Doktorandské semináře

Termíny doktorandských seminářů v akad. roce 2019/2020

Obor Klinická psychologie / Klinická psychologie a psychologie zdraví (vedoucí semináře prof. Šípek, doc. Krámská)

 • 24.10.2019 *
 • 14.11.2019
 • 28.11.2019 – Doc. PhDr.Mgr. Lenka Krámská, Ph.D.

v letním semestru:

 • 27.2.2020
 • 19.3.2020
 • 23.4.2020 – uč. 332

Obor Sociální psychologie, Psychologie práce a Obecná psychologie / Sociální ps. a ps. práce (vedoucí semináře prof. Šulová)

 • 24.10.2019 *
 • 21.11.2019
 • 19.12.2019

v letním semestru:

 • 20.2.2020
 • 5.3.2020
 • 2.4.2020

Semináře se konají vždy v čase od 13:20 do 14:55 v č. 328, (nutno projít č. 326) – 3. patro, Celetná 20, Praha 1 na katedře psychologie.

 • * 24.10.2019  od 9:00-16:00 v Kampusu Hybernská (Hybernská 998/4, P1) v místnosti 2D ve 2. patře – proběhne společný seminář všech doktorandů katedry psychologie, který se bude věnovat metodologickým otázkám psychologického výzkumu a tomu, jak se zlepšit ve vědeckém psaní (pod vedením Mgr. Ley Jakob, doc. PhDr. Mgr. Richarda Papíka, Ph.D. a Professora Stuarta Brodyho, PhD DSc CPsychol FBPsS).

9:00-11:00 Prof. Stuart Brody, PhD., DSc, CPsychol, FBPsS –  „Advice to young academics on academic writing + collective mentoring“; You are invited to bring questions for the collective mentoring part

11:15-13:15 mag. psych.  Lea Jakob  – „Jak navýšit/rozvíjet vlastní publikační činnost ve vědeckých časopisech + sdílení vlastní zkušenosti“

14:00-16:00 doc. PhDr. Mgr. Richard Papík, Ph.D. – „Rešeršní strategie pro psychology“

!! V případě, že se nemůžete z naléhavých důvodů semináře zúčastnit, prosíme o omluvu vedoucímu semináře.

Úvod > Studium > Doktorské > Doktorandské semináře