Doktorandské semináře

 

Termíny doktorandských seminářů v akad. roce 2020/2021

Obor Klinická psychologie / Klinická psychologie a psychologie zdraví (vedoucí semináře doc. Krámská)

v letním semestru:

  • 4.3.2021 – online
  • 1.4.2021 – online
  • 6.5.2021 – online

Semináře se konají online vždy v čase od 12:30 do 14:00 prostřednictvím ZOOM Meetingu, aktuální link Vám bude zaslán vždy v pondělí před seminářem. Pokud se tak nestane, kontaktujte prosím Terezu Indrovou: tereza.indrova@ff.cuni.cz.

Obory Sociální psychologie, Psychologie práce a organizace, Obecná psychologie / Sociální psychologie. a ps. práce (vedoucí semináře prof. Šulová)

v letním semestru:

  • 25.2.2021 – online (referují noví doktorandi + prostor pro 2 referáty stávajících) – bude se konat v systému MS Teams, v týmu Doktorský seminář Šulová.
    Zajistěte si prosím na svém PC jednak funkční kameru a mikrofon, ale také zkontrolujte, zda máte nainstalován MS Teams. Přístupový kód je: u1k4c0c (újednakáčtyřicénulacé – malá písmena).
Návod na připojení na přednášky
1. Stáhněte a naistalujte si Microsoft Teams:  teams.microsoft.com/uswe-01/downloads
2. Přihlaste se emailem ve tvaru „login“@ff.cuni.cz a heslem k SISu (login najdete v SIS v osobních údajích)
3. Klikněte na záložku Týmy a vpravo nahoře na „Join or create team“
4. Vložte kód vývojové psychologie: u1k4c0c
5. Připojte se na přednášku v týmu Doktorský seminář, ve které je profesorka Šulová.

 

  • 18.3.2021 – online (referují: 1. Renata Jardin, 2. Karolína Faberová, 3. Sylvie Tichotová)
  • 15.4.2021 – online/prezenčně? (referují: 1. Mojmír Sedláček, 2. Andrea Šíchová, 3. Sylvie Tichotová)

Semináře se konají vždy v čase od 14:00 do 15:30 prostřednictvím platformy MS Teams, návod vizte výše.

!! V případě, že se nemůžete z naléhavých důvodů semináře zúčastnit, prosíme o omluvu vedoucímu semináře.

Úvod > Studium > Doktorské > Doktorandské semináře