O katedře

Vedení katedry

Vedoucí katedry:

Zástupce vedoucí katedry:

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.

Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

 

Sekretariát

Radka Hradcová tel. 221 619 667

 

Kabinet psychodiagnostických metod

Doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

Oddělení obecných základů a historie psychologie

Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D

Mgr. Jitka Taušová, Ph.D.

Oddělení sociální psychologie

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Mgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D.

PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.

Oddělení klinické psychologie

 

 

 

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

Doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

RNDr. MUDr. Mgr. Monika Červinková, Ph.D.

PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.

PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.

PhDr. Mabel Rodriguez Manchola, Ph.D.

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

 

Oddělení psychologie práce a organizace

PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. 

Mgr. Bc. Ivana Šípová, Ph.D.

Oddělení pedagogické psychologie a psychologie pro učitele

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

PhDr. Eva Šírová Ph.D.

Mgr. Kamila Urban, Ph.D.

 

Externí vyučující

Doc. MUDr. Mgr. PhDr. Radvan Bahbouh Ph.D.

PhDr. Jan Benda, Ph.D.

PhDr. Marie Bendová

PhDr. Jana Draberová, Ph.D.

PhDr. Magdalena Frouzová

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

PhDr. Jiří Jakubů, PhD.

RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.

Ing. Mgr. Martin Pospíchal, Ph.D.

PharmDr. et Mgr. Ivana Schmidtová

Prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc, Ph.D.

Mgr. Petr Šobra

PhDr. Jaroslav Šturma

Doc.PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Mgr. Lenka Tichotová, Ph.D.

Mgr. Xenie Uholyeva, Ph.D.

Mgr.Kamil Vlček,Ph.D.

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.

 

Katedra zajišťuje výuku oboru:

Katedra zajišťuje výuku:

Podílí se na výuce:

PS

Psychologie pro učitele

ANDR, PED, SOC

Psychologické poradenské centrum FF UK

Odkaz: http://poradna.ff.cuni.cz
Úvod > Katedra > O katedře