Studium pro výchovné poradce

Číslo kurzu: po interním schválení na FF UK, bude dopsáno (přihlášku vyplňte zatím bez čísla)

Časový plán studia: čtyřsemestrální kurz, hodinová dotace je 220 hod. přímé či nepřímé výuky a 30 hod. stáží

Místo konání: Katedra psychologie UK FF, Celetná 20, Praha 1

Frekvence přednášek: asi 1x za měsíc pátek a sobotu

Podmínkou pro přijetí do studia je: vysokoškolské vzdělání magisterského typu

Cena kurzu je : 16.500 Kč (DPH se neuplatňuje) Absolvent kurzu obdrží „Osvědčení“ Univerzity Karlovy.   Kurz má akreditaci MŠMT.

Podrobnější informace    Přihláška

Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Urban, Ph.D.

 PŘIHLÁŠENÍ UKONČENO

Přihlášky do kurzů: Přihlášku vyplňte prosím čitelně se všemi údaji, včetně Vašeho tel. kontaktu (mobil) a e-mailové adresy a RČ. Na základě přihlášky obdržíte zprávu o zařazení a případné další organizační a vstupní náležitosti týkající se poplatku za kurz a dokladů nutných k řádnému zápisu do kurzu.

Přihlášku do kurzu zašlete na adresu: Filozofická fakulta UK, Katedra psychologie, nám. J. Palacha 2, 116 38, Praha 1.  Lze  i naskenovat a poslat  event. i potvrzené zaměstnavatelem (v případě, že hradí zaměstnavatel ) na e-mail: ??@ff.cuni.cz.