Bakalářské závěrečné zkoušky

TERMÍNY NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE

 

zimní termín: 6.2.2024; odevzdání BP do SIS do 18.12.2023

Tištěnou verzi přineste k obhajobě 

jarní termín: 19.-20.6.2024 odevzdání BP do SIS do 2.5.do 7:00

Tištěnou verzi přineste k obhajobě 

 

podzimní termín: 2.-3.9.2024  odevzdání BP do SIS do 24.6.2024 do 7 hodin
Tištěnou verzi přineste k obhajobě

 

MANUÁL K VLOŽENÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ZDE

 

PRŮBĚH BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY

BZK se skládá v jeden den, termíny jsou dány harmonogramem akademického roku a jejich realizace na katedře psychologie souvisí s tématy BP a počtem uchazečů, datum konání BZK je studentovi určen v termínu, na který se přihlásí (Uzavření studia a přihlášení ke zkoušce). Obě tyto části před jednou komisí trvají celkem zhruba 50 minut.

BZK vždy začíná obhajobou bakalářské práce (1. část BZK, 20 minut), která je posuzována vedoucím práce a oponentem prostřednictvím k tomu určeného formuláře Student si k obhajobě připraví ppt prezentaci. Při obhajobě nejdříve představí cíle své BP, odpoví na otázky vedoucího práce a oponenta, které jsou uvedeny v jejich písemném hodnocení BP. Následuje krátká diskuze. Pokud student uspěje, pokračuje v další části BZK, pokud neuspěje, jeho BZK v daném termínu končí.

Po úspěšné obhajobě BP student skládá ústní zkoušku (2. část BZK, 30 minut). Otázky (viz níže) vymezují obsah předmětů a základní literaturu (další tituly ke studiu jsou uvedené v sylabech předmětů). Na přípravu je cca 30 minut. Všechny otázky student prezentuje před celou komisí.

BZK je ukončena vyhlášením celkových výsledků po 2. části BZK.

Otázky k BZK 

STUDUJÍCÍ OD AK.ROKU 2020/21-dosud

Bakalářská závěrečná zkouška (BZK) se skládá z obhajoby bakalářské práce (BP)ústní zkoušky ze tří povinných předmětů: Sociální psychologie, Vývojová psychologie a Psychologie osobnosti.

Aktualizované otázky platné k zářijovým státnicím 2024:

 

STUDENTI, KTEŘÍ ZAČALI STUDOVAT MEZI 2016/17-2019/20

Bakalářská závěrečná zkouška (BZK) se skládá z obhajoby bakalářské práce (BP)ústní zkoušky ze čtyř povinných předmětů: Sociální psychologie, Vývojová psychologie, Obecná psychologie a Psychologie osobnosti.

Otázky k BZK výše +

 

 

STUDENTI, KTEŘÍ ZAČALI STUDOVAT MEZI 2014/15 a 2015/16

Bakalářská závěrečná zkouška (BZK) se skládá z obhajoby bakalářské práce (BP)ústní zkoušky ze dvou povinných předmětů (sociální a vývojová psychologie) a 1-3 volitelných předmětů: A. Obecná psychologie (zahrnuje poznatky obecné psychologie a psychologie osobnosti); B. Vybrané otázky výchovy a vzdělávání (zahrnuje poznatky ze základů pedagogické psychologie, pedagogiky, andragogiky a speciální pedagogiky); C. Vybrané otázky společenských věd (zahrnuje poznatky ze základů psychologie práce a organizace, ze sociologie, kulturní antropologie, demografie)

Otázky k BZK

Povinné předměty:

  • SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE – viz výše
  • VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE – viz výše

Volitelné předměty:

 

 

 

 

Úvod > Studium > Bakalářské > Bakalářské závěrečné zkoušky