Ph.D. studenti (interní)

 

 • Azim Aburas Kateřina, Mgr., BA, LL.B. (Abu Rasvová) – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: The Effect of Online Mothering Communities on Postpartum Depression and Anxiety
 • Blažejovská Tereza, Mgr.– Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Duševní zdraví a duševní onemocnění na pracovišti/v organizaci: faktory odolnosti na úrovních jedince, organizace a leadershipu
 • Burian Lexová Eliška, Mgr. (Lexová) – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Konzumace pornografie a partnerská sexuální aktivita
 • Cetkovská (Kočandrlová) Kristýna, Mgr. – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Salutogenetický model duševního zdraví zaměstnanců a jejich rozvoj
 • Čechová Alena, Mgr. et Mgr.  – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Vzdělávací proces osob s dyslexií v oboru fotografie
 • Čípková (Tefelnerová) Pavla, Mgr. – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Vývoj struktury a dynamiky vztahů a vazeb mezi členy posádky v průběhu simulace kosmického letu
 • Dlouhá Jana, Mgr. – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Administrace a ověřování kvality počítačových adaptivních testů a inteligentních výukových systémů v prostředí internetu
 • Faberová Karolína, Mgr. – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Well-being a vlastní vnímaná účinnost u vyšetřovatelů Policie České republiky
 • Hlaváčová Karin, Mgr.  – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Psychosociální rizika a protektivní faktory v oblasti pracovního zdraví u učitelů a učitelek základních škol
 • Hrabalová Veronika, M.Sc. – Social Psychology and Psychology of Work – disertační projekt: Vliv interakce mezi studentem a kolegy, která vede ke společnému učení, na studentův záměr vzdělávat se on-line celoživotně samostudiem v každém stádiu studentova samostudia
 • Hrdličková Kristýna, Mgr. – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Vliv užívání psychofarmak v těhotenství na časnou poporodní adaptaci a raný psychomotorický vývoj dítěte
 • Jakerlová Jana, Mgr. – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Osobní zdroje jako mediátor a moderátor vztahu mezi nároky prostředí a well-being u náročných profesí: Life demands-resources model
 • Janáková Liliana, Mgr. – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Vliv červenání na sociální percepci
 • Jaroš Jan, Mgr.– Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Vnímaná spravedlnost v zákonem upravených způsobech rozhodování a řešení mezilidských konfliktů
 • Juríková Laura, Mgr. – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Implementační věda v oblasti duševní gramotnosti u adolescentů: od teorie k praxi
 • Kašická Jana, Mgr. – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Vliv hybridních forem práce na duševní zdraví v práci: aplikace modelu „A Job Demands-Resources Model“.
 • Knor Ondřej, Mgr. – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Organizační a individuální faktory šikany na pracovišti: Aplikace Teorie pracovních nároků a zdrojů
 • Kočárová Rita, Mgr. – Klinická psychologie – disertační projekt: Souvislost psychedelické zkušenosti a vybraných psychologických fenoménů
 • Kolečková Tereza, Mgr. – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: ADHD u dívek
 • Kopáňková Nikol, Mgr.– Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Bezpečnost na internetu: Vybrané proměnné ovlivňující vnímání bezpečnosti na internetu u respondentů ve střední dospělosti
 • Krejčí Monika, Mgr. – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Neuropsychiatrické a kognitivní příznaky v časných stádiích neurodegenerativních onemocnění
 • Kročková Nikola, Mgr. – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Rodičovské vyhoření: Jak nevyhořet
 • Macháček Martin, Mgr. – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Předsoutěžní stavy u vrcholových sportovců – fotbalistů
 • Matoušová Kristýna, Mgr. – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Dlouhodobé sledování duševního zdraví dětí s nízkou porodní váhou
 • Míková Gabriela, Mgr. – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Psychosociální aspekty spontánního potratu
 • Milerová Veronika, Mgr. – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Orgasmus a sexuální spokojenost u mužů
 • Pabištová (Sabolová) Katarína, Mgr. – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Osobní pohoda u žen ve vybraných lékařských profesích
 • Pikola (Melicharová) Julie, Mgr. – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Souvislost citlivosti smyslového zpracování s vybranými osobnostními proměnnými
 • Polášková Marie – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Vývoj, pilotování a evaluace intervenčního KBT programu pro rodiče zlepšující duševní zdraví dětí trpících úzkostmi
 • Semeráková Denisa, Mgr. – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Manažerský job crafting jako zdroj pracovního zdraví
 • Soukupová (Kortusová) Pavlína, Mgr.  – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Možnosti a limity krátké terapie zaměřené na řešení ve vysokoškolském poradenství
 • Šimčík Natalie, Mgr– Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Zrakové vyhledávání v grafickém uživatelském rozhraní
 • Šustová Petra, Mgr.  – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Sociální kognice u schizofrenie a poruch autistického spektra jako kontinuum hyper-hypo-intencionality
 • Táborská Roksana, Mgr. (Vintoniv) – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Intervence založené v přírodě: v léčbě afektivních poruch
 • Tomášková Hana, Ms.C. – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Vliv bilingvismu na prosociální chování žáků 2. stupně
 • Urbanová Kateřina, Mgr. – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Sezónní vlivy na klinické a subklinické projevy bipolární afektivní poruchy
 • Vaníček Ondřej, Mgr. (Novák) – Obecná psychologie – disertační projekt: Psychofyziologie základních emocí
 • Vítek Petr, Mgr. – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Psychotická zkušenost jako trauma, recovery (zotavení) jako posttraumatický růst
 • Záplatová Klára, Mgr. – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Sexuální zneužití v dětství a partnerské vztahy v dospělosti
 • Žemličková (Halčáková) Magdaléna, Mgr. – Sociální psychologie – disertační projekt: Osobní pohoda a akulturace mladých imigrantů

 

 

 

Úvod > Ph.D. studenti (interní)