Prof. doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

prof. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

Konzultační hodiny

  PONDĚLÍ od 14:00  Neurologická klinika Viničná 9, Praha 2 nebo Celetná 20, č.dv.120, po předchozí domluvě tel: 774 895 795, linka 662.

Adresa

Katedra psychologie
Ovocný trh 9 - Nová Astorie
Místnost č. 120

Rozvrh

 • Doc., Univerzita Karlova, 1. LF (habilitace z lékařské psychologie), 2019  
 • Atestace z oboru klinická psychologie (IPVZ), 2017 
 • Ph.D., Univerzita Karlova, 1. LF (neurovědy), 2014 

Oblasti výzkumu 

Neuropsychologie  Obecná psychologie  Fyziologická psychologie 

 

Výzkumná témata 

Aktuálně probíhající výzkum 

Porucha v REM spánku, hluboká mozková stimulace u Parkinsonovy nemoci, vývoj nových měřítek paměti, exekutivních funkcí, neuropsychiatrických projevů a aktivit denního života a jejich psychometrická analýza. 

Zobrazovací (MRI, DAT-SPECT) koreláty kognitivní poruchy u poruchy v REM spánku a u Parkinsonovy nemoci. 

 

Publikace

 • Mala C., Havlík F., Mana J., Nepožitek J., Dostálová S., Růžička E., Šonka K., Keller J., Jech R., Dušek P., Bezdíček O., Krupička R.: Cortical and subcortical morphometric changes and their relation to cognitive impairment in isolated REM sleep behavior disorder. Neurological Sciences, 2024, č. • no. 45, s. • p. 613-627. ISSN 1590-1874.
 • Filip P., Mana J., Lasica A., Keller J., Urgošík D., May J., Müller K., Jech R., Bezdíček O., Růžička F.: Structural and microstructural predictors of cognitive decline in deep brain stimulation of subthalamic nucleus in Parkinson's disease. NeuroImage. Clinical, 2024, č. • no. 42. ISSN 2213-1582.
 • Peřinová P., Nepožitek J., Dostálová S., Bezdíček O., Růžička E., Dušek P., Šonka K.: Comparison of quantitative REM without atonia parameters in isolated REM sleep behavior disorder and early untreated Parkinson's disease. Sleep Medicine, 2024, č. • no. 114, s. • p. 290-296. ISSN 1389-9457.
 • Semančíková I., Bezdíček O.: Vývoj výskytu toxických psychóz v souvislosti s vývojem užívání psychoaktivních látek v České republice. Česká a slovenská psychiatrie, 2023, č. • no. 119, s. • p. 102-108. ISSN 1212-0383.
 • Bukačová K., Mana J., Zacharov S., Diblík P., Pelclová D., Urban P., Klepiš P., Klempíř J., Libon D., Růžička E., Bezdíček O.: Höffding step and beyond: The impact of visual sensory impairment on cognitive performance in neuropsychological testing of survivors of acute methanol poisoning. NeuroRehabilitation, 2023, č. • no. 53, s. • p. 51-60. ISSN 1053-8135.
 • Libon D., Emrani S., Matusz E., Wasserman V., Perweiler E., Ginsberg T., Powell L., Bezdíček O., Swenson R., Schmitter-Edgecombe M.: Instrumental activities of daily living and mild cognitive impairment. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 2023, č. • no. 45, s. • p. 473-481. ISSN 1380-3395.
 • Mühlbäck A., Mana J., Wallner M., Frank W., Lindenberg K., Hoffmann R., Klempířová O., Klempíř J., Landwehrmeyer G., Bezdíček O.: Establishing normative data for the evaluation of cognitive performance in Huntington's disease considering the impact of gender, age, language, and education. Journal of Neurology, 2023, č. • no. 270, s. • p. 4903-4913. ISSN 0340-5354.
 • Kališová L., Michalec J., Děchtěrenko F., Silhan P., Hyza M., Chlebovcová M., Břeňová M., Bezdíček O.: Impact of cognitive performance and negative symptoms on psychosocial functioning in Czech schizophrenia patients. Schizophrenia, 2023, č. • no. 9. ISSN 2754-6993.
 • Nepožitek J., Varga Z., Dostálová S., Peřinová P., Keller J., Robinson S., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Příhodová I., Bezdíček O., Růžička E., Šonka K., Dušek P.: Magnetic susceptibility changes in the brainstem reflect REM sleep without atonia severity in isolated REM sleep behavior disorder. NPJ Parkinsons Disease, 2023, č. • no. 9. ISSN 2373-8057.
 • Bezdíček O., Ferreira J., Fellows R., Liepelt-Scarfone I.: Editorial: Activities of daily living and everyday functioning: From normal aging to neurodegenerative diseases. Frontiers in Aging Neuroscience, 2023, č. • no. 15. ISSN 1663-4365.
 • Hoidekrová K., Bezdíček O., Vilimovský T.: Hodnocení prostorového neglektu (KF-NAP) : český manuál. Praha, Karolinum, 2023. 30 s. • p. ISBN 978-80-246-5725-7.
 • Goelman G., Dan R., Bezdíček O., Jech R.: Directed functional connectivity of the sensorimotor system in young and older individuals. Frontiers in Aging Neuroscience, 2023, č. • no. 15. ISSN 1663-4365.
 • Heidingerová J., Havlík F., Michalec J., Chlebovcová M., Břeňová M., Kališová L., Bezdíček O.: Baterie MATRICS: oficiální česká verze pro diagnostiku kognitivní poruchy u onemocnění schizofrenního okruhu. Česká a slovenská psychiatrie, 2023, č. • no. 119, s. • p. 219-224. ISSN 1212-0383.
 • Nikolai T., Děchtěrenko F., Yaffe B., Georgi H., Kopeček M., Červenková M., Vyhnálek M., Bezdíček O.: Reducing misclassification of mild cognitive impairment based on base rate information from the uniform data set. Aging, Neuropsychology and Cognition, 2023, č. • no. 30, s. • p. 301-320. ISSN 1382-5585.
 • Mana J., Bezdíček O.: Cognition in Successful Aging: Systematic Review and Future Directions. Clinical Gerontologist, 2022, č. • no. 45, s. • p. 477-485. ISSN 0731-7115.
 • Harsa P., Břeňová M., Bezdíček O., Kališová L., Heidingerová J., Schönová K., Michalec J.: Tower of London test - short version. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2022, č. • no. 56, s. • p. 365-370. ISSN 0028-3843.
 • Bezdíček O., Nichtová A., Juříčková V., Preiss M., Vevera J.: The factor structure of assaultive behaviour among acute schizophrenia patients. Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 2022, č. • no. 33, s. • p. 846-858. ISSN 1478-9949.
 • Bezdíček O., Mana J., Růžička F., Havlík F., Fečíková A., Uhrová T., Růžička E., Urgošík D., Jech R.: The Instrumental Activities of Daily Living in Parkinson's Disease Patients Treated by Subthalamic Deep Brain Stimulation. Frontiers in Aging Neuroscience, 2022, č. • no. 14. ISSN 1663-4365.
 • Subert M., Simek M., Novotny M., Tykalova T., Bezdíček O., Růžička E., Šonka K., Dušek P., Rusz J.: Linguistic Abnormalities in Isolated Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder. Movement Disorders, 2022, č. • no. 37, s. • p. 1872-1882. ISSN 0885-3185.
 • Bezdíček O.: Příběh československé psychologie I: rozhovory s osobnostmi oboru. E-psychologie, 2022, č. • no. 16, s. • p. 99-100. ISSN 1802-8853.
 • Wenke Š., Mana J., Havlík F., Cohn M., Nikolai T., Buschke H., Nepožitek J., Peřinová P., Dostálová S., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Růžička E., Šonka K., Dušek P., Bezdíček O.: Characterization of memory profile in idiopathic REM sleep behavior disorder. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 2022, č. • no. 44, s. • p. 237-250. ISSN 1380-3395.
 • Nepožitek J., Unalp C., Dostálová S., Dušek P., Kemlink D., Příhodová I., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Trnka J., Zogala D., Bezdíček O., Nikolai T., Peřinová P., Dall´Antonia I., Růžička E.: Systematic video-analysis of motor events during REM sleep in idiopathic REM sleep behavior disorder, follow-up and DAT-SPECT. Sleep Medicine, 2021, č. • no. 83, s. • p. 132-144. ISSN 1389-9457.
 • Bezdíček O., Ballarini T., Albrecht F., Libon D., Lamar M., Růžička F., Roth J., Hurlstone M., Mueller K., Schroeter M., Jech R.: SERIAL-ORDER recall in working memory across the cognitive spectrum of Parkinson's disease and neuroimaging correlates. Journal of Neuropsychology, 2021, č. • no. 15, s. • p. 88-111. ISSN 1748-6645.
 • Bukačová K., Mana J., Klempíř J., Lišková I., Brožová H., Poláková K., Žák I., Pelclová D., Zacharov S., Růžička E., Bezdíček O.: Cognitive changes after methanol exposure: Longitudinal perspective. Toxicology Letters, 2021, č. • no. 349, s. • p. 101-108. ISSN 0378-4274.
 • Fazio R., Soósová N., Bak T., Růžička E., Bezdíček O.: A normative study of the Czech Edinburgh Cognitive and Behavioural ALS Screen (ECAS): a brief report. The Clinical Neuropsychologist, 2021, č. • no. 35. ISSN 1385-4046.
 • Goelman G., Dan R., Růžička F., Bezdíček O., Jech R.: Altered sensorimotor fMRI directed connectivity in Parkinson's disease patients. European Journal of Neuroscience, 2021, č. • no. 53, s. • p. 1976-1987. ISSN 0953-816X.
 • Havlík F., Mana J., Georgi H., Bezdíček O.: Krátký test zrakově-prostorové paměti: normativní data a nové indexy učení. E-psychologie, 2021, č. • no. 15, s. • p. 92-93. ISSN 1802-8853.
 • Mühlbäck A., Frank W., Klempířová O., Bezdíček O., Schmitt L., Hofstetter N., Landwehrmeyer G., Klempíř J.: Validation Study of a German Cognitive Battery for Huntington's Disease: Relationship Between Cognitive Performance, Functional Decline, and Disease Burden. Archives of Clinical Neuropsychology, 2021, č. • no. 36, s. • p. 74-86. ISSN 0887-6177.
 • Goelman G., Dan R., Růžička F., Bezdíček O., Jech R.: Asymmetry of the insula-sensorimotor circuit in Parkinson's disease. European Journal of Neuroscience, 2021, č. • no. 54, s. • p. 6267-6280. ISSN 0953-816X.
 • Havlík F., Michalec J., Kališová L., Děchtěrenko F., Chlebovcová M., Vaškovicová M., Bezdíček O.: The normative data study of the Czech MATRICS consensus cognitive battery. The Clinical Neuropsychologist, 2021, č. • no. 35. ISSN 1385-4046.
 • Nikolai T., Čechová K., Bukačová K., Fendrych Mazancová A., Marková H., Bezdíček O., Hort J., Vyhnálek M.: Delayed matching to sample task 48: assessment of malingering with simulating design. Aging, Neuropsychology and Cognition, 2021, č. • no. 28, s. • p. 797-811. ISSN 1382-5585.
 • Bezdíček O., Rosická A., Mana J., Libon D., Kopeček M., Georgi H.: The 30-item and 15-item Boston naming test Czech version: Item response analysis and normative values for healthy older adults. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 2021, č. • no. 43, s. • p. 890-905. ISSN 1380-3395.
 • Bezdíček O., Červenková M., Georgi H., Schmand B., Hladká A., Rulseh A., Kopeček M.: Long-term cognitive trajectory and activities of daily living in healthy aging. The Clinical Neuropsychologist, 2021, č. • no. 35, s. • p. 1381-1397. ISSN 1385-4046.
 • Bezdíček O., Georgi H., Nikolai T., Kopeček M.: Pražská verze Stroopova testu. Praha, Karolinum, 2021. 50 s. • p. ISBN 978-80-246-4778-4.
 • Hanuška J., Rusz J., Bezdíček O., Dušek P., Šonka K., Růžička E.: Comment on "pro-saccades predict cognitive decline in Parkinson's disease: ICICLE-PD". Movement Disorders, 2020, č. • no. 35, s. • p. 522-522. ISSN 0885-3185.
 • Bezdíček O., Michalec J., Kališová L., Kufa T., Děchtěrenko F., Chlebovcová M., Havlík F., Green M., Nuechterlein K.: Profile of cognitive deficits in schizophrenia and factor structure of the Czech MATRICS Consensus Cognitive Battery. Schizophrenia Research, 2020, č. • no. 218, s. • p. 85-92. ISSN 0920-9964.
 • Havlík F., Mana J., Dušek P., Jech R., Růžička E., Kopeček M., Georgi H., Bezdíček O.: Brief Visuospatial Memory Test-Revised: normative data and clinical utility of learning indices in Parkinson's disease. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 2020, č. • no. 42, s. • p. 1099-1110. ISSN 1380-3395.
 • Čihařová M., Cígler H., Dostálová V., Šivicová G., Bezdíček O.: Beck depression inventory, second edition, Czech version: demographic correlates, factor structure and comparison with foreign data. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 2020, č. • no. 24, s. • p. 371-379. ISSN 1365-1501.
 • Bezdíček O., Červenková M., Moore T., Stepankova Georgi H., Sulc Z., Wolk D., Weintraub D., Moberg P., Jech R., Kopeček M., Roalf D.: Determining a Short Form Montreal Cognitive Assessment (s-MoCA) Czech Version: Validity in Mild Cognitive Impairment Parkinson's Disease and Cross-Cultural Comparison. Assessment, 2020, č. • no. 27, s. • p. 1960-1970. ISSN 1073-1911.
 • Dušek P., Bezdíček O., Brožová H., Dall´Antonia I., Dostálová S., Havránková P., Klempíř J., Mana J., Mašková J., Nepožitek J., Roth J., Peřinová P., Růžička F., Serranová T.: Clinical characteristics of newly diagnosed Parkinson's disease patients included in the longitudinal BIO-PD study. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, č. • no. 83, s. • p. 633-639. ISSN 1210-7859.
 • Gál O., Poláková K., Brožová H., Bezdíček O., Hoskovcová M., Jech R., Růžička E.: Validation of the Freezing of Gait Questionnaire in patients with Parkinson's disease treated with deep brain stimulation. Neurological Sciences, 2020, č. • no. 41, s. • p. 1133-1138. ISSN 1590-1874.
 • Fendrych Mazancová A., Růžička E., Jech R., Bezdíček O.: Test the Best: Classification Accuracies of Four Cognitive Rating Scales for Parkinson's Disease Mild Cognitive Impairment. Archives of Clinical Neuropsychology, 2020, č. • no. 35, s. • p. 1069-1077. ISSN 0887-6177.
 • Dostálová S., Šusta M., Nepožitek J., Peřinová P., Příhodová I., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Dall´Antonia I., Bezdíček O., Nikolai T., Šonka K.: Polysomnografické nálezy u osob nad 50 let bez subjektivních příznaků poruch spánku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, č. • no. 83, s. • p. 57-63. ISSN 1210-7859.
 • Mencl P., Krámská L., Bezdíček O., Vojtěch Z.: Akutní amnestický syndrom při bilaterální lézi hipokampů jako raritní projev CMP. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019, č. • no. 82, s. • p. 574-576. ISSN 1210-7859.
 • Dan R., Růžička F., Bezdíček O., Roth J., Růžička E., Vymazal J., Goelman G., Jech R.: Impact of dopamine and cognitive impairment on neural reactivity to facial emotion in Parkinson's disease. European Neuropsychopharmacology, 2019, č. • no. 29, s. • p. 1258-1272. ISSN 0924-977X.
 • Nepožitek J., Dostálová S., Dušek P., Kemlink D., Příhodová I., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Friedrich L., Bezdíček O., Nikolai T., Peřinová P., Dall´Antonia I., Dušek P., Ruml M., Růžička E.: Simultaneous tonic and phasic REM sleep without atonia best predicts early phenoconversion to neurodegenerative disease in idiopathic REM sleep behavior disorder. Sleep, 2019, č. • no. 42. ISSN 0161-8105.
 • Dušek P., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Bezdíček O., Dall´Antonia I., Dostálová S., Kovalská P., Krupička R., Nepožitek J., Nikolai T., Novotný M., Peřinová P., Rusz J., Serranová T., Tykalová T.: Relations of non-motor symptoms and dopamine transporter binding in REM sleep behavior disorder. Scientific Reports, 2019, č. • no. 9. ISSN 2045-2322.
 • Chlebovcová M., Bezdíček O., Kopeček M.: Konvergentní validita zkrácené Wechslerovy inteligenční škály ve srovnání s Wechslerovou inteligenční škálou pro dospělé. Česká a slovenská psychiatrie, 2019, č. • no. 115, s. • p. 157-166. ISSN 1212-0383.
 • Hanuška J., Rusz J., Bezdíček O., Ulmanová O., Bonnet C., Dušek P., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Nikolai T., Sieger T., Šonka K., Růžička E.: Eye movements in idiopathic rapid eye movement sleep behaviour disorder: High antisaccade error rate reflects prefrontal cortex dysfunction. Journal of Sleep Research, 2019, č. • no. 28. ISSN 0962-1105.
 • Ballarini T., Mueller K., Albrecht F., Růžička F., Bezdíček O., Růžička E., Roth J., Vymazal J., Jech R., Schoeter M.: Regional gray matter changes and age predict individual treatment response in Parkinson's disease. NeuroImage: Clinical, 2019, č. • no. 21. ISSN 2213-1582.
 • Dall´Antonia I., Dušek P., Tesař A., Nepožitek J., Dostálová S., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Příhodová I., Bezdíček O., Nikolai T., Peřinová P., Dušek P., Růžička E., Šonka K.: Olfactory dysfunction in a cohort of Czech patients with idiopathic REM sleep behaviour disorder. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019, č. • no. 82, s. • p. 415-419. ISSN 1210-7859.
 • Bezdíček O., Ballarini T., Buschke H., Růžička F., Roth J., Albrecht F., Růžička E., Mueller K., Schroeter M., Jech R.: Memory Impairment in Parkinson's Disease: The Retrieval Versus Associative Deficit Hypothesis Revisited and Reconciled. Neuropsychology, 2019, č. • no. 33, s. • p. 391-405. ISSN 0894-4105.
 • Bezdíček O., Georgi H., Panenková E., McClintock S., Nikolai T., Růžička E., Kopeček M.: Equivalence of Montreal Cognitive Assessment alternate forms. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2019, č. • no. 82, s. • p. 332-340. ISSN 1210-7859.
 • Nepožitek J., Dostálová S., Kemlink D., Friedrich L., Příhodová I., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Dušek P., Bezdíček O., Nikolai T., Peřinová P., Dall´Antonia I., Dušek P., Ruml M., Růžička E.: Fragmentary myoclonus in idiopathic rapid eye movement sleep behaviour disorder. Journal of Sleep Research, 2019, č. • no. 28. ISSN 0962-1105.
 • Bezdíček O., Dušek P., Růžička E., Šonka K.: Prospective memory impairment in idiopathic REM sleep behavior disorder. Sleep Medicine, 2019, č. • no. 59, s. • p. 54-54. ISSN 1389-9457.
 • Rusina R., Matěj R., Bartoš A., Bělohlávek O., Bezdíček O., Buncová M., Cséfalvay Z., Gregor V., Holmerová I., Hort J., Johanidesová S., Keller J., Laczó J., Nikolai T.: Neurodegenerativní onemocnění. Praha, Mladá Fronta, 2019. 447 s. • p. ISBN 978-80-204-5123-1.
 • Mana J., Vaněčková M., Klempíř J., Lišková I., Brožová H., Poláková K., Seidl Z., Miovský M., Pelclová D., Bukačová K., Maréchal B., Kober T., Zacharov S., Růžička E., Bezdíček O. , et al.: Methanol Poisoning as an Acute Toxicological Basal Ganglia Lesion Model: Evidence from Brain Volumetry and Cognition. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 2019, č. • no. 43, s. • p. 1486-1497. ISSN 0145-6008.
 • Dostálová V., Kolečkářová S., Kuška M., Pretl M., Bezdíček O.: Effects of continuous positive airway pressure on neurocognitive and neuropsychiatric function in obstructive sleep apnea. Journal of Sleep Research, 2019, č. • no. 28. ISSN 0962-1105.
 • Mueller K., Jech R., Růžička F., Holiga Š., Ballarini T., Bezdíček O., Möller H., Vymazal J., Růžička E., Schroeter M., Urgošík D.: Brain connectivity changes when comparing effects of subthalamic deep brain stimulation with levodopa treatment in Parkinson's disease. NeuroImage: Clinical, 2018, č. • no. 19, s. • p. 1025-1035. ISSN 2213-1582.
 • Peterová K., Brožová H., Klempíř J., Lišková I., Bezdíček O., Ridzoň P., Vaněčková M., Zacharov S., Pelclová D., Miovský M., Růžička E.: Gait and Balance Impairment after Acute Methanol Poisoning. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 2018, č. • no. 122, s. • p. 176-182. ISSN 1742-7835.
 • Bezdíček O., Marková L., Soósová N., Forgáč M.: Pilotní studie Edinburské kognitivně-behaviorální zkoušky pro amyotrofickou laterální sklerózu na české populaci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2018, č. • no. 81/114, s. • p. 208-212. ISSN 1210-7859.
 • Nikolai T., Štěpánková H., Kopeček M., Šulc Z., Vyhnálek M., Bezdíček O.: The Uniform Data Set, Czech Version: Normative Data in Older Adults from an International Perspective. Journal of Alzheimer's Disease, 2018, č. • no. 61, s. • p. 1233-1240. ISSN 1387-2877.
 • Ballarini T., Růžička F., Bezdíček O., Růžička E., Roth J., Villringer A., Vymazal J., Mueller K., Schroeter M., Jech R.: Unraveling connectivity changes due to dopaminergic therapy in chronically treated Parkinson's disease patients. Scientific Reports, 2018, č. • no. 8. ISSN 2045-2322.
 • Bezdíček O.: Za rigorózní terminologizaci českého obecněpsychologického pojmosloví. Československá psychologie, 2018, č. • no. 62, s. • p. 409-417. ISSN 0009-062X.
 • Bezdíček O., Nikolai T., Nepožitek J., Peřinová P., Kemlink D., Dušek P., Příhodová I., Dostálová S., Ibarburu Lorenzo Y Losada V., Trnka J., Kupka K., Mecková Z., Keller J., Vymazal J.: Prospective memory impairment in idiopathic REM sleep behavior disorder. The Clinical Neuropsychologist, 2018, č. • no. 32, s. • p. 1019-1037. ISSN 1385-4046.
 • Bezdíček O., Ballarini T., Růžička F., Roth J., Mueller K., Jech R., Schroeter M.: Mild cognitive impairment disrupts attention network connectivity in Parkinson's disease: A combined multimodal MRI and meta-analytical study. Neuropsychologia, 2018, č. • no. 112, s. • p. 105-115. ISSN 0028-3932.
 • Havlík F., Bezdíček O.: Flynnův efekt v české verzi Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé, třetí revize. Česká a slovenská psychiatrie, 2018, č. • no. 114, s. • p. 193-198. ISSN 1212-0383.
 • Nikolai T., Bezdíček O., Marková H., Stepankova H., Michalec J., Kopecek M., Dokoupilová M., Hort J., Vyhnálek M.: Semantic verbal fluency impairment is detectable in patients with subjective cognitive decline. Applied Neuropsychology-Adult, 2018, č. • no. 25, s. • p. 448-457. ISSN 2327-9095.
 • Nikolai T., Bezdíček O.: Poruchy paměti a neuropsychologické vyšetření paměti v klinické praxi. Neurologie pro praxi, 2018, č. • no. 19, s. • p. 405-410. ISSN 1213-1814.
 • Pelclová D., Urban P., Fenclová Z., Vlčková Š., Ridzoň P., Kupka K., Mecková Z., Bezdíček O., Navrátil T., Rosmus J., Zacharov S.: Neurological and Neurophysiological Findings in Workers with Chronic 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-Dioxin Intoxication 50 Years After Exposure. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 2018, č. • no. 122, s. • p. 271-277. ISSN 1742-7835.
 • Goelman G., Dan R., Růžička F., Bezdíček O., Růžička E., Roth J., Vymazal J., Jech R.: Frequency-phase analysis of resting-state functional MRI. Scientific Reports, 2017, č. • no. 7. ISSN 2045-2322.
 • Picková T., Matěj R., Bezdíček O., Keller J., van der Zee J., Van Broeckhoven C., Cséfalvay Z., Rusina R.: Genetic Alzheimer Disease and Sporadic Dementia With Lewy Bodies: A Comorbidity Presenting as Primary Progressive Aphasia. Cognitive and Behavioral Neurology, 2017, č. • no. 30, s. • p. 23-29. ISSN 1543-3633.
 • Kopeček M., Štěpánková H., Lukavský J., Řípová D., Nikolai T., Bezdíček O.: Montreal cognitive assessment (MoCA): Normative data for old and very old Czech adults. Applied Neuropsychology-Adult, 2017, č. • no. 24, s. • p. 23-29. ISSN 2327-9095.
 • Dan R., Růžička F., Bezdíček O., Růžička E., Roth J., Vymazal J., Goelman G., Jech R.: Separate neural representations of depression, anxiety and apathy in Parkinson's disease. Scientific Reports, 2017, č. • no. 7. ISSN 2045-2322.
 • Bezdíček O., Růžička F., Fendrych Mazancová A., Roth J., Dušek P., Mueller K., Růžička E., Jech R.: Frontal Assessment Battery in Parkinson's Disease: Validity and Morphological Correlates. Journal of the International Neuropsychological Society : JINS, 2017, č. • no. 23, s. • p. 675-684. ISSN 1355-6177.
 • Bezdíček O., Šulc Z., Nikolai T., Štěpánková H., Kopeček M., Jech R., Růžička E.: A parsimonious scoring and normative calculator for the Parkinson's disease mild cognitive impairment battery. The Clinical Neuropsychologist, 2017, č. • no. 31, s. • p. 1231-1247. ISSN 1385-4046.
 • Bezdíček O., Štepánková H., Axelrod B., Nikolai T., Šulc Z., Jech R., Růžička E., Kopeček M.: Clinimetric validity of the Trail Making Test Czech version in Parkinson's disease and normative data for older adults. The Clinical Neuropsychologist, 2017, č. • no. 31, s. • p. 42-60. ISSN 1385-4046.
 • Pelclová D., Vlčková Š., Bezdíček O., Vaněčková M., Urban P., Ridzoň P., Diblík P., Navrátil T., Klusáčková P., Vlček K., Benesova O., Trestik P., Homolka J., Zacharov S.: Is Chelation Therapy Efficient for the Treatment of Intravenous Metallic Mercury Intoxication? Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 2017, č. • no. 120, s. • p. 628-633. ISSN 1742-7835.
 • Fendrych Mazancová A., Nikolai T., Stepankova H., Kopecek M., Bezdíček O.: The Reliability of Clock Drawing Test Scoring Systems Modeled on the Normative Data in Healthy Aging and Nonamnestic Mild Cognitive Impairment. Assessment, 2017, č. • no. 24, s. • p. 945-957. ISSN 1073-1911.
 • Dostálová V., Sedláček K., Bělohlávek J., Turek R., Pretl M., Bezdíček O.: Psychosocial sequelae following cardiac arrest. Cor et Vasa, 2017, č. • no. 59. ISSN 0010-8650.
 • Michalec J., Bezdíček O., Nikolai T., Harsa P., Jech R., Silhan P., Hyza M., Růžička E., Shallice T.: A Comparative Study of Tower of London Scoring Systems and Normative Data. Archives of Clinical Neuropsychology, 2017, č. • no. 32, s. • p. 328-338. ISSN 0887-6177.
 • Kopeček M., Bezdíček O., Sulc Z., Lukavsky J., Stepankova H.: Montreal Cognitive Assessment and Mini-Mental State Examination reliable change indices in healthy older adults. International Journal of Geriatric Psychiatry, 2017, č. • no. 32, s. • p. 868-875. ISSN 0885-6230.
 • Bonnet C., Rusz J., Hanuška J., Dezortová M., Jírů F., Sieger T., Jech R., Klempíř J., Roth J., Bezdíček O., Serranová T., Dušek P., Uher T., Flammand-Roze C.: GABA spectra and remote distractor effect in progressive supranuclear palsy: A pilot study. Revue Neurologique, 2017, č. • no. 173, s. • p. 225-229. ISSN 0035-3787.
 • Bezdíček O., Nikolai T., Michalec J., Růžička F., Havránková P., Roth J., Jech R., Růžička E.: The Diagnostic Accuracy of Parkinson's Disease Mild Cognitive Impairment Battery Using the Movement Disorder Society Task Force Criteria. Movement Disorders Clinical Practice, 2017, č. • no. 4, s. • p. 237-244. ISSN 2330-1619.
 • Bezdíček O., Michalec J., Vaněčková M., Klempíř J., Lišková I., Seidl Z., Janíková B., Miovský M., Hubáček J., Diblík P., Kuthan P., Pilin A., Kurcová I., Fenclová Z.: Cognitive sequelae of methanol poisoning involve executive dysfunction and memory impairment in cross-sectional and long-term perspective. Alcohol, 2017, č. • no. 59, s. • p. 27-35. ISSN 0741-8329.
 • Zemanová N., Bezdíček O., Michalec J., Nikolai T., Roth J., Jech R., Růžička E.: Validační studie české verze Bostonského testu pojmenování. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2016, č. • no. 79, s. • p. 307-316. ISSN 1210-7859.
 • Nikolai T., Bezdíček O., Kleinová P., Preiss M., Smira M., Růžička E., Roth J.: Posttraumatic growth but not abnormal personality structure are typical for patients with essential blepharospasm. Basal Ganglia, 2016, č. • no. 6, s. • p. 115-120. ISSN 2210-5336.
 • Bezdíček O.: Komentář k článku Bartoš et al. Tři časy Testu kreslení hodin hodnocené BaJa skórováním u časné Alzheimerovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2016, č. • no. 79/112, s. • p. 413-413. ISSN 1210-7859.
 • Michalec J., Kališová L., Bezdíček O., Nikolai T., Šilhán P., Hýža M., Harsa P.: Hodnocení míry kognitivního deficitu u nemocných schizofrenií. In Anders M., Zrzavecká I., Doubek P.: Duševní zdraví - věc veřejná. Praha, Tribun EU, 2016, s. • p. 98-100. ISBN 978-80-263-1047-1.
 • Nikolai T., Bezdíček O., Kleinová P., Šmíra M., Růžička E., Roth J.: Neuropsychologické abnormity v exekutivních funkcích u pacientů s blefarospazmem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2016, č. • no. 79, s. • p. 687-691. ISSN 1210-7859.
 • Bezdíček O., Štěpánková H., Martinec Nováková L., Kopeček M.: Toward the processing speed theory of activities of daily living in healthy aging: normative data of the Functional Activities Questionnaire. Aging: Clinical and Experimental Research, 2016, č. • no. 28, s. • p. 239-247. ISSN 1594-0667.
 • Bezdíček O., Moták L., Schretlen D., Preis M., Axelrod B., Nikolai T., Peña J., Ojeda N., Růžička E.: Sociocultural and Language Differences on the Trail Making Test. Archives of Assessment Psychology, 2016, č. • no. 6, s. • p. 33-48. ISSN 0000-0000.
 • Vaněčková M., Zacharov S., Klempíř J., Růžička E., Bezdíček O., Brožová H., Diblík P., Miovský M., Hubáček J., Urban P., Ridzoň P., Pelclová D., Burgetová A., Mašek M.: Imaging findings after methanol intoxication (cohort of 46 patients). Neuroendocrinology Letters, 2015, č. • no. 36, s. • p. 737-744. ISSN 0172-780X.
 • Bezdíček O., Lukavský J., Štěpánková H., Nikolai T., Axelrod B., Michalec J., Růžička E., Kopeček M.: The Prague Stroop Test: Normative standards in older Czech adults and discriminative validity for mild cognitive impairment in Parkinson's disease. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 2015, č. • no. 37, s. • p. 794-807. ISSN 1380-3395.
 • Zacharov S., Pelclová D., Diblík P., Urban P., Kuthan P., Nurieva O., Kotíková K., Navrátil T., Komarc M., Běláček J., Seidl Z., Vaněčková M., Hubáček J., Bezdíček O.: Long-term visual damage after acute methanol poisonings: Longitudinal cross-sectional study in 50 patients. Clinical Toxicology, 2015, č. • no. 53, s. • p. 884-892. ISSN 1556-3650.
 • Hoskovcová M., Dušek P., Sieger T., Brožová H., Zárubová K., Bezdíček O., Šprdlík O., Jech R., Štochl J., Roth J., Růžička E.: Predicting Falls in Parkinson Disease: What Is the Value of Instrumented Testing in OFF Medication State? PLoS One, 2015, č. • no. 10. ISSN 1932-6203.
 • Bezdíček O., Nikolai T., Michalec J., Harsa P., Kališová L.: Komplexní posouzení kognitivních funkcí u nemocných schizofrenií - česká verze standardizovaného nástroje MATRICS. Česká a slovenská psychiatrie, 2015, č. • no. 111, s. • p. 79-86. ISSN 1212-0383.
 • Bezdíček O., Michalec J., Nikolai T., Havránková P., Roth J., Jech R., Růžička E.: Clinical Validity of the Mattis Dementia Rating Scale in Differentiating Mild Cognitive Impairment in Parkinson's Disease and Normative Data. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 2015, č. • no. 39, s. • p. 303-311. ISSN 1420-8008.
 • Štěpánková H., Nikolai T., Lukavský J., Bezdíček O., Vrajová M., Kopeček M.: Mini-Mental State Examination - česká normativní studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, č. • no. 78, s. • p. 57-63. ISSN 1210-7859.
 • Růžička F., Jech R., Nováková L., Urgošík D., Bezdíček O., Vymazal J., Růžička E.: Chronic stress-like syndrome as a consequence of medial site subthalamic stimulation in Parkinson's disease. Psychoneuroendocrinology, 2015, č. • no. 52, s. • p. 302-310. ISSN 0306-4530.
 • Nikolai T., Štěpánková H., Michalec J., Bezdíček O., Horáková K., Marková H., Růžička E., Kopeček M.: Testy verbální fluence, česká normativní studie pro osoby vyššího věku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, č. • no. 78, s. • p. 292-299. ISSN 1210-7859.
 • Bezdíček O., Nikolai T., Hoskovcová M., Štochl J., Brožová H., Dušek P., Zárubová K., Jech R., Růžička E.: Grooved Pegboard Predicates More of Cognitive Than Motor Involvement in Parkinson's Disease. Assessment, 2014, č. • no. 21, s. • p. 723-730. ISSN 1073-1911.
 • Bezdíček O., Michalec J., Nikolai T., Štěpánková H., Panenková E., Harsa P., Havránková P., Roth J., Kopeček M., Růžička E.: Validita Montrealského kognitivního testu pro detekci mírné kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 47-53. ISSN 1210-7859.
 • Bezdíček O., Klempíř J., Lišková I., Michalec J., Vaněčková M., Seidl Z., Janíková B., Miovský M., Hubáček J., Diblík P., Kuthan P., Pilin A., Kurcová I., Fenclová Z.: Účinky intoxikace metanolem na kognitivní funkce. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 320-325. ISSN 1210-7859.
 • Bezdíček O., Raskin S., Altgassen M., Růžička E.: Assessment of Prospective Memory - a Validity Study of Memory for Intentions Screening Test. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 435-443. ISSN 1210-7859.
 • Rusina R., Matěj R., Bartoš A., Bezdíček O., Bolceková E., Buncová M., Cséfalvay Z., Gregor V., Holmerová I., Hort J., Johanidesová S., Kovacs G., Keller O., Keller J.: Neurodegenerativní onemocnění. Praha, Mladá fronta, 2014. 351 s. • p. ISBN 978-80-204-3300-8.
 • Vaněčková M., Zacharov S., Klempíř J., Růžička E., Bezdíček O., Lišková I., Diblík P., Miovský M., Hubáček J., Urban P., Ridzoň P., Pelclová D., Burgetová A., Mašek M.: Intoxikace metanolem v obraze magnetické rezonance - kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 235-239. ISSN 1210-7859.
 • Nikolai T., Štěpánková H., Bezdíček O.: Mírná kognitivní porucha a syndrom demence - vyšetření kognitivních funkcí. Medicína pro praxi, 2014, č. • no. 11, s. • p. 275-278. ISSN 1214-8687.
 • Bezdíček O.: Struktura exekutivního deficitu u Parkinsonovy nemoci ve stadiu mírné kognitivní poruchy. In Štěpánková H.: Gerontologie: současné otázky z pohledu biomedicínských a společenských věd. Praha, Karolinum, 2014, s. • p. 157-166. ISBN 978-80-246-2628-4.
 • Bezdíček O., Libon D., Štěpánková H., Panenková E., Lukavský J., Garrett K., Lamar M., Price C., Kopeček M.: Development, Validity, and Normative Data Study for the 12-Word Philadelphia Verbal Learning Test [czP(r)VLT-12] Among Older and Very Old Czech Adults. The Clinical Neuropsychologist, 2014, č. • no. 28, s. • p. 1162-1181. ISSN 1385-4046.
 • Michalec J., Bezdíček O., Nikolai T., Harsa P., Žaloudková H., Růžička E., Shallice T.: Standardization of the Czech Version of the Tower of London Test - Administration, Scoring, Validity. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 596-601. ISSN 1210-7859.
 • Vyhnálek M., Nikolai T., Andel R., Nedelská Z., Rubinova E., Marková H., Laczó J., Bezdíček O., Sheardová K., Hort J.: Neuropsychological Correlates of Hippocampal Atrophy in Memory Testing in Nondemented Older Adults. Journal of Alzheimer's Disease, 2014, č. • no. 42. ISSN 1387-2877.
 • Flanderková E., Mertins B., Bezdíček O., Baborová E., Černá M.: Posuzování gramatičnosti v Brocově afázii : příklad dvou pacientů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 202-209. ISSN 1210-7859.
 • Bezdíček O., Štěpánková H., Motak L., Axelrod B., Woodard J., Preiss M., Nikolai T., Růžička E., Poreh A.: Czech version of Rey Auditory Verbal Learning test: Normative data. Aging, Neuropsychology and Cognition, 2014, č. • no. 21, s. • p. 693-721. ISSN 1382-5585.
 • Šikl R., Šimeček M., Porubanová-Norquist M., Bezdíček O., Kremláček J., Stodůlka P., Fine I., Ostrovsky Y.: Vision after 53 years of blindness. I-Perception, 2013, č. • no. 4, s. • p. 498-507. ISSN 2041-6695.
 • Bezdíček O., Majerová V., Novak M., Nikolai T., Růžička E., Roth J.: Validity of the Montreal Cognitive Assessment in the Detection of Cognitive Dysfunction in Huntington's Disease. Applied Neuropsychology, 2013, č. • no. 20, s. • p. 33-40. ISSN 0908-4282.
 • Preiss M., Bartoš A., Čermáková R., Nondek M., Benešová M., Rodriguez M., Raisová M., Laing H., Mačudová G., Bezdíček O., Nikolai T.: Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha: Klinické vyšetření základních kognitivních funkcí. Praha, Psychiatrické centrum Praha, 2012. 158 s. • p. ISBN 978-80-87142-19-6.
 • Nikolai T., Bezdíček O., Vyhnálek M., Hort J.: Mírná kognitivní porucha: diagnostická jednotka nebo stadium předcházející demenci? Československá psychologie, 2012, č. • no. 56, s. • p. 374-390. ISSN 0009-062X.
 • Bezdíček O., Moták L., Axelrod B., Preiss M., Nikolai T., Vyhnálek M., Poreh A., Růžička E.: Czech version of the Trail Making Test: normative data and clinical utility. Archives of Clinical Neuropsychology, 2012, č. • no. 27, s. • p. 906-914. ISSN 0887-6177.
 • Štěpánková H., Jarolímová E., Dragomirecká E., Sobotková I., Šulová L., Bezdíček O., Nikolai T., Pulkrabková A., Bergerová M., Vácha T., Kolda P., Holmerová I.: On geropsychology in the Czech Republic. GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 161-166. ISSN 1662-9647.
 • Majerová V., Roth J., Waishaupt J., Bezdíček O., Miler M., Růžička E., Mitašová A., Bednařík J., Jura R., Balabánová P., Rusina R.: Limbická encefalitida - dvě kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, č. • no. 74, s. • p. 335-338. ISSN 1210-7859.
 • Bezdíček O., Lukavsky J., Preiss M.: Validizační studie české verze dotazníku FAQ. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, č. • no. 74, s. • p. 36-42. ISSN 1210-7859.
 • Bezdíček O., Balabánová P., Havránková P., Štochl J., Roth J., Růžička E.: A Comparison of the Czech Version of the Montreal Cognitive Assessment Test with the Mini Mental State Examination in Identifying Cognitive Deficits in Parkinson's Disease. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, č. • no. 73, s. • p. 150-156. ISSN 1210-7859.
 • Miler M., Roth J., Dušek P., Bezdíček O., Kofránková M., Růžička E.: Antonův-Babinskiho syndrom. Neurologie pro praxi, 2010, č. • no. 11, s. • p. 126-128. ISSN 1213-1814.
 • Bezdíček O., Balabánová P., Havránková P., Štochl J., Roth J., Růžička E.: Srovnání české verze Montrealského kognitivního testu s Mini-Mental State pro stanovení kognitivního deficitu u Parkinsonovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, č. • no. 73, s. • p. 150-156. ISSN 1210-7859.
 

Granty a projekty 

2016 2018 Kognitivní prediktory neurodegenerativních onemocnění, 16-01781S, hlavní řešitel, GA ČR 

 

Příspěvky na konferencích 

 • Key-Note SpeakerInternational Congress of Psychology in Prague (18. 07. 2021): Associative Memory in Parkinson’s Disease   
 • Invited SpeakerInternational Neuropsychological Society Meeting in New York City (22. 09. 2019): Serial Order Recall in Working Memory Across the Cognition Spectrum of Parkinson᾽s Disease  

Další 

 • International Neuropsychological Society Meeting in Montreal (16. 02. 2012): Bezdicek, O, Preiss, M, Motak, L, Axelrod, B N, Nikolai, T, & Ruzicka, E. Czech version of the Trail Making Test normative data is not equivalent to the American version. 
 • AD/PD Congress in Barcelona (09. 03. 2011): Bezdicek O, Majerova V, Novak M, Nikolai T, Ruzicka E, & Roth J. Validity of the Montreal Cognitive Assessment in the Detection of Cognitive Dysfunction in Huntington’s Disease.
 • 25. Český a slovenský a neurologický sjezd, Bratislava (23.–26. 11. 2011): Bezdicek, O. A Differential Contribution of the Backwards Digit Task to Neuropsychological Assessment in Parkinson’s Disease: a Psychometric Analysis.

 

Závěrečné práce

 
Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Prof. doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.