Věda a výzkum

projekt EUNAD IP eunad

European Network for Psychosocial Crisis Management – Assisting Disabled in Case of Disaster – Implementation

(EUNAD IP – Evropská síť pro psychosociální krizové řízení – asistence lidem s disabilitou v situacích katastrof – implementace)

Hlavním cílem projektu EUNAD – IP je implementace předchozích výsledků z projektu EUNAD v oblasti psychosociální pomoci po katastrofách a příprava materiálů a programů pro zlepšení praxe pro práci s lidmi s psychickým postižením při katastrofách. Z hlediska osob s kombinovanými potížemi je zařazena rovněž část, která zpracovává problematiku lidí s pohybovou disabilitou. Předchozí projekt EUNAD se zaměřoval na lidi se zrakovým či sluchovým postižením.

Výsledky obou projektů budou integrovány, dojde k rozšíření cílových skupin a zapojení organizací, které pracují s klienty s danou disabilitou do programů krizového řízení a budou realizovány specifické výzkumné aktivity.

 

STRÁNKA SE UPRAVUJE

 

 

Úvod > Věda a výzkum