Nabídky pro doktorandy

  1. Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií (LABELS), společné výzkumné pracoviště Psychologického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UK, nabízí všem doktorandům katedry psychologie FF UK své prostorové, technické i odborné zázemí k realizaci vlastních experimentů a dalších studií. V případě, že budete chtít v LABELS realizovat svou výzkumnou studii, postupujte dle těchto instrukcí.
  2. Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3.LF UK v Praze nabízí studentům a doktorandům katedry psychologie spolupráci na experimentálním výzkumu a využití jejich laboratoře, jejíž technické zázemí umožňuje snímání 8-kanálového EEG, stimulaci tES, 4 typy transkraniální elektrické stimulace mozku a kognitivně behaviorální testování na simultánním měření fyziologických reakcí. Zájemci se mohou obrátit na RNDr. Eugena Kvašňáka, Ph.D. 3.LF
  3. Možnost spolupráce v Poradenském centra Hybernská (prostor pro konzultace). V případě zájmu kontaktujte paní Michaelu Veselou: michaela.vesela2@ff.cuni.cz. Web: https://poradenskecentrum.ff.cuni.cz/
  4. Akce pro doktorandy na UK: https://ipsc.cuni.cz/IPSC-413.html
Úvod > Studium > Doktorské > Nabídky pro doktorandy