Mgr. Kamila Urban, Ph.D.

Mgr. Kamila Urban, Ph.D.

Konzultační hodiny

    čtvrtek 16:00 – 17:30

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 16 - STOCKHAUS
Místnost č. 153B

PhD., Trnavská univerzita v Trnave, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, 2017 

 

Oblasti výzkumu  

Vývojová psychologie 

Pedagogická a školní psychologie  

 

Výzkumná témata 

Kognitivní a metakognitivní vývoj, metakognitivní procesy, porozumění a metaporozumění řeči, narativní produkce, sebeřízené učení, motivace a emoce při učení, tvořivost, předškolní vzdělávání 

 

Aktuálně probíhající výzkum 

Dr. Urban se věnuje vývoji metakognitivních procesů od předškolního věku. Zaměřuje se na přesnost metakognitivního monitoringu a jeho experimentální ovlivňování. Sleduje vliv sociálního prostředí na přesnost metakognitivních procesů a vývoj jazykových schopností.  

Jedním z hlavních výzkumných témat je sledování implementace inovovaného státního vzdělávacího programu pře předškolní vzdělávání na Slovensku. S centru pozornosti jsou jazykové, kognitivní a metakognitivní prekurzory vývinu čtenářské gramotnosti sledované od předškolního po mladší školní věk.  

Dalším výzkumným tématem je sebeřízené učení a metakognitivně stimulující on-line edukační prostředí. Sledovaná je zejména metakognitivní zpětná vazba a její vliv na učení a rozvoj metakognice.  

 

Rozvrh

 

Publikace

  • Urban K., Urban M.: Anchoring Effect of Performance Feedback on Accuracy of Metacognitive Monitoring in Preschool Children. Europe's Journal of Psychology, 2021, č. • no. 17, s. • p. 104-118. ISSN 1841-0413.
  • Urban K., Pesout O., Kombrza J., Urban M.: Metacognitively aware university students exhibit higher creativity and motivation to learn. Thinking Skills and Creativity, 2021, č. • no. 42. ISSN 1871-1871.
  • Urban M., Urban K.: What can we learn from gritty persons? Coping strategies adopted during COVID-19 lockdown. Mediterranean Journal of Clinical Psychology [online], 2020, č. • no. 8. ISSN 2282-1619.
  • Petrová Z., Zápotočná O., Urban K., Urban M.: Development of early literacy skills: A Comparison of two early literacy programmes. Journal of Pedagogy [online], 2020, č. • no. 11, s. • p. 51-72. ISSN 1338-2144.
  • Zápotočná O., Urban K., Urban M.: Comprehension and metacomprehension in preschoolers from low and middle-socioeconomic status families. Československá psychologie, 2020, č. • no. LXIV, s. • p. 625-638. ISSN 0009-062X.

 

Granty a projekty 

2021 Návrh metakognitivního herního vzdělávacího prostředí pro podporu rané gramotnosti. Fulbrightova komise SR – 5měsíční pobyt na Pedagogické fakultě, North Carolina State University, Raleigh, NC, USA (leden 2021 – květen 2021). 

2021-2024 Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. Ústav výskumu sociálnej komunikácie, SAV. Projekt č. 2/0026/21, VEGA. Hlavní řešitelka. 

2018-2019 Inovace výuky v předmětu Psychologie pro poradce. Vnitřní grant IRP, ČZU. Hlavní řešitelka.  

 

Vybrané příspěvky na konferencích 

Urban, K., Urban, M., Pesout, O., & Kombrza, J. Metacognitively aware students exhibit higher creativity and motivation to learn. 19th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction : Education and Citizenship: Learning and Instruction and the Shaping of Futures, EARLI 2021, 23.-27.8.2021, University of Gothenburg. 

Urban, K., & Urban, M. I know my idea is original: kindergarteners‘ creative metacognition. Earli SIG 16 – Metacognition, online, 27.5.2021 

Urban, K., & Urban, M. Improving the accuracy of the self-evaluation during on-screen self-regulated learning through calibration feedback. INTED 2019: 13th International Technology, Education and Development Conference. 11th-13th March 2019. Valencia: Spain 

Urban, K., & Urban, M. Effect of performance feedback on accuracy of predictive and postdictive judgments in preschoolers. JURE 2019. 10th- 11th August 2019. Aachen: Aachen University 

Urban, K., Zápotočná, O., & Urban, M. Comprehension monitoring and certainty monitoring in preschoolers from different socioeconomic backgrounds. CPH 2019 – Conference on Literacy: Learning from the Past for the Future: Literacy for All. 4th – 7th August 2019. Copenhagen, Denmark: Landsforeningen af Laesepaedagoger