugs. Frontiers in Psychology, 2021, č. • no. 12. ISSN 1664-1078.
 • Sedláčková Knoblochová M., Mudrák J., Slepička P.: Achievement goal orientations, sport motivation and competitive performance in beach volleyball players. Acta Gymnica, 2021, č. • no. 51, s. • p. 1-7. ISSN 2336-4912.
 • Dostálová R., Stillman C., Erickson K., Slepička P., Mudrák J.: The relationship between physical activity, self-perceived health, and cognitive function in older adults. Brain Sciences [online], 2021, č. • no. 11, s. • p. 1-12. ISSN 2076-3425.
 • Slepička P., Slepičková I., Mudrák J.: Psychological Aspects of Sport Doping among Czech adolescents. In Parry Martínková I., Parry S., Reppold Filho A.: Research in physical education and sport in Brasil and the Czech republic. Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2020, s. • p. 47-64. ISBN 0-000-00000-0.
 • Mudrák J., Zábrodská K., Machovcová K.: Psychological constructions of learning potential and a systemic approach to the development of excellence. High Ability Studies, 2020, č. • no. 31, s. • p. 181-212. ISSN 1359-8139.
 • Mudrák J., Zábrodská K., Takács L.: Systemic Approach to the Development of Reading Literacy: Family Resources, School Grades, and Reading Motivation in Fourth-Grade Pupils. Frontiers in Psychology [online], 2020, č. • no. 11. ISSN 1664-1078.
 • Parry Martínková I., Parry S., Reinaldo A., Filho R., Waic M., Kříž P., Slepička P., Slepičková I., Mudrák J., Turčová I., Neuman J., Vařeková J., Daďová K., Reismüller R.: Research in Physical Education and Sport in the Czech Republic and Brazil. Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2020. 220 s. • p. ISBN 978-65-89263-05-0.
 • Slepička P., Slepičková I., Mudrák J.: Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže. Praha, Karolinum, 2018. 180 s. • p. ISBN 978-80-246-3995-6.
 • Mudrák J., Slepička P., Slepičková I.: Sport motivation and doping in adolescent athletes. PLoS One, 2018, č. • no. 13. ISSN 1932-6203.
 • Mudrák J., Slepička P., Elavsky S.: Social Cognitive Determinants of Physical Activity in Czech Older Adults. Journal of Aging and Physical Activity, 2017, č. • no. 25, s. • p. 196-204. ISSN 1063-8652.
 • Slepička P., Mudrák J., Slepičková I.: Situační faktory a tendence k užívání dopingu ve sportu dětí a mládeže. Studia Kinanthropologica, 2017, č. • no. 18, s. • p. 135-141. ISSN 1213-2101.
 • Slepička P., Mudrák J., Slepičková I.: SEBEDETERMINACE JAKO PREDIKÁTOR POSTOJŮ K DOPINGU A JEHO UŽÍVÁNÍ VE SPORTU MLÁDEŽE. Studia Kinanthropologica, 2016, č. • no. 17, s. • p. 435-442. ISSN 1213-2101.
 • Slepička P., Slepičková I., Mudrák J., Pšajdlová L.: SPORT AS AN EDUCATIONAL INSTRUMENT IN CHILDREN AND YOUTH DEVELOPMENT. Journal of International Scientific Publication : Educational Alternatives [online], 2016, č. • no. 14, s. • p. 64-71. ISSN 1314-7277.
 • Hlaváčková R., Mudrák J., Slepička P.: Seberegulace jako prediktor fyzické aktivity u starších dospělých. In Štěpánková H., Šlamberová R.: STÁRNUTÍ 2016. Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 52-60. ISBN 978-80-87878-23-1.
 • Slepičková I., Slepička P., Mudrák J.: Změny sportu jako sociálního jevu ve vztahu k dopingu. In Slepička P.: Problematika dopingu se zaměřením na sport dětí a mládeže. Praha, FTVS UK, 2016, s. • p. 62-71. ISBN 978-80-87647-29-5.
 • Mudrák J., Slepička P., Slepičková I.: DOPING U ČESKÝCH ADOLESCENTŮ: PREVALENCE A POSTOJE. Československá psychologie, 2016, č. • no. 60, s. • p. 441-454. ISSN 0009-062X.
 • Slepička P., Mudrák J., Slepičková I., Hlaváčková R., Novotná K.: Motivační orientace a doping ve sportu dětí a mládeže. Česká kinantropologie, 2016, č. • no. 20, s. • p. 7-18. ISSN 1211-9261.
 • Slepička P., Mudrák J., Slepičková I.: Doping jako rizikové chování sportující mládeže. In Slepička P.: Problematika dopingu se zaměřením na sport dětí a mládeže. Praha, FTVS UK, 2016, s. • p. 72-87. ISBN 978-80-87647-29-5.
 • Mudrák J., Slepička P., Slepičková I.: Prevalence dopingu a postoje k dopingu u české mládeže. In Slepička P.: Problematika dopingu se zaměřením na sport dětí a mládeže. Praha, FTV, 2016, s. • p. 88-99. ISBN 978-80-87647-29-5.
 • Mudrák J., Štochl J., Slepička P., Elavsky S.: Physical activity, self-efficacy, and quality of life in older Czech adults. European Journal of Ageing, 2016, č. • no. 13, s. • p. 5-14. ISSN 1613-9372.
 • Slepička P., Mudrák J., Slepičková I.: Sport a pohyb v životě seniorů. Praha, Karolinum, 2015. 162 s. • p. ISBN 978-80-246-3110-3.
 • Mudrák J.: Nadané děti a jejich rozvoj. Praha, Grada, 2015. 176 s. • p. ISBN 978-80-247-5089-7.
 • Mudrák J., Zabrodska K.: Childhood Giftedness, Adolescent Agency: A Systemic Multiple-Case Study. Gifted Child Quarterly, 2015, č. • no. 59, s. • p. 55-70. ISSN 0016-9862.
 • Slepička P., Slepičková I., Mudrák J.: Impact of physical activity and sport on seniors'cognitive function. Journal of International Scientific Publication : Educational Alternatives [online], 2015, č. • no. 13, s. • p. 342-350. ISSN 1314-7277.
 • Mudrák J., Slepička P., Slepičková I.: Perceived health and motivation to physical activity in seniors. Kontakt, 2014, č. • no. 16, s. • p. 44-50. ISSN 1212-4117.
 • Mudrák J., Slepička P.: RELATIONSHIP BETWEEN AGE COGNITIVE DECLINE AND PERFORMANCE OF COGNITIVE MOTOR TASKS IN SENIORS. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 2014, č. • no. 50, s. • p. 100-111. ISSN 1212-1428.
 • Mudrák J., Slepička P., Houdová V.: KOGNITIVNÍ FUNKCE A NĚKTERÉ FAKTORY AKTIVNÍHO ŽIVOTNÍHO STYLU A KVALITY ŽIVOTA U SENIORŮ. Česká kinantropologie, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 53-64. ISSN 1211-9261.
 • Mudrák J., Slepička P., Šiška P.: Agrese ve sportu dětí a mládeže. Studia Kinanthropologica, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 51-58. ISSN 1213-2101.
 • Mudrák J.: Postoje studentů učitelství k nadání. Svět nadání, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 31-40. ISSN 1805-7217.
 • Mudrák J., Zábrodská K.: LIDSKÝ POTENCIÁL JAKO PSYCHOLOGICKÝ KONSTRUKT. Československá psychologie, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 201-217. ISSN 0009-062X.
 • Slepička P., Mudrák J.: Psychosociální aspekty rizikového chování sportujících dětí. Studia Sportiva, 2013, č. • no. 7, s. • p. 85-93. ISSN 1802-7679.
 • Houdová V., Šteffl M., Mudrák J., Slepička P., Heller J.: REAKČNÍ DOBA VE VZTAHU K SVALOVÉ SÍLE A RYCHLOSTI CHŮZE U ŽEN SENIOREK. Česká kinantropologie, 2013, č. • no. 17, s. • p. 108-115. ISSN 1211-9261.
 • Mudrák J.: Construct of giftedness as a means of inclusion/exclusion in the Czech educational system. International Journal of Psychology, 2012, č. • no. 47, s. • p. 309-309. ISSN 0020-7594.
 • Mudrák J., Elavsky S., Slepička P.: Motivational correlates of physical activity in Czech and American older adults: Between-group differences. International Journal of Psychology, 2012, č. • no. 47, s. • p. 434-434. ISSN 0020-7594.
 • Saxonberg S., Hašková H., Mudrák J.: The Development of Czech Childcare Policies. Praha, Sociologické nakladatelství, 2012. 174 s. • p. ISBN 978-80-7419-101-5.
 • Mudrák J., Slepička P., Elavsky S.: Vliv pohybové aktivity a vnímané osobní účinnosti na kvalitu života seniorů. Studia Kinanthropologica, 2012, č. • no. 13, s. • p. 262-267. ISSN 1213-2101.
 • Mudrák J.: Druhý mýtus: Čeští odborníci prokázali, že jesle jsou pro děti nebezpečné. In Hašková H., Saxonberg S.: Péče o nejmenší: Boření mýtů. Praha, Sociologické nakladatelství, 2012, s. • p. 36-65. ISBN 978-80-7419-114-5.
 • Mudrák J.: Motivace studentů ve vzdělávacím programu TALNET. Svět nadání, 2012, č. • no. 1, s. • p. 31-40. ISSN 1805-7217.
 • Mudrák J.: Nadání v dětství a aktérství v dospívání: vícepřípadová studie. Paidagogos, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 126-153. ISSN 1213-3809.
 • Mudrák J., Slepička P., Slepičková I.: Vnímané zdraví a motivace k pohybové aktivitě u seniorů. In Štěpánková H.: Stárnutí 2012. Praha, Psyciatrické centrum Praha, 2012, s. • p. 81-89. ISBN 978-80-87142-20-2.
 • Slepička P., Mudrák J., Šiška P.: Psychosociální aspekty agrese ve sportu. Česká kinantropologie, 2012, č. • no. 16, s. • p. 11-21. ISSN 1211-9261.
 • Mudrák J., Slepička P., Elavsky S.: Pohybová aktivita a její sociálně-kognitivní determinanty u českých a amerických seniorů. Česká kinantropologie, 2012, č. • no. 16, s. • p. 49-63. ISSN 1211-9261.
 • Mudrák J., Slepička P., Elavsky S.: Motivation for physical activity in Czech seniors. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 2012, č. • no. 47, s. • p. 7-18. ISSN 1212-1428.
 • Slepička P., Slepičková I., Šiška P., Mudrák J.: Problematika sociální facilitace ve sportu. Česká kinantropologie, 2011, č. • no. 15, s. • p. 19-25. ISSN 1211-9261.
 • Mudrák J.: ''He was born that way'': parental constructions of giftedness. High Ability Studies, 2011, č. • no. 22, s. • p. 199-217. ISSN 1359-8139.
 • Mudrák J., Slepička P., Šiška P.: Physical Activity and Life Satisfaction in Seniors Participating in Educational Programs. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 2011, č. • no. 47, s. • p. 84-95. ISSN 1212-1428.
 • Mudrák J.: Konstrukt nadání a výchovné praktiky rodičů: vícepřípadová studie. Paidagogos, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 102-130. ISSN 1213-3809.
 • Mudrák J., Slepička P., Harbichová I., Pěkný M.: Pohybová aktivita a subjektivní vnímání zdraví u seniorů. Česká kinantropologie, 2011, č. • no. 15, s. • p. 117-129. ISSN 1211-9261.
 • Harbichová I., Komarc M., Mudrák J.: Sociální tělesná úzkost u sportujících vysokoškoláků. Česká kinantropologie, 2011, č. • no. 15, s. • p. 41-46. ISSN 1211-9261.
 • Mudrák J., Slepička P.: ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU JUNIORSKÝCH VRCHOLOVÝCH SPORTOVCŮ BĚHEM DOSPÍVÁNÍ. Česká kinantropologie, 2010, č. • no. 14, s. • p. 61-73. ISSN 1211-9261.
 • Mudrák J.: Jedinečnost a vývoj výkonu: projevy výjimečného nadání v sociálním kontextu. In Zábrodská K., Čermák I.: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX. Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu. Brno, PSÚ AV v.v.i., 2010, s. • p. 66-79. ISBN 978-80-86174-17-4.
 • Mudrák J.: Sprinters in the Course of a Marathon: Withdrawal from Elite Competitive Sport in Adolescence. Gifted and Talented International, 2010, č. • no. 25, s. • p. 125-136. ISSN 1533-2276.
 • Mudrák J., Harbichová I.: POLITIKA VÍTĚZSTVÍ A JEJÍ SUBJEKTY. In Slepičková I., Slepička P.: Sport a politika. 5. konference sociologie sportu. Praha, FTVS UK, 2010, s. • p. 125-136. ISBN 978-80-86317-82-3.

 

Granty a projekty 

2018-2022 Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (KREAS). Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734, Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání. Klíčový pracovník. 

 

2020-2022 Grant Grantové agentury Univerzity Karlovy „Hledání rovnováhy: Integrativní model výkonové motivace, výkonu a „well-being“ u vrcholových sportovců.“ Grant číslo 1088120. Vedoucí projektu.  

 

2017-2019 Standardní grant Grantové agentury ČR (GAČR) Rozvoj akademické excelence: Systemický přístup k mimořádnému výkonu u akademiků a akademiček na počátku kariéry.”  Grant GA ČR číslo 17-20856S. Hlavní řešitel. 

 

2014-2016 Grant Světové anti-dopingové asociace (WADA) „Doping in the Czech adolescents: Prevalence, correlates and experiences.”  Spoluřešitel.  

 

Příspěvky na konferencích 

Mudrak, J. (2021, 18.-23. 7.). Systemic approach to the development of academic competence: the role of situated agency. International Congress of Psychology. Prague.  www.icp2020.com. (zvaná přednáška) 

Mudrak, J. (2021, 18.-21. 10.) Situated learning agency and a systemic approach to the development of competence. 1st World Giftedness Center International Conference. Dubai. https://www.wgc.ae/conference (zvaná přednáška) 

Mudrák, J. (2017, 4.-5. 5. ). Výsledky výzkumu akademického pracovního života. Konference Hodnocení kvality vysokých škol. Telč. www.hkvs.muni.cz (zvaná přednáška) 

Mudrák, J., Zábrodská, K., Machovcová, K. (2019). „Drivers of the Matthew effect. Academic work life and excellence in Czech natural/technical sciences.” Sympozium „Quality of working life in universities: The contribution of WOP psychologists.“ 19th European Congress of Work and Organizational Psychology. 29.5. – 1.6. 2019, Turín, Itálie.  

Mudrák, J., Zábrodská, K. (2019). „Sport motivation and risk behavior in adolescents“. 15. European Congress of Sport and Exercise Psychology. 15.-20. 7. 2019, Muenster, Německo. 

 

Úvod > doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.