PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.

PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.

Konzultační hodiny

  Celetná 20,místnost č.351-po předchozí domluvě

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 351

 • Ph.D., Univerzita Karlova, FF, obor klinická psychologie, 2018 

Schedule

Oblasti výzkumu 

Neurovývojové poruchy  Neuropsychologie  

 

Výzkumná témata 

 • Neuropsychologická diagnostika dětského věku
 • Neuropsychologické vyšetření v epileptologii
 • Kognice u dětí s neurovývojovými poruchami, včetně poruch autistického spektra
 • Kognice a duševní vývoj předčasně narozených dětí.  

 

Aktuálně probíhající výzkum 

Dr. Maulisová se ve vědecko-výzkumné činnosti zaměřuje na oblast neurovývojové diagnostiky. Je dlouhodobě součástí multidisciplinárního týmu realizujícího léčbu dětských pacientů s obtížně zvládnutelnou epilepsií, včetně léčby epileptochirurgické, věnuje se neuropsychologickému sledování těchto pacientů.  Přispívá k poznání kognitivních aspektů vice neurologických onemocnění dětského věku než je epilepsie, např. se podílí na studii sledující výskyt poruch autistického spektra u neurokutánních syndromů či studii sledující kognitivní profil u osob s časným začátkem neuromuskulárního onemocnění. Společně s pediatry se věnuje mapování dlouhodobých kognitivních výstupů neonatologické péče o děti s nízkou a extrémně nízkou porodní hmotností.  

Jejím aktuálně hlavním výzkumným záměrem je vytvoření komplexní neuropsychologické testové baterie pro vyšetřování dětí ve věku 6-19 let opírající se o normativní data vztahující se k populaci v ČR. 

 

Publications

 • Straka B., Koblížek M., Heřmanovská B., Valkovičová R., Krsková L., Kalinová M., Vlčková M., Zámečník J., Laššuthová P., Sedláčková L., Staněk D., Maulisová A., Tichý M., Kynčl M.: A 5-year-old boy with super-refractory status epilepticus and RANBP2 variant warranting life-saving hemispherotomy. Epilepsia Open, 2024, č. • no. 9, s. • p. 424-431. ISSN 2470-9239.
 • Straka B., Splítková B., Vlčková M., Tesner P., Zůnová H., Krsková L., Koblížek M., Kynčl M., Maulisová A., Bukačová K., Uhrová Mészárosová A., Musilová A., Kudr M., Ebel M.: Genetic testing in children enrolled in epilepsy surgery program. A real-life study. European Journal of Paediatric Neurology, 2023, č. • no. 47, s. • p. 80-87. ISSN 1090-3798.
 • Straka B., Heřmanovská B., Krsková L., Zámečník J., Vlčková M., Balaščaková M., Tesner P., Jezdik P., Tichý M., Kynčl M., Musilová A., Laššuthová P., Marusič P., Kršek P., Maulisová A. , et al.: Genetic Testing for Malformations of Cortical Development. Neurology. Genetics [online], 2022, č. • no. 8. ISSN 2376-7839.
 • Scheper M., Romagnolo A., Besharat Z., Iyer A., Moavero R., Hertzberg C., Weschke B., Riney K., Feucht M., Scholl T., Petrák B., Maulisová A., Nabbout R., Jansen A.: miRNAs and isomiRs: Serum-Based Biomarkers for the Development of Intellectual Disability and Autism Spectrum Disorder in Tuberous Sclerosis Complex. Biomedicines [online], 2022, č. • no. 10. ISSN 2227-9059.
 • Bukačová K., Lhotová P., Maulisová A.: Neuropsychologická testová baterie pro děti. E-psychologie, 2021, č. • no. 15, s. • p. 90-91. ISSN 1802-8853.
 • Sedláčková L., Štěrbová K., Vlčková M., Maulisová A., Laššuthová P.: A novel variant in YWHAG further supports phenotype of developmental and epileptic encephalopathy. American Journal of Medical Genetics: Part A, 2021, č. • no. 185, s. • p. 1363-1365. ISSN 1552-4825.
 • Kršek P., Zumrová A., Beňová B., Glosová L., Haberlová J., Hanzalová J., Komárek V., Kraus J., Kudr M., Kynčl M., Laššuthová P., Libá Z., Maulisová A., Paulas L.: Základy dětské neurologie. Praha, Galén, 2021. 214 s. • p. ISBN 978-80-7492-510-8.
 • Moavero R., Kotulska K., Lagae L., Benvenuto A., Emberti Gialloreti L., Weschke B., Riney K., Feucht M., Kršek P., Nabbout R., Jansen A., Wojdan K., Borkowska J., Sadowski K., Maulisová A. , et al.: Is autism driven by epilepsy in infants with Tuberous Sclerosis Complex? Annals of Clinical and Translational Neurology [online], 2020, č. • no. 7, s. • p. 1371-1381. ISSN 2328-9503.
 • Hrdlička M., Šanda J., Urbanek T., Kudr M., Dudová I., Kicková Š., Pospíšilová L., Mohaplová M., Maulisová A., Kršek P., Kynčl M., Blatný M., Komárek V.: Diffusion Tensor Imaging And Tractography In Autistic, Dysphasic, And Healthy Control Children. Neuropsychiatric Disease and Treatment [online], 2019, č. • no. 15, s. • p. 2843-2852. ISSN 1176-6328.
 • Beňová B., Bělohlávková A., Ježdík P., Jahodová A., Kudr M., Komárek V., Novák V., Libý P., Leško R., Tichý M., Kynčl M., Zámečník J., Kršek P., Maulisová A.: Cognitive performance in distinct groups of children undergoing epilepsy surgery-a single-centre experience. PeerJ, 2019, č. • no. 7. ISSN 2167-8359.
 • Novák V., Maulisová A., Ježdík P., Beňová B., Bělohlávková A., Libý P., Tichý M., Kršek P.: Generalized quasiperiodic epileptiform activity in sleep is associated with cognitive impairment in children with drug-resistant focal lesional epilepsy. Epilepsia, 2019, č. • no. 60, s. • p. 2263-2276. ISSN 0013-9580.
 • Bělohlávková A., Jezdik P., Jahodová A., Kudr M., Beňová B., Maulisová A., Libý P., Vaculík M., Leško R., Kynčl M., Zámečník J., Tichý M., Komárek V., Kršek P.: Evolution of pediatric epilepsy surgery program over 2000-2017: Improvement of care? European Journal of Paediatric Neurology, 2019, č. • no. 23, s. • p. 456-465. ISSN 1090-3798.
 • Bělohlávková A., Ježdík P., Jahodová A., Kudr M., Beňová B., Maulisová A., Libý P., Kynčl M., Komárek V., Tichý M., Kršek P.: Chirurgická léčba epilepsie u dětí: současné trendy. Neurologie pro praxi, 2018, č. • no. 19, s. • p. 88-91. ISSN 1213-1814.
 • Beňová B., Petrák B., Kynčl M., Ježdík P., Maulisová A., Jahodová A., Komárek V., Kršek P.: Early predictors of clinical and mental outcome in tuberous sclerosis complex: A prospective study. European Journal of Paediatric Neurology, 2018, č. • no. 22, s. • p. 632-641. ISSN 1090-3798.
 • Libá Z., Sedláček P., Sebroňová V., Maulisová A., Rydenhag B., Zámečník J., Kynčl M., Kršek P.: Alemtuzumab and intrathecal methotrexate failed in the therapy of Rasmussen encephalitis. Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation, 2017, č. • no. 4. ISSN 2332-7812.
 • Maulisová A., Korman B., Rey G., Bernal B., Duchowny M., Niederlová M., Kršek P., Novák V.: Atypical language representation in children with intractable temporal lobe epilepsy. Epilepsy & Behavior, 2016, č. • no. 58, s. • p. 91-96. ISSN 1525-5050.
 • Vydrová R., Komárek V., Šanda J., Štěrbová K., Jahodová A., Maulisová A., Žáčková J., Reissigova J., Kršek P., Kynčl M.: Structural alterations of the language connectome in children with specific language impairment. Brain and Language, 2015, č. • no. 151, s. • p. 35-41. ISSN 0093-934X.
 • Maulisová A., Kršek P., Korman B., Novák V., Rey G., Bernal B., Duchowny M.: Atypické uspořádání řečových center u dětí s temporální epilepsií. In Supplementum B Neurologie pro praxi. Olomouc, Solen s.r.o., 2014 ISBN 978-80-7471-070-4.

Granty a projekty 

2020 nyní Projekt  TAČR č.TL03000328 v programu Éta: NA-C: Vývoj a standardizace neuropsychologické baterie pro sledování procesu učení, efektu léčby a kognitivní rehabilitace u dětské populace, včetně dětí s neurovývojovým či onkologickým onemocněním – hl. řešitel PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.
2021 nyní Dílčí projekt Programu Gama 2 (Podpora procesu komercializace výsledku výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově 2, č.TP01010040, UK) č. 202105 s názvem Neuropsychologická baterie pro děti – hl. řešitel PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.

Příspěvky na konferencích 

 • Maulisova, A.,  Stovickova, L., Bukacova, K., Zumrova, A.: Neuropsychological assessment of patients with early onset Friedreich’s ataxia. 14th European Paediatric Neurology Society Congress, Glasgow, Scotland, April 28.4.- May 2.5., 2022 

Závěrečné práce

 
Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.