Bakalářské závěrečné zkoušky

TERMÍNY NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE

 

zimní termín: 6.2.2024; odevzdání BP do SIS do 18.12.2023

Tištěnou verzi přineste k obhajobě 

jarní termín: 19.-20.6.2024 odevzdání BP do SIS do 2.5.do 7:00

Tištěnou verzi přineste k obhajobě 

 

podzimní termín: 2.-3.9.2024  odevzdání BP do SIS do 24.6.2024 do 7 hodin
Tištěnou verzi přineste k obhajobě

 

MANUÁL K VLOŽENÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ZDE

 

PRŮBĚH BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY

BZK se skládá v jeden den, termíny jsou dány harmonogramem akademického roku a jejich realizace na katedře psychologie souvisí s tématy BP a počtem uchazečů, datum konání BZK je studentovi určen v termínu, na který se přihlásí (Uzavření studia a přihlášení ke zkoušce). Obě tyto části před jednou komisí trvají celkem zhruba 60 minut.

BZK vždy začíná obhajobou bakalářské práce (1. část BZK, cca 20 minut), která je posuzována vedoucím práce a oponentem prostřednictvím k tomu určeného formuláře Student při obhajobě nejdříve představí cíle své BP, odpoví na otázky vedoucího práce a oponenta, které jsou uvedeny v jejich písemném hodnocení BP. Následuje krátká diskuze. Pokud student uspěje, pokračuje v další části BZK, pokud neuspěje, jeho BZK v daném termínu končí.

Po úspěšné obhajobě BP student skládá ústní zkoušku (2. část BZK, cca 40 minut). Otázky (viz níže) vymezují obsah předmětů a základní literaturu (další tituly ke studiu jsou uvedené v sylabech předmětů). Na přípravu je cca 30 minut. Všechny otázky student prezentuje před celou komisí.

BZK je ukončena vyhlášením celkových výsledků po 2. části BZK.

STUDUJÍCÍ OD AK.ROKU 2020/21-dosud

Bakalářská závěrečná zkouška (BZK) se skládá z obhajoby bakalářské práce (BP)ústní zkoušky ze tří povinných předmětů: Sociální psychologie, Vývojová psychologie a Psychologie osobnosti.

Otázky k BZK 

 

STUDENTI, KTEŘÍ ZAČALI STUDOVAT MEZI 2016/17-2019/20

Bakalářská závěrečná zkouška (BZK) se skládá z obhajoby bakalářské práce (BP)ústní zkoušky ze čtyř povinných předmětů: Sociální psychologie, Vývojová psychologie, Obecná psychologie a Psychologie osobnosti.

Otázky k BZK výše +

 

 

STUDENTI, KTEŘÍ ZAČALI STUDOVAT MEZI 2014/15 a 2015/16

Bakalářská závěrečná zkouška (BZK) se skládá z obhajoby bakalářské práce (BP)ústní zkoušky ze dvou povinných předmětů (sociální a vývojová psychologie) a 1-3 volitelných předmětů: A. Obecná psychologie (zahrnuje poznatky obecné psychologie a psychologie osobnosti); B. Vybrané otázky výchovy a vzdělávání (zahrnuje poznatky ze základů pedagogické psychologie, pedagogiky, andragogiky a speciální pedagogiky); C. Vybrané otázky společenských věd (zahrnuje poznatky ze základů psychologie práce a organizace, ze sociologie, kulturní antropologie, demografie)

Otázky k BZK

Povinné předměty:

  • SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE – viz výše
  • VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – viz výše

Volitelné předměty:

 

 

 

 

Úvod > Studium > Bakalářské > Bakalářské závěrečné zkoušky