Aktuality

Aktuality

KORONAVIRUS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

sotva jsme v některých kurzech teď v září zahájili, tak už zase s výukou končíme. V některých kurzech jsme ještě nezahájili vůbec.

Informace, které dostáváme, jsou nejednoznačné.

  1. Z nejvyšší úrovně jsou pražské vysoké školy zavřeny
  2. Podle přípisu našeho pana proděkana se tato uzávěra netýká kurzů CŽV, zejména v počtech, ve kterých se scházíme my.
  3. Definitivní rozhodnutí děkanátu obdržíme v nejbližších dnech
  4. Pokud nedojde k úplné uzávěře bez výjimky, tak naplánované výcviky se budou realizovat. Podobně není důvod nerealizovat za dodržení hygienických opatření závěrečné zkoušky.
  5. U ostatních nevýcvikových aktivit přejdeme na online výuku nebo zasílání přednášek.

 

Byť to zatím vypadá, že mají rozhodnout garanti kurzů, může se stát, že pokyn z FFUK (UK) nebude dávat tento prostor, nebo přijde pokyn z hygieny, či ještě jiných míst a my se budeme muset přizpůsobit.

Naprosto rozumíme tomu, že byste potřebovali mnohem jasnější informace, ale ani jeden z nás není na takové pozici, abychom mohli rozhodnout všechno.

Přejeme vám pevné nervy, hodně zdraví a budeme doufat, že se co nejdřív budeme vídat osobně.

Ilona Gillernová

Václav Mertin

Inka Dvořáková

 

V Praze dne 25.9.2020