Takács Lea

Mgr. Lea Takács, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • Pondělí/Monday 15:00-15:50 pouze po dohodě/ask for appointment by email, Celetná 20, místnost/room 142/142a, tel.221619676;

vystudovala psychologii (s teoreticko-výzkumnou specializací) na FF UK (2008-2013) a filosofii na FF UK (1996-2003).

Doktorské studium absolvovala v oboru Sociální psychologie na FF UK (2016)

 

Přehled zabezpečovaných předmětů:

 • Dějiny psychologie

Volitelné:

 • Perinatal psychology
 • Filosofické perspektivy psychologie I a II
 • Úvod do fenomenologické psychologie

Publikace

 • Takács L., Mlíková Seidlerová J., Čepický P.: Psychosociální rizikové faktory akutního císařského řezu. Česká gynekologie, 2019, č. • no. 84, s. • p. 33-39. ISSN 1210-7832.
 • Olza Fernandéz I., Leahy-Warren P., Benyamini Y., Kaźmierczak M., Karlsdottir S., Spyridou A., Crespo-Mirasol E., Takács L., Hall P., Murphy M., Jonsdottir S., Downe S., Nieuwenhuijze M.: Women's psychological experiences of physiological childbirth: A meta-synthesis. BMJ Open [online], 2018, č. • no. 8. ISSN 2044-6055.
 • Takács L., Mlíková Seidlerová J., Štěrbová Z., Čepický P., Havlíček J.: The effects of intrapartum synthetic oxytocin on maternal postpartum mood: findings from a prospective observational study. Archives of Women's Mental Health, 2018, č. • no. Neuveden. ISSN 1434-1816.
 • Leahy-Warren P., Nieuwenhuijze M., Kazmierczak M., Benyamini Y., Murphy M., Crespo-Mirasol E., Spyridou A., Jonsdóttir S., Takács L., Olza I.: The Psychological Experience of Physiological Childbirth: A Protocol for a Systematic Review of Qualitative Studies. International Journal of Childbirth, 2017, č. • no. 7, s. • p. 101-109. ISSN 2156-5287.
 • Takács L., Mlíková Seidlerová J., Čepický P.: Souvisí postoje žen k těhotenství, porodu a mateřství s délkou porodu? Česká gynekologie, 2017, č. • no. 82, s. • p. 462-472. ISSN 1210-7832.
 • Takács L.: Kulturní a společenský kontext (nad)užívání porodnických technologií. Moderní gynekologie a porodnictví, 2017, č. • no. 24, s. • p. 350-361. ISSN 1211-1058.
 • Takács L., Smolík F., Mlíková Seidlerová J., Čepický P., Horáková Hoskovcová S.: Poporodní blues - česká adaptace dotazníku "Maternity Blues Questionnaire". Česká gynekologie, 2016, č. • no. 81, s. • p. 355-368. ISSN 1210-7832.
 • Takács L., Mlíková Seidlerová J., Smolík F., Horáková Hoskovcová S., Antonín P., Vařáková J., Valová A., Svoboda T., Dočkalová J.: Spokojenost žen s perinatální péčí v Kraji Vysočina za období říjen 2013 až září 2014. Česká gynekologie, 2015, č. • no. 80, s. • p. 426-435. ISSN 1210-7832.
 • Takács L., Mlíková Seidlerová J., Šulová L., Horáková Hoskovcová S.: Social psychological predictors of satisfaction with intrapartum and postpartum care - what matters to women in Czech maternity hospitals? Open Medicine, 2015, č. • no. 10, s. • p. 119-127. ISSN 2391-5463.
 • Takács L., Sobotková D., Mohr P., Krejčíková H., Havrdová Z., Horáková Hoskovcová S., Raudenská J., Hanulíková P., Javůrková A., Procházková E., Štětovská I.: Psychologie v perinatální péči. Praha, Grada, 2015. 208 s. • p. ISBN 978-80-247-5127-6.
 • Takács L., Mlíková Seidlerová J.: Psychosociální klima porodnice očima rodiček: I. výsledky celorepublikového průzkumu spokojenosti s perinatální péčí v ČR u reprezentativního souboru 1195 rodiček. Česká gynekologie, 2013, č. • no. 78, s. • p. 157-168. ISSN 1210-7832.
 • Takács L., Mlíková Seidlerová J.: Psychosociální klima porodnice očima rodiček: II. prediktory spokojenosti s perinatální péčí v ČR. Česká gynekologie, 2013, č. • no. 78, s. • p. 269-275. ISSN 1210-7832.
 • Takács L., Smolík F., Sněhotová J., Horáková Hoskovcová S.: Diagnostika psychosociálního klimatu porodnice - konstrukce a psychometrická evaluace dotazníku KLI-P. Československá psychologie, 2013, č. • no. 57, s. • p. 73-91. ISSN 0009-062X.
 • Takács L., Seidlerová J., Horáková Hoskovcová S., Šulová L., Štětovská I., Zejdová H., Kolumpková M.: Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví. Kvalita perinatální péče očima rodiček. Praha, Vydavatelství Filozofické fakulty UK v Praze, 2012. 119 s. • p. ISBN 978-80-7308-431-8.
 • Takács L.: Inkubátor, nebo matčina náruč? Děti a my, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 16-17. ISSN 0000-0000.
 • Takács L.: Psychosociální potřeby novorozence v kontextu perinatální péče. Česká gynekologie, 2012, č. • no. 77, s. • p. 15-21. ISSN 1210-7832.
 • Takács L., Kodyšová E., Seidlerová J.: Souvislost psychosociálních aspektů perinatální péče s některými zákroky a zdravotními komplikacemi v průběhu porodu. Česká gynekologie, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 195-204. ISSN 1210-7832.
 • Takács L.: Rodíme se, jak potřebujeme? Rodiče, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 18-19. ISSN 1211-880X.
 • Takács L., Kodyšová E., Kejřová K., Bartošová M.: Psychosociální klima porodnice a jeho vliv na emoční pohodu rodičky. Psychologie pro praxi, 2011, č. • no. 46, s. • p. 9-23. ISSN 1803-8670.
 • Takács L., Kodyšová E.: Psychosociální faktory ovlivňující spokojenost rodiček s perinatální péčí. Ceska Gynekologie, 2011, č. • no. 76, s. • p. 199-204. ISSN 1210-7832.
 • Takács L., Kodyšová E., Kejřová K., Bartošová M.: Zahájení kojení z hlediska psychosociálních faktorů perinatální péče. E-psychologie, 2011, č. • no. 5, s. • p. 16-32. ISSN 1802-8853.
 • Takács L.: Jak se nespálit při výběru porodnice. Děti a my, 2011, č. • no. 41, s. • p. 16-17. ISSN 0323-1879.
 • Takács L.: Person. In Gander .: Husserl-Lexikon. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesselschaft, 2010, s. • p. 227-228. ISBN 978-3-534-16493-6.
 • Takács L.: Vermögen. In Gander H.: Husserl_Lexikon. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesselschaft, 2010, s. • p. 297-298. ISBN 978-3-534-16493-6.
Úvod > Katedra > Vyučující > Takács Lea