Mgr. Kamila Urban, Ph.D.

Mgr. Kamila Urban, Ph.D.

Konzultační hodiny

  Úterý 15:00 - 16:15, Celetná 20, místnost 153b, pouze po předchozí domluvě e-mailem

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 16 - STOCKHAUS
Místnost č. 153B

 • PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2017 

Schedule

Oblasti výzkumu  

Vývojová psychologie  Pedagogická a školní psychologie  

 

Výzkumná témata 

 • Kognitivní a metakognitivní vývoj
 • Metakognitivní procesy, porozumění a metaporozumění řeči
 • Narativní produkce
 • Sebeřízené učení, motivace a emoce při učení
 • Tvořivost
 • Předškolní vzdělávání 

Aktuálně probíhající výzkum 

Dr. Urban se věnuje vývoji metakognitivních procesů od předškolního věku. Zaměřuje se na přesnost metakognitivního monitoringu a jeho experimentální ovlivňování. Sleduje vliv sociálního prostředí na přesnost metakognitivních procesů a vývoj jazykových schopností.  

Jedním z hlavních výzkumných témat je sledování implementace inovovaného státního vzdělávacího programu pře předškolní vzdělávání na Slovensku. S centru pozornosti jsou jazykové, kognitivní a metakognitivní prekurzory vývinu čtenářské gramotnosti sledované od předškolního po mladší školní věk.  

Dalším výzkumným tématem je sebeřízené učení a metakognitivně stimulující on-line edukační prostředí. Sledovaná je zejména metakognitivní zpětná vazba a její vliv na učení a rozvoj metakognice.  

 

Publikace

 • Urban M., Urban K.: Orientation Toward Intrinsic Motivation Mediates the Relationship Between Metacognition and Creativity. Journal of Creative Behavior, 2023, č. • no. 57, s. • p. 6-16. ISSN 0022-0175.
 • Fišerová A., Havlíček J., Urban M., Urban K., Štěrbová Z.: Parental Interference in Offspring's Mate Choice: Sets of Actions and Counteractions Based on Both Perspectives. Archives of Sexual Behavior, 2023, č. • no. 52, s. • p. 2447-2463. ISSN 0004-0002.
 • Urban K.: Development of Key Literacy Skills in Early Childhood Education. Berlin, Peter Lang, 2023, s. • p. 83-99. ISBN 978-3-631-88646-5.
 • Urban K., Urban M.: How can we measure metacognition in creative problem-solving? Standardization of the MCPS scale. Thinking Skills and Creativity, 2023, č. • no. 49. ISSN 1871-1871.
 • Urban K., Urban M.: Anchoring Effect of Performance Feedback on Accuracy of Metacognitive Monitoring in Preschool Children. Europe's Journal of Psychology, 2021, č. • no. 17, s. • p. 104-118. ISSN 1841-0413.
 • Urban M., Urban K.: Unskilled but aware of it? Cluster analysis of creative metacognition from preschool age to early adulthood. The Journal of creative behavior [online], 2021, č. • no. 55, s. • p. 937-945. ISSN 0022-0175.
 • Urban K., Pesout O., Kombrza J., Urban M.: Metacognitively aware university students exhibit higher creativity and motivation to learn. Thinking Skills and Creativity, 2021, č. • no. 42. ISSN 1871-1871.
 • Urban K., Urban M.: Metakognitívne procesy pri čítaní a ich vzťah k porozumeniu u predškolských detí. In Petrová Z.: OSVOJOVANIE GRAMOTNOSTI U DETÍ v podmienkach nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Trnava, Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2021, s. • p. 59-77. ISBN 978-80-568-0236-6.
 • Zápotočná O., Urban K., Urban M.: Comprehension and metacomprehension in preschoolers from low and middle-socioeconomic status families. Československá psychologie, 2020, č. • no. LXIV, s. • p. 625-638. ISSN 0009-062X.
 • Urban M., Urban K.: What can we learn from gritty persons? Coping strategies adopted during COVID-19 lockdown. Mediterranean Journal of Clinical Psychology [online], 2020, č. • no. 8. ISSN 2282-1619.
 • Petrová Z., Zápotočná O., Urban K., Urban M.: Development of early literacy skills: A Comparison of two early literacy programmes. Journal of Pedagogy [online], 2020, č. • no. 11, s. • p. 51-72. ISSN 1338-1563.

Granty a projekty 

2021 Návrh metakognitivního herního vzdělávacího prostředí pro podporu rané gramotnosti. Fulbrightova komise SR – 5měsíční pobyt na Pedagogické fakultě, North Carolina State University, Raleigh, NC, USA (leden 2021 – květen 2021). 
2021 2024 Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. Ústav výskumu sociálnej komunikácie, SAV. Projekt č. 2/0026/21, VEGA. Hlavní řešitelka. 
2018 2019 Inovace výuky v předmětu Psychologie pro poradce. Vnitřní grant IRP, ČZU. Hlavní řešitelka.  

 

Vybrané příspěvky na konferencích 

 • Urban, K., Petrová, Z. Self- and co-regulation in collaborative problem solving in preschool-age children. SIG 16 – Metacognition and Self-Regulated Learning, online, 7.10.2022
 • Urban, K., Zápotočná, O., Petrová, Z., Urban, M. How confident are preschoolers about their comprehension monitoring?  European Conference on Literacy: Literacy and Diversity: New Directions, 4.-6.7.2022, Dublin City University Institute of Education
 • Urban, K., Urban, M. The role of academic goals in strategy use, motivation, and emotions: A mixed-design pilot study. SIG8/16 – Motivation and Emotion meets Metacognition and Self-regulated Learning: 17th International Conference on Motivation, 24-26.8.2022, Faculty of Psychology, Technische Universität Dresden
 • Urban, K., Urban, M., Pesout, O., & Kombrza, J. Metacognitively aware students exhibit higher creativity and motivation to learn. 19th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction : Education and Citizenship: Learning and Instruction and the Shaping of Futures, EARLI 2021, 23.-27.8.2021, University of Gothenburg.
 • Urban, K., & Urban, M. I know my idea is original: kindergarteners‘ creative metacognition. Earli SIG 16 – Metacognition, online, 27.5.2021

Závěrečné práce