doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

Funkce
 • vedoucí (vedoucí) - Katedra psychologie
Konzultační hodiny

  čtvrtek 15:00 – 16:00

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 333

 

Závěrečné práce

 

 

Rozvrh

 

Publikace

 • Jester D., Vyhnálek M., Andel R., Marková H., Nikolai T., Laczó J., Matušková V., Čechová K., Sheardová K., Hort J.: Progression from Subjective Cognitive Decline to Mild Cognitive Impairment or Dementia: The Role of Baseline Cognitive Performance. Journal of Alzheimer's Disease, 2022, č. • no. 86, s. • p. 1763-1774. ISSN 1387-2877.
 • Zvěřová M., Daneš L., Franková V., Hroudová J., Jirák R., Matěj R., Nikolai T., Pavlovský P., Pecinovská O., Stajnerová J.: Gerontopsychiatrie v klinické praxi. Praha, Grada Publishing, 2022. 267 s. • p. ISBN 978-80-271-3465-6.
 • Nikolai T., Sulc Z., Balcar K., Kuska M., Plzáková V., Slavickova T., Trnka R.: Decreased emotional creativity and its relationship with cognitive functions in Parkinson's disease: A preliminary study. Applied Neuropsychology-Adult, 2022, č. • no. 29, s. • p. 1484-1491. ISSN 2327-9095.
 • Vyhnálek M., Jester D., Andel R., Horáková H., Nikolai T., Laczó J., Matušková V., Čechová K., Sheardova K., Hort J.: Contribution of Memory Tests to Early Identification of Conversion from Amnestic Mild Cognitive Impairment to Dementia. Journal of Alzheimer's Disease, 2022, č. • no. 88, s. • p. 1397-1409. ISSN 1387-2877.
 • Věchetová G., Nikolai T., Slovák M., Forejtová Z., Vranka M., Straková E., Teodoro T., Růžička E., Edwards M., Serranová T.: Attention impairment in motor functional neurological disorders: a neuropsychological study. Journal of Neurology, 2022, č. • no. 269, s. • p. 5981-5990. ISSN 0340-5354.
 • Wenke Š., Mana J., Havlík F., Cohn M., Nikolai T., Buschke H., Nepožitek J., Peřinová P., Dostálová S., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Růžička E., Šonka K., Dušek P., Bezdíček O.: Characterization of memory profile in idiopathic REM sleep behavior disorder. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 2022, č. • no. 44, s. • p. 237-250. ISSN 1380-3395.
 • Kosmidis M., Lettner S., Hokkanen L., Barbosa F., Persson B., Baker G., Kasten E., Ponchel A., Mondini S., Varako N., Nikolai T., Jonsdottir M., Pranckeviciene A., Hessen E.: Core Competencies in Clinical Neuropsychology as a Training Model in Europe. Frontiers in Psychology, 2022, č. • no. 13. ISSN 1664-1078.
 • Kasten E., Barbosa F., Kosmidis M., Persson B., Constantinou M., Baker G., Lettner S., Hokkanen L., Ponchel A., Mondini S., Jonsdottir M., Varako N., Nikolai T., Pranckeviciene A.: European Clinical Neuropsychology: Role in Healthcare and Access to Neuropsychological Services. Healthcare [online], 2021, č. • no. 9. ISSN 2227-9032.
 • Růžička E., Bednařík J., Bezuchová E., Dušek P., Dušek P., Forgáč M., Gál O., Hoskovcová M., Chudomel O., Jeřábek J., Kadaňka Z., Kemlink D., Komárek V., Krasulová E., Nikolai T. , et al.: Neurologie. Praha, Triton, 2021. 629 s. • p. ISBN 978-80-7553-908-3.
 • Matušková V., Ismail Z., Nikolai T., Marková H., Čechová K., Nedelská Z., Laczó J., Wang M., Hort J., Vyhnálek M.: Mild Behavioral Impairment Is Associated With Atrophy of Entorhinal Cortex and Hippocampus in a Memory Clinic Cohort. Frontiers in Aging Neuroscience, 2021, č. • no. 13. ISSN 1663-4365.
 • Nikolai T., Čechová K., Bukačová K., Fendrych Mazancová A., Marková H., Bezdíček O., Hort J., Vyhnálek M.: Delayed matching to sample task 48: assessment of malingering with simulating design. Aging, Neuropsychology and Cognition, 2021, č. • no. 28, s. • p. 797-811. ISSN 1382-5585.
 • Nelson M., Andel R., Nedelská Z., Martínková J., Čechová K., Marková H., Matušková V., Nikolai T., Lerch O., Pařízková M., Laczó J., Vyhnálek M., Hort J.: The Association Between Homocysteine and Memory in Older Adults. Journal of Alzheimer's Disease, 2021, č. • no. 81, s. • p. 413-426. ISSN 1387-2877.
 • Vyhnálek M., Nikolai T., Hort J., Laczó J.: Změny kognice ve stáří : jak poznat, že stárneme normálně a jak stárnout úspěšně. Neurologie pro praxi, 2021, č. • no. 22, s. • p. 21-26. ISSN 1213-1814.
 • Kuo C., Hsiao H., Lo I., Nikolai T.: Association Between Obstructive Sleep Apnea, Its Treatment, and Alzheimer's Disease: Systematic Mini-Review. Frontiers in Aging Neuroscience, 2021, č. • no. 12. ISSN 1663-4365.
 • Němá E., Kalina A., Nikolai T., Vyhnálek M., Meluzínová E., Laczó J.: Spatial navigation in early multiple sclerosis: a neglected cognitive marker of the disease? Journal of Neurology, 2021, č. • no. 268, s. • p. 77-89. ISSN 0340-5354.
 • Nepožitek J., Unalp C., Dostálová S., Dušek P., Kemlink D., Příhodová I., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Trnka J., Zogala D., Bezdíček O., Nikolai T., Peřinová P., Dall´Antonia I., Růžička E.: Systematic video-analysis of motor events during REM sleep in idiopathic REM sleep behavior disorder, follow-up and DAT-SPECT. Sleep Medicine, 2021, č. • no. 83, s. • p. 132-144. ISSN 1389-9457.
 • Jester D., Andel R., Čechová K., Laczó J., Lerch O., Marková H., Nikolai T., Vyhnálek M., Hort J.: Cognitive Phenotypes of Older Adults with Subjective Cognitive Decline and Amnestic Mild Cognitive Impairment: The Czech Brain Aging Study. Journal of the International Neuropsychological Society : JINS, 2021, č. • no. 27, s. • p. 329-342. ISSN 1355-6177.
 • Bezdíček O., Georgi H., Nikolai T., Kopeček M.: Pražská verze Stroopova testu. Praha, Karolinum, 2021. 50 s. • p. ISBN 978-80-246-4778-4.
 • Kristofikova Z., Springer T., Gedeonova E., Hofmannova A., Ricny J., Hromadkova L., Vyhnálek M., Laczó J., Nikolai T., Hort J., Petrasek T., Stuchlik A., Vales K., Klaschka J.: Interactions of 17 beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 10 and Cyclophilin D in Alzheimer's Disease. Neurochemical Research, 2020, č. • no. 45, s. • p. 915-927. ISSN 0364-3190.
 • Kuo C., Stachiv I., Nikolai T.: Association of Late Life Depression, (Non-) Modifiable Risk and Protective Factors with Dementia and Alzheimer's Disease: Literature Review on Current Evidences, Preventive Interventions and Possible Future Trends in Prevention and Treatment of De... International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, č. • no. 17. ISSN 1660-4601.
 • Uhrová T., Roth J., Anders M., Baborová E., Baláž M., Balážiová E., Brázdil M., Brožová H., Buday J., Bušek P., Cséfalvay Z., Čechová K., Daneš L., Domluvilová D., Nikolai T. , et al.: Neuropsychiatrie : klinický průvodce pro ambulantní i nemocniční praxi. Praha, Maxdorf, 2020. 965 s. • p. ISBN 978-80-7345-619-1.
 • Nikolai T., Kuška M., Trnka R.: Neuropsychiatrické příznaky a kreativita u neurodegenerativních onemocnění. Československá psychologie, 2020, č. • no. 64, s. • p. 564-607. ISSN 0009-062X.
 • Plzáková V., Nikolai T.: Kognitivní rehabilitace pacientů s Parkinsonovou nemocí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, č. • no. 83, s. • p. 14-20. ISSN 1210-7859.
 • Dostálová S., Šusta M., Nepožitek J., Peřinová P., Příhodová I., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Dall´Antonia I., Bezdíček O., Nikolai T., Šonka K.: Polysomnografické nálezy u osob nad 50 let bez subjektivních příznaků poruch spánku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, č. • no. 83, s. • p. 57-63. ISSN 1210-7859.
 • Víchová M., Dokoupilová M., Chromý J., Urbánek T., Nikolai T.: Shlukování a přepínání v testu verbální fluence: návrh adaptace kritérií do českého jazyka a shoda posuzovatelů. Československá psychologie, 2020, č. • no. 64, s. • p. 306-320. ISSN 0009-062X.
 • Matušková V., Nikolai T., Marková H., Čechová K., Laczó J., Hort J., Vyhnálek M.: Neuropsychiatrické symptomy jako časná manifestace Alzheimerovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, č. • no. 83, s. • p. 64-72. ISSN 1210-7859.
 • Dušek P., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Bezdíček O., Dall´Antonia I., Dostálová S., Kovalská P., Krupička R., Nepožitek J., Nikolai T., Novotný M., Peřinová P., Rusz J., Serranová T., Tykalová T.: Relations of non-motor symptoms and dopamine transporter binding in REM sleep behavior disorder. Scientific Reports, 2019, č. • no. 9. ISSN 2045-2322.
 • Rusina R., Matěj R., Bartoš A., Bělohlávek O., Bezdíček O., Buncová M., Cséfalvay Z., Gregor V., Holmerová I., Hort J., Johanidesová S., Keller J., Laczó J., Nikolai T.: Neurodegenerativní onemocnění. Praha, Mladá Fronta, 2019. 447 s. • p. ISBN 978-80-204-5123-1.
 • Marková H., Nikolai T., Fendrych Mazancová A., Čechová K., Sheardová K., Georgi H., Kopecek M., Laczó J., Hort J., Vyhnálek M.: Differences in Subjective Cognitive Complaints Between Non-Demented Older Adults from a Memory Clinic and the Community. Journal of Alzheimer's Disease, 2019, č. • no. 70, s. • p. 61-73. ISSN 1387-2877.
 • Dall´Antonia I., Dušek P., Tesař A., Nepožitek J., Dostálová S., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Příhodová I., Bezdíček O., Nikolai T., Peřinová P., Dušek P., Růžička E., Šonka K.: Olfactory dysfunction in a cohort of Czech patients with idiopathic REM sleep behaviour disorder. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019, č. • no. 82, s. • p. 415-419. ISSN 1210-7859.
 • Hanuška J., Rusz J., Bezdíček O., Ulmanová O., Bonnet C., Dušek P., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Nikolai T., Sieger T., Šonka K., Růžička E.: Eye movements in idiopathic rapid eye movement sleep behaviour disorder: High antisaccade error rate reflects prefrontal cortex dysfunction. Journal of Sleep Research, 2019, č. • no. 28. ISSN 0962-1105.
 • Nepožitek J., Dostálová S., Kemlink D., Friedrich L., Příhodová I., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Dušek P., Bezdíček O., Nikolai T., Peřinová P., Dall´Antonia I., Dušek P., Ruml M., Růžička E.: Fragmentary myoclonus in idiopathic rapid eye movement sleep behaviour disorder. Journal of Sleep Research, 2019, č. • no. 28. ISSN 0962-1105.
 • Nepožitek J., Dostálová S., Dušek P., Kemlink D., Příhodová I., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Friedrich L., Bezdíček O., Nikolai T., Peřinová P., Dall´Antonia I., Dušek P., Ruml M., Růžička E.: Simultaneous tonic and phasic REM sleep without atonia best predicts early phenoconversion to neurodegenerative disease in idiopathic REM sleep behavior disorder. Sleep, 2019, č. • no. 42. ISSN 0161-8105.
 • Růžička E., Šonka K., Marusič P., Rusina R., Baborová E., Bednařík J., Dušek P., Forgáč M., Gál O., Hoskovcová M., Chudomel O., Jeřábek J., Kadaňka Z., Komárek V., Nikolai T. , et al.: Neurologie. Praha, Triton, 2019. 541 s. • p. ISBN 978-80-7553-681-5.
 • Bezdíček O., Georgi H., Panenková E., McClintock S., Nikolai T., Růžička E., Kopeček M.: Equivalence of Montreal Cognitive Assessment alternate forms. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019, č. • no. 82, s. • p. 332-340. ISSN 1210-7859.
 • Švandová L., Ptáček R., Nikolai T., Vňuková M., Raboch J.: Neuropsychologické metody měření vnímání času. Česká a slovenská psychiatrie, 2018, č. • no. 114, s. • p. 264-270. ISSN 1212-0383.
 • Nikolai T.: Kognitivní rehabilitace. Ne. Neurologie pro praxi, 2018, č. • no. 19, s. • p. 68-69. ISSN 1213-1814.
 • Hynčicová E., Kalina A., Vyhnálek M., Nikolai T., Martinkovič L., Lisý J., Hort J., Meluzínová E., Laczó J.: Health-related quality of life, neuropsychiatric symptoms and structural brain changes in clinically isolated syndrome. PLoS One, 2018, č. • no. 13. ISSN 1932-6203.
 • Věchetová G., Slovák M., Kemlink D., Hanzlíková Z., Dušek P., Nikolai T., Růžička E., Edwards M., Serranová T.: The impact of non-motor symptoms on the health-related quality of life in patients with functional movement disorders. Journal of Psychosomatic Research, 2018, č. • no. 115, s. • p. 32-37. ISSN 0022-3999.
 • Bezdíček O., Nikolai T., Nepožitek J., Peřinová P., Kemlink D., Dušek P., Příhodová I., Dostálová S., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Trnka J., Kupka K., Mecková Z., Keller J., Vymazal J.: Prospective memory impairment in idiopathic REM sleep behavior disorder. The Clinical Neuropsychologist, 2018, č. • no. 32, s. • p. 1019-1037. ISSN 1385-4046.
 • Nikolai T., Bezdíček O.: Poruchy paměti a neuropsychologické vyšetření paměti v klinické praxi. Neurologie pro praxi, 2018, č. • no. 19, s. • p. 405-410. ISSN 1213-1814.
 • Nikolai T., Štěpánková H., Kopeček M., Šulc Z., Vyhnálek M., Bezdíček O.: The Uniform Data Set, Czech Version: Normative Data in Older Adults from an International Perspective. Journal of Alzheimer's Disease, 2018, č. • no. 61, s. • p. 1233-1240. ISSN 1387-2877.
 • Nikolai T., Bezdíček O., Marková H., Stepankova H., Michalec J., Kopecek M., Dokoupilová M., Hort J., Vyhnálek M.: Semantic verbal fluency impairment is detectable in patients with subjective cognitive decline. Applied Neuropsychology-Adult, 2018, č. • no. 25, s. • p. 448-457. ISSN 2327-9095.
 • Trnka R., Hasto J., Čábelková I., Kuska M., Tavel P., Nikolai T.: Amygdala and emotionality in Parkinson's disease: An integrative review of the neuropsychological evidence. Neuroendocrinology Letters, 2018, č. • no. 39, s. • p. 105-110. ISSN 0172-780X.
 • Hynčicová E., Vyhnálek M., Nikolai T., Hort J., Meluzínová E., Laczó J.: Hodnocení životní spokojenosti u pacientů s klinicky izolovaným syndromem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2017, č. • no. 80, s. • p. 675-678. ISSN 1210-7859.
 • Hynčicová E., Vyhnálek M., Kalina A., Martinkovič L., Nikolai T., Lisý J., Hort J., Meluzínová E., Laczó J.: Cognitive impairment and structural brain changes in patients with clinically isolated syndrome at high risk for multiple sclerosis. Journal of Neurology, 2017, č. • no. 264, s. • p. 482-493. ISSN 0340-5354.
 • Vyhnálek M., Rubinova E., Marková H., Nikolai T., Laczó J., Andel R., Hort J.: Clock drawing test in screening for Alzheimer's dementia and mild cognitive impairment in clinical practice. International Journal of Geriatric Psychiatry, 2017, č. • no. 32, s. • p. 933-939. ISSN 0885-6230.
 • Bezdíček O., Nikolai T., Michalec J., Růžička F., Havránková P., Roth J., Jech R., Růžička E.: The Diagnostic Accuracy of Parkinson's Disease Mild Cognitive Impairment Battery Using the Movement Disorder Society Task Force Criteria. Movement Disorders Clinical Practice, 2017, č. • no. 4, s. • p. 237-244. ISSN 2330-1619.
 • Marková H., Andel R., Stepankova H., Kopecek M., Nikolai T., Hort J., Thomas-Anterion C., Vyhnálek M.: Subjective Cognitive Complaints in Cognitively Healthy Older Adults and Their Relationship to Cognitive Performance and Depressive Symptoms. Journal of Alzheimer's Disease, 2017, č. • no. 59, s. • p. 871-881. ISSN 1387-2877.
 • Fendrych Mazancová A., Nikolai T., Stepankova H., Kopecek M., Bezdíček O.: The Reliability of Clock Drawing Test Scoring Systems Modeled on the Normative Data in Healthy Aging and Nonamnestic Mild Cognitive Impairment. Assessment, 2017, č. • no. 24, s. • p. 945-957. ISSN 1073-1911.
 • Bezdíček O., Štepánková H., Axelrod B., Nikolai T., Šulc Z., Jech R., Růžička E., Kopeček M.: Clinimetric validity of the Trail Making Test Czech version in Parkinson's disease and normative data for older adults. The Clinical Neuropsychologist, 2017, č. • no. 31, s. • p. 42-60. ISSN 1385-4046.
 • Bezdíček O., Šulc Z., Nikolai T., Štěpánková H., Kopeček M., Jech R., Růžička E.: A parsimonious scoring and normative calculator for the Parkinson's disease mild cognitive impairment battery. The Clinical Neuropsychologist, 2017, č. • no. 31, s. • p. 1231-1247. ISSN 1385-4046.
 • Kopeček M., Štěpánková H., Lukavský J., Řípová D., Nikolai T., Bezdíček O.: Montreal cognitive assessment (MoCA): Normative data for old and very old Czech adults. Applied Neuropsychology-Adult, 2017, č. • no. 24, s. • p. 23-29. ISSN 2327-9095.
 • Michalec J., Bezdíček O., Nikolai T., Harsa P., Jech R., Silhan P., Hyza M., Růžička E., Shallice T.: A Comparative Study of Tower of London Scoring Systems and Normative Data. Archives of Clinical Neuropsychology, 2017, č. • no. 32, s. • p. 328-338. ISSN 0887-6177.
 • Zemanová N., Bezdíček O., Michalec J., Nikolai T., Roth J., Jech R., Růžička E.: Validační studie české verze Bostonského testu pojmenování. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2016, č. • no. 79, s. • p. 307-316. ISSN 1210-7859.
 • Nikolai T., Bezdíček O., Kleinová P., Preiss M., Smira M., Růžička E., Roth J.: Posttraumatic growth but not abnormal personality structure are typical for patients with essential blepharospasm. Basal Ganglia, 2016, č. • no. 6, s. • p. 115-120. ISSN 2210-5336.
 • Smolík F., Štěpánková H., Vyhnálek M., Nikolai T., Horáková K., Matějka Š.: Propositional density in spoken and written language of Czech-speaking patients with mild cognitive impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2016, č. • no. 59, s. • p. 1461-1470. ISSN 1092-4388.
 • Michalec J., Kališová L., Bezdíček O., Nikolai T., Šilhán P., Hýža M., Harsa P.: Hodnocení míry kognitivního deficitu u nemocných schizofrenií. In Anders M., Zrzavecká I., Doubek P.: Duševní zdraví - věc veřejná. Praha, Tribun EU, 2016, s. • p. 98-100. ISBN 978-80-263-1047-1.
 • Bezdíček O., Moták L., Schretlen D., Preis M., Axelrod B., Nikolai T., Peña J., Ojeda N., Růžička E.: Sociocultural and Language Differences on the Trail Making Test. Archives of Assessment Psychology, 2016, č. • no. 6, s. • p. 33-48. ISSN 0000-0000.
 • Bukačová K., Nikolai T.: Předstírání poruchy paměti: vliv na výsledek testů paměti a DMS. In Štěpánková H., Šlamberová R.: Stárnutí 2016. Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 25-31. ISBN 978-80-87878-23-1.
 • Nikolai T., Bezdíček O., Kleinová P., Šmíra M., Růžička E., Roth J.: Neuropsychologické abnormity v exekutivních funkcích u pacientů s blefarospazmem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2016, č. • no. 79, s. • p. 687-691. ISSN 1210-7859.
 • Nikolai T., Štěpánková H., Vyhnálek M., Kopeček M.: Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu ve stáří. Československá psychologie, 2016, č. • no. 60, s. • p. 525-541. ISSN 0009-062X.
 • Nikolai T., Štěpánková H., Michalec J., Bezdíček O., Horáková K., Marková H., Růžička E., Kopeček M.: Testy verbální fluence, česká normativní studie pro osoby vyššího věku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, č. • no. 78, s. • p. 292-299. ISSN 1210-7859.
 • Bezdíček O., Nikolai T., Michalec J., Harsa P., Kališová L.: Komplexní posouzení kognitivních funkcí u nemocných schizofrenií - česká verze standardizovaného nástroje MATRICS. Česká a slovenská psychiatrie, 2015, č. • no. 111, s. • p. 79-86. ISSN 1212-0383.
 • Bezdíček O., Michalec J., Nikolai T., Havránková P., Roth J., Jech R., Růžička E.: Clinical Validity of the Mattis Dementia Rating Scale in Differentiating Mild Cognitive Impairment in Parkinson's Disease and Normative Data. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 2015, č. • no. 39, s. • p. 303-311. ISSN 1420-8008.
 • Štěpánková H., Nikolai T., Lukavský J., Bezdíček O., Vrajová M., Kopeček M.: Mini-Mental State Examination - česká normativní studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, č. • no. 78, s. • p. 57-63. ISSN 1210-7859.
 • Vyhnálek M., Magerová H., Andel R., Nikolai T., Kadlecová A., Laczó J., Hort J.: Olfactory identification in amnestic and non-amnestic mild cognitive impairment and its neuropsychological correlates. Journal of the Neurological Sciences, 2015, č. • no. 349, s. • p. 179-184. ISSN 0022-510X.
 • Bezdíček O., Lukavský J., Štěpánková H., Nikolai T., Axelrod B., Michalec J., Růžička E., Kopeček M.: The Prague Stroop Test: Normative standards in older Czech adults and discriminative validity for mild cognitive impairment in Parkinson's disease. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 2015, č. • no. 37, s. • p. 794-807. ISSN 1380-3395.
 • Bezdíček O., Štěpánková H., Motak L., Axelrod B., Woodard J., Preiss M., Nikolai T., Růžička E., Poreh A.: Czech version of Rey Auditory Verbal Learning test: Normative data. Aging, Neuropsychology and Cognition, 2014, č. • no. 21, s. • p. 693-721. ISSN 1382-5585.
 • Štěpánková H., Smolík F., Vyhnálek M., Nikolai T., Horáková K., Niederlová M.: Propoziční hustota ve výpovědích seniorů. Československá psychologie, 2014, č. • no. 58, s. • p. 317-325. ISSN 0009-062X.
 • Rubinova E., Nikolai T., Marková H., Šiffelová K., Laczó J., Hort J., Vyhnálek M.: Clock Drawing Test and the diagnosis of amnestic mild cognitive impairment: Can more detailed scoring systems do the work? Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 2014, č. • no. 36, s. • p. 1076-1083. ISSN 1380-3395.
 • Nikolai T., Štěpánková H., Bezdíček O.: Mírná kognitivní porucha a syndrom demence - vyšetření kognitivních funkcí. Medicína pro praxi, 2014, č. • no. 11, s. • p. 275-278. ISSN 1214-8687.
 • Vyhnálek M., Nikolai T., Andel R., Nedelská Z., Rubinova E., Marková H., Laczó J., Bezdíček O., Sheardová K., Hort J.: Neuropsychological Correlates of Hippocampal Atrophy in Memory Testing in Nondemented Older Adults. Journal of Alzheimer's Disease, 2014, č. • no. 42. ISSN 1387-2877.
 • Bezdíček O., Nikolai T., Hoskovcová M., Štochl J., Brožová H., Dušek P., Zárubová K., Jech R., Růžička E.: Grooved Pegboard Predicates More of Cognitive Than Motor Involvement in Parkinson's Disease. Assessment, 2014, č. • no. 21, s. • p. 723-730. ISSN 1073-1911.
 • Urbanová M., Vyhnálek M., Nikolai T., Michalec J., Sheardová K., Laczó J., Hudeček D., Hort J.: Validita Testu 16 slov pro diferenciální dia-gnostiku demence Alzheimerova typu a behaviorální formy frontotemporální demence. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 576-581. ISSN 1210-7859.
 • Michalec J., Bezdíček O., Nikolai T., Harsa P., Žaloudková H., Růžička E., Shallice T.: Standardization of the Czech Version of the Tower of London Test - Administration, Scoring, Validity. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 596-601. ISSN 1210-7859.
 • Štěpánková H., Smolík F., Horáková K., Matějka Š., Nikolai T., Vyhnálek M.: Differences in verbal production in healthy older adults and with mild cognitive impairment. In Štěpánková H., Šlamberová R.: Stárnutí 2014 / Ageing 2014. Praha, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2014, s. • p. 146-149. ISBN 978-80-87878-11-8.
 • Bezdíček O., Michalec J., Nikolai T., Štěpánková H., Panenková E., Harsa P., Havránková P., Roth J., Kopeček M., Růžička E.: Validita Montrealského kognitivního testu pro detekci mírné kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 47-53. ISSN 1210-7859.
 • Rusina R., Matěj R., Bartoš A., Bezdíček O., Bolceková E., Buncová M., Cséfalvay Z., Gregor V., Holmerová I., Hort J., Johanidesová S., Kovacs G., Keller O., Keller J., Nikolai T. , et al.: Neurodegenerativní onemocnění. Praha, Mladá fronta, 2014. 351 s. • p. ISBN 978-80-204-3300-8.
 • Bonnet C., Rusz J., Megrelishvili M., Sieger T., Matoušková O., Okujava M., Brožová H., Nikolai T., Hanuška J., Kapianidze M., Mikeladze N., Botchorishvili N., Khatiashvili I., Janelidze M.: Eye Movements in Ephedrone-Induced Parkinsonism. PLoS One, 2014, č. • no. 9. ISSN 1932-6203.
 • Hynčicová E., Meluzínová E., Vyhnálek M., Libertínová J., Kovářová I., Nikolai T., Hort J., Laczó J.: Postižení kognitivních funkcí v časných fázích roztroušené sklerózy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, č. • no. 76, s. • p. 690-694. ISSN 1210-7859.
 • Nikolai T., Vyhnálek M., Literáková E., Marková H., Hort J.: Vyšetření kognitivních funkcí v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci. Neurologie pro praxi, 2013, č. • no. 14, s. • p. 297-301. ISSN 1213-1814.
 • Bezdíček O., Majerová V., Novak M., Nikolai T., Růžička E., Roth J.: Validity of the Montreal Cognitive Assessment in the Detection of Cognitive Dysfunction in Huntington's Disease. Applied Neuropsychology, 2013, č. • no. 20, s. • p. 33-40. ISSN 0908-4282.
 • Štěpánková H., Smolík F., Panenková E., Nikolai T., Vyhnálek M.: Propoziční četnost u zdravých seniorů a u osob s mírnou kognitivní poruchou a počínající Alzheimerovou demencí. In Sobotková I., Heller D., Kotrlová J.: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. • p. 212-216. ISBN 978-80-244-3492-6.
 • Nikolai T., Bezdíček O., Vyhnálek M., Hort J.: Mírná kognitivní porucha: diagnostická jednotka nebo stadium předcházející demenci? Československá psychologie, 2012, č. • no. 56, s. • p. 374-390. ISSN 0009-062X.
 • Nikolai T., Bezdicek O., Vyhnálek M., Hort J.: Mírná kognitivní porucha: diagnostická jednotka nebo stadium předcházející demenci? Československá psychologie, 2012, č. • no. 56, s. • p. 374-390. ISSN 0009-062X.
 • Štěpánková H., Jarolímová E., Dragomirecká E., Sobotková I., Šulová L., Bezdíček O., Nikolai T., Pulkrabková A., Bergerová M., Vácha T., Kolda P., Holmerová I.: On geropsychology in the Czech Republic. GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 161-166. ISSN 1662-9647.
 • Bezdíček O., Moták L., Axelrod B., Preiss M., Nikolai T., Vyhnálek M., Poreh A., Růžička E.: Czech version of the Trail Making Test: normative data and clinical utility. Archives of Clinical Neuropsychology, 2012, č. • no. 27, s. • p. 906-914. ISSN 0887-6177.
 • Preiss M., Bartoš A., Čermáková R., Nondek M., Benešová M., Rodriguez M., Raisová M., Laing H., Mačudová G., Bezdíček O., Nikolai T.: Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha: Klinické vyšetření základních kognitivních funkcí. Praha, Psychiatrické centrum Praha, 2012. 158 s. • p. ISBN 978-80-87142-19-6.
 • Vyhnálek M., Laczó J., Nikolai T., Sheardová K., Hort J.: Časná diagnostika Alzheimerovy nemoci ve světle nových diagnostických kritérií. Neurologie pro praxi, 2012, č. • no. 13, s. • p. 325-329. ISSN 1213-1814.
 • Svoboda Z., Morvayová P., Smolík A., Nikolai T., Hirtová M., Lábusová A., Rendl M., Mikulková G.: Schola Excludus. Ústí nad Labem, Univerzita J.E.Purkyně, 2010. 220 s. • p. ISBN 978-80-7414-221-5.
 • Lábusová A., Rendl M., Nikolai T., Pekárková S.: Nemoc bezmocných: lehká mentální retardace : Analýza inteligenčního testu SON-R. Praha, Člověk v tísni, 2010. 135 s. • p. ISBN 978-80-87456-05-7.
Úvod > doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.