Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

Konzultační hodiny

  Úterý 10:00 – 12:00, Sexuologický ústav, Ke Karlovu 11, Praha 2

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 329

 • Doktor společenských věd, AV ČR, 2014
 • Profesor klinické psychologie, Palackého univerzita, Olomouc, 2003
 • Docent klinické psychologie, Palackého univerzita, Olomouc, 2000
 • Ph.D. Palackého univerzita, Olomouc, 1999

Rozvrh

Oblasti výzkumu

Klinická psychologie Sexuální psychologie

 

Výzkumná témata

 • Sexuální chování
 • Ženský orgasmus
 • Předstírání orgasmu
 • Prevalence parafilií v populaci
 • Polyamorie
 • Vliv alkoholu na sexualitu
 • Sexuální zneužití v dětství
 • Vliv pornografie na partnerskou a sexuální spokojenost

Aktuálně probíhající výzkum

Zpracováváme aktuálně výsledky reprezentativního výzkumu prevalence parafilií v reprezentativním výzkumu obyvatelstva ČR, v rámci projektu Parafilik dále zkoumáme výsledky terapeutických intervencí u nedelikventních sexuálních deviantů. Kromě toho se v rámci celoevropského programu COST připravujeme na další kolo průzkumu sexuálního chování obyvatelstva ČR.

 

Publikace

 • Zíková K., Weiss P.: Předstírání orgasmu. Česká a slovenská psychiatrie, 2023, č. • no. 119, s. • p. 31-37. ISSN 1212-0383.
 • Weiss P.: Parafilie u žen. Moderní gynekologie a porodnictví, 2023, č. • no. 30, s. • p. 139-147. ISSN 1211-1058.
 • Krejčová L., Wells T., Chovanec M., Weiss P., Klapilová K.: Exploring sexually explicit videos sought among women in the Czech Republic and the Slovak Republic: findings from an online survey using a stratified random sample. Československá psychologie, 2023, č. • no. 67, s. • p. 351-365. ISSN 0009-062X.
 • Šnobrová B., Burdová K., Weiss V., Šonka K., Weiss P.: Screening for sleep apnoea risk in testosterone-treated transgender men. Frontiers in Neurology, 2023, č. • no. 14. ISSN 1664-2295.
 • Weiss P., Zvěřina J.: Počátky Sexuologického ústavu ve vzpomínkách jeho prvního přednosty prof. MUDr. Josefa Hynie, DrSc. Časopis lékařů českých, 2022, č. • no. 161, s. • p. 255-256. ISSN 0008-7335.
 • Šnajderová M., Zapletalová J., Magnová O., Fifková H., Weiss P., Neumann D.: Nesoulad rodu a pohlaví v dětství a adolescenci: současné názory a přístupy, situace v České republice. Česko-slovenská pediatrie, 2022, č. • no. 77. ISSN 0069-2328.
 • Neumann D., Fifková H., Zapletalová J., Šnajderová M., Weiss P.: Pohlavní/rodová neshoda v dětství. Česko-slovenská pediatrie, 2022, č. • no. 77, s. • p. 170-174. ISSN 0069-2328.
 • Stárová E., Weiss P.: Důležitost orgasmu ženy pro jejich mužské partnery. Sexuológia, 2022, č. • no. 22, s. • p. 32-34. ISSN 1335-8820.
 • Průšová D., Weiss P.: Strategie partnerské komunikace, sexuální spokojenost a iniciace sexuálních aktivit v dlouhodobých romantických vztazích. Sexuológia, 2021, č. • no. 21, s. • p. 18-25. ISSN 1335-8820.
 • Lexová E., Weiss P.: Souvislosti mezi konzumací pornografických materiálů a partnerskou sexuální aktivitou. Česká a slovenská psychiatrie, 2021, č. • no. 117, s. • p. 20-25. ISSN 1212-0383.
 • Bártová K., Androvičová R., Krejčová L., Weiss P., Klapilová K.: The Prevalence of Paraphilic Interests in the Czech Population : Preference, Arousal, the Use of Pornography, Fantasy, and Behavior. Journal of Sex Research, 2021, č. • no. 58, s. • p. 86-96. ISSN 0022-4499.
 • Weiss P.: Sexuální zneužití - pachatelé a oběti. In Procházková J., Janošová P., Svobodová P.: Následky násilí páchaného na dětech a dětmi. Praha, Karolinum, 2021, s. • p. 74-78. ISBN 978-80-246-4794-4.
 • Bártová K., Novák O., Weiss P., Klapilová K.: Personality traits and sociosexual orientation are related to sexual inhibition and sexual excitation scales: Evidence from the Czech Republic. Personality and Individual Differences, 2021, č. • no. 171. ISSN 0191-8869.
 • Müllerová J., Weiss P.: Plastic surgery in gynaecology: Factors affecting women's decision to undergo labiaplasty. Mind the risk of body dysmorphic disorder: A review. Journal of Women & Aging, 2020, č. • no. 32, s. • p. 241-258. ISSN 0895-2841.
 • Lexová E., Weiss P.: Dosavadní poznatky v oblasti konzumace pornografických materiálů a partnerské sexuální aktivity. Sexuológia, 2020, č. • no. 20, s. • p. 25-30. ISSN 1335-8820.
 • Šonská Steklíková E., Weiss P.: Sexualita v seniu. Sexuológia, 2020, č. • no. 20, s. • p. 18-24. ISSN 1335-8820.
 • Lexová E., Weiss P.: Pornografie a partnerská sexuální aktivita. In Mitlöhner M., Prouzová Z.: 28. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s., 2020, s. • p. 64-66. ISBN 978-80-907936-0-6.
 • Zdych R., Pospíšilová Z., Weiss P.: Sexuální kriminalita z právního pohledu: komparace vybraných skutkových podstat. Sexuológia, 2020, č. • no. 20, s. • p. 15-17. ISSN 1335-8820.
 • Kamnerdsiri W., Fox C., Weiss P.: Impact of Childhood Sexual Assault on Sexual Function in the Czech Male Population. Sexual Medicine [online], 2020, č. • no. 8, s. • p. 446-453. ISSN 2050-1161.
 • Fifková H., Weiss P., Neumann D., Weiss V.: Doporučený postup pro sexuology v péči o transsexuální pacienty. Česká a slovenská psychiatrie, 2020, č. • no. 116, s. • p. 105-107. ISSN 1212-0383.
 • Weiss P.: Sexuologie. In Bartůněk P., Povýšil C.: Proměny času - proměny zdraví : 100 let české populace z pohledu klinika, patologa a reprezentantů hlavních medicínských specializací. Praha, OPTIO CZ, 2020, s. • p. 321-327. ISBN 978-80-88011-07-1.
 • Pichlerová D., Bob P., Zmolikova J., Herlesova J., Ptáček R., Laker M., Raboch J., Fait T., Weiss P.: Sexual Dysfunctions in Obese Women Before and After Bariatric Surgery. Medical Science Monitor [online], 2019, č. • no. 25, s. • p. 3108-3114. ISSN 1234-1010.
 • Klapilová K., Demidova L., Elliott H., Flinton C., Weiss P., Fedoroff J.: Psychological treatment of problematic sexual interests: cross-country comparison. International Review of Psychiatry, 2019, č. • no. 39, s. • p. 169-180. ISSN 0954-0261.
 • Koliba P., Weiss P., Němec M., Dibonová M.: Sexuální výchova pro studenty porodní asistence a ošetřovatelství. Praha, Grada, 2019. 184 s. • p. ISBN 978-80-271-2039-0.
 • Weiss P., Procházka I.: Sexuální orientace. In Sexuální výchova pro studenty porodní asistence a ošetřovatelství. Praha, Grada Publishing, 2019, s. • p. 103-107. ISBN 978-80-271-2039-0.
 • Raboch J., Adámková V., Bob P., Kitzlerová E., Kučera Z., Kunešová M., Miovský M., Mourek J., Müller M., Papežová H., Pavlát J., Procházková P., Ptáček R., Raszka M., Weiss P. , et al.: Duševní zdraví a životní styl : psychiatrie životním stylem. Praha, Mladá fronta, 2019. 295 s. • p. ISBN 978-80-204-5501-7.
 • Kamnerdsiri W., Rodriguez Martinez J., Fox C., Weiss P.: Clinical correlation between erectile function and ejaculatory function in the Czech male population. PLoS One, 2018, č. • no. 13. ISSN 1932-6203.
 • Brody S., Costa R., Klapilová K., Weiss P.: Specifically Penile-Vaginal Intercourse Frequency Is Associated With Better Relationship Satisfaction: A Commentary on Hicks, McNulty, Meltzer, and Olson (2016). Psychological Science, 2018, č. • no. 29, s. • p. 667-669. ISSN 0956-7976.
 • Weiss P.: Sexuální revoluce 20. a 21. století. In Sborník přednášek z XXVIII. Bohnických sexuologických dnů. Brno, CERM, 2017, s. • p. 76-87. ISBN 978-80-7204-952-3.
 • Chovanec M., Vrzáčková P., Turčan P., Weiss P.: Poruchy lubrikácie u ženy a ich liečba. In Sborník přednášek z XXVIII. Bohnických sexuologických dnů. Brno, CERM, 2017, s. • p. 18-26. ISBN 978-80-7204-952-3.
 • Weiss P.: Poruchy sexuální preference. Praha, Galén, 2017. 440 s. • p. ISBN 978-80-7492-310-4.
 • Schmitt D., Alcalay L., Allik J., Alves I., Anderson C., Angelini A., Asendorpf J., Austers I., Balaguer I., Baptista A., Bender S., Bennett K., Bianchi G., Birashk B., Weiss P. , et al.: Narcissism and the Strategic Pursuit of Short-Term Mating: Universal Links across 11 World Regions of the International Sexuality Description Project-2. Psihologijske Teme, 2017, č. • no. 26, s. • p. 89-137. ISSN 1332-0742.
 • Šonská Steklíková E., Niederlová M., Schneider Hrouzková A., Weiss P.: Sexuální chování a sexuální spokojenost perimenopauzálních a postmenopauzálních žen. Sexuológia, 2017, č. • no. 17, s. • p. 19-22. ISSN 1335-8820.
 • Pastor Z., Weiss P., Sigmundova D.: Trends in Sexual Behaviour in Czech Schoolchildren between 2002-2014. Central European Journal of Public Health, 2017, č. • no. 25. ISSN 1210-7778.
 • Müllerová J., Weiss P.: Motivational factors of women seeking labiaplasty: a Review. Journal of Women’s Health, Issues & Care, 2017, č. • no. 6. ISSN 2325-9795.
 • Weiss P.: Sexuální zdraví. Sexuológia, 2017, č. • no. 17, s. • p. 12-18. ISSN 1335-8820.
 • Zvěřina J., Weiss P., Hollý M.: Výsledky terapeutické kastrace u parafilních sexuálních delikventů. Psychiatrie pro praxi, 2016, č. • no. 17, s. • p. 15-17. ISSN 1213-0508.
 • Krejčová L., Binter J., Pastor Z., Weiss P., Klapilová K.: Dopad postojů k sexualitě na ženské sexuální vzrušení: studie, využívající dvou typů imaginativních stimulů. In Brichcín S.: XXVII. Bohnické sexuologické dny sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2016, s. • p. 40-51. ISBN 978-80-7204-935-6.
 • Máthé R., Weiss P., Zvěřina J.: Prieniky sexuológie. Sexuológia, 2016, č. • no. 16, s. • p. 6-12. ISSN 1335-8820.
 • Zvěřina J., Weiss P., Hollý M.: Terapeutické kastrace. Sexuológia, 2016, č. • no. 16, s. • p. 18-23. ISSN 1335-8820.
 • Žmolíková J., Pichlerová D., Bob P., Schücková D., Herlesová J., Weiss P.: Splitting, impulsivity, and intimate partnerships in young obese women seeking bariatric treatment. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2016, č. • no. 12, s. • p. 2343-2347. ISSN 1176-6328.
 • Brody S., Klapilová K., Weiss P.: Women's masturbation history, vaginal orgasm consistency, and sexual and relationship satisfaction. Journal of Sexual Medicine [online], 2016, č. • no. 13, s. • p. 227-227. ISSN 1743-6095.
 • Tichotová L., Weiss P.: Masturbace a masturbační chování žen v České republice. Sexuológia, 2016, č. • no. 16, s. • p. 24-29. ISSN 1335-8820.
 • Weiss P.: Zvláštnosti lidské sexuality II. In XXVII. Bohnické sexuologické dny. Brno, Akademické nakladattelství CERM, 2016, s. • p. 77-92. ISBN 978-80-7204-935-6.
 • Chovanec M., Weiss P.: Penis captivus - fikcia alebo realita? Sexuológia, 2016, č. • no. 16, s. • p. 20-23. ISSN 1335-8820.
 • Ottová B., Weiss P.: Ženská nálada a užívání hormonální antikoncepce. Sexuológia, 2016, č. • no. 16, s. • p. 6-10. ISSN 1335-8820.
 • Müllerová J., Weiss P.: Body dysmorphic disorder and importance of recognizing and treating for plastic surgery: a review. Cientia e technica. Vitiviniola: A science and technology journal, 2016, č. • no. 31, s. • p. 1-23. ISSN 0254-0223.
 • Zvěřina J., Weiss P., Hollý M.: Výsledky terapeutické kastrace u parafilních sexuálních delikventů. In Brichcín S.: XXVII. Bohnické sexuologické dny. Brno, CERM, 2016, s. • p. 93-100. ISBN 978-80-7204-935-6.
 • Pichlerová D., Herlesová J., Weiss P.: Sexuální dysfunkce u obézních diabetiků. Urologie pro praxi, 2016, č. • no. 17, s. • p. 222-225. ISSN 1213-1768.
 • Brody S., Weiss P.: Erectile Dysfunction and Premature Ejaculation: Interrelationships and Psychosexual Factors. Journal of Sexual Medicine, 2015, č. • no. 12, s. • p. 398-404. ISSN 1743-6095.
 • Weiss P., Lukáčová V.: Sexuální zneužívání dívek. Moderní gynekologie a porodnictví, 2015, č. • no. 23, s. • p. 315-327. ISSN 1211-1058.
 • Ottová B., Weiss P.: Psychické změny u žen v důsledku užívání hormonální antikoncepce. Česká gynekologie, 2015, č. • no. 80, s. • p. 355-359. ISSN 1210-7832.
 • Weiss P., Lukáčová V.: Sexuální zneužívání. Vox pediatriae, 2015, č. • no. 15, s. • p. 26-30. ISSN 1213-2241.
 • Weiss P., Jílková J.: Jeřáb není řešení - rozhovor. Zdravotnictví a Medicína, 2015, č. • no. 2015, s. • p. 44-44. ISSN 2336-2987.
 • Chovanec M., Weiss P.: Sexuálne dysfunkcie u závislých. In XXVII. Bohnické sexuologické dny. Brno, Akademické nakladatelství Cerm, 2015, s. • p. 24-31. ISBN 978-80-7204-935-6.
 • Weiss V., Weiss P., Fifková H.: Naše zkušenosti s hormonální léčbou transsexuálních pacientů. Vnitřní lékařství, 2015, č. • no. 61, s. • p. 197-201. ISSN 0042-773X.
 • Chovanec M., Weiss P.: Sexuálne dysfunkcie u ľudí závislých od alkoholu. Sexuológia, 2015, č. • no. 15, s. • p. 37-41. ISSN 1335-8820.
 • Chovanec M., Vrzáčková P., Tručan P., Weiss P.: Poruchy lubrikácie u ženy a ich liečba. Sexuológia, 2015, č. • no. 15, s. • p. 13-18. ISSN 1335-8820.
 • Weiss P.: Sex a emoce. In Moc emocí. Brno, Tribun EU, 2015, s. • p. 136-142. ISBN 978-80-263-0895-9.
 • Lukáčová V., Weiss P.: Sexualita lidí s vysocefunkčním autismem - dosavadní poznatky. Sexuológia, 2015, č. • no. 2015, s. • p. 20-24. ISSN 1335-8820.
 • Bar-Johnson M., Weiss P.: A Comparison of Male Sex Workers in Prague: Internet Escorts versus Men Who Work in Specialized Bars and Clubs. Journal of Sex Research, 2015, č. • no. 52, s. • p. 338-346. ISSN 0022-4499.
 • Klapilová K., Cobey K., Wells T., Roberts C., Weiss P., Havlíček J.: Current Hormonal Contraceptive Use Predicts Female Extra Pair and Dyadic Sexual Behavior: Evidence Based on Czech National Survey Data. Evolutionary Psychology, 2014, č. • no. 12, s. • p. 36-52. ISSN 1474-7049.
 • Weiss P.: Partnerská a sexuální spokojenost českých mužů a žen středního věku. In Sborník přednášek z 26. Bohnických sexuologických dnů. Brno, CERM, 2014, s. • p. 65-65. ISBN 978-80-7204-913-4.
 • Chovanec M., Weiss P.: Zdravotne znevýhodnené osoby a ich mýty v sexe. In Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Praha, Společnost pro plánovaní rodiny a sexuální výchovu, 2014, s. • p. 19-22. ISBN 978-80-905696-0-7.
 • Weiss P., Daneš L.: Předčasná ejakulace. Praktický lékař, 2014, č. • no. 94, s. • p. 94-98. ISSN 0032-6739.
 • Bar - Johnson M., Weiss P.: Mental Health and Sexual Identity in a Sample of Male Sex Workers in the Czech Republic. Medical Science Monitor [online], 2014, č. • no. 20, s. • p. 1682-1686. ISSN 1234-1010.
 • Weiss P.: Psychogenní erektilní dysfunkce. In Angiologie 2014. Praha, Maxdorf-Jesenius, 2014, s. • p. 28-29. ISBN 978-80-7345-412-8.
 • Doležalová Hrouzková A., Weiss P.: Erektilní dysfunkce u chronických uživatelů marihuany. Sexuológia, 2014, č. • no. neuveden, s. • p. 28-33. ISSN 1335-8820.
 • Weiss P.: Sexuální chování obyvatel ČR 2013. In Sborník referátů z X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Brno, PS ČLS, 2014, s. • p. 140-144. ISBN 978-80-263-0702-0.
 • Weiss P.: Partnerská a sexuální spokojenost českých mužů a žen středního věku. Zdravotnické noviny, příloha Lékařské listy, 2014, č. • no. 2014, s. • p. 23-25. ISSN 0044-1996.
 • Zvěřina J., Weiss P.: Sexuální chování obyvatel České republiky. Rodinné listy, 2014, č. • no. 3, s. • p. 39-40. ISSN 1805-0824.
 • Weiss P., Ondřichová L.: Weissova navigace sexem. Praha, Columbus, 2014. 208 s. • p. ISBN 978-80-87588-43-7.
 • Pichlerová D., Herlesová J., Weiss P.: Obezita a její vliv na sexuální poruchy u žen. Praktická gynekologie, 2014, č. • no. 18, s. • p. 251-253. ISSN 1211-6645.
 • Chovanec M., Weiss P.: Mýty v sexe u zdravotne znevýhodnených osob. In XXVI. Bohnické sexuologické dnyI. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2014, s. • p. 14-18. ISBN 978-80-7204-913-4.
 • Doležalová Hrouzková A., Weiss P.: Filozofie sexuální touhy. Sexuológia, 2014, č. • no. 14, s. • p. 6-13. ISSN 1335-8820.
 • Fifková H., Weiss P., Neumann D.: Komplexní péče o děti a dospívající s poruchami pohlavní identity. Vox pediatriae, 2014, č. • no. 14, s. • p. 21-22. ISSN 1213-2241.
 • Klapilová K., Weiss P., Havlíček J.: Ženská sexualita v průběhu menstruačního cyklu. Sexuológia, 2013, č. • no. neuveden, s. • p. 13-22. ISSN 1335-8820.
 • Weiss P.: Mýty v sexu II. In XX. Sborník z konference Jiráskovy chirurgické dny s mezinárodní účastí. Praha, Medin, 2013 ISBN 978-80-260-4306-5.
 • Weiss P.: Lidská sexualita. In Gillernová I.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Zvole, 24U, 2013, s. • p. 154-160. ISBN 978-80-87893-00-5.
 • Daneš L., Weiss P.: Možnosti terapie předčasné ejakulace. Medicína pro praxi, 2013, č. • no. 10, s. • p. 297-299. ISSN 1214-8687.
 • Weiss P.: Koitální debut. In Kalman M., Vašíčková J.: Zdraví a životní styl dětí a školáků. Olomouc, Univerzita Palackého, 2013, s. • p. 137-142. ISBN 978-80-244-3409-4.
 • Dean J., Shechter A., Vertkin A., Weiss P., Yaman O., Hodik M., Ginovker A.: Sexual Health and Overall Wellness (SHOW) survey in men and women in selected European and Middle Eastern countries. Journal of International Medical Research, 2013, č. • no. 41, s. • p. 482-492. ISSN 0300-0605.
 • Daneš L., Weiss P.: Možnosti terapie předčasné ejakulace. Urologie pro praxi, 2013, č. • no. 14, s. • p. 174-177. ISSN 1213-1768.
 • Weiss P.: Myths in sex. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 2013, č. • no. 18, s. • p. 231-231. ISSN 1362-5187.
 • Janáčková L., Válka J., Weiss P.: Psychologické aspekty estetických operací na genitálu. Urologie pro praxi, 2013, č. • no. 14, s. • p. 26-27. ISSN 1213-1768.
 • Daneš L., Weiss P.: Terapie předčasné ejakulace. Psychiatrie pro praxi, 2013, č. • no. 14, s. • p. 155-157. ISSN 1213-0508.
 • Brody S., Weiss P.: Slimmer Women's Waist is Associated with Better Erectile Function in Men Independent of Age. Archives of Sexual Behavior, 2013, č. • no. 42, s. • p. 1191-1198. ISSN 0004-0002.
 • Weiss P.: Lidská exualita. In Gillernová I., Šípek J.: Vybrané kapitoly z psychologie pro každého. Praha, Univerzita Karlova v Praze,Filozofická fakulta, katedra psychologie, 2013, s. • p. 154-160. ISBN 978-80-7308-439-4.
 • Ptáček R., Bartůněk P., Císařová D., Čeledová L., Čepický P., Čevela R., Drábková J., Haškovcová H., Kalvach P., Krška Z., Báca M., Mach J., Měšťák J., Mlynářová D., Weiss P. , et al.: Lege artis v medicíně. Praha, Grada, 2013. 232 s. • p. ISBN 978-80-247-5126-9.
 • Vrzáčková P., Sláma J., Cibula D., Weiss P.: Sexualita ženy po prosté a radikální hysterektomii. Gynekolog, 2013, č. • no. 22, s. • p. 149-154. ISSN 1210-1133.
 • Kotkova P., Weiss P.: Psychiatric factors related to sexual functioning in patients with Parkinson's disease. Clinical Neurology and Neurosurgery, 2013, č. • no. 115, s. • p. 419-424. ISSN 0303-8467.
 • Diamond M., Jozífková E., Weiss P.: The Availability of Child Pornography Lowers the Incidence of Sex Crimes Against Children. In Nelson D.: Online Pornography. Gale, Greenhaven Press, 2012, s. • p. 146-159. ISBN 0-000-00000-0.
 • Holla K., Jezek S., Weiss P., Pastor Z., Holly M.: The Prevalence and Risk Factors of Sexual Dysfunction amongst Czech Women. International Journal of Sexual Health, 2012, č. • no. 24, s. • p. 218-225. ISSN 1931-7611.
 • Hollá K., Ježek S., Weiss P., Pastor Z., Hollý M.: The Prevalence and Risk Factors of Sexual Dysfunction among Czech Women. International Journal of Sexual Health, 2012, č. • no. 24, s. • p. 218-225. ISSN 1931-7611.
 • Hollá K., Weiss P., Hollý M.: K novým koncepcím ženských sexuálních dysfunkcí a jejich významu pro psychologickou praxi. Československá psychologie, 2012, č. • no. 56, s. • p. 253-266. ISSN 0009-062X.
 • Brody S., Weiss P.: Simultaneous Penile-Vaginal Orgasm Is Associated with Sexual Satisfaction. Journal of Sexual Medicine, 2012, č. • no. 9, s. • p. 2476-2477. ISSN 1743-6095.
 • Klapilová K., Konečná M., Weiss P., Havlíček J.: Vliv orální hormonální antikoncepce na ženskou sexualitu v evoluční perspektivě. Česká a slovenská psychiatrie, 2012, č. • no. 108, s. • p. 14-21. ISSN 1212-0383.
 • Pichlerová D., Herlesová J., Weiss P.: Obezita a její vliv na sexuální poruchy. Sexuológia, 2012, č. • no. 12, s. • p. 17-22. ISSN 1335-8820.
 • Chovanec M., Weiss P.: Sexuálne správanie študentov stredných škol. Sexuológia, 2012, č. • no. 11, s. • p. 33-34. ISSN 1335-8820.
 • Diamond M., Jozífková E., Weiss P.: The Availability of Child Pornography Lowers the Incidence of Sex Crimes Against Children. In Online Pornography. Gale, Greenhaven Press, 2012, s. • p. 110-122. ISBN 0-000-00000-0.
 • Weiss P.: Klasifikace sexuálních deviací. In Sexuální výchova - multidisciplinární přístup. Ostrava, CAT Publishing, 2012, s. • p. 74-83. ISBN 978-80-904290-5-5.
 • Weiss P.: Poruchy pohlavní identity. Psychiatrie pro praxi, 2012, č. • no. 13, s. • p. 104-107. ISSN 1213-0508.
 • Weiss P., Fifková H., Procházka I.: Transsexuality in the Czech Republic - situation and trends. Sexuológia, 2012, č. • no. 11, s. • p. 11-13. ISSN 1335-8820.
 • Weiss P., Janáčková L.: Monogamie a polygamie. In Sexuální výchova - multidisciplinární přístup. Ostrava, CAT Publishing, 2012, s. • p. 103-109. ISBN 978-80-904290-5-5.
 • Weiss P., Zvěřina J.: Pachatele sexuálního násilí v České republice. In XXIII. Bohnické sexuologické dna sborník textů. Brno, Akademické nakladatrelství CERM, 2012, s. • p. 109-112. ISBN 978-80-7204-783-3.
 • Weiss P., Zvěřina J.: Sexuální chování obyvatel ČR (srovnání let 1993 a 1998). In Sexuální výchova - multidisciplinární přístup. Ostrava, CAT Publishing, 2012, s. • p. 40-44. ISBN 978-80-904290-5-5.
 • Weiss P., Zvěřina J.: Sexuální zneužívání v České republice, výsledky národního průzkumu. In XXIII. Bohnické sexuologické dny - sborník textů. Brno, Akademické nakladatelství CERM, 2012, s. • p. 113-116. ISBN 978-80-7204-783-3.
 • Weiss P., Zvěřina J.: Zdroje informací o sexualitě u obyvatel ČR. In Sexuální výchova - multidisciplinární přístup. Ostrava, CAT Publishing, 2012, s. • p. 63-67. ISBN 978-80-904290-5-5.
 • Doležalová Hrouzková A., Weiss P.: Marihuana a sexuální prožitek. Sexuológia, 2012, č. • no. 12, s. • p. 43-46. ISSN 1335-8820.
 • Gregorová P., Weiss P., Unzeitig V., Cibula D.: Contraceptive behaviour of Czech and Romanian women: comparison of representative national samples. a. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2012, č. • no. 154, s. • p. 163-166. ISSN 0301-2115.
 • Brody S., Weiss P.: Simultaneous Penile-Vaginal Orgasm Is Associated with Sexual Satisfaction. Journal of Sexual Medicine, 2012, č. • no. 9, s. • p. 2476-2477. ISSN 1743-6095.
 • Hollá K., Weiss P., Hollý M.: K novým koncepcím ženských sexuálních dysfunkcí a jejich významu pro psychologickou praxi. Československá psychologie, 2012, č. • no. 56, s. • p. 253-266. ISSN 0009-062X.
 • Weiss P.: Poruchy pohlavní identity. Psychiatrie pro praxi, 2012, č. • no. 13, s. • p. 104-107. ISSN 1213-0508.
 • Weiss P., Zvěřina J.: Sexuální chování obyvatel ČR (srovnání let 1993 a 1998). In Štěrbová D.: Sexuální výchova - multidisciplinární přístup. Ostrava, CAT Publishing, 2012, s. • p. 40-44. ISBN 978-80-904290-5-5.
 • Weiss P., Zvěřina J.: Zdroje informací o sexualitě u obyvatel ČR. In Štěrbová D.: Sexuální výchova - multidisciplinární přístup. Ostrava, CAT Publishing, 2012, s. • p. 63-67. ISBN 978-80-904290-5-5.
 • Weiss P.: Klasifikace sexuálních deviací. In Štěrbová D.: Sexuální výchova - multidisciplinární přístup. Ostrava, CAT Publishing, 2012, s. • p. 74-83. ISBN 978-80-904290-5-5.
 • Weiss P., Janáčková L.: Monogamie a polygamie. In Štěrbová D.: Sexuální výchova - multidisciplinární přístup. Ostrava, CAT Publishing, 2012, s. • p. 103-108. ISBN 978-80-904290-5-5.
 • Chovanec M., Weiss P.: Sexuálne správanie študentov stredných škol. Sexuológia, 2012, č. • no. 11, s. • p. 33-34. ISSN 1335-8820.
 • Klapilová K., Konečná M., Weiss P., Havlíček J.: Vliv orální hormonální antikoncepce na ženskou sexualitu v evoluční perspektivě: Review. Česká a slovenská psychiatrie, 2012, č. • no. 108, s. • p. 14-21. ISSN 1212-0383.
 • Schneider Hrouzková A., Weiss P.: Rizikovost sexuálního chování uživatelů marihuany. In Sexualita a drogy. Praha, SANANIM, o.s., 2011, s. • p. 35-43. ISBN 978-80-904536-2-3.
 • Weiss P., Bahbouh R., Horáková Hoskovcová S., Kebza V., Koťová M., Kulišťák P., Štětovská I., Šulová L., Honzák R., Mužík V., Stella M., Klapilová K., Procházková J.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, 2011. 352 s. • p. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Šulová L., Fait T., Weiss P.: Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha, Maxdorf, 2011. 439 s. • p. ISBN 978-80-7345-238-4.
 • Gillernová I., Hrachovinová T., Kebza V., Fraňková S., Weiss P., Štikar J., Morgensternová M., Šulová L., Štětovská I., Horáková Hoskovcová S., Šírová E., Mertin V., Rymeš M., Svianteková G.: Psychologické aspekty změn v české společnosti. Člověk na přelomu tisíciletí. Praha, Grada Publishing, 2011. 256 s. • p. ISBN 978-80-247-2798-1.
 • Janáčková-Strouhalová L., Weiss P.: Komunikace a etika v sexuologii. In Etika a komunikace v medicíně. Praha, Grada, 2011, s. • p. 146-151. ISBN 978-80-247-3976-2.
 • Diamond M., Jozifkova E., Weiss P.: Pornography and Sex Crimes in the Czech Republic. Archives of Sexual Behavior, 2011, č. • no. 40, s. • p. 1037-1043. ISSN 0004-0002.
 • Doležalová-Hrouzková A., Weiss P.: Sexuální chování uživatelů marihuany v závislosti na dalších užívaných substancích. Sexuológia, 2011, č. • no. 11, s. • p. 34-40. ISSN 1335-8820.
 • Weiss P.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál,, 2011. 352 s. • p. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Weiss P.: Role sexuologa při diagnostice a léčbě erektilních dysfunkcí. Česká urologie, 2011, č. • no. 15, s. • p. 16-16. ISSN 1211-8729.
 • Weiss P.: Trendy a rizikové faktory v sexuálním chování a v sexuálních postojích obyvatel České republiky na začátku 21. století. In Psychologické aspekty změn v české společnosti: Člověk na přelomu tisíciletí. Praha, Grada, 2011, s. • p. 69-83. ISBN 978-80-247-2798-1.
 • Weiss P., Brody S.: International Index of Erectile Function (IIEF) scores generated by men or female partners correlate equally well with own satisfaction (sexual, partnership, life, and mental health). Journal of Sexual Medicine, 2011, č. • no. 8, s. • p. 1404-1410. ISSN 1743-6095.
 • Weiss P., Janáčková-Strouhalová L.: Změny v oblasti sexuálního chování v České republice po roce 1989. In Pohlavní sklony v pořádku? Erotika v kultuře, kultura v erotice (v českém kontextu po roce 1989). Praha, Artes Liberales, 2011, s. • p. 35-46. ISBN 978-80-904745-5-0.
 • Brody S., Costa R., Hess U., Weiss P.: Vaginal Orgasm Is Related to Better Mental Health and Is Relevant to Evolutionary Psychology: A Response to Zietsch et al. Journal of Sexual Medicine, 2011, č. • no. 8, s. • p. 3523-3525. ISSN 1743-6095.
 • Weiss P.: Role sexuologa při diagnostice a léčbě erektilních dysfunkcí. Česká urologie, 2011, č. • no. 15, s. • p. 16-16. ISSN 1211-8729.
 • Brody S., Weiss P.: Simultaneus penile-vaginal intercourse is associated with satisfaction (sexual, life, partnership, and mental health). anaV. Journal of Sexual Medicine [online], 2011, č. • no. 8, s. • p. 734-741. ISSN 1743-6095.
 • Weiss P., Brodz S.: International Index of Erectile Function (IIEF) scores generated by men or female partners correlate equally well with own satisfaction (sexual, partnership, life, and mental health). Journal of Sexual Medicine [online], 2011, č. • no. 8, s. • p. 1404-1410. ISSN 1743-6095.
 • Šulová L., Fait T., Weiss P.: Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha, Maxdorf, 2011. 438 s. • p. ISBN 978-80-7345-238-4.
 • Weiss P., Procházková J., Bahbouh R., Horáková Hoskovcová S., Kebza V., Koťová M., Kulišťák P., Štětovská I., Šulová L., Honzák R., Mužík V., Stella M., Klapilová K.: Etické otázky v psychologii. Praha, Portál, 2011. 352 s. • p. ISBN 978-80-7367-845-6.
 • Weiss P., Janáčková L.: Změny v oblasti sexuálního chování v České republice po roce 1989. In Kopáč R.: Pohlavní sklony v pořádku? Erotika v kultuře, kultura v erotice (v českém kontextu po roce 1989. Praha, Artes Liberales, 2011, s. • p. 35-46. ISBN 978-80-904745-5-0.
 • Brody S., Weiss P.: Heterosexual Anal Intercourse: Increasing Prevalence, and Association with Sexual Dysfunction, Bisexual Behavior, and Venereal Disease History. Journal of Sex and Marital Therapy, 2011, č. • no. 37, s. • p. 298-306. ISSN 0092-623X.
 • Doležalová-Hrouzková A., Weiss P.: Sexuální chování uživatelů marihuany v závislosti na dalších užívaných substancích. Sexuológia, 2011, č. • no. 10, s. • p. 34-40. ISSN 1335-8820.
 • Diamond M., Jozífková E., Weiss P.: Pornography and Sex Crimes in the Czech Republic. Archives of Sexual Behavior, 2011, č. • no. 40, s. • p. 1037-1043. ISSN 0004-0002.
 • Diamond M., Jozífková E., Weiss P.: Rejoinder to Kingston and Malamuth (2011). Archives of Sexual Behavior, 2011, č. • no. 40, s. • p. 1049-1050. ISSN 0004-0002.
 • Jonášová I., Weiss P.: Erotické fantazie ženy II. Sexuológia, 2011, č. • no. 10, s. • p. 24-29. ISSN 1335-8820.
 • Hollá K., Weiss P., Unzeitig V., Cibula D.: Abortions and Contraception Use among Czech and Romanian Women: Comparison of Representative National Studies. Journal of Sexual Medicine, 2011, č. • no. 8, s. • p. 1083-1091. ISSN 1743-6095.
 • Brody S., Costa R., Hess U., Weiss P.: Vaginal Orgasm Is Related to Better Mental Health and Is Relevantto Evolutionary Psychology: A Response to Zietsch et al. Journal of Sexual Medicine [online], 2011, č. • no. 8, s. • p. 3523-3525. ISSN 1743-6095.
 • Janáčková L., Weiss P.: Komunikace a etika v sexuologii. In Ptáček R.: Etika a komunikace v medicíně. Praha, Grada, 2011, s. • p. 146-151. ISBN 978-80-247-3976-2.
 • Weiss P., Brody S.: Heterosexual Anal Intercourse: Increasing Prevalence, and is Associated with Bisexual Behavior, and History of Venereal Disease, and Female Sexual Dysfunction. Journal of Sexual Medicine, 2011, č. • no. 8, s. • p. 388-388. ISSN 1743-6095.
 • Brody S., Weiss P.: Men''s better erectile function supports women''s better sexual function. Journal of Sexual Medicine [online], 2011, č. • no. 8, s. • p. 460-460. ISSN 1743-6095.
 • Doležalová Hrouzková A., Weiss P.: Sexuální chování uživatelů marihuany v závislosti na dalších užívaných substancích. Sexuológia, 2011, č. • no. 11, s. • p. 34-40. ISSN 1335-8820.
 • Doležalová Hrouzková A., Weiss P.: Rizikovost sexuálního chování uživatelů marihuany. In XXIII. Bohnické sexuologické dny. Brno, Akademické nakladatelství Cerm, 2011, s. • p. 48-54. ISBN 978-80-7204-783-3.
 • Doležalová Hrouzková A., Weiss P.: Rané sexuální zkušenosti uživatelů marihuany. In 19. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Ostrava, CAT - Publishing, 2011, s. • p. 15-22. ISBN 978-80-904290-4-8.
 • Doležalová Hrouzková A., Weiss P.: Rizikové sexuální chování uživatelů marihuany. In PhD existence I. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. • p. 212-221. ISBN 978-80-244-2858-1.
 • Gregorová P., Weiss P., Unzeitig V., Cibula D.: Contraceptive behaviour of Czech and Romanian women: comparison of representative national samples. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 2011, č. • no. 154, s. • p. 163-166. ISSN 0301-2115.
 • Hollá K., Weiss P., Unzeitig V., Cibula D.: Abortions and Contraception Use among Czech and Romanian Women: Comparison of Representative National Studies. Journal of Sexual Medicine, 2011, č. • no. 8, s. • p. 1083-1091. ISSN 1743-6095.
 • Brody S., Weiss P.: Heterosexual Anal Intercourse: Increasing Prevalence, and Association with Sexual Dysfunction, Bisexual Behavior, and Venereal Disease History. Journal of Sex & Marital Therapy, 2011, č. • no. 37, s. • p. 298-306. ISSN 0092-623X.
 • Brody S., Weiss P.: Simultaneous Penile-Vaginal Intercourse Orgasm is Associated with Satisfaction (Sexual, Life, Partnership, and Mental Health). Journal of Sexual Medicine, 2011, č. • no. 8, s. • p. 734-741. ISSN 1743-6095.
 • Jonášová I., Weiss P.: Erotické fantazie ženy II. Sexuológia - Sexuology, 2011, č. • no. 11, s. • p. 24-29. ISSN 1335-8820.
 • Šulová L., Fait T., Weiss P., Bianchi G., Dunovský J., Hach P., Janiš K., Jarošová R., Kašparová D., Kliment M., Kocourková J., Kovář P., Lancmanová I., Litovová M.: Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha, Maxdorf, 2011. 439 s. • p. ISBN 978-80-7345-238-4.
 • Šulová L., Weiss P., Fait T., Bianchi G., Hach P., Janiš K., Jarošová R., Kliment M., Kocourková J., Kovář P.: Prenatální vývoj. In Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví. Praha, Maxdorf, 2011, s. • p. 16-31. ISBN 978-80-7345-238-4.
 • Weiss P., Procházka I.: Homosexualita – příčiny, výskyt a „terapie“. Vesmír, 2010, č. • no. 89, s. • p. 121-123. ISSN 0042-4544.
 • Jonášová I., Weiss P.: Erotické fantazie ženy I. Sexuológia – Sexology, 2010, č. • no. 10, s. • p. 22-26. ISSN 1335-8820.
 • Weiss P.: Poruchy pohlavní identity v dětství a v dospívání. Pediatrie pro praxi, 2010, č. • no. 11, s. • p. 174-176. ISSN 1213-0494.
 • Weiss P., Jonášová I.: Možné faktory ovplyvňujúce orgastickú schopnosť u žien. Česká a slovenská psychiatrie, 2010, č. • no. 106, s. • p. 167-172. ISSN 1212-0383.
 • Weiss P., Zvěřina J., Janáčková L.: Existuje bisexualita? Praktický lékař, 2010, č. • no. 90, s. • p. 308-310. ISSN 0032-6739.
 • Weiss P.: Sexual morbidity following radical hysterectomy for cervical cancer. Expert Review of Anticancer Therapy, 2010, č. • no. 10, s. • p. 1-6. ISSN 1473-7140.
 • Weiss P.: Sexuální morbidita po chirurgické léčbě zhoubných gynekologických nádorů. Česká gynekologie, 2010, č. • no. 75, s. • p. 171-175. ISSN 1210-7832.
 • Weiss P.: Vaginal orgasm is associated with vaginal (not clitoral) sex education, focusing mental attention on vaginal sensations, intercourse duration, and a preference for a longer penis. Journal of Sexual Medicine [online], 2010, č. • no. 7, s. • p. 2774-2781. ISSN 1743-6095.
 • Weiss P.: Sloupky o sexu. Praha, Mladá fronta, 2010. 142 s. • p. ISBN 978-80-904523-1-2.
 • Doležalová Hrouzková A., Weiss P.: Sexualita uživatelů konopných drog. Sexuológia, 2010, č. • no. 10, s. • p. 31-37. ISSN 1335-8820.
 • Doležalová Hrouzková A., Weiss P.: Sexualita uživatelů konopných drog. Sexuológia, 2010, č. • no. 10, s. • p. 31-37. ISSN 1335-8820.
 • Doležalová-Hrouzková A., Weiss P.: Sexualita uživatelů konopných drog. Sexuológia – Sexology, 2010, č. • no. 10, s. • p. 31-37. ISSN 1335-8820.
 • Vrzáčková P., Weiss P., Cibula D.: Sexual morbidity following radical hysterectomy for cervical cancer. Expert review of anticancer therapy, 2010, č. • no. 10, s. • p. 1037-1042. ISSN 1473-7140.
 • Weiss P.: Poruchy pohlavní identity v dětství a v dospívání. Pediatrie pro praxi, 2010, č. • no. 11, s. • p. 174-176. ISSN 1213-0494.
 • Weiss P.: Sexuologie. Praha, Grada Publishing, 2010. 744 s. • p. ISBN 978-80-247-2492-8.
 • Weiss P.: Sloupky o sexu. Praha, Mladá fronta, 2010. 142 s. • p. ISBN 978-80-904523-1-2.
 • Weiss P., Jonášová I.: Možné faktory ovplyvňujúce orgastickú schopnosť u žien. Česká a slovenská psychiatrie, 2010, č. • no. 106, s. • p. 167-172. ISSN 1212-0383.
 • Weiss P., Zvěřina J.: Terapeutické kastrace u parafilních sexuálních delikventů. In XXII.Bohnické sexuologické dny, Sborník referátů,. Praha, Akademické nakladatelství CERM, 2010, s. • p. 96-104. ISBN 978-80-7204-731-4.
 • Weiss P., Zvěřina J., Janáčková-Strouhalová L.: Existuje bisexualita? Praktický lékař, 2010, č. • no. 90, s. • p. 308-310. ISSN 0032-6739.
 • Klapilová K., Weiss P.: Pohlavní rozdíly v sexuálních fantaziích z pohledu evoluční psychologie. Sexuológia, 2010, č. • no. 2009, s. • p. 11-15. ISSN 1335-8820.
 • Jonášová I., Weiss P.: Erotické fantazie ženy I. Sexuológia, 2010, č. • no. 10, s. • p. 22-26. ISSN 1335-8820.
 • Doležalová-Hrouzková A., Weiss P.: Sexualita uživatelů konopných drog. Sexuológia, 2010, č. • no. 10, s. • p. 31-37. ISSN 1335-8820.
 • Gregorová P., Weiss P., Unzeitig V., Cibula D.: Antikoncepční chování českých žen: Výsledky národního výzkumu. Česká gynekologie, 2010, č. • no. 75, s. • p. 141-148. ISSN 1210-7832.
 • Brody S., Weiss P.: Vaginal orgasm is associated with vaginal (not clitoral) sex education, focusing mental attention on vaginal sensations, intercourse duration, and a preference for a longer penis. Journal of Sexual Medicine, 2010, č. • no. 7, s. • p. 2774-2781. ISSN 1743-6095.
 • Šimonová D., Fait T., Weiss P.: Některé charakteristiky žadatelek o umělé ukončení těhotenství. Česká gynekologie, 2010, č. • no. 75, s. • p. 187-192. ISSN 1210-7832.
 • Velechovská P., Weiss P., Cibula D.: Sexuální morbidita po chirurgické léčbě zhoubných gynekologických nádorů. Česká gynekologie, 2010, č. • no. 75, s. • p. 171-176. ISSN 1210-7832.
 • Weiss P.: Sexuologie. Praha, Grada Publishing, 2010. 744 s. • p. ISBN 978-80-247-2492-8.

Granty a projekty

2021 2024 Celonárodní výzkum sexuálního chování, preferencí a wellbeingu obyvatel České republiky: aktuální situace a trendy projekt č. 21-31490S GAČR. (hlavní řešitel, Národní ústav duševního zdraví) 
2016 2020 Studium sexuálních variací: popis populační prevalence, fyziologických a neurálních korelátů při experimentální expozici cíleným videostimulům, projekt č. 16-18891S GAČR (hlavní řešitel za Národní ústav duševního zdraví; Mgr.Kateřina Klapilová, Ph.D., hlavní řešitel za FHS UK)
2016 2018 The study of sexual variation: physiological and neural correlates during experimental exposure to erotic stimuli. ESSM Grant (hlavní řešitel, Národní ústav duševního zdraví)

 

Vybrané příspěvky na konferencích 

 • XXXV. Bohnické sexuologické dny, 23.-24.2. 2023, Praha (referát Kontroverze současné (nejen) sexuologie).
 • Symposium ČSSM, Český Krumlov 26.-27.5.2023 (referát Kontroverze současné (nejen) sexuologie).
 • Závěrečná konference projektu Parafilik, Praha 13.6.2023
 • XL. Konference České společnosti pro hypertenzi, 5.-7.10.2023, Praha (referát Weiss,P.: Psychogenní erektilní dysfunkce. Typu invited speaker)
 • XIV. Labádyho sexuologické dni, Nitra 19.-21.10. 2023 (referát Kontroverze současné (nejen) sexuologie – typu invited speaker)
 • III. Mezioborová konference sexuologie, rehabilitace a reprodukční medicína. 3.-4.11.2023 Mikulov (referát Weiss, P.: Nové tendence v oblasti poruch identity, typu invited speaker).
 • 34. Česko-slovenská psychoterapeutická konference, Přerov 8.11.-11.11.2023
 • Pracovní schůze Sexuologické společnosti ČLS JEP, 27.11.2023 Praha (referát Weiss, P.: Nové tendence v oblasti poruch identity)

 

Závěrečné práce

 
Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.