Jazyková vybavenost

Pro většinu evropských mobilit by měl platit takzvaný „Společný evropský referenční rámec“ pro jazyky. V jeho definici platí jako minimální předpoklad mobility jazyková úroveň B2. Definice úrovní najdete např. na: Wikipedii

Pokud u konkurzu doložíte jazykovou znalost maturitou, dokládáte úroveň B1 (na některé partnerské univerzity to stačí, na většinu ne).

Pokud dokládáte jazykovou znalost zkouškou z VŠ, jedná se o úroveň B2. Jazykové centrum rozlišuje B2- a B2+, což je jemnější rozlišení. Zkouška z VŠ vás kvalifikuje pro výjezd. Při konkurzu při stejných odborných a osobnostních kvalitách kandidátů dáme přednost tomu, kdo bude mít B2+, ale není to primární kritérium.

Úroveň dalších certifikátů a zkoušek lze dohledat v tabulce na výše zmíněném odkazu.

Úvod > Studium > Studium v zahraničí > Jazyková vybavenost