Profil absolventa bakalářského studia

Požadavky na úspěšné splnění studijního plánu bakalářského studia oboru psychologie a profil absolventa tohoto oboru kladou nároky na porozumění vybraným souvislostem fungování jedince ve společnosti, rozvinuté logické a analytické myšlení, formulační pohotovost a dobré komunikační kompetence (včetně správné výslovnosti), porozumění člověku, dovednost vcítit se, odpovídající osobnostní stabilitu a zralost.
Bakalářské studium oboru psychologie je prvním stupněm profesní přípravy, absolvent bakalářského studia psychologie není připraven pro výkon profese psychologa v jakékoli oblasti psychologické praxe. Absolvent bakalářského studia je však připraven pro práci v rámci středního managementu v podnicích, ve vězeňství a bezpečnostních složkách, ve sdělovacích prostředcích a společenských organizacích, public relations, reklamních agenturách, vydavatelstvích, najde uplatnění asistenta ve školství, výzkumných odděleních i v redakční práci, dovede plnit úkoly a pracovat v oblasti sociálních služeb, jako pracovník humanitárních a neziskových organizací, v orgánech státní správy. Absolvent bakalářského studia může pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru psychologie, a získat tak úplné psychologické profesní vzdělání.

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení – Bakalářské studium > Profil absolventa bakalářského studia