doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.

prof. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.

Konzultační hodiny

  Úterý 11.40-12.40, Celetná 20 nebo on-line; vždy po předchozí domluvě

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 329

Rozvrh

Publikace

 • Matiasovitsová K., Čechová P., Sláma J., Treichelová J., Smolík F.: The Validity of a Transcript-Based Measure of Child Language Development in Czech. In Gappmayr P., Kellogg J.: BUCLD 47: Proceedings of the 47th annual Boston University Conference on Language Development. Somerville, MA, Cascadilla Press, 2023, s. • p. 533-547. ISBN 978-1-57473-087-6.
 • Jarůšková L., Smolík F., Chládková K., Ocelakova Z., Paillereau N.: How to Build a Communicative Development Inventory: Insights From 43 Adaptations. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2023, č. • no. 66, s. • p. 2095-2117. ISSN 1092-4388.
 • Šimík R., Matiasovitsová K., Smolík F.: From Correlativization to Relativization: A View from Czech L1-Acquisition. In Gappmayr P., Kellogg J.: BUCLD 47: Proceedings of the 47th annual Boston University Conference on Language Development. Somerville, MA, Cascadilla Press, 2023, s. • p. 702-714. ISBN 978-1-57473-087-6.
 • Takács L., Smolík F., Lacinová L., Dansova P., Feng T., Mudrák J., Zábrodská K., Monk C.: Emergency cesarean section is a risk factor for depressive symptoms when breastfeeding is limited. Journal of Psychosomatic Research, 2022, č. • no. 153. ISSN 0022-3999.
 • Smolík F., Blahova V.: Here come the nouns: Czech two-year-olds use verb number endings to predict sentence subjects. Cognition, 2022, č. • no. 219. ISSN 0010-0277.
 • Smolík F., Chromá A.: About me, you and her: Personal pronouns are developmentally preceded by mental state language. Journal of Child Language, 2022, č. • no. Neuveden, s. • p. 1-18. ISSN 0305-0009.
 • Smolík F., Filip M.: Corpus-based age of word acquisition: Does it support the validity of adult age-of-acquisition ratings? PLoS One, 2022, č. • no. 17. ISSN 1932-6203.
 • Paillereau N., Podlipský V., Šimáčková Š., Smolík F., Oceláková Z., Chládková K.: Perceptual sensitivity to vowel quality and vowel length in the first year of life. JASA Express Letters [online], 2021, č. • no. 2021. ISSN 2691-1191.
 • Paillereau N., Podlipský V., Smolík F., Šimáčková Š., Chládková K.: The development of infants' sensitivity to native versus non-native rhythm. Infancy, 2021, č. • no. 26, s. • p. 423-441. ISSN 1525-0008.
 • Smolík F., Matiasovitsová K.: Sentence Imitation With Masked Morphemes in Czech: Memory, Morpheme Frequency, and Morphological Richness. Journal of Speech, Language and Hearing Research [online], 2021, č. • no. 64, s. • p. 105-120. ISSN 1092-4388.
 • Takács L., Smolík F., Kaźmierczak M., Samuel P. P.: Early infant temperament shapes the nature of mother-infant bonding in the first postpartum year. Infant Behavior and Development, 2020, č. • no. 58, s. • p. 1-11. ISSN 0163-6383.
 • Takács L., Smolík F., Putnam S.: Assessing longitudinal pathways between maternal depressive symptoms, parenting self-esteem and infant temperament. PLoS One, 2019, č. • no. 14, s. • p. 1-18. ISSN 1932-6203.
 • Smolík F., Votavová K., Malechová V., Turková J.: Dotazník vývoje komunikace Dovyko II : Dotazník pro diagnostiku jazykového vývoje ve věkovém rozmezí 16 až 30 měsíců. Příručka a normy. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 71 s. • p. ISBN 978-80-7308-753-1.
 • Takács L., Smolík F., Mlíková Seidlerová J., Čepický P., Horáková Hoskovcová S.: Poporodní blues - česká adaptace dotazníku "Maternity Blues Questionnaire". Česká gynekologie, 2016, č. • no. 81, s. • p. 355-368. ISSN 1210-7832.
 • Kříž A., Smolík F.: Hodnocení představitelnosti, konkrétnosti, specifičnosti, familiarity a věku osvojení českých substantiv a sloves: vztahy a souvislosti. Československá psychologie, 2015, č. • no. 59, s. • p. 507-520. ISSN 0009-062X.
 • Štěpánková H., Smolík F., Panenková E., Nikolai T., Vyhnálek M.: Propoziční četnost u zdravých seniorů a u osob s mírnou kognitivní poruchou a počínající Alzheimerovou demencí. In Sobotková I., Heller D., Kotrlová J.: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. • p. 212-216. ISBN 978-80-244-3492-6.
 • Smolík F., Seidlová Málková G.: Validity of language sample measures taken from structured elicitation procedures in Czech. Československá psychologie, 2011, č. • no. 55/5, s. • p. 448-458. ISSN 0009-062X.

Závěrečné práce

 
Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.