Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

Funkce
 • předseda (vedoucí) - Komise pro etiku ve výzkumu
Adresa

Katedra psychologie
Ovocný trh 9 - Nová Astorie
Místnost č. 327

2003 – Mgr. psychologie na FFUK

2005 – Bc. Matematicko-fyzikální fakulta

2008 – Ph.D klinická psychologie na FFUK

Odborné zájmy

 • Zrakové vnímání, pozornost, paměť
 • Sledování očních pohybů
 • Percepce a provádění akcí
 • Trénink kognitivních funkcí
 • Matematické modely

Rozvrh

Publikace

 • Malíková H., Kremeňová K., Budera P., Heřman D., Weichet J., Lukavský J., Osmančík P.: Silent strokes after thoracoscopic epicardial ablation and catheter ablation for atrial fibrillation: not all lesions are permanent on follow-up magnetic resonance imaging. Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, 2021, č. • no. 11, s. • p. 3219-3233. ISSN 2223-4292.
 • Děchtěrenko F., Lukavský J., Štipl J.: False memories for scenes using the DRM paradigm. Vision Research, 2021, č. • no. 178, s. • p. 55-66. ISSN 0042-6989.
 • Lukavská K., Burda V., Lukavský J., Slussareff M., Gabrhelík R.: School-Based Prevention of Screen-Related Risk Behaviors during the Long-Term Distant Schooling Caused by COVID-19 Outbreak. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, č. • no. 18. ISSN 1660-4601.
 • Kremeňová K., Holešta M., Peisker T., Girsa D., Weichet J., Lukavský J., Malíková H.: Is limited-coverage CT perfusion helpful in treatment decision-making in patients with acute ischemic stroke? Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, 2020, č. • no. 10, s. • p. 1908-1916. ISSN 2223-4292.
 • Švaříček R., Straková J., Brom C., Greger D., Hannemann T., Lukavský J.: SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY V DOBĚ UZAVŘENÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL. Studia paedagogica, 2020, č. • no. 25, s. • p. 9-41. ISSN 1803-7437.
 • Stárková T., Lukavský J., Javora O., Brom C.: Anthropomorphisms in multimedia learning: Attract attention but do not enhance learning? Journal of Computer Assisted Learning, 2019, č. • no. 35, s. • p. 555-568. ISSN 0266-4909.
 • Georgi H., Frydrychová Z., Vlčková K., Vidovicova L., Šulc Z., Lukavský J.: Young-Old City-Dwellers Outperform Village Counterparts in Attention and Verbal Control Tasks. Frontiers in Psychology, 2019, č. • no. 10. ISSN 1664-1078.
 • Lukavský J.: Scene categorization in the presence of a distractor. Journal of Vision, 2019, č. • no. 19, s. • p. 1-11. ISSN 1534-7362.
 • Frydrychová Z., Lukavský J., Georgi H.: Relationship between education, leisure activities and cognitive performance in persons in old-age pension. In Georgi H., Šlamberová R.: Ageing 2018: Proceedings of the 4th Gerontological multidisciplinary conference. Praha, Univerzita Karlova. 3. lékařská fakulta, 2018, s. • p. 44-55. ISBN 978-80-87878-36-1.
 • Frydrychová Z., Jaeggi S., Lukavský J., Buschkuehl M., Georgi H.: Training of visual selective attention in older adults: Study design. In Georgi H., Šlamberová R.: Stárnutí 2018: Sborník příspěvků ze 4. Gerontologické mezioborové konference. Praha, Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2018, s. • p. 26-43. ISBN 978-80-87878-36-1.
 • Krámská L., Lukavský J., Vojtěch Z.: A neuropsychologist's view: Outcome after RF-ablation for mTLE. Epilepsy Research, 2018, č. • no. 142, s. • p. 167-169. ISSN 0920-1211.
 • Panenková E., Kopeček M., Lukavský J.: Položková analýza a možnosti zkrácení Montrealského kongnitivního testu. Česká a slovenská psychiatrie, 2016, č. • no. 112, s. • p. 63-69. ISSN 1212-0383.
 • Drozdová K., Štěpánková H., Lukavský J., Bezdíček O., Kopeček M.: Normativní studie testu Reyovy-Osterriethovy komplexní figury v populaci českých seniorů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, č. • no. 78, s. • p. 542-549. ISSN 1210-7859.
 • Štěpánková H., Lukavský J., Buschkuehl M., Kopeček M., Řípová D., Jaeggi S.: The Malleability of Working Memory and Visuospatial Skills: A Randomized Controlled Study in Older Adults. Developmental Psychology, 2014, č. • no. 50, s. • p. 1049-1059. ISSN 0012-1649.
 • Štěpánková H., Jaeggi S., Lukavský J., Buschkuehl M.: POČÍTAČOVÝ TRÉNINK PRACOVNÍ PAMĚTI U STARŠÍCH LIDÍ. In Štěpánková H.: Stárnutí 2012. Praha, Psychiatrické centrum Praha, 2012, s. • p. 155-161. ISBN 978-80-87142-20-2.