Doktorandské semináře

Setkání nově přijatých doktorandů do AR 2020/21 proběhne 8.10.2020 v 10:45-12:15 v č. 328, (nutno projít č. 326) ve 3. patře, Celetná 20, Praha 1 na katedře psychologie. Poté následují doktorandské semináře podle obrů Vašeho studia (vizte informace níže).

 

Termíny doktorandských seminářů v akad. roce 2020/2021

v zimním semestru:

Obor Klinická psychologie / Klinická psychologie a psychologie zdraví (vedoucí semináře doc. Krámská)

  • 8.10.2020 – online
  • 22.10.2020 – online
  • 10.12.2020 – online/prezenčně?

Semináře se konají vždy v čase od 12:30 do 14:00 v č. 328, (nutno projít č. 326) – 3. patro, Celetná 20, Praha 1 na katedře psychologie.

Obory Sociální psychologie, Psychologie práce a organizace, Obecná psychologie / Sociální psychologie. a ps. práce (vedoucí semináře prof. Šulová)

  • 8.10.2020 – online
  • 22.10.2020 – online
  • 10.12.2020 – online/prezenčně?

Semináře se konají vždy v čase od 14:10 do 15:45 v č. 328, (nutno projít č. 326) – 3. patro, Celetná 20, Praha 1 na katedře psychologie.

!! V případě, že se nemůžete z naléhavých důvodů semináře zúčastnit, prosíme o omluvu vedoucímu semináře.

Úvod > Studium > Doktorské > Doktorandské semináře