Nabídky pro doktorandy

  • Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií (LABELS), společné výzkumné pracoviště Psychologického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UK, nabízí všem doktorandům katedry psychologie FF UK své prostorové, technické i odborné zázemí k realizaci vlastních experimentů a dalších studií. V případě, že budete chtít v LABELS realizovat svou výzkumnou studii, postupujte dle těchto instrukcí.
  • Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3.LF UK v Praze nabízí studentům a doktorandům katedry psychologie spolupráci na experimentálním výzkumu a využití jejich laboratoře, jejíž technické zázemí umožňuje snímání 8-kanálového EEG, stimulaci tES, 4 typy transkraniální elektrické stimulace mozku a kognitivně behaviorální testování na simultánním měření fyziologických reakcí. Zájemci se mohou obrátit na RNDr. Eugena Kvašňáka, Ph.D. 3.LF
  • Centre for Brain and Cognitive Development (Birkbeck, University of London) nabízí 5 stipendií pro končící studenty nebo mladé absolventy magisterského studia. Bližší informace najdete na http://cbcd.bbk.ac.uk/, nebo je možné se obrátit na Petru Rožkovou: p.rozkova@mail.bbk.ac.uk
  • ISS FSV UK společně s FF UK a Českou sociologickou společností pořádají letos dvě letní školy zaměřené na sociálněvědní analýzu dat. Akci poskytly záštitu též Česká asociace pedagogického výzkumuČeskomoravská psychologická společnost Česká společnost pro politické vědy. Obě letní školy se budou konat v Praze, v termínech 2.- 5. 9. 2019 a 16.-19.9. 2019 a jsou určeny pro studenty (Mgr. a zejména Ph.D.), akademické pracovníky a výzkumníky. Detailní informace o obsahu naleznete zde. Přihlašování na letní školy je možné od 6. 5. 2019, přihlašovací formulář je zde. Maximální počet účastníků každé akce je s ohledem na praktické zaměření omezen na 20, přednostně budou přijati členové a členky odborných společností, o účasti samozřejmě rozhoduje datum přihlášení. V případě dalších otázek kontaktuje hlavního organizátora: Petr Soukup, ISS FSV UK.
Úvod > Studium > Doktorské > Nabídky pro doktorandy