Věda a výzkum

Výzkumný program katedry psychologie zahrnuje témata vývojové psychologie (např. výzkumy dr. Takács zaměřené na perinatální faktory ovlivňující psychický vývoj dítěte, mateřské pečovatelské chování a ranou interakci matky a dítěte, či výzkumy dr. Urban o kognitivním vývoji dětí v předškolním a mladším školním věku), pedagogické psychologie (např. výzkumy doc. Mudráka zaměřené na sociální a motivační determinanty rozvoje vzdělávacího potenciálu), sociální psychologie (např. výzkumy doc. Bahbouha a jeho týmu zaměřené na mapování komunikace v exponovaných pracovních týmech, včetně kosmických posádek, či studie dr. Štěrbové na téma partnerského výběru), klinické psychologie a psychologie zdraví (studie prof. Weisse o sexuálním chování, výzkumy doc. Krámské zaměřené na kognitivní změny u neurologických a neurochirurgických pacientů či práce dr. Takács o faktorech ovlivňujících duševní zdraví v perinatálním období) a kognitivní psychologie (např. výzkumy dr. Lukavského zaměřené na vizuální pozornost a paměť). Členové katedry se rovněž podílejí na vývoji vlastních psychodiagnostických metod (případně české lokalizaci metod zahraničních), včetně validizačních studií.

Úvod > Věda a výzkum