O katedře

Vedení katedry

Vedoucí katedry:

Zástupce ved. katedry pro vědecko-výzkumné aktivity:

Zástupce ved. katedry pro studijní záležitosti:

Tajemník katedry:

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., DSc.

PhDr. Eva Šírová Ph.D.

PhDr. Václav Mertin

Sekretariát

Inka Dvořáková tel. 221 619 661

Radka Hradcová tel. 221 619 667

Kabinet psychodiagnostických metod

PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

Archiv psychodiagnostických metod

Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.

Oddělení obecných základů a historie psychologie

 

Prof. PhDr. Marek Blatný, Dr.Sc.

Doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.

Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

RNDr. Petr Boschek, CSc.

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D

PhDr. Luděk Stehlík, Ph.D.

PhDr. Daniel Heller

Oddělení sociální psychologie

Vedoucí oddělení:

Odborní asistenti:

Centrum aplikované psychologie:

 

 

 

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.

PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.

Mgr. Ing. Marek Vranka

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.

Oddělení klinické psychologie

Vedoucí oddělení:

Profesoři:

Odborní asistenti:

 

 

 

PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

Prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc, Ph.D.

PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.

MUDr. Gabriela Šivicová

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.

Oddělení psychologie práce a organizace

Vedoucí oddělení:

Docent:

Odborná asistentka:

Doc. MUDr. Mgr. PhDr. Radvan Bahbouh Ph.D.

Doc.PhDr. Milan Rymeš, CSc..

PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. (roz. Rozehnalová)

Oddělení pedagogické psychologie a psychologie pro učitele

Vedoucí oddělení:

Docent:

Odborní asistenti:

Asistent:

 

 

PhDr. Václav Mertin

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

PhDr. Eva Šírová Ph.D.

 PhDr. David Čáp, Ph.D.

PhDr. Jaroslav Šturma

Externí učitelé katedry

PhDr. Šárka Alföldy, Ph.D.

Mgr. Iva Bajgarová

Mgr. Veronika Baláková, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

RNDr. MUDr. Monika Červinková, Ph.D.

PhDr. Magda Frouzová

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

Prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc.

PhDr. Václav Jiřička, Ph.D.

Mgr. Dan Kašpar

Mgr. Martin Konečný

Doc. PhDr. Mgr. Lenka Krámská, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Anna Kucharská

Mgr. Eva Kyselá

doc. PhDr. Eva Letovancová, Ph.D.

RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.

PhDr. Karel Netík, CSc.

Mgr. Tomáš Nikolai

Mehmet A. Orhan, Ph.D.

PaedDr. Mgr. Petr Parma

PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

PhDr. Ing. Martin Pospíchal

Doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

Mgr. Martin Skála

PhDr. Václav Soukup, CSc.

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D.

Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.

Mgr. Michael Vančura

Mgr. Tomáš Vašák

Mgr.Kamil Vlček,Ph.D.

MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.

PhDr. Mgr.Petr Živný, Ph.D.

Katedra zajišťuje výuku oboru:

Katedra zajišťuje výuku:

Podílí se na výuce:

PS

Psychologie pro učitele

ANDR, PED, SOC

Psychologické poradenské centrum FF UK

Odkaz: http://poradna.ff.cuni.cz
Úvod > Katedra > O katedře