Věda a výzkum

Dlouhodobý výzkumný program katedry zahrnuje témata klinické psychologie a psychologie zdraví (například výzkum sexuálního chování), vývojové psychologie (například problematiku porodu a jeho dopadu na raný vývoj dítěte, ranou interakci dětí a rodičů a výchovné rodičovské styly) a pedagogické psychologie (například dyslexii, interakci učitelů a žáků). V oblasti sociální a pracovní psychologie se dlouhodobě věnujeme mapování komunikace v exponovaných pracovních týmech, včetně kosmických posádek. Členové katedry se rovněž podílejí na vývoji vlastních psychodiagnostických metod (případně české lokalizaci metod zahraničních), včetně validizačních studií.   

projekt EUNAD IP eunad

European Network for Psychosocial Crisis Management – Assisting Disabled in Case of Disaster – Implementation

(EUNAD IP – Evropská síť pro psychosociální krizové řízení – asistence lidem s disabilitou v situacích katastrof – implementace)

Hlavním cílem projektu EUNAD – IP je implementace předchozích výsledků z projektu EUNAD v oblasti psychosociální pomoci po katastrofách a příprava materiálů a programů pro zlepšení praxe pro práci s lidmi s psychickým postižením při katastrofách. Z hlediska osob s kombinovanými potížemi je zařazena rovněž část, která zpracovává problematiku lidí s pohybovou disabilitou. Předchozí projekt EUNAD se zaměřoval na lidi se zrakovým či sluchovým postižením.

Výsledky obou projektů budou integrovány, dojde k rozšíření cílových skupin a zapojení organizací, které pracují s klienty s danou disabilitou do programů krizového řízení a budou realizovány specifické výzkumné aktivity.

 

 

 

Úvod > Věda a výzkum