Nabídky pro doktorandy

  1. Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií (LABELS), společné výzkumné pracoviště Psychologického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UK, nabízí všem doktorandům katedry psychologie FF UK své prostorové, technické i odborné zázemí k realizaci vlastních experimentů a dalších studií. V případě, že budete chtít v LABELS realizovat svou výzkumnou studii, postupujte dle těchto instrukcí.
  2. Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3.LF UK v Praze nabízí studentům a doktorandům katedry psychologie spolupráci na experimentálním výzkumu a využití jejich laboratoře, jejíž technické zázemí umožňuje snímání 8-kanálového EEG, stimulaci tES, 4 typy transkraniální elektrické stimulace mozku a kognitivně behaviorální testování na simultánním měření fyziologických reakcí. Zájemci se mohou obrátit na RNDr. Eugena Kvašňáka, Ph.D. 3.LF
  3. Možnost spolupráce v Poradenském centra Hybernská (prostor pro poskytování konzultací). V případě zájmu kontaktujte paní Michaelu Veselou: michaela.vesela2@ff.cuni.cz. Web: https://poradenskecentrum.ff.cuni.cz/
  4. Akce pro doktorandy na UK: https://ipsc.cuni.cz/IPSC-413.html
  5. Program START – grantový program na podporu vědy na UK pro doktorandy. Podrobnější informace k programu START naleznete na webových stránkách zde: https://cuni.cz/UK-10538.html a v Opatření rektora č. 19/2020 zde: https://cuni.cz/UK-10158-version1-or_2020_19.pdf.

    = Seminář pro uchazeče o grant v rámci programu START, který je určen studentům doktorských studijních programů, se bude konat 14. 7. 2020 od 10:00 do 16:00 na hlavní budově v místnosti č. 300. Podrobnosti o programu včetně všech termínů naleznete zde: https://www.ff.cuni.cz/vyzkum-a-veda/granty-a-projekty/grantove-prilezitosti-v-ramci-uk/program-start/

Úvod > Studium > Doktorské > Nabídky pro doktorandy