Struktura KPS

Vedoucí katedryMgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.Zástupce vedoucí pro studijní záležitostidoc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.Zástupce vedoucí pro vědu a výzkumdoc. Ondřej Bezdíček, Ph.D.Poradce pro studiumMgr. Jiří Lukavský, Ph.D.Poradce pro vědu a výzkumdoc. RNDr. Marek Špinka, CSc.Tajemníkdoc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.SekretariátRadka Hradcová (tel.: 221 619 667) Milena Šebková (tel.: 221 619 661)Centrum učitelství – členové kolegia za KPSdoc. Jiří Mudrák, Ph.D.Mgr. Kamila Urban, Ph.D.Erasmus koordinátorMgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D.