Rozvrhy, studijní plány

Harmonogram akademického roku

ROZVRH POVINNÝCH PŘEDMĚTŮ–LETNÍ SEMESTR 2023-24

ROZVRH POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ–LETNÍ SEMESTR 2023-24

 

 

 

ROZVRH POVINNÝCH PŘEDMĚTŮ–LETNÍ SEMESTR 2022-23

ROZVRH POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ–LETNÍ SEMESTR 2022-23-

 

ROZVRH POVINNÝCH PŘEDMĚTŮ–ZIMNÍ SEMESTR 2022-23

ROZVRH POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ–ZIMNÍ SEMESTR 2022-23

 

Studijní plány

Studijní plány vycházejí z aktuální akreditace oboru a centrálně je lze dohledat na webových stránkách fakulty.

 

Výuka cizích jazyků je organizována Jazykovým centrem (JC) a je koncipována jako specializovaná výuka, zaměřená na prohloubení řečových dovedností v cílovém jazyce, s orientací na odborný jazyk studovaného oboru (pro psychologii je to především angličtina, ale je možné skládat zkoušku i z němčiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny, španělštiny a latiny).

Úvod > Studium > Navazující magisterské > Rozvrhy, studijní plány