O katedře

Vedení katedry

Vedoucí katedry:

Zástupce vedoucí katedry:

Tajemník katedry:

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.

Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

Sekretariát

Radka Hradcová tel. 221 619 667

Tereza Indrová tel. 221 619 661

Kabinet psychodiagnostických metod

PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

Oddělení obecných základů a historie psychologie

Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D

Mgr. Jitka Taušová, Ph.D.

Oddělení sociální psychologie

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Mgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D.

PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.

Oddělení klinické psychologie

 

 

 

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

Doc.PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.

RNDr. MUDr. Mgr. Monika Červinková, Ph.D.

PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.

PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.

PhDr. Mabel Rodriguez Manchola, Ph.D.

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

Mgr. Kamila Urban, Ph.D.

Oddělení psychologie práce a organizace

Doc. MUDr. Mgr. PhDr. Radvan Bahbouh Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Letovancová,, Ph.D.

PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. 

Mgr. Bc. Ivana Šípová, Ph.D.

Oddělení pedagogické psychologie a psychologie pro učitele

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

PhDr. David Čáp, Ph.D.

PhDr. Jana Draberová, Ph.D.

PhDr. Václav Mertin

PhDr. Eva Šírová Ph.D.

PhDr. Jana Woleská, Ph.D.

Externí vyučující

Mgr. Veronika Baláková, Ph.D.

PhDr. Jan Benda, Ph.D.

PhDr. Marie Bendová

PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.

PhDr. Magdalena Frouzová

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

PhDr. Jiří Jakubů, PhD.

RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.

Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

Mehmet A. Orhan, Ph.D.

Ing. Mgr. Martin Pospíchal, Ph.D.

PhDr. Eva Richter, Ph.D.

PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

PharmDr. et Mgr. Ivana Schmidtová

Prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc, Ph.D.

Mgr. Petr Šobra

PhDr. Jaroslav Šturma

Doc.PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Mgr. Lenka Tichotová, Ph.D.

Mgr. Xenie Uholyeva, Ph.D.

Mgr. Michael Vančura

Mgr.Kamil Vlček,Ph.D.

Ing. Mgr. Marek Vranka

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.

PhDr. Mgr.Petr Živný, Ph.D.

Katedra zajišťuje výuku oboru:

Katedra zajišťuje výuku:

Podílí se na výuce:

PS

Psychologie pro učitele

ANDR, PED, SOC

Psychologické poradenské centrum FF UK

Odkaz: http://poradna.ff.cuni.cz
Úvod > Katedra > O katedře