Mgr. Simona Pekárková, Ph.D.

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D.

Konzultační hodiny

  Celetná 20, místnost 351 nebo on-line po předchozí domluvě

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 351

 • Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta 
 • obor: Specializace v pedagogice – Informační a komunikační technologie ve vzdělávání 2016-2019

Oblasti výzkumu

Školní a poradenská psychologie, vybraná témata ze speciální pedagogiky

Výzkumná témata

 • Problematika školní připravenosti, diagnostika, podpora, prevence v MŠ a první třídě ZŠ
 • Možnosti digitální formy diagnostiky pro školní připravenost
 • Využívání ICT ve vzdělávání v mateřských školách a na prvním stupni ZŠ (oblast STEM)
 • Připravenost dětí na vstup do mateřských škol
 • Socio-emoční rozvoj dětí v předškolním a mladším školním věku, individuální a skupinové formy práce
 • Autoevaluace pedagogů v předškolním a základním vzdělávání 
 • Formativní hodnocení, self-eficcacy u předškolních dětí a u dětí prvního stupně ZŠ
 • Problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SPUČ, SPUCH, autismus, aj.) 
 • Možnosti podpory dětí s SVP a jejich rodičů, oblast spolupráce učitelů a rodičů

Aktuálně probíhající výzkum

Dr. Pekárková se ve své práci aktuálně věnuje problematice efektivní pedagogické diagnostiky školní připravenosti jejího využití pro snižování počtu odkladů školní docházky. Ve své praxi se zaměřila i na možnosti využití ICT v diagnostice a následné prevenci potíží u dětí. Je dlouhodobě zapojena do oblasti využívání ICT v rozvoji informatického myšlení (STEM) u dětí v předškolním a mladším školním věku, a vyvíjení didaktických nástrojů určených pro rozvoj této oblasti.  Společně s týmem pokračuje ve vývoji nového online nástroje pro autoevaluaci pedagogů a dokončuje nástroj, jehož účelem je významně posílit spolupráci rodičů předškolních dětí a mateřských škol s pozitivním dopadem na rozvoj dětí.

 

Publikace

  Závěrečné práce

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > Mgr. Simona Pekárková, Ph.D.