O katedře

Vedení katedry

Vedoucí katedry:

Zástupce vedoucího katedry:

Tajemník katedry:

Doc. MUDr. Mgr. PhDr. Radvan Bahbouh Ph.D.

PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

Sekretariát

Radka Hradcová tel. 221 619 667

Mgr. Eva Sadílková tel. 221 619 661

Kabinet psychodiagnostických metod

PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

Archiv psychodiagnostických metod

Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.

Oddělení obecných základů a historie psychologie

Prof. PhDr. Marek Blatný, Dr.Sc.

Doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.

Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

RNDr. Petr Boschek, CSc.

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D

PhDr. Luděk Stehlík, Ph.D.

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

Oddělení sociální psychologie

 

 

 

Centrum aplikované psychologie:

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.

 

Mgr. Ing. Marek Vranka

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.

Oddělení klinické psychologie

 

 

 

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

Prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc, Ph.D.

Doc.PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.

PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.

PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.

PhDr. Mabel Rodriguez Manchola, Ph.D.

Oddělení psychologie práce a organizace

Doc. MUDr. Mgr. PhDr. Radvan Bahbouh Ph.D.

Doc.PhDr. Milan Rymeš, CSc.

Doc. PhDr. Eva Letovancová,, Ph.D.

PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. (roz. Rozehnalová)

Oddělení pedagogické psychologie a psychologie pro učitele

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

PhDr. David Čáp, Ph.D.

PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

PhDr. Eva Šírová Ph.D.

Externí vyučující

Mgr. Veronika Baláková, Ph.D.

MUDr. Jan Beroušek

Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

PhDr. Magda Frouzová

PhDr. Zbyněk Galvas

Mgr. Petra Hackerová

Mgr. Martina Hanušová

PhDr. Jana Hocková, Ph.D.

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

PhDr. Jiří Jakubů, PhD.

PhDr. Václav Jiřička, Ph.D.

Mgr. Dan Kašpar

PaedDr. Mgr. Anna Kucharská

Mgr. Veronika Kurečková

Mgr. Eva Kyselá

PhDr. Martin Mahler

RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.

PhDr. Karel Netík, CSc.

Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

Mehmet A. Orhan, Ph.D.

PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

Mgr. Alexandra Roubalová

PhDr. Daniela Rös Šiffelová

Mgr. Marek Řápek

PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D.

PharmDr. et Mgr. Ivana Schmidtová

Mgr. Martin Skála

PhDr. Jan Soukup, Ph.D.

Doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.

PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D.

Doc.PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Mgr. Lenka Tichotová, Ph.D.

Mgr. Xenie Uholyeva, Ph.D.

Mgr. Michael Vančura

Mgr.Kamil Vlček,Ph.D.

Mgr. Bc. Magdaléna Vrbová

MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.

Mgr. Jana Woleská, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Petr Zámečník

PhDr. Mgr.Petr Živný, Ph.D.

Katedra zajišťuje výuku oboru:

Katedra zajišťuje výuku:

Podílí se na výuce:

PS

Psychologie pro učitele

ANDR, PED, SOC

Psychologické poradenské centrum FF UK

Odkaz: http://poradna.ff.cuni.cz
Úvod > Katedra > O katedře