Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

Konzultační hodiny

  Celetná 20 nebo online po předchozí domluvě

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 351

Ph.D. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta,  2008

obor: Speciální pedagogika

 

Oblasti výzkumu

Školní a poradenská psychologie, vybraná témata ze speciální pedagogiky

 

Výzkumná témata

Problematika školní připravenosti, diagnostika, podpora, prevence v MŠ a první třídě ZŠ

Možnosti digitální formy diagnostiky pro školní připravenost

Využívání ICT ve vzdělávání v mateřských školách a na prvním stupni ZŠ (oblast STEM)

Připravenost dětí na vstup do mateřských škol

Socio-emoční rozvoj dětí v předškolním a mladším školním věku, individuální a skupinové formy práce

Autoevaluace pedagogů v předškolním a základním vzdělávání 

Formativní hodnocení, self-eficcacy u předškolních dětí a u dětí prvního stupně ZŠ

Problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SPUČ, SPUCH, autismus, aj.) 

Možnosti podpory dětí s SVP a jejich rodičů, oblast spolupráce učitelů a rodičů

 

Aktuálně probíhající výzkum

dr. Švandová se dlouhodobě věnuje vývoji diagnostických a didaktických nástrojů určených pro rozvoj obecných dovedností a rovněž STEM dovedností u dětí v předškolním a mladším školním věku. Ve své výzkumné práci se aktuálně věnuje problematice efektivní pedagogické diagnostiky školní připravenosti a jejího využití pro snižování počtu odkladů školní docházky. Společně s týmem pokračuje ve vývoji nového online nástroje pro autoevaluaci pedagogů.

 

 

Závěrečné práce

 

 

Publikace

   

   

   

   

  Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > Mgr. Martina Švandová, Ph.D.