RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.

PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.

Konzultační hodiny

  Celetná 20, místnost č.351, po předchozí domluvě

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 351

 • Ph.D. v Biomedicíně, obor Neurovědy, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Rozvrh

Oblasti výzkumu

Kognitivní neurovědy Neuropsychologie Srovnávací psychologie Vývojová psychologie

Výzkumná témata

Aktuálně probíhající výzkum

Tereza Nekovářová se zaměřuje se na studium kognitivních funkcí (zejména vnímání času, teorie mysli a epizodické paměti).

Podílí se na projektu („Inter-individuální rozdíly v subjektivním čase“, poskytovatel: Grantová agentura ČR). V rámci tohoto projektu publikovala několik prací zaměřených na časové vnímání, kognitivní funkce a jejich možné EEG markery. V rámci řešení grantového projektu „Narušení časoprostorové koordinace jako časný marker schizofrenie: Translační studie role frontotemporální interakce“ (poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví) se zaměřuje na studium intervalového časování, prostorové kognice a časoprostorové integrace a jejich možného narušení u schizofrenie.

Zaměřuje se také na studium sociální kognice a autobiografické paměti, jejich neurobiologického substrátu a vývoje v ontogenezi (je hlavní řešitelkou grantového projektu „Rozdílné koncepty epizodické paměti: Kontextuální reprezentace vs. Self)“. V současné době také řeší grant Technologické agentury, jehož cílem je vyvinout screeningový nástroj pro testování kognitivních funkcí v podobě interaktivních herních aplikací.

Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou a Českou zemědělskou univerzitou se také zaměřuje na studium kognitivních funkcí u různých živočišných druhů, především na studium sociální kognice a  vnímání emocí u non-humánních primátů.

 

Publikace

 • Rudolfová V., Petrásek T., Antošová E., Frynta D., Landová E., Valeš K., Nekovářová T.: Inter-individual differences in laboratory rats as revealed by three behavioural tasks. Scientific Reports, 2022, č. • no. 12. ISSN 2045-2322.
 • Malenínská K., Janďourková P., Brožka H., Stuchlík A., Nekovářová T.: Selective impairment of timing in a NMDA hypofunction animal model of psychosis. Behavioural Brain Research, 2022, č. • no. 419. ISSN 0166-4328.
 • Skalníková P., Juríčková V., Plechatá A., Fajnerová I., Nekovářová T.: Methodological approaches in the research of emotional memory. Československá psychologie, 2022, č. • no. 66, s. • p. 349-364. ISSN 0009-062X.
 • Evansová K., Červená K., Novák O., Dudysová D., Nekovářová T., Fárková E., Fajnerová I.: The effect of chronotype and time of assessment on cognitive performance. Biological Rhythm Research, 2022, č. • no. 53, s. • p. 608-627. ISSN 0929-1016.
 • Becková A., Rudolfová V., Horáček J., Nekovářová T.: Unraveling the Filled Duration Illusion and its Stability in Repeated Measurements: Acoustic Stimuli and the Possible Prospect for Time in Music. Music Perception, 2022, č. • no. 40, s. • p. 135-149. ISSN 0730-7829.
 • Fajnerová I., Hejtmánek L., Hurych J., Nekovářová T., Plechatá A.: Virtuální město pro kognitivní trénink v ekologicky validním prostředí. Psychiatrie, 2022, č. • no. 26, s. • p. 98-104. ISSN 1211-7579.
 • Plechatá A., Nekovářová T., Hocko Fajnerová I.: What is the future for immersive virtual reality in memory rehabilitation? A systematic review. NeuroRehabilitation, 2021, č. • no. 48, s. • p. 389-412. ISSN 1053-8135.
 • Malenínská K., Rudolfová V., Šulcová K., Koudelka V., Brunovský M., Horáček J., Nekovářová T.: Is short-term memory capacity (7+-2) really predicted by theta to gamma cycle length ratio? Behavioural Brain Research, 2021, č. • no. 414. ISSN 0166-4328.
 • Skalníková P., Frynta D., Abramjan A., Rokyta R., Nekovářová T.: Spontaneous color preferences in rhesus monkeys: What is the advantage of primate trichromacy? Behavioural Processes, 2020, č. • no. 174. ISSN 0376-6357.
 • Machová K., Juríčková V., Nekovářová T., Svobodová I.: Validation of the Human-Animal Interaction Scale (HAIS) in Czech Language. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, č. • no. 17. ISSN 1661-7827.
 • Kesner L., Fajnerová I., Adámek P., Buchtík M., Grygarová D., Hlinka J., Kozelka P., Nekovářová T., Španiel F., Tintěra J., Alexová A., Greguš D., Horáček J.: Fusiform Activity Distinguishes Between Subjects With Low and High Xenophobic Attitudes Toward Refugees. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2020, č. • no. 14. ISSN 1662-5153.
 • Vlček K., Fajnerová I., Nekovářová T., Hejtmánek L., Janča R., Ježdík P., Kalina A., Tomášek M., Kršek P., Hammer J., Marusič P.: Mapping the Scene and Object Processing Networks by Intracranial EEG. Frontiers in Human Neuroscience, 2020, č. • no. 14. ISSN 1662-5161.
 • Englerová K., Klement D., Frynta D., Rokyta R., Nekovářová T.: Reactions to novel objects in monkeys: what does it mean to be neophobic? Primates, 2019, č. • no. 60, s. • p. 347-353. ISSN 0032-8332.
 • Levčík D., Nekovářová T., Antošová E., Stuchlík A., Klement D.: The role of the hippocampus in object discrimination based on visual features. Neurobiology of Learning and Memory, 2018, č. • no. 155, s. • p. 127-135. ISSN 1074-7427.
 • Fajnerová I., Greguš D., Hlinka J., Nekovářová T., Škoch A., Zítka T., Romportl J., Žáčková E., Horáček J.: Could Prolonged Usage of GPS Navigation Implemented in Augmented Reality Smart Glasses Affect Hippocampal Functional Connectivity? BioMed Research International, 2018, č. • no. 2018. ISSN 2314-6133.
 • Kesner L., Grygarová D., Fajnerová I., Lukavský J., Nekovářová T., Tintěra J., Zaytseva Y., Horáček J.: Perception of direct vs. averted gaze in portrait paintings: An fMRI and eye-tracking study. Brain and Cognition, 2018, č. • no. 125, s. • p. 88-99. ISSN 0278-2626.
 • Laczó J., Marková H., Lobellová V., Gažová I., Pařízková M., Cerman J., Nekovářová T., Valeš K., Klovrzová S., Harrison J., Windisch M., Vlček K., Svoboda J., Hort J.: Scopolamine disrupts place navigation in rats and humans: a translational validation of the Hidden Goal Task in the Morris water maze and a real maze for humans. Psychopharmacology, 2017, č. • no. 234, s. • p. 535-547. ISSN 0033-3158.
 • Nekovářová T., Fajnerová I., Kozáková E., Zajceva J.: Sociální mozek a teorie mysli: neurobiologie, vývoj a patologie. In Horáček J.: MOZEK A JEHO ČLOVĚK, MYSL A JEJÍ NEMOC. Neuveden, Galén, 2017, s. • p. 169-182. ISBN 978-80-7492-283-1.
 • Šulcová K., Malenínská K., Fajnerová I., Nekovářová T.: Časová percepce a neuropsychiatrické poruchy. Psychiatrie, 2017, č. • no. 21, s. • p. 187-194. ISSN 1211-7579.
 • Nekovářová T., Šulcová K., Fajnerová I.: 4 Jak mozek měří čas. In Mozek a jeho člověk + mysl a její nemoc. Praha, Galén, 2016, s. • p. 58-74. ISBN 978-80-7492-283-1.
 • Nekovářová T., Fajnerová I., Šulcová K.: 3 Reprezentace prostoru v mozku. In Mozek a jeho člověk + mysl a její nemoc. Praha, Galén, 2016, s. • p. 41-57. ISBN 978-80-7492-283-1.
 • Fajnerová I., Šulcová K., Nekovářová T.: Neuropsychologie a neuropatologie prostorové kognice. Psychiatrie, 2016, č. • no. 20, s. • p. 204-210. ISSN 1211-7579.
 • Vevera J., Fišar Z., Nekovářová T., Vrablík M., Zlatohlávek L., Hroudová J., Singh N., Raboch J., Valeš K.: Statin-Induced Changes in Mitochondrial Respiration in Blood Platelets in Rats and Human With Dyslipidemia. Physiological Research, 2016, č. • no. 65, s. • p. 777-788. ISSN 0862-8408.
 • Dudysová D., Fajnerová I., Nekovářová T., Ngo H., Kopřivová J.: Czech version of paired associative learning test - A pilot study. Psychiatrie, 2016, č. • no. 20, s. • p. 174-177. ISSN 1211-7579.
 • Fajnerová I., Nekovářová T., Binter J., Klapilová K.: Virtuální realita jako nástroj pro testování a remediaci duševních poruch. In Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha, Galén, 2016, s. • p. 351-362. ISBN 978-80-7492-283-1.
 • Vevera J., Valeš K., Fišar Z., Hroudová J., Singh N., Stuchlík A., Kačer P., Nekovářová T.: The effect of prolonged simvastatin application on serotonin uptake, membrane microviscosity and behavioral changes in the animal model. Physiology & Behavior, 2016, č. • no. 158, s. • p. 112-120. ISSN 0031-9384.
 • Kozáková E., Šustová P., Eduard B., Španiel F., Nekovářová T., Rydlo J.: Who's in moving it? Sense of Agency in Schizophrenia. In Vavrečka M.: Sborník z 16.ročníku konference Kognice a ˇ Umelý život (KUZ XVI). Neuvedn, ČVUT v Praze, 2016, s. • p. 95-100. ISBN 978-80-01-05915-9.
 • Stuchlík A., Radostová D., Hatalová H., Valeš K., Nekovářová T., Kopřivová J., Svoboda J., Horáček J.: Validity of Quinpirole Sensitization Rat Model of OCD: Linking Evidence from Animal and Clinical Studies. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2016, č. • no. 10. ISSN 1662-5153.
 • Nekovářová T., Fajnerová I., Horáček J., Španiel F.: Bridging disparate symptoms of schizophrenia: a triple network dysfunction theory. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2014, č. • no. 8. ISSN 1662-5153.
 • Nekovářová T., Yamamotová A., Valeš K., Stuchlík A., Fricová J., Rokyta R.: Common mechanisms of pain and depression: are antidepressants also analgesics? Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2014, č. • no. 8. ISSN 1662-5153.
 • Nekovářová T., Nedvídek J., Klement D., Rokyta R., Bureš J.: Mental transformations of spatial stimuli in humans and in monkeys: Rotation vs. translocation. Behavioural Brain Research, 2013, č. • no. 240, s. • p. 182-191. ISSN 0166-4328.
 • Nekovářová T., Nedvídek J., Klement D., Diblíková L., Rokyta R., Bureš J.: Reakce na abstraktní vizuální stimuly: mentální rotace vs. geometrické tvary. Psychiatrie, 2011, č. • no. 15, s. • p. 28-32. ISSN 1211-7579.
 • Nekovářová T., Nedvídek J., Klement D., Rokyta R., Bureš J.: Kognitivní funkce makaků: mentální transformace geometrických stimulů. Psychiatrie, 2010, č. • no. 14, s. • p. 39-41. ISSN 1211-7579.

Závěrečné práce

 

 

 

 

 

 

 

Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.