Ph.D. studenti (interní)

 • Mgr. Klára Brousilová – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Komunikační dovednosti dětí ve forenzně psychologických souvislostech
 • Mgr. Kristýna Cetkovská (Kočandrlová) – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Salutogenetický model duševního zdraví zaměstnanců a jejich rozvoj
 • Mgr. et Mgr. Alena Čechová  – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Vzdělávací proces osob s dyslexií v oboru fotografie
 • Mgr. Pavla Čípková (Tefelnerová) – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Vývoj struktury a dynamiky vztahů a vazeb mezi členy posádky v průběhu simulace kosmického letu
 • Mgr. Jana Dlouhá – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Administrace a ověřování kvality počítačových adaptivních testů a inteligentních výukových systémů v prostředí internetu
 • Mgr. Karolína Faberová – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Well-being a vlastní vnímaná účinnost u vyšetřovatelů Policie České republiky
 • Mgr. Kristýna Hrdličková – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Vliv užívání psychofarmak v těhotenství na časnou poporodní adaptaci a raný psychomotorický vývoj dítěte
 • Mgr. Renata Jardin Koucourek (Kocourková) – Sociální psychologie – disertační projekt: Sociální reprezentace attachementu v interkulturní dimenzi
 • Mgr. Jan Jaroš – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Vnímaná spravedlnost v zákonem upravených způsobech rozhodování a řešení mezilidských konfliktů
 • Mgr. Jakub Jelínek – Sociální psychologie – disertační projekt: Emoční inteligence, regulace emocí a jejich diference u osob obou pohlaví a osob s různou sexuální orientací
 • Mgr. Laura Juríková – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Implementační věda v oblasti duševní gramotnosti u adolescentů: od teorie k praxi
 • Mgr. Jana Kašická – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Vliv hybridních forem práce na duševní zdraví v práci: aplikace modelu „A Job Demands-Resources Model“.
 • Mgr. Rita Kočárová – Klinická psychologie – disertační projekt: Souvislost psychedelické zkušenosti a vybraných psychologických fenoménů
 • Mgr. Tereza Kolečková – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: ADHD u dívek
 • Mgr. Nikol Kopáňková – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Bezpečnost na internetu: Vybrané proměnné ovlivňující vnímání bezpečnosti na internetu u respondentů ve střední dospělosti
 • Mgr. Nikola Kročková – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Rodičovské vyhoření: Jak nevyhořet
 • Mgr. Andrea Kučerová – Sociální psychologie – disertační projekt: Odborná a laická psychologie o výchově dětí v rodině
 • Mgr. Eliška Lexová – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Konzumace pornografie a partnerská sexuální aktivita
 • Mgr. Martin Macháček – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Předsoutěžní stavy u vrcholových sportovců – fotbalistů
 • Mgr. Kristýna Matoušová – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Dlouhodobé sledování duševního zdraví dětí s nízkou porodní váhou
 • Mgr. Gabriela Míková – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Psychosociální aspekty spontánního potratu
 • Mgr. Ondřej Novák – Obecná psychologie – disertační projekt: Psychofyziologie základních emocí
 • Mgr. Katarína Pabištová (Sabolová) – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Osobní pohoda u žen ve vybraných lékařských profesích
 • Mgr. Julie Pikola (Melicharová) – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Souvislost citlivosti smyslového zpracování s vybranými osobnostními proměnnými
 • Mgr. Vratislav Simon – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Psychologická podpora jako součást komplexní nemocniční péče o pacienty s karcinomem slinivky břišní
 • Mgr. Pavlína Soukupová (Kortusová)  – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Možnosti a limity krátké terapie zaměřené na řešení ve vysokoškolském poradenství
 • Mgr. Natalie Šimčík – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Zrakové vyhledávání v grafickém uživatelském rozhraní
 • Mgr. et Mgr. Eliška Šonská Steklíková – Klinická psychologie – disertační projekt: Trendy v sexuálním chování a postojích seniorů
 • Mgr. Petra Šustová – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Sociální kognice u schizofrenie a poruch autistického spektra jako kontinuum hyper-hypo-intencionality
 • Ms.C. Hana Tomášková – Sociální psychologie a psychologie práce – disertační projekt: Vliv bilingvismu na prosociální chování žáků 2. stupně
 • Mgr. Kateřina Urbanová – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Sezónní vlivy na klinické a subklinické projevy bipolární afektivní poruchy
 • Mgr. Michaela Veselá (Vepřeková) – Sociální psychologie – disertační projekt: Problematika psychologické práce s Neslyšícími
 • Mgr. Petr Vítek – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Psychotická zkušenost jako trauma, recovery (zotavení) jako posttraumatický růst
 • Mgr. Klára Záplatová – Klinická psychologie a psychologie zdraví – disertační projekt: Sexuální zneužití v dětství a partnerské vztahy v dospělosti
 • Mgr. Magdaléna Žemličková (Halčáková)  – Sociální psychologie – disertační projekt: Osobní pohoda a akulturace mladých imigrantů

 

 

 

Úvod > Ph.D. studenti (interní)