doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.

doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.

Adresa

Katedra psychologie
Ovocný trh 7- BUQUOY
Místnost č. 317b

 • Ph.D. (CSc.) SAV, Bratislava, 1994
 • Doc. Univerzita Komenského v Bratislave, 2018

Rozvrh

Oblasti výzkumu

Sociální psychologie

Výzkumná témata

 • Alternativní rodičovství

Aktuálně probíhající výzkum

Doc. Miroslav Popper aktuálně vede projekt “Rodinné konstelace s biologickými a ne biologickými dětmi”. Intencí tohoto projektu, zaměřeného na zkoumání „smíšených“ rodinných konstelací (patchwork families), je zabývat se rodičovstvími sestávajícími z více než dvou rodičů.

Jeho cieľmi sú:

(1) identifikovať dôvody, motívy , procesy a kontexty vstupovania do opětovných partnerství a manželství v situacích, pokud jeden nebo oba členové páru již mají dítě z předchozího vztahu a výzvy s tím spojené.

(2) Analyzovat různé indikátory well-being lidí (dětí a partnerů/manželů) ve smíšených rodinách.

Zjištění se budou dát přetavit i do prakticky využitelné společenské roviny vytvořením seznamu problémů, potřeb, predikcí a řešení aktuální situace vyznačující se rodinnou transformací a nárůstem rodinné komplexnosti.

 

Publikace

  Granty a projekty

  2021 2024 Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi. Ústav výskumu sociálnej komunikácie, SAV. Projekt č.: 2/0035/21
  2017 2020 Tradičné a alternatívne rodičovstvá 21. Storočia: motivácie, dilemy a konzekvencie. Ústav výskumu sociálnej komunikácie, SAV. Projekt č.: 2/0027/17

   

  Příspěvky na konferencích

  • Fúsková, J., Blažeková, K., Popper, M.: Analysis of social and language representations of parenthood at web portal Modrý koník. In Community Psychology in Slovakia 2018 – Bratislava : Comenius University, 2018.
  • Popper, M., Lášticová, B., Poslon, X. D.: Ako skúmať normatívny kontext predsudkov voči Rómom : možnosti zmiešaného výskumného prístupu. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba“ – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020
  • Boldišová, N., Popper, M.: Ako sú manželstvo vs. kohabitácia vnímané z pohľadu kvality života, motivácií a bariér. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba“ – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020
  • Belán, D., Popper, M.: When the same is not the same: Different content of the safety threat.
   International Society of Political Psychology Annual Meeting, Atény, Grécko, 2022.
  • Popper, M., Hargašová, L., Belán, D.: Caught in vicious circle: Barriers to Roma activism.
   International Society of Political Psychology Annual Meeting, Atény, Grécko, 2022.

  Závěrečné práce

   
  Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > doc. Mgr. Miroslav Popper, CSc.