Uchazeč

INFORMACE ODDĚLENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ FFUK

Nově stanovený termín přijímacích zkoušek (konkrétní datum a čas) bude všem uchazečům sdělen prostřednictvím SIS a elektronickou pozvánkou nejpozději 15 dní před dnem konání přijímacích zkoušek na jednotlivé obory a programy.

Předběžně platí následující:

Bakalářské a navazující magisterské obory a programy:

Doktorské obory a programy (přihlášky lze podávat do půlnoci 30. dubna 2020):

  • řádný termín přijímacích zkoušek: 15.–19. 6. 2020
  • náhradní termín přijímacích zkoušek: 25.–26. 6. 2020
  • zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek v elektronickém systému: nejpozději 3. 7. 2020
  • přijímací zkoušky v případě potřeby proběhnou formou videokonference
  • podrobnosti k doktorským oborům a programům najdete zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/doktorske-obory/

O případných dalších změnách budeme neprodleně informovat v aktualitách na hlavním webu fakulty (ff.cuni.cz), uchazeče s platnou přihláškou rovněž hromadným e-mailem.

  • Jsme vám k dispozici na e-mailu i telefonních linkách. Volejte nám na tel. 221 619 300, 221 619 330 a 221 619 333 v pracovních dnech mezi 9:00–14:00 hodinou; a kdykoliv pište na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz.
Úvod > Uchazeč