Doc. Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

doc. Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

Funkce
 • předseda (vedoucí) - Komise pro etiku ve výzkumu
Konzultační hodiny

  Celetná 20, místnost 120, po předchozí domluvě (nebo online)

Členství
 • Komise pro etiku ve výzkumu
Adresa

Katedra psychologie
Ovocný trh 9 - Nová Astorie
Místnost č. 120

 • 2003 – Mgr. psychologie na FFUK
 • 2005 – Bc. Matematicko-fyzikální fakulta
 • 2008 – Ph.D klinická psychologie na FFUK

Rozvrh

Odborné zájmy

 • Zrakové vnímání, pozornost, paměť
 • Sledování očních pohybů
 • Percepce a provádění akcí
 • Trénink kognitivních funkcí
 • Matematické modely

Publikace

 • Tetourová T., Děchtěrenko F., Lukavský J., Frombergerová A., Brom C.: Adaptace Walker- McConnellovy stupnice sociální kompetence a školní přizpůsobivosti do českého prostředí. E-psychologie, 2023, č. • no. 17, s. • p. 15-34. ISSN 1802-8853.
 • Brom C., Kolek L., Lukavský J., Děchtěrenko F., Volna K.: To Quiz or to Shoot When Practicing Grammar? Catching and Holding the Interest of Child Learners: A Field Study. Frontiers in Psychology [online], 2022, č. • no. 13. ISSN 1664-1078.
 • Lukavská K., Burda V., Lukavský J., Slussareff M., Gabrhelík R.: School-Based Prevention of Screen-Related Risk Behaviors during the Long-Term Distant Schooling Caused by COVID-19 Outbreak. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, č. • no. 18. ISSN 1661-7827.
 • Děchtěrenko F., Lukavský J., Štipl J.: False memories for scenes using the DRM paradigm. Vision Research, 2021, č. • no. 178, s. • p. 55-66. ISSN 0042-6989.
 • Malíková H., Kremeňová K., Budera P., Heřman D., Weichet J., Lukavský J., Osmančík P.: Silent strokes after thoracoscopic epicardial ablation and catheter ablation for atrial fibrillation: not all lesions are permanent on follow-up magnetic resonance imaging. Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, 2021, č. • no. 11, s. • p. 3219-3233. ISSN 2223-4292.
 • Kremeňová K., Holešta M., Peisker T., Girsa D., Weichet J., Lukavský J., Malíková H.: Is limited-coverage CT perfusion helpful in treatment decision-making in patients with acute ischemic stroke? Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, 2020, č. • no. 10, s. • p. 1908-1916. ISSN 2223-4292.
 • Colling L., Szucs D., De Marco D., Cipora K., Ulrich R., Nuerk H., Soltanlou M., Bryce D., Chen S., Schroeder P., Henare D., Chrystall C., Corballis P., Ansari D., Lukavský J. , et al.: Registered Replication Report on Fischer, Castel, Dodd, and Pratt (2003). Advances in Methods and Practices in Psychological Science, 2020, č. • no. 3, s. • p. 143-162. ISSN 2515-2459.
 • Švaříček R., Straková J., Brom C., Greger D., Hannemann T., Lukavský J.: SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY V DOBĚ UZAVŘENÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL. Studia paedagogica, 2020, č. • no. 25, s. • p. 9-41. ISSN 1803-7437.
 • Georgi H., Frydrychová Z., Vlčková K., Vidovicova L., Šulc Z., Lukavský J.: Young-Old City-Dwellers Outperform Village Counterparts in Attention and Verbal Control Tasks. Frontiers in Psychology, 2019, č. • no. 10. ISSN 1664-1078.
 • Lukavský J.: Scene categorization in the presence of a distractor. Journal of Vision, 2019, č. • no. 19, s. • p. 1-11. ISSN 1534-7362.
 • Stárková T., Lukavský J., Javora O., Brom C.: Anthropomorphisms in multimedia learning: Attract attention but do not enhance learning? Journal of Computer Assisted Learning, 2019, č. • no. 35, s. • p. 555-568. ISSN 0266-4909.
 • Krámská L., Lukavský J., Vojtěch Z.: A neuropsychologist's view: Outcome after RF-ablation for mTLE. Epilepsy Research, 2018, č. • no. 142, s. • p. 167-169. ISSN 0920-1211.
 • Frydrychová Z., Jaeggi S., Lukavský J., Buschkuehl M., Georgi H.: Training of visual selective attention in older adults: Study design. In Georgi H., Šlamberová R.: Stárnutí 2018: Sborník příspěvků ze 4. Gerontologické mezioborové konference. Praha, Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2018, s. • p. 26-43. ISBN 978-80-87878-36-1.
 • Kesner L., Grygarová D., Fajnerová I., Lukavský J., Nekovářová T., Tintěra J., Zaytseva Y., Horáček J.: Perception of direct vs. averted gaze in portrait paintings: An fMRI and eye-tracking study. Brain and Cognition, 2018, č. • no. 125, s. • p. 88-99. ISSN 0278-2626.
 • Frydrychová Z., Lukavský J., Georgi H.: Relationship between education, leisure activities and cognitive performance in persons in old-age pension. In Georgi H., Šlamberová R.: Ageing 2018: Proceedings of the 4th Gerontological multidisciplinary conference. Praha, Univerzita Karlova. 3. lékařská fakulta, 2018, s. • p. 44-55. ISBN 978-80-87878-36-1.
 • Panenková E., Kopeček M., Lukavský J.: Položková analýza a možnosti zkrácení Montrealského kongnitivního testu. Česká a slovenská psychiatrie, 2016, č. • no. 112, s. • p. 63-69. ISSN 1212-0383.
 • Drozdová K., Štěpánková H., Lukavský J., Bezdíček O., Kopeček M.: Normativní studie testu Reyovy-Osterriethovy komplexní figury v populaci českých seniorů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, č. • no. 78, s. • p. 542-549. ISSN 1210-7859.
 • Štěpánková H., Lukavský J., Buschkuehl M., Kopeček M., Řípová D., Jaeggi S.: The Malleability of Working Memory and Visuospatial Skills: A Randomized Controlled Study in Older Adults. Developmental Psychology, 2014, č. • no. 50, s. • p. 1049-1059. ISSN 0012-1649.
 • Štěpánková H., Jaeggi S., Lukavský J., Buschkuehl M.: POČÍTAČOVÝ TRÉNINK PRACOVNÍ PAMĚTI U STARŠÍCH LIDÍ. In Štěpánková H.: Stárnutí 2012. Praha, Psychiatrické centrum Praha, 2012, s. • p. 155-161. ISBN 978-80-87142-20-2.

Závěrečné práce

 

 

 

 

 

Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > Doc. Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.