RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.

PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.

Konzultační hodiny

  Po předchozí domluvě e-mailem

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 351

Rozvrh

Závěrečné práce

 

Publikace

 • Evansová K., Červená K., Novák O., Dudysová D., Nekovářová T., Fárková E., Fajnerová I.: The effect of chronotype and time of assessment on cognitive performance. Biological Rhythm Research, 2022, č. • no. 53, s. • p. 608-627. ISSN 0929-1016.
 • Rudolfová V., Petrasek T., Antošová E., Frynta D., Landová E., Vales K., Nekovářová T.: Inter-individual differences in laboratory rats as revealed by three behavioural tasks. Scientific Reports, 2022, č. • no. 12. ISSN 2045-2322.
 • Malenínská K., Janďourková P., Brožka H., Stuchlík A., Nekovářová T.: Selective impairment of timing in a NMDA hypofunction animal model of psychosis. Behavioural Brain Research, 2022, č. • no. 419. ISSN 0166-4328.
 • Becková A., Rudolfová V., Horáček J., Nekovářová T.: Unraveling the Filled Duration Illusion and its Stability in Repeated Measurements: Acoustic Stimuli and the Possible Prospect for Time in Music. Music Perception, 2022, č. • no. 40, s. • p. 135-149. ISSN 0730-7829.
 • Becková A., Rudolfová V., Horáček J., Nekovářová T.: Unraveling the Filled Duration Illusion and its Stability in Repeated Measurements: Acoustic Stimuli and the Possible Prospect for Time in Music. Music Perception, 2022, č. • no. 40, s. • p. 135-149. ISSN 0730-7829.
 • Skalníková P., Juríčková V., Plechatá A., Fajnerová I., Nekovářová T.: Methodological approaches in the research of emotional memory. Československá psychologie, 2022, č. • no. 66, s. • p. 349-364. ISSN 0009-062X.
 • Malenínská K., Rudolfová V., Šulcová K., Koudelka V., Brunovský M., Horáček J., Nekovářová T.: Is short-term memory capacity (7+-2) really predicted by theta to gamma cycle length ratio? Behavioural Brain Research, 2021, č. • no. 414. ISSN 0166-4328.
 • Plechatá A., Nekovářová T., Hocko Fajnerová I.: What is the future for immersive virtual reality in memory rehabilitation? A systematic review. NeuroRehabilitation, 2021, č. • no. 48, s. • p. 389-412. ISSN 1053-8135.
 • Skalníková P., Frynta D., Abramjan A., Rokyta R., Nekovářová T.: Spontaneous color preferences in rhesus monkeys: What is the advantage of primate trichromacy? Behavioural Processes, 2020, č. • no. 174. ISSN 0376-6357.
 • Kesner L., Fajnerová I., Adámek P., Buchtík M., Grygarová D., Hlinka J., Kozelka P., Nekovářová T., Španiel F., Tintěra J., Alexová A., Greguš D., Horáček J.: Fusiform Activity Distinguishes Between Subjects With Low and High Xenophobic Attitudes Toward Refugees. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2020, č. • no. 14. ISSN 1662-5153.
 • Vlček K., Fajnerová I., Nekovářová T., Hejtmánek L., Janča R., Ježdík P., Kalina A., Tomášek M., Kršek P., Hammer J., Marusič P.: Mapping the Scene and Object Processing Networks by Intracranial EEG. Frontiers in Human Neuroscience, 2020, č. • no. 14. ISSN 1662-5161.
 • Machová K., Juríčková V., Nekovářová T., Svobodová I.: Validation of the Human-Animal Interaction Scale (HAIS) in Czech Language. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, č. • no. 17. ISSN 1661-7827.
 • Englerová K., Klement D., Frynta D., Rokyta R., Nekovářová T.: Reactions to novel objects in monkeys: what does it mean to be neophobic? Primates, 2019, č. • no. 60, s. • p. 347-353. ISSN 0032-8332.
 • Levčík D., Nekovářová T., Antošová E., Stuchlík A., Klement D.: The role of the hippocampus in object discrimination based on visual features. Neurobiology of Learning and Memory, 2018, č. • no. 155, s. • p. 127-135. ISSN 1074-7427.
 • Nekovářová T., Fajnerová I., Kozáková E., Zajceva J.: Sociální mozek a teorie mysli: neurobiologie, vývoj a patologie. In Horáček J.: MOZEK A JEHO ČLOVĚK, MYSL A JEJÍ NEMOC. Neuveden, Galén, 2017, s. • p. 169-182. ISBN 978-80-7492-283-1.
 • Šulcová K., Malenínská K., Fajnerová I., Nekovářová T.: Časová percepce a neuropsychiatrické poruchy. Psychiatrie, 2017, č. • no. 21, s. • p. 187-194. ISSN 1211-7579.
 • Nekovářová T., Šulcová K., Fajnerová I.: 4 Jak mozek měří čas. In Mozek a jeho člověk + mysl a její nemoc. Praha, Galén, 2016, s. • p. 58-74. ISBN 978-80-7492-283-1.
 • Fajnerová I., Šulcová K., Nekovářová T.: Neuropsychologie a neuropatologie prostorové kognice. Psychiatrie, 2016, č. • no. 20, s. • p. 204-210. ISSN 1211-7579.
 • Nekovářová T., Fajnerová I., Šulcová K.: 3 Reprezentace prostoru v mozku. In Mozek a jeho člověk + mysl a její nemoc. Praha, Galén, 2016, s. • p. 41-57. ISBN 978-80-7492-283-1.
 • Kozáková E., Šustová P., Eduard B., Španiel F., Nekovářová T., Rydlo J.: Who's in moving it? Sense of Agency in Schizophrenia. In Vavrečka M.: Sborník z 16.ročníku konference Kognice a ˇ Umelý život (KUZ XVI). Neuvedn, ČVUT v Praze, 2016, s. • p. 95-100. ISBN 978-80-01-05915-9.
 • Vevera J., Valeš K., Fišar Z., Hroudová J., Singh N., Stuchlík A., Kačer P., Nekovářová T.: The effect of prolonged simvastatin application on serotonin uptake, membrane microviscosity and behavioral changes in the animal model. Physiology & Behavior, 2016, č. • no. 158, s. • p. 112-120. ISSN 0031-9384.
 • Fajnerová I., Nekovářová T., Binter J., Klapilová K.: Virtuální realita jako nástroj pro testování a remediaci duševních poruch. In Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha, Galén, 2016, s. • p. 351-362. ISBN 978-80-7492-283-1.
 • Dudysová D., Fajnerová I., Nekovářová T., Ngo H., Kopřivová J.: Czech version of paired associative learning test - A pilot study. Psychiatrie, 2016, č. • no. 20, s. • p. 174-177. ISSN 1211-7579.
 • Vevera J., Fišar Z., Nekovářová T., Vrablík M., Zlatohlávek L., Hroudová J., Singh N., Raboch J., Valeš K.: Statin-Induced Changes in Mitochondrial Respiration in Blood Platelets in Rats and Human With Dyslipidemia. Physiological Research, 2016, č. • no. 65, s. • p. 777-788. ISSN 0862-8408.
 • Nekovářová T., Yamamotová A., Valeš K., Stuchlík A., Fricová J., Rokyta R.: Common mechanisms of pain and depression: are antidepressants also analgesics? Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2014, č. • no. 8. ISSN 1662-5153.
 • Nekovářová T., Fajnerová I., Horáček J., Španiel F.: Bridging disparate symptoms of schizophrenia: a triple network dysfunction theory. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2014, č. • no. 8. ISSN 1662-5153.
 • Nekovářová T., Nedvídek J., Klement D., Rokyta R., Bureš J.: Mental transformations of spatial stimuli in humans and in monkeys: Rotation vs. translocation. Behavioural Brain Research, 2013, č. • no. 240, s. • p. 182-191. ISSN 0166-4328.
 • Nekovářová T., Nedvídek J., Klement D., Diblíková L., Rokyta R., Bureš J.: Reakce na abstraktní vizuální stimuly: mentální rotace vs. geometrické tvary. Psychiatrie, 2011, č. • no. 15, s. • p. 28-32. ISSN 1211-7579.
 • Nekovářová T., Nedvídek J., Klement D., Rokyta R., Bureš J.: Kognitivní funkce makaků: mentální transformace geometrických stimulů. Psychiatrie, 2010, č. • no. 14, s. • p. 39-41. ISSN 1211-7579.
Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.