doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

Funkce
 • vedoucí (vedoucí) - Katedra psychologie
Konzultační hodiny

  Středa 13:30-15:30 hod, Celetná 20, místnost 328, linka 666

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20 – západní křídlo
Místnost č. 328

Lékařská psychologie a psychopatologie 1.LF UK, Ph.D. 2015 

Doc. Lékařská psychologie, 1.LF UK 

 

Oblasti výzkumu 

 

Klinickopsychologická a neuropsychologická diagnostika 

Kognitivní rehabilitace 

Kreativita a neuropsychiatrické funkce u neurodegenerací 

Funkční poruchy hybnosti 

Mírná kognitivní porucha a její diagnostika 

 

Výzkumná témata 

Kognitivní funkce u neurodegenerativních onemocnění s důrazem na Alzheimerovu nemoc 

Neuropsychiatrické funkce a kreativita u neurodegenerací 

Verbální fluence, kvalitativní a kvantitativní měřítka při diagnostice poruchy kognice 

Funkční poruchy hybnosti 

Neuropsychologie v preklinických stádiích neurodegenerací 

 

Aktuálně probíhající výzkum 

Kognitivní rehabilitace a její účinnost u pacientů s Parkinsonovou nemocí 

Neuropsychologické aspekty funkčních poruch hybnosti 

Preklinická stádia Alzheimerovy nemoci a jejich neuropsychologické markery 

 

Závěrečné práce

 

 

Rozvrh

 

Publikace

 • Marková H., Fendrych Mazancová A., Jester D., Čechová K., Matušková V., Nikolai T., Nedelská Z., Uller M., Andel R., Laczó J., Hort J., Vyhnálek M.: Memory Binding Test and Its Associations With Hippocampal Volume Across the Cognitive Continuum Preceding Dementia. Assessment, 2023, č. • no. 30, s. • p. 856-872. ISSN 1073-1911.
 • Kuo C., Tseng H., Stachiv I., Tsai C., Lai Y., Nikolai T.: Combining Neuropsychological Assessment with Neuroimaging to Distinguish Early-Stage Alzheimer's Disease from Frontotemporal Lobar Degeneration in Non-Western Tonal Native Language-Speaking Individuals Living in Taiwan: A Case Series. Journal of Clinical Medicine, 2023, č. • no. 12. ISSN 2077-0383.
 • Lhotová P., Šrámková L., Smíšek P., Nikolai T.: Vliv chemoterapeutické léčby na kognitivní funkce dětí s leukemií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2023, č. • no. 86, s. • p. 369-374. ISSN 1210-7859.
 • Nikolai T., Děchtěrenko F., Yaffe B., Georgi H., Kopeček M., Červenková M., Vyhnálek M., Bezdíček O.: Reducing misclassification of mild cognitive impairment based on base rate information from the uniform data set. Aging, Neuropsychology and Cognition, 2023, č. • no. 30, s. • p. 301-320. ISSN 1382-5585.
 • Kosmidis M., Lettner S., Hokkanen L., Barbosa F., Persson B., Baker G., Kasten E., Ponchel A., Mondini S., Varako N., Nikolai T., Jonsdottir M., Pranckeviciene A., Hessen E.: Core Competencies in Clinical Neuropsychology as a Training Model in Europe. Frontiers in Psychology, 2022, č. • no. 13. ISSN 1664-1078.
 • Nikolai T., Sulc Z., Balcar K., Kuska M., Plzáková V., Slavickova T., Trnka R.: Decreased emotional creativity and its relationship with cognitive functions in Parkinson's disease: A preliminary study. Applied Neuropsychology-Adult, 2022, č. • no. 29, s. • p. 1484-1491. ISSN 2327-9095.
 • Jester D., Vyhnálek M., Andel R., Marková H., Nikolai T., Laczó J., Matušková V., Čechová K., Sheardová K., Hort J.: Progression from Subjective Cognitive Decline to Mild Cognitive Impairment or Dementia: The Role of Baseline Cognitive Performance. Journal of Alzheimer's Disease, 2022, č. • no. 86, s. • p. 1763-1774. ISSN 1387-2877.
 • Věchetová G., Nikolai T., Slovák M., Forejtová Z., Vranka M., Straková E., Teodoro T., Růžička E., Edwards M., Serranová T.: Attention impairment in motor functional neurological disorders: a neuropsychological study. Journal of Neurology, 2022, č. • no. 269, s. • p. 5981-5990. ISSN 0340-5354.
 • Zvěřová M., Daneš L., Franková V., Hroudová J., Jirák R., Matěj R., Nikolai T., Pavlovský P., Pecinovská O., Stajnerová J.: Gerontopsychiatrie v klinické praxi. Praha, Grada Publishing, 2022. 267 s. • p. ISBN 978-80-271-3465-6.
 • Wenke Š., Mana J., Havlík F., Cohn M., Nikolai T., Buschke H., Nepožitek J., Peřinová P., Dostálová S., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Růžička E., Šonka K., Dušek P., Bezdíček O.: Characterization of memory profile in idiopathic REM sleep behavior disorder. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 2022, č. • no. 44, s. • p. 237-250. ISSN 1380-3395.
 • Vyhnálek M., Jester D., Andel R., Horáková H., Nikolai T., Laczó J., Matušková V., Čechová K., Sheardova K., Hort J.: Contribution of Memory Tests to Early Identification of Conversion from Amnestic Mild Cognitive Impairment to Dementia. Journal of Alzheimer's Disease, 2022, č. • no. 88, s. • p. 1397-1409. ISSN 1387-2877.
 • Růžička E., Bednařík J., Bezuchová E., Dušek P., Dušek P., Forgáč M., Gál O., Hoskovcová M., Chudomel O., Jeřábek J., Kadaňka Z., Kemlink D., Komárek V., Krasulová E., Nikolai T. , et al.: Neurologie. Praha, Triton, 2021. 629 s. • p. ISBN 978-80-7553-908-3.
 • Matušková V., Ismail Z., Nikolai T., Marková H., Čechová K., Nedelská Z., Laczó J., Wang M., Hort J., Vyhnálek M.: Mild Behavioral Impairment Is Associated With Atrophy of Entorhinal Cortex and Hippocampus in a Memory Clinic Cohort. Frontiers in Aging Neuroscience, 2021, č. • no. 13. ISSN 1663-4365.
 • Nikolai T., Čechová K., Bukačová K., Fendrych Mazancová A., Marková H., Bezdíček O., Hort J., Vyhnálek M.: Delayed matching to sample task 48: assessment of malingering with simulating design. Aging, Neuropsychology and Cognition, 2021, č. • no. 28, s. • p. 797-811. ISSN 1382-5585.
 • Vyhnálek M., Nikolai T., Hort J., Laczó J.: Změny kognice ve stáří : jak poznat, že stárneme normálně a jak stárnout úspěšně. Neurologie pro praxi, 2021, č. • no. 22, s. • p. 21-26. ISSN 1213-1814.
 • Kasten E., Barbosa F., Kosmidis M., Persson B., Constantinou M., Baker G., Lettner S., Hokkanen L., Ponchel A., Mondini S., Jonsdottir M., Varako N., Nikolai T., Pranckeviciene A.: European Clinical Neuropsychology: Role in Healthcare and Access to Neuropsychological Services. Healthcare [online], 2021, č. • no. 9. ISSN 2227-9032.
 • Nepožitek J., Unalp C., Dostálová S., Dušek P., Kemlink D., Příhodová I., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Trnka J., Zogala D., Bezdíček O., Nikolai T., Peřinová P., Dall´Antonia I., Růžička E.: Systematic video-analysis of motor events during REM sleep in idiopathic REM sleep behavior disorder, follow-up and DAT-SPECT. Sleep Medicine, 2021, č. • no. 83, s. • p. 132-144. ISSN 1389-9457.
 • Bezdíček O., Georgi H., Nikolai T., Kopeček M.: Pražská verze Stroopova testu. Praha, Karolinum, 2021. 50 s. • p. ISBN 978-80-246-4778-4.
 • Kuo C., Hsiao H., Lo I., Nikolai T.: Association Between Obstructive Sleep Apnea, Its Treatment, and Alzheimer's Disease: Systematic Mini-Review. Frontiers in Aging Neuroscience, 2021, č. • no. 12. ISSN 1663-4365.
 • Jester D., Andel R., Čechová K., Laczó J., Lerch O., Marková H., Nikolai T., Vyhnálek M., Hort J.: Cognitive Phenotypes of Older Adults with Subjective Cognitive Decline and Amnestic Mild Cognitive Impairment: The Czech Brain Aging Study. Journal of the International Neuropsychological Society : JINS, 2021, č. • no. 27, s. • p. 329-342. ISSN 1355-6177.
 • Němá E., Kalina A., Nikolai T., Vyhnálek M., Meluzínová E., Laczó J.: Spatial navigation in early multiple sclerosis: a neglected cognitive marker of the disease? Journal of Neurology, 2021, č. • no. 268, s. • p. 77-89. ISSN 0340-5354.
 • Nelson M., Andel R., Nedelská Z., Martínková J., Čechová K., Marková H., Matušková V., Nikolai T., Lerch O., Pařízková M., Laczó J., Vyhnálek M., Hort J.: The Association Between Homocysteine and Memory in Older Adults. Journal of Alzheimer's Disease, 2021, č. • no. 81, s. • p. 413-426. ISSN 1387-2877.
 • Víchová M., Dokoupilová M., Chromý J., Urbánek T., Nikolai T.: Shlukování a přepínání v testu verbální fluence: návrh adaptace kritérií do českého jazyka a shoda posuzovatelů. Československá psychologie, 2020, č. • no. 64, s. • p. 306-320. ISSN 0009-062X.
 • Plzáková V., Nikolai T.: Kognitivní rehabilitace pacientů s Parkinsonovou nemocí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, č. • no. 83, s. • p. 14-20. ISSN 1210-7859.
 • Dostálová S., Šusta M., Nepožitek J., Peřinová P., Příhodová I., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Dall´Antonia I., Bezdíček O., Nikolai T., Šonka K.: Polysomnografické nálezy u osob nad 50 let bez subjektivních příznaků poruch spánku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, č. • no. 83, s. • p. 57-63. ISSN 1210-7859.
 • Nikolai T., Kuška M., Trnka R.: Neuropsychiatrické příznaky a kreativita u neurodegenerativních onemocnění. Československá psychologie, 2020, č. • no. 64, s. • p. 564-607. ISSN 0009-062X.
 • Matušková V., Nikolai T., Marková H., Čechová K., Laczó J., Hort J., Vyhnálek M.: Neuropsychiatrické symptomy jako časná manifestace Alzheimerovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, č. • no. 83, s. • p. 64-72. ISSN 1210-7859.
 • Kristofikova Z., Springer T., Gedeonova E., Hofmannova A., Ricny J., Hromadkova L., Vyhnálek M., Laczó J., Nikolai T., Hort J., Petrasek T., Stuchlik A., Vales K., Klaschka J.: Interactions of 17 beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 10 and Cyclophilin D in Alzheimer's Disease. Neurochemical Research, 2020, č. • no. 45, s. • p. 915-927. ISSN 0364-3190.
 • Uhrová T., Roth J., Anders M., Baborová E., Baláž M., Balážiová E., Brázdil M., Brožová H., Buday J., Bušek P., Cséfalvay Z., Čechová K., Daneš L., Domluvilová D., Nikolai T. , et al.: Neuropsychiatrie : klinický průvodce pro ambulantní i nemocniční praxi. Praha, Maxdorf, 2020. 965 s. • p. ISBN 978-80-7345-619-1.
 • Kuo C., Stachiv I., Nikolai T.: Association of Late Life Depression, (Non-) Modifiable Risk and Protective Factors with Dementia and Alzheimer's Disease: Literature Review on Current Evidences, Preventive Interventions and Possible Future Trends in Prevention and Treatment of De... International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, č. • no. 17. ISSN 1661-7827.
 • Nepožitek J., Dostálová S., Kemlink D., Friedrich L., Příhodová I., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Dušek P., Bezdíček O., Nikolai T., Peřinová P., Dall´Antonia I., Dušek P., Ruml M., Růžička E.: Fragmentary myoclonus in idiopathic rapid eye movement sleep behaviour disorder. Journal of Sleep Research, 2019, č. • no. 28. ISSN 0962-1105.
 • Bezdíček O., Georgi H., Panenková E., McClintock S., Nikolai T., Růžička E., Kopeček M.: Equivalence of Montreal Cognitive Assessment alternate forms. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019, č. • no. 82, s. • p. 332-340. ISSN 1210-7859.
 • Dall´Antonia I., Dušek P., Tesař A., Nepožitek J., Dostálová S., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Příhodová I., Bezdíček O., Nikolai T., Peřinová P., Dušek P., Růžička E., Šonka K.: Olfactory dysfunction in a cohort of Czech patients with idiopathic REM sleep behaviour disorder. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019, č. • no. 82, s. • p. 415-419. ISSN 1210-7859.
 • Marková H., Nikolai T., Fendrych Mazancová A., Čechová K., Sheardová K., Georgi H., Kopecek M., Laczó J., Hort J., Vyhnálek M.: Differences in Subjective Cognitive Complaints Between Non-Demented Older Adults from a Memory Clinic and the Community. Journal of Alzheimer's Disease, 2019, č. • no. 70, s. • p. 61-73. ISSN 1387-2877.
 • Hanuška J., Rusz J., Bezdíček O., Ulmanová O., Bonnet C., Dušek P., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Nikolai T., Sieger T., Šonka K., Růžička E.: Eye movements in idiopathic rapid eye movement sleep behaviour disorder: High antisaccade error rate reflects prefrontal cortex dysfunction. Journal of Sleep Research, 2019, č. • no. 28. ISSN 0962-1105.
 • Růžička E., Šonka K., Marusič P., Rusina R., Baborová E., Bednařík J., Dušek P., Forgáč M., Gál O., Hoskovcová M., Chudomel O., Jeřábek J., Kadaňka Z., Komárek V., Nikolai T. , et al.: Neurologie. Praha, Triton, 2019. 541 s. • p. ISBN 978-80-7553-681-5.
 • Dušek P., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Bezdíček O., Dall´Antonia I., Dostálová S., Kovalská P., Krupička R., Nepožitek J., Nikolai T., Novotný M., Peřinová P., Rusz J., Serranová T., Tykalová T.: Relations of non-motor symptoms and dopamine transporter binding in REM sleep behavior disorder. Scientific Reports, 2019, č. • no. 9. ISSN 2045-2322.
 • Rusina R., Matěj R., Bartoš A., Bělohlávek O., Bezdíček O., Buncová M., Cséfalvay Z., Gregor V., Holmerová I., Hort J., Johanidesová S., Keller J., Laczó J., Nikolai T.: Neurodegenerativní onemocnění. Praha, Mladá Fronta, 2019. 447 s. • p. ISBN 978-80-204-5123-1.
 • Nepožitek J., Dostálová S., Dušek P., Kemlink D., Příhodová I., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Friedrich L., Bezdíček O., Nikolai T., Peřinová P., Dall´Antonia I., Dušek P., Ruml M., Růžička E.: Simultaneous tonic and phasic REM sleep without atonia best predicts early phenoconversion to neurodegenerative disease in idiopathic REM sleep behavior disorder. Sleep, 2019, č. • no. 42. ISSN 0161-8105.
 • Nikolai T., Bezdíček O.: Poruchy paměti a neuropsychologické vyšetření paměti v klinické praxi. Neurologie pro praxi, 2018, č. • no. 19, s. • p. 405-410. ISSN 1213-1814.
 • Švandová L., Ptáček R., Nikolai T., Vňuková M., Raboch J.: Neuropsychologické metody měření vnímání času. Česká a slovenská psychiatrie, 2018, č. • no. 114, s. • p. 264-270. ISSN 1212-0383.
 • Nikolai T., Bezdíček O., Marková H., Stepankova H., Michalec J., Kopecek M., Dokoupilová M., Hort J., Vyhnálek M.: Semantic verbal fluency impairment is detectable in patients with subjective cognitive decline. Applied Neuropsychology-Adult, 2018, č. • no. 25, s. • p. 448-457. ISSN 2327-9095.
 • Nikolai T., Štěpánková H., Kopeček M., Šulc Z., Vyhnálek M., Bezdíček O.: The Uniform Data Set, Czech Version: Normative Data in Older Adults from an International Perspective. Journal of Alzheimer's Disease, 2018, č. • no. 61, s. • p. 1233-1240. ISSN 1387-2877.
 • Bezdíček O., Nikolai T., Nepožitek J., Peřinová P., Kemlink D., Dušek P., Příhodová I., Dostálová S., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Trnka J., Kupka K., Mecková Z., Keller J., Vymazal J.: Prospective memory impairment in idiopathic REM sleep behavior disorder. The Clinical Neuropsychologist, 2018, č. • no. 32, s. • p. 1019-1037. ISSN 1385-4046.
 • Věchetová G., Slovák M., Kemlink D., Hanzlíková Z., Dušek P., Nikolai T., Růžička E., Edwards M., Serranová T.: The impact of non-motor symptoms on the health-related quality of life in patients with functional movement disorders. Journal of Psychosomatic Research, 2018, č. • no. 115, s. • p. 32-37. ISSN 0022-3999.
 • Hynčicová E., Kalina A., Vyhnálek M., Nikolai T., Martinkovič L., Lisý J., Hort J., Meluzínová E., Laczó J.: Health-related quality of life, neuropsychiatric symptoms and structural brain changes in clinically isolated syndrome. PLoS One, 2018, č. • no. 13. ISSN 1932-6203.
 • Nikolai T.: Kognitivní rehabilitace. Ne. Neurologie pro praxi, 2018, č. • no. 19, s. • p. 68-69. ISSN 1213-1814.
 • Kopeček M., Štěpánková H., Lukavský J., Řípová D., Nikolai T., Bezdíček O.: Montreal cognitive assessment (MoCA): Normative data for old and very old Czech adults. Applied Neuropsychology-Adult, 2017, č. • no. 24, s. • p. 23-29. ISSN 2327-9095.
 • Bezdíček O., Nikolai T., Michalec J., Růžička F., Havránková P., Roth J., Jech R., Růžička E.: The Diagnostic Accuracy of Parkinson's Disease Mild Cognitive Impairment Battery Using the Movement Disorder Society Task Force Criteria. Movement Disorders Clinical Practice, 2017, č. • no. 4, s. • p. 237-244. ISSN 2330-1619.
 • Bezdíček O., Štepánková H., Axelrod B., Nikolai T., Šulc Z., Jech R., Růžička E., Kopeček M.: Clinimetric validity of the Trail Making Test Czech version in Parkinson's disease and normative data for older adults. The Clinical Neuropsychologist, 2017, č. • no. 31, s. • p. 42-60. ISSN 1385-4046.
 • Bezdíček O., Šulc Z., Nikolai T., Štěpánková H., Kopeček M., Jech R., Růžička E.: A parsimonious scoring and normative calculator for the Parkinson's disease mild cognitive impairment battery. The Clinical Neuropsychologist, 2017, č. • no. 31, s. • p. 1231-1247. ISSN 1385-4046.
 • Marková H., Andel R., Štěpánková H., Kopeček M., Nikolai T., Hort J., Thomas-Anterion C., Vyhnálek M.: Subjective Cognitive Complaints in Cognitively Healthy Older Adults and Their Relationship to Cognitive Performance and Depressive Symptoms. Journal of Alzheimer's Disease, 2017, č. • no. 59, s. • p. 871-881. ISSN 1387-2877.
 • Vyhnálek M., Rubinova E., Marková H., Nikolai T., Laczó J., Andel R., Hort J.: Clock drawing test in screening for Alzheimer's dementia and mild cognitive impairment in clinical practice. International Journal of Geriatric Psychiatry, 2017, č. • no. 32, s. • p. 933-939. ISSN 0885-6230.
 • Michalec J., Bezdíček O., Nikolai T., Harsa P., Jech R., Silhan P., Hyza M., Růžička E., Shallice T.: A Comparative Study of Tower of London Scoring Systems and Normative Data. Archives of Clinical Neuropsychology, 2017, č. • no. 32, s. • p. 328-338. ISSN 0887-6177.
 • Hynčicová E., Vyhnálek M., Kalina A., Martinkovič L., Nikolai T., Lisý J., Hort J., Meluzínová E., Laczó J.: Cognitive impairment and structural brain changes in patients with clinically isolated syndrome at high risk for multiple sclerosis. Journal of Neurology, 2017, č. • no. 264, s. • p. 482-493. ISSN 0340-5354.
 • Hynčicová E., Vyhnálek M., Nikolai T., Hort J., Meluzínová E., Laczó J.: Hodnocení životní spokojenosti u pacientů s klinicky izolovaným syndromem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2017, č. • no. 80, s. • p. 675-678. ISSN 1210-7859.
 • Fendrych Mazancová A., Nikolai T., Stepankova H., Kopecek M., Bezdíček O.: The Reliability of Clock Drawing Test Scoring Systems Modeled on the Normative Data in Healthy Aging and Nonamnestic Mild Cognitive Impairment. Assessment, 2017, č. • no. 24, s. • p. 945-957. ISSN 1073-1911.
 • Zemanová N., Bezdíček O., Michalec J., Nikolai T., Roth J., Jech R., Růžička E.: Validační studie české verze Bostonského testu pojmenování. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2016, č. • no. 79, s. • p. 307-316. ISSN 1210-7859.
 • Nikolai T., Bezdíček O., Kleinová P., Preiss M., Smira M., Růžička E., Roth J.: Posttraumatic growth but not abnormal personality structure are typical for patients with essential blepharospasm. Basal Ganglia, 2016, č. • no. 6, s. • p. 115-120. ISSN 2210-5336.
 • Smolík F., Štěpánková H., Vyhnálek M., Nikolai T., Horáková K., Matějka Š.: Propositional density in spoken and written language of Czech-speaking patients with mild cognitive impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2016, č. • no. 59, s. • p. 1461-1470. ISSN 1092-4388.
 • Michalec J., Kališová L., Bezdíček O., Nikolai T., Šilhán P., Hýža M., Harsa P.: Hodnocení míry kognitivního deficitu u nemocných schizofrenií. In Anders M., Zrzavecká I., Doubek P.: Duševní zdraví - věc veřejná. Praha, Tribun EU, 2016, s. • p. 98-100. ISBN 978-80-263-1047-1.
 • Bezdíček O., Moták L., Schretlen D., Preis M., Axelrod B., Nikolai T., Peña J., Ojeda N., Růžička E.: Sociocultural and Language Differences on the Trail Making Test. Archives of Assessment Psychology, 2016, č. • no. 6, s. • p. 33-48. ISSN 0000-0000.
 • Bukačová K., Nikolai T.: Předstírání poruchy paměti: vliv na výsledek testů paměti a DMS. In Štěpánková H., Šlamberová R.: Stárnutí 2016. Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 25-31. ISBN 978-80-87878-23-1.
 • Nikolai T., Bezdíček O., Kleinová P., Šmíra M., Růžička E., Roth J.: Neuropsychologické abnormity v exekutivních funkcích u pacientů s blefarospazmem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2016, č. • no. 79, s. • p. 687-691. ISSN 1210-7859.
 • Nikolai T., Štěpánková H., Vyhnálek M., Kopeček M.: Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu ve stáří. Československá psychologie, 2016, č. • no. 60, s. • p. 525-541. ISSN 0009-062X.
 • Nikolai T., Štěpánková H., Michalec J., Bezdíček O., Horáková K., Marková H., Růžička E., Kopeček M.: Testy verbální fluence, česká normativní studie pro osoby vyššího věku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, č. • no. 78, s. • p. 292-299. ISSN 1210-7859.
 • Bezdíček O., Nikolai T., Michalec J., Harsa P., Kališová L.: Komplexní posouzení kognitivních funkcí u nemocných schizofrenií - česká verze standardizovaného nástroje MATRICS. Česká a slovenská psychiatrie, 2015, č. • no. 111, s. • p. 79-86. ISSN 1212-0383.
 • Bezdíček O., Michalec J., Nikolai T., Havránková P., Roth J., Jech R., Růžička E.: Clinical Validity of the Mattis Dementia Rating Scale in Differentiating Mild Cognitive Impairment in Parkinson's Disease and Normative Data. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 2015, č. • no. 39, s. • p. 303-311. ISSN 1420-8008.
 • Štěpánková H., Nikolai T., Lukavský J., Bezdíček O., Vrajová M., Kopeček M.: Mini-Mental State Examination - česká normativní studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, č. • no. 78, s. • p. 57-63. ISSN 1210-7859.
 • Vyhnálek M., Magerová H., Andel R., Nikolai T., Kadlecová A., Laczó J., Hort J.: Olfactory identification in amnestic and non-amnestic mild cognitive impairment and its neuropsychological correlates. Journal of the Neurological Sciences, 2015, č. • no. 349, s. • p. 179-184. ISSN 0022-510X.
 • Bezdíček O., Lukavský J., Štěpánková H., Nikolai T., Axelrod B., Michalec J., Růžička E., Kopeček M.: The Prague Stroop Test: Normative standards in older Czech adults and discriminative validity for mild cognitive impairment in Parkinson's disease. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 2015, č. • no. 37, s. • p. 794-807. ISSN 1380-3395.
 • Bezdíček O., Štěpánková H., Motak L., Axelrod B., Woodard J., Preiss M., Nikolai T., Růžička E., Poreh A.: Czech version of Rey Auditory Verbal Learning test: Normative data. Aging, Neuropsychology and Cognition, 2014, č. • no. 21, s. • p. 693-721. ISSN 1382-5585.
 • Štěpánková H., Smolík F., Vyhnálek M., Nikolai T., Horáková K., Niederlová M.: Propoziční hustota ve výpovědích seniorů. Československá psychologie, 2014, č. • no. 58, s. • p. 317-325. ISSN 0009-062X.
 • Rubinova E., Nikolai T., Marková H., Šiffelová K., Laczó J., Hort J., Vyhnálek M.: Clock Drawing Test and the diagnosis of amnestic mild cognitive impairment: Can more detailed scoring systems do the work? Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 2014, č. • no. 36, s. • p. 1076-1083. ISSN 1380-3395.
 • Nikolai T., Štěpánková H., Bezdíček O.: Mírná kognitivní porucha a syndrom demence - vyšetření kognitivních funkcí. Medicína pro praxi, 2014, č. • no. 11, s. • p. 275-278. ISSN 1214-8687.
 • Vyhnálek M., Nikolai T., Andel R., Nedelská Z., Rubinova E., Marková H., Laczó J., Bezdíček O., Sheardová K., Hort J.: Neuropsychological Correlates of Hippocampal Atrophy in Memory Testing in Nondemented Older Adults. Journal of Alzheimer's Disease, 2014, č. • no. 42. ISSN 1387-2877.
 • Bezdíček O., Nikolai T., Hoskovcová M., Štochl J., Brožová H., Dušek P., Zárubová K., Jech R., Růžička E.: Grooved Pegboard Predicates More of Cognitive Than Motor Involvement in Parkinson's Disease. Assessment, 2014, č. • no. 21, s. • p. 723-730. ISSN 1073-1911.
 • Urbanová M., Vyhnálek M., Nikolai T., Michalec J., Sheardová K., Laczó J., Hudeček D., Hort J.: Validita Testu 16 slov pro diferenciální dia-gnostiku demence Alzheimerova typu a behaviorální formy frontotemporální demence. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 576-581. ISSN 1210-7859.
 • Michalec J., Bezdíček O., Nikolai T., Harsa P., Žaloudková H., Růžička E., Shallice T.: Standardization of the Czech Version of the Tower of London Test - Administration, Scoring, Validity. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 596-601. ISSN 1210-7859.
 • Štěpánková H., Smolík F., Horáková K., Matějka Š., Nikolai T., Vyhnálek M.: Differences in verbal production in healthy older adults and with mild cognitive impairment. In Štěpánková H., Šlamberová R.: Stárnutí 2014 / Ageing 2014. Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2014, s. • p. 146-149. ISBN 978-80-87878-11-8.
 • Bezdíček O., Michalec J., Nikolai T., Štěpánková H., Panenková E., Harsa P., Havránková P., Roth J., Kopeček M., Růžička E.: Validita Montrealského kognitivního testu pro detekci mírné kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 47-53. ISSN 1210-7859.
 • Rusina R., Matěj R., Bartoš A., Bezdíček O., Bolceková E., Buncová M., Cséfalvay Z., Gregor V., Holmerová I., Hort J., Johanidesová S., Kovacs G., Keller O., Keller J., Nikolai T. , et al.: Neurodegenerativní onemocnění. Praha, Mladá fronta, 2014. 351 s. • p. ISBN 978-80-204-3300-8.
 • Bonnet C., Rusz J., Megrelishvili M., Sieger T., Matoušková O., Okujava M., Brožová H., Nikolai T., Hanuška J., Kapianidze M., Mikeladze N., Botchorishvili N., Khatiashvili I., Janelidze M.: Eye Movements in Ephedrone-Induced Parkinsonism. PLoS One, 2014, č. • no. 9. ISSN 1932-6203.
 • Hynčicová E., Meluzínová E., Vyhnálek M., Libertínová J., Kovářová I., Nikolai T., Hort J., Laczó J.: Postižení kognitivních funkcí v časných fázích roztroušené sklerózy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, č. • no. 76, s. • p. 690-694. ISSN 1210-7859.
 • Nikolai T., Vyhnálek M., Literáková E., Marková H., Hort J.: Vyšetření kognitivních funkcí v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci. Neurologie pro praxi, 2013, č. • no. 14, s. • p. 297-301. ISSN 1213-1814.
 • Bezdíček O., Majerová V., Novak M., Nikolai T., Růžička E., Roth J.: Validity of the Montreal Cognitive Assessment in the Detection of Cognitive Dysfunction in Huntington's Disease. Applied Neuropsychology, 2013, č. • no. 20, s. • p. 33-40. ISSN 0908-4282.
 • Štěpánková H., Smolík F., Panenková E., Nikolai T., Vyhnálek M.: Propoziční četnost u zdravých seniorů a u osob s mírnou kognitivní poruchou a počínající Alzheimerovou demencí. In Sobotková I., Heller D., Kotrlová J.: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. • p. 212-216. ISBN 978-80-244-3492-6.
 • Nikolai T., Bezdíček O., Vyhnálek M., Hort J.: Mírná kognitivní porucha: diagnostická jednotka nebo stadium předcházející demenci? Československá psychologie, 2012, č. • no. 56, s. • p. 374-390. ISSN 0009-062X.
 • Nikolai T., Bezdicek O., Vyhnálek M., Hort J.: Mírná kognitivní porucha: diagnostická jednotka nebo stadium předcházející demenci? Československá psychologie, 2012, č. • no. 56, s. • p. 374-390. ISSN 0009-062X.
 • Štěpánková H., Jarolímová E., Dragomirecká E., Sobotková I., Šulová L., Bezdíček O., Nikolai T., Pulkrabková A., Bergerová M., Vácha T., Kolda P., Holmerová I.: On geropsychology in the Czech Republic. GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 161-166. ISSN 1662-9647.
 • Bezdíček O., Moták L., Axelrod B., Preiss M., Nikolai T., Vyhnálek M., Poreh A., Růžička E.: Czech version of the Trail Making Test: normative data and clinical utility. Archives of Clinical Neuropsychology, 2012, č. • no. 27, s. • p. 906-914. ISSN 0887-6177.
 • Preiss M., Bartoš A., Čermáková R., Nondek M., Benešová M., Rodriguez M., Raisová M., Laing H., Mačudová G., Bezdíček O., Nikolai T.: Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha: Klinické vyšetření základních kognitivních funkcí. Praha, Psychiatrické centrum Praha, 2012. 158 s. • p. ISBN 978-80-87142-19-6.
 • Vyhnálek M., Laczó J., Nikolai T., Sheardová K., Hort J.: Časná diagnostika Alzheimerovy nemoci ve světle nových diagnostických kritérií. Neurologie pro praxi, 2012, č. • no. 13, s. • p. 325-329. ISSN 1213-1814.
 • Svoboda Z., Morvayová P., Smolík A., Nikolai T., Hirtová M., Lábusová A., Rendl M., Mikulková G.: Schola Excludus. Ústí nad Labem, Univerzita J.E.Purkyně, 2010. 220 s. • p. ISBN 978-80-7414-221-5.
 • Lábusová A., Rendl M., Nikolai T., Pekárková S.: Nemoc bezmocných: lehká mentální retardace : Analýza inteligenčního testu SON-R. Praha, Člověk v tísni, 2010. 135 s. • p. ISBN 978-80-87456-05-7.
 

 

Granty a projekty 

2020 – 2022 Vývoj, adaptace a standardizace psychologických metod IG 6023, FN Motol 

2018 – 2020 Emoční kreativita a kognitivní deficity u seniorů, 18-26094S, hlavní řešitel GAČR 

2019 – 2020 Kvalitativní měřítka diagnostiky kognitivních funkcí u testu verbální fluence, 1372319, vedoucí grantu GAUK 

2017 – 2019 Role pozornostních mechanismů u funkčních poruch hybnosti, 334217, vedoucí grantu GAUK 

2017 –2019 Psychologické aspekty kognitivní rehabilitace u pacientů s Parkinsonovou nemocí 848617, vedoucí grantu GAUK 

 

Příspěvky na konferencích 

19.– 20. 10. 2018 4th International Students‘ Scientific Conference “Aging 2018”, Invited Speaker: Neuropsychological Assessment of Preclinical Stages of Alzheimer’s Disease, Prague, Czech republic

18.–20. 7. 2018 International Neuropsychological Society 2018 Mid-Year Meeting Bridging Science and Humanity, Prague, Czech Republic: 

Chairman, Invited Symposium Adaptation of neuropsychology instruments from a cross-cultural perspective, from screening to batteries (Thursday, July 19, 08:45–10:15) 

Chairman, Paper Session 2: Behavioral and compensation strategies: Toward improving cognitive functioning among older adults with and without dementia  

Paper presentation Uniform Data Set, Czech Version 

Paper presentation Improving the classification accuracy of mild cognitive impairment by determining the prevalence of low scores in healthy elderly population in the UDS-Cz 2.0 battery 

21.– 23. 9. 2017 7th International Scientific Conference „Senior´s training and nonpharmacological intervention for Alzheimer´s disease“, Slovakia, Invited Speaker Neuropsychological Assessment of Mild Cognitive Impairment

21.– 15. 9. 2017 European Conference of Neuropsychology (FESN) Maastricht, Nederland, Paper presentation: Delayed Matching to Sample Task 48: a measure useful to detect malingering of Alzheimer’s disease

Úvod > doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.