Nabídky pro doktorandy

Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií (LABELS), společné výzkumné pracoviště Psychologického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UK, nabízí všem doktorandům katedry psychologie FF UK své prostorové, technické i odborné zázemí k realizaci vlastních experimentů a dalších studií. V případě, že budete chtít v LABELS realizovat svou výzkumnou studii, postupujte dle těchto instrukcí.

Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3.LF UK v Praze nabízí studentům a doktorandům katedry psychologie spolupráci na experimentálním výzkumu a využití jejich laboratoře, jejíž technické zázemí umožňuje snímání 8-kanálového EEG, stimulaci tES, 4 typy transkraniální elektrické stimulace mozku a kognitivně behaviorální testování na simultánním měření fyziologických reakcí. Zájemci se mohou obrátit na RNDr. Eugena Kvašňáka, Ph.D. 3.LF

Centre for Brain and Cognitive Development (Birkbeck, University of London) nabízí 5 stipendií pro končící studenty nebo mladé absolventy magisterského studia. Bližší informace najdete na http://cbcd.bbk.ac.uk/, nebo je možné se obrátit na Petru Rožkovou.

Petra Rozkova

INTERLEARN Project Administrator
Centre for Brain and Cognitive Development 
Henry Wellcome Building 
Birkbeck, University of London
Malet Street, London
WC1E 7HX, UK

Working days: Mon, Tue, Thu

Úvod > Studium > Doktorské > Nabídky pro doktorandy