Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

Konzultační hodiny

  po předchozí domluvě

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 351

Ph.D. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta,  2008

obor: Speciální pedagogika

 

Oblasti výzkumu

Školní a poradenská psychologie, vybraná témata ze speciální pedagogiky

 

Výzkumná témata

Problematika školní připravenosti, diagnostika, podpora, prevence v MŠ a první třídě ZŠ

Možnosti digitální formy diagnostiky pro školní připravenost

Využívání ICT ve vzdělávání v mateřských školách a na prvním stupni ZŠ (oblast STEM)

Připravenost dětí na vstup do mateřských škol

Socio-emoční rozvoj dětí v předškolním a mladším školním věku, individuální a skupinové formy práce

Autoevaluace pedagogů v předškolním a základním vzdělávání 

Formativní hodnocení, self-eficcacy u předškolních dětí a u dětí prvního stupně ZŠ

Problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SPUČ, SPUCH, autismus, aj.) 

Možnosti podpory dětí s SVP a jejich rodičů, oblast spolupráce učitelů a rodičů

 

Aktuálně probíhající výzkum

dr. Švandová se dlouhodobě věnuje vývoji diagnostických a didaktických nástrojů určených pro rozvoj obecných dovedností a rovněž STEM dovedností u dětí v předškolním a mladším školním věku. Ve své výzkumné práci se aktuálně věnuje problematice efektivní pedagogické diagnostiky školní připravenosti a jejího využití pro snižování počtu odkladů školní docházky. Společně s týmem pokračuje ve vývoji nového online nástroje pro autoevaluaci pedagogů.

 

 

Závěrečné práce

 

 

Publikace

   

   

   

   

  Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > Mgr. Martina Švandová, Ph.D.