Program učitelství

Souhrnné informace k učitelství pro střední školy

Aktualizované informace o akreditacích  v navazujících magisterských studijních programech/oborech, o možnostech studia UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY v rámci vzdělávacích programů CŽV a získání úplné profesní kompetence učitele naleznete na fakultních webových stránkách – pod tímto odkazem naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na FF UK. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou k získání úplné učitelské způsobilosti.

Informace se týká pouze těch studentů FF UK v Praze, kteří plní povinnosti vzdělávacího programu USŠ v rámci svého magisterského oborového studia jako volitelné předměty (konkrétně jde zejména o předměty Úvod do pedagogiky pro učitele, Úvod do psychologie pro učitele, Pedagogika pro učitele I., Psychologie pro učitele I, Pedagogika pro učitele II, Psychologie pro učitele II.) a po ukončení magisterského studia SZZK se přihlásí do kurzu CŽV, vzdělávacího programu Učitelství pro střední školy a úspěšně naplní povinnosti na frekventanty tohoto kurzu kladené (tím získají úplnou odbornou způsobilost pro výkon profese učitele).

Vzhledem k tomu, že nelze uznávat dílčí zkoušky konané v rámci jakýchkoli závěrečných zkoušek (státních závěrečných zkoušek či závěrečných zkoušek kurzů CŽV), nedoporučuji konat zkoušku z oborové didaktiky v rámci oborových SZZK. Oborová didaktika je předepsanou součástí akreditovaného kurzu USŠ v rámci CŽV a tam je relevantní tuto zkoušku vykonat. Uznání této zkoušky možné není.

Pokud se vyskytnou ve věci učitelské přípravy jakékoli nejasnosti, kontaktujte doc. Gillernovou v konzultačních hodinách ve středu 14-16 – osobně (Celetná 20, č.327) nebo telefonicky (221619769).

Nabídka volitelných přednášek pro učitelství

ZIMNÍ SEMESTR
  • AUP510046 Partnerské a rodinné vztahy
  • AUP510057 Šikana ve školní třídě
  • AUS500006 Kazuistický seminář psychologie
  • AUP510051 Poruchy autistického spektra-úvod do problematiky
  • AUP510054 Management školní třídy
LETNÍ SEMESTR
  • AUS500006 Kazuistický seminář psychologie
  • AUP510043 Metody práce s kolektivem školní třídy
  • AUP510056 Psychohygiena ve škole

 

Reflexe pedagogické praxe z psychologie

Užitečné odkazy při přípravě výuky psychologie

 

 

Úvod > Studium > Program učitelství