Doktorské semináře

Termíny doktorských seminářů v letním semestru akad. roku 2018/2019

Obor Klinická psychologie (vedoucí semináře prof. Šípek)

  • 14.3.2019 *
  • 4.4.2019
  • 16.5.2019

Obor Sociální psychologie, Psychologie práce a Obecná psychologie (vedoucí semináře prof. Šulová)

  • 14.3.2019 *
  • 11.4.2019
  • 23.5.2019
  • rozvrh

Semináře  se konají vždy v čase od 13:20 do 14:55 v č. 328, (nutno projít č. 326) 3. patro, Celetná 20, Praha 1 na katedře psychologie.

  • * 14.3.2019  od 8,30- 14,15 v Zelené posluchárně, Celetná 20, Praha 1 – společný seminář všech doktorandů z katedry psychologie, který se bude věnovat metodologickým otázkám psychologického výzkumu a tomu, jak se zlepšit ve vědeckém psaní. Obsahově bude zajištěn hosty z FF UPJŠ v Košicích, FF Prešovské univerzity v Prešově a Velké Británie.
  • rozvrh semináře ZDE

 

V případě, že se nemůžete z naléhavých důvodů semináře zúčastnit, prosíme o omluvu vedoucímu semináře

 

Úvod > Studium > Doktorské > Doktorské semináře