Mgr. Simona Pekárková, Ph.D.

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D.

Konzultační hodiny

  Celetná 20 nebo online po předchozí domluvě

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 351

Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta 

obor: Specializace v pedagogice – Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

2016-2019

 

Oblasti výzkumu

Školní a poradenská psychologie, vybraná témata ze speciální pedagogiky

Výzkumná témata

Problematika školní připravenosti, diagnostika, podpora, prevence v MŠ a první třídě ZŠ

Možnosti digitální formy diagnostiky pro školní připravenost

Využívání ICT ve vzdělávání v mateřských školách a na prvním stupni ZŠ (oblast STEM)

Připravenost dětí na vstup do mateřských škol

Socio-emoční rozvoj dětí v předškolním a mladším školním věku, individuální a skupinové formy práce

Autoevaluace pedagogů v předškolním a základním vzdělávání 

Formativní hodnocení, self-eficcacy u předškolních dětí a u dětí prvního stupně ZŠ

Problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SPUČ, SPUCH, autismus, aj.) 

Možnosti podpory dětí s SVP a jejich rodičů, oblast spolupráce učitelů a rodičů

 

Aktuálně probíhající výzkum

Dr. Pekárková se ve své práci aktuálně věnuje problematice efektivní pedagogické diagnostiky školní připravenosti jejího využití pro snižování počtu odkladů školní docházky. Ve své praxi se zaměřila i na možnosti využití ICT v diagnostice a následné prevenci potíží u dětí. Je dlouhodobě zapojena do oblasti využívání ICT v rozvoji informatického myšlení (STEM) u dětí v předškolním a mladším školním věku, a vyvíjení didaktických nástrojů určených pro rozvoj této oblasti.  Společně s týmem pokračuje ve vývoji nového online nástroje pro autoevaluaci pedagogů a dokončuje nástroj, jehož účelem je významně posílit spolupráci rodičů předškolních dětí a mateřských škol s pozitivním dopadem na rozvoj dětí.

 

 

Závěrečné práce

 

 

Publikace

   

   

   

   

   

   

  Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > Mgr. Simona Pekárková, Ph.D.