O katedře

Vedení katedry

Vedoucí katedry:

Zástupce vedoucího katedry:

Tajemník katedry:

Doc. MUDr. Mgr. PhDr. Radvan Bahbouh Ph.D.

PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

Sekretariát

Radka Hradcová tel. 221 619 667

Mgr. Eva Sadílková tel. 221 619 661

Kabinet psychodiagnostických metod

PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

Archiv psychodiagnostických metod

Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.

Oddělení obecných základů a historie psychologie

Profesor:

Docenti:

´

Odborní asistenti:

´

´

´

Asistent:

Doktorandi:

´

´

´

´

´

´

´

´

´

Prof. PhDr. Marek Blatný, Dr.Sc.

Doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.

Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

RNDr. Petr Boschek, CSc.

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D

PhDr. Luděk Stehlík, Ph.D.

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

PhDr. Daniel Heller

Mgr. Barbora Riedl Černíková

Mgr. Cyril Kaplan

Mgr. Petr Klimeš

PhDr. Iva Linda Maruščáková

Mgr. Ondřej Novák

Mgr. Jakub Polák, Ph.D.

Mgr. Tereza Stárková

Mgr. Petra Vrtišková

Mgr. František Zakopal

Mgr. Jan Ženatý

Oddělení sociální psychologie

Profesor:

Odborní asistenti:

´

Centrum aplikované psychologie:

´

Doktorandi:

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.

Mgr. Ing. Marek Vranka

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.

PhDr. Mgr. Ondřej Cerha

Mgr. Tomáš Diviš

Lenka Emrová

PhDr. Zuzana Fajtlová, DiS.

PhDr. Daniela Haubertová

Mgr. Daniela Hodurová

Mgr. Renata Jardin Kocourek

Mgr. Jakub Jelínek

Mgr. Zuzana Kalousová

Mgr. Zuzana Kostelníková

Mgr. Andrea Kučerová

Mgr. Kateřina Morávková

Mgr. Mojmír Sedláček

Mgr. Radovan Slavík

Mgr. Mgr. Nora Staňková

Mgr. Kateřina Tesařová

Mgr. Hana Trojanová

Mgr. Bc. Magdaléna Vrbová

Oddělení klinické psychologie

Profesoři:

´

Docenti

Odborní asistenti:

 

´

 

Asistent:

Doktorandi:

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

´

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

Prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc, Ph.D.

Doc.PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.

PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.

PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

PhDr. Mabel Rodriguez Manchola, Ph.D.

MUDr. Gabriela Šivicová

PhDr. Jan Benda

Mgr. Zuzana Dvořáková

Mgr. Zuzana Frydrychová

PhDr. Olga Havránková

Mgr. Lucia Hrešková

PhDr. Vladěna Jaremová

Mgr. Bc. Juraj Jonáš

Mgr. Kateřina Kejřová

Mgr. Rita Kočárová

Mgr. Eva Kozáková

PhDr. Kristina Najbrtová

Mgr. Hana Orlíková

Mgr. Barbora Ottová

Mgr. Erika Panenková

Mgr. Martina Šperlová

Oddělení psychologie práce a organizace

Docenti:

 

´

Odborná asistentka:

Doktorandi:

´

´

´

Doc. MUDr. Mgr. PhDr. Radvan Bahbouh Ph.D.

Doc.PhDr. Milan Rymeš, CSc.

Doc. PhDr. Eva Letovancová,, Ph.D.

PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. (roz. Rozehnalová)

Mgr. Ing. Milan Bobek, M.Sc.

Mgr. Ivana Fabiánová

PhDr. Ing. Martin Pospíchal

PhDr. Lenka Vlášková

Oddělení pedagogické psychologie a psychologie pro učitele

Docent:

Odborní asistenti:

´

´

Asistenti:

 

Doktorandi:

´

´

´

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

PhDr. David Čáp, Ph.D.

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

PhDr. Eva Šírová Ph.D.

PhDr. Václav Mertin

PhDr. Jaroslav Šturma

Mgr. et Mgr. Jana Draberová

Mgr. Lucie Kolářová

Mgr. Vladěna Šnoblová

Mgr. Michaela Veselá

Externí učitelé katedry

Mgr. Veronika Baláková, Ph.D.

MUDr. Jan Beroušek

Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

RNDr. MUDr. Monika Červinková, Ph.D.

PhDr. Magda Frouzová

PhDr. Zbyněk Galvas

Mgr. Petra Hackerová

Mgr. Martina Hanušová

PhDr. Jana Hocková, Ph.D.

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

PhDr. Jiří Jakubů, PhD.

PhDr. Václav Jiřička, Ph.D.

Mgr. Dan Kašpar

Mgr. Martin Konečný

PaedDr. Mgr. Anna Kucharská

Mgr. Veronika Kurečková

Mgr. Eva Kyselá

PhDr. Martin Mahler

RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.

PhDr. Karel Netík, CSc.

Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

Mehmet A. Orhan, Ph.D.

PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

Mgr. Alexandra Roubalová

PhDr. Daniela Rös Šiffelová

Mgr. Marek Řápek

PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D.

PharmDr. et Mgr. Ivana Schmidtová

Mgr. Martin Skála

PhDr. Jan Soukup, Ph.D.

Doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D.

Doc.PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Mgr. Lenka Tichotová, Ph.D.

Mgr. Xenie Uholyeva, Ph.D.

Mgr. Michael Vančura

Mgr.Kamil Vlček,Ph.D.

Mgr. Bc. Magdaléna Vrbová

MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.

Mgr. Jana Woleská, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Petr Zámečník

PhDr. Mgr.Petr Živný, Ph.D.

Katedra zajišťuje výuku oboru:

Katedra zajišťuje výuku:

Podílí se na výuce:

PS

Psychologie pro učitele

ANDR, PED, SOC

Psychologické poradenské centrum FF UK

Odkaz: http://poradna.ff.cuni.cz
Úvod > Katedra > O katedře