PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.

PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.

Konzultační hodiny

  Celetná 20, místnost č. 351 nebo Psychiatrická nemocnice Bohnice, pavilon 6, po předchozí domluvě e-mailem.

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 351

 • Ph.D., Univerzita Karlova, 2020  

Oblasti výzkumu 

Psychodiagnostika  Klinická psychologie  Psychopatologie  Neuropsychologie 

 

Výzkumná témata 

 • Kognitivní funkce u schizofrenie
 • Testy kognitivních funkcí
 • MATRICS Consensus Cognitive Battery
 • Test Londýnské věže
 • Kognitivní funkce při elektrokonvulzivní terapii
 • Psychotické poruchy  

Aktuálně probíhající výzkum 

Dr. Michalec se zaměřuje na testové metody k vyšetření kognitivních funkcí u psychiatrických pacientů v různých kontextech. Jedním z klíčových úkolů je zavedení v zahraničí standardně používaných metod do klinické praxe v ČR.  

Jedná se především o MATRICS baterii (MATRICS Consensus Cognitive Battery) a test Londýnská věž, používané k vyšetření kognitivních funkcí u pacientů se schizofrenií, u kterých bývá často přítomen kognitivní deficit již po první psychotické epizodě. Vyšetření kognitivních funkcí u těchto pacientů vhodnými metodami je důležité z hlediska predikce úrovně psychosociálního fungování a případného cílení intervencí.

 

Publikace

 • Kališová L., Michalec J., Děchtěrenko F., Silhan P., Hyza M., Chlebovcová M., Břeňová M., Bezdíček O.: Impact of cognitive performance and negative symptoms on psychosocial functioning in Czech schizophrenia patients. Schizophrenia, 2023, č. • no. 9. ISSN 2754-6993.
 • Harsa P., Merica M., Gregor T., Kaplánová A., Kufa T., Břeňová M., Michalec J.: Bossing a další problematické a patologické interakce na pracovištích ve zdravotnictví. Psychiatrie pro praxi, 2023, č. • no. 24, s. • p. 156-160. ISSN 1213-0508.
 • Heidingerová J., Havlík F., Michalec J., Chlebovcová M., Břeňová M., Kališová L., Bezdíček O.: Baterie MATRICS: oficiální česká verze pro diagnostiku kognitivní poruchy u onemocnění schizofrenního okruhu. Česká a slovenská psychiatrie, 2023, č. • no. 119, s. • p. 219-224. ISSN 1212-0383.
 • Harsa P., Břeňová M., Bezdíček O., Kališová L., Heidingerová J., Schönová K., Michalec J.: Tower of London test - short version. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2022, č. • no. 56, s. • p. 365-370. ISSN 0028-3843.
 • Buday J., Heidingerová J., Kališová L., Michalec J., Podgorná G., Mareš T., Magyarová E., Le H., Doubek P., Klírová M., Anders M.: Elektrokonvulzivní terapie - od elektrického rejnoka po ultrakrátké pulzy. Psychiatrie, 2022, č. • no. 26, s. • p. 121-126. ISSN 1211-7579.
 • Buday J., Neumann M., Heidingerová J., Michalec J., Podgorná G., Mareš T., Pol M., Mahrík J., Vranková S., Kališová L., Anders M.: Depiction of mental illness and psychiatry in popular video games over the last 20 years. Frontiers in Psychiatry [online], 2022, č. • no. 13. ISSN 1664-0640.
 • Harsa P., Břeňová M., Michalec J., Heidingerová J., Kaplánová A., Gregor T., Schönová K.: Impact of SARS-COV-2 Pandemic on Children with ADHD. In Merica M., Belešová M.: Žiak, pohyb, edukácia. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, s. • p. 78-85. ISBN 978-80-223-5471-4.
 • Havlík F., Michalec J., Kališová L., Děchtěrenko F., Chlebovcová M., Vaškovicová M., Bezdíček O.: The normative data study of the Czech MATRICS consensus cognitive battery. The Clinical Neuropsychologist, 2021, č. • no. 35. ISSN 1385-4046.
 • Harsa P., Břeňová M., Michalec J., Kaplánová A., Gregor T.: Význam pohybových aktivit na duševní zdraví u dětských a adolescentních psychiatrických pacientů. In Merica M., Belešová M.: Žiak, pohyb, edukácia. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislavě, 2021, s. • p. 77-83. ISBN 978-80-223-5248-2.
 • Bezdíček O., Michalec J., Kališová L., Kufa T., Děchtěrenko F., Chlebovcová M., Havlík F., Green M., Nuechterlein K.: Profile of cognitive deficits in schizophrenia and factor structure of the Czech MATRICS Consensus Cognitive Battery. Schizophrenia Research, 2020, č. • no. 218, s. • p. 85-92. ISSN 0920-9964.
 • Uhrová T., Roth J., Anders M., Baborová E., Baláž M., Balážiová E., Brázdil M., Brožová H., Buday J., Bušek P., Cséfalvay Z., Čechová K., Daneš L., Domluvilová D., Michalec J. , et al.: Neuropsychiatrie : klinický průvodce pro ambulantní i nemocniční praxi. Praha, Maxdorf, 2020. 965 s. • p. ISBN 978-80-7345-619-1.
 • Kališová L., Kubinová M., Michalec J., Albrecht J., Mádlová K., Raboch J.: Cognitive functioning in patients treated with electroconvulsive therapy. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2018, č. • no. 14, s. • p. 3025-3031. ISSN 1176-6328.
 • Kališová L., Michalec J., Hadjipapanicolaou D., Raboch J.: Factors influencing the level of self-stigmatisation in people with mental illness. International Journal of Social Psychiatry, 2018, č. • no. 64, s. • p. 374-380. ISSN 0020-7640.
 • Harsa P., Riegel K., Vaškovicová M., Michalec J., Gregor T.: Vliv pohybových aktivit na duševní zdraví u psychiatrických pacientů. Postgraduální medicína, 2018, č. • no. 20, s. • p. 635-641. ISSN 1212-4184.
 • Nikolai T., Bezdíček O., Marková H., Stepankova H., Michalec J., Kopecek M., Dokoupilová M., Hort J., Vyhnálek M.: Semantic verbal fluency impairment is detectable in patients with subjective cognitive decline. Applied Neuropsychology-Adult, 2018, č. • no. 25, s. • p. 448-457. ISSN 2327-9095.
 • Kališová L., Mádlová K., Albrecht J., Michalec J., Kubinová M., Raboch J.: Electroconvulsive Therapy in the Czech Republic. Journal of ECT, 2018, č. • no. 34, s. • p. 108-112. ISSN 1095-0680.
 • Kališová L., Páv M., Winkler P., Michalec J., Killaspy H.: Quality of care in long-term care departments in mental health facilities across the Czech Republic. European Journal of Public Health, 2018, č. • no. 28, s. • p. 885-890. ISSN 1101-1262.
 • Bezdíček O., Michalec J., Vaněčková M., Klempíř J., Lišková I., Seidl Z., Janíková B., Miovský M., Hubáček J., Diblík P., Kuthan P., Pilin A., Kurcová I., Fenclová Z.: Cognitive sequelae of methanol poisoning involve executive dysfunction and memory impairment in cross-sectional and long-term perspective. Alcohol, 2017, č. • no. 59, s. • p. 27-35. ISSN 0741-8329.
 • Albrecht J., Kališová L., Mareš T., Mádlová K., Michalec J., Kubinová M., Doubek P., Raboch J., Anders M.: Známe mechanismus účinku elektrokonvulzivní léčby? Česká a slovenská psychiatrie, 2017, č. • no. 113, s. • p. 224-233. ISSN 1212-0383.
 • Riegel K., Preiss M., Kšiňan A., Michalec J., Šamánková D., Harsa P.: Psychometrické vlastnosti české verze Osobnostního inventáře pro DSM-5: vnitřní konzistence, validita a rozlišovací schopnost nástroje. Československá psychologie, 2017, č. • no. 61, s. • p. 128-143. ISSN 0009-062X.
 • Bezdíček O., Nikolai T., Michalec J., Růžička F., Havránková P., Roth J., Jech R., Růžička E.: The Diagnostic Accuracy of Parkinson's Disease Mild Cognitive Impairment Battery Using the Movement Disorder Society Task Force Criteria. Movement Disorders Clinical Practice, 2017, č. • no. 4, s. • p. 237-244. ISSN 2330-1619.
 • Michalec J., Bezdíček O., Nikolai T., Harsa P., Jech R., Silhan P., Hyza M., Růžička E., Shallice T.: A Comparative Study of Tower of London Scoring Systems and Normative Data. Archives of Clinical Neuropsychology, 2017, č. • no. 32, s. • p. 328-338. ISSN 0887-6177.
 • Šilhán P., Hýža M., Valečková J., Hosák L., Schwarzová J., Jelínková M., Michalec J., Školoudík D.: Transkraniální sonografické nálezy při hledání diagnostických markerů afektivních a neurotických poruch. Česká a slovenská psychiatrie, 2017, č. • no. 113, s. • p. 19-25. ISSN 1212-0383.
 • Harsa P., Michalec J., Macák M., Nechanická N., Kertészová D., Uhlíková P., Ptáček R., Žukov I.: Současné problémy migrantů včetně možných rizikových projevů v chování aneb máme se migrantů obávat? In Anders M., Zrzavecká I., Doubek P.: Duševní zdraví - věc veřejná. Praha, Tribun EU, 2016, s. • p. 47-49. ISBN 978-80-263-1047-1.
 • Kališová L., Šimonová M., Kubínová M., Pešková B., Michalec J.: Psychosociální fungování nemocných schizofrenií a možnosti jeho ovlivnění. In Anders M., Zrzavecká I., Doubek P.: Duševní zdraví - věc veřejná. Praha, Tribun EU, 2016, s. • p. 95-98. ISBN 978-80-263-1047-1.
 • Kališová L., Kubinová M., Michalec J., Pešková B., Šimonová M., Zajícová M., Mádlová K., Albrecht J.: Elektrokonvulzivní terapie a její vliv na kognitivní funkce. Česká a slovenská psychiatrie, 2016, č. • no. 112, s. • p. 36-43. ISSN 1212-0383.
 • Mádlová K., Kališová L., Zajícová M., Michalec J., Albrecht J.: Stigma spojené s elektrokonvulzivní terapií aneb mohou psychiatři poškodit mozek? In Anders M., Zrzavecká I., Doubek P.: Duševní zdraví - věc veřejná. Praha, Tribun EU, 2016, s. • p. 160-163. ISBN 978-80-263-1047-1.
 • Barteček R., Bažant J., Bažantová V., Beranová Š., Bušková J., Dudová I., Hanušová A., Hollý M., Hosák L., Hrdlička M., Hrnčiarová J., Hrubeš P., Hublová V., Humpl L., Michalec J. , et al.: Psychiatry and Pedopsychiatry. Praha, Karolinum Press, 2016. 516 s. • p. ISBN 978-80-246-3378-7.
 • Zemanová N., Bezdíček O., Michalec J., Nikolai T., Roth J., Jech R., Růžička E.: Validační studie české verze Bostonského testu pojmenování. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2016, č. • no. 79, s. • p. 307-316. ISSN 1210-7859.
 • Harsa P., Černý P., Vevera J., Matoulek M., Janů L., Michalec J., Macák M., Nechanická N.: Význam pohybových aktivit u duševně nemocných. In Anders M., Zrzavecká I., Doubek P.: Duševní zdraví - věc veřejná. Praha, Tribun EU, 2016, s. • p. 163-165. ISBN 978-80-263-1047-1.
 • Michalec J., Kališová L., Bezdíček O., Nikolai T., Šilhán P., Hýža M., Harsa P.: Hodnocení míry kognitivního deficitu u nemocných schizofrenií. In Anders M., Zrzavecká I., Doubek P.: Duševní zdraví - věc veřejná. Praha, Tribun EU, 2016, s. • p. 98-100. ISBN 978-80-263-1047-1.
 • Bezdíček O., Michalec J., Nikolai T., Havránková P., Roth J., Jech R., Růžička E.: Clinical Validity of the Mattis Dementia Rating Scale in Differentiating Mild Cognitive Impairment in Parkinson's Disease and Normative Data. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 2015, č. • no. 39, s. • p. 303-311. ISSN 1420-8008.
 • Bezdíček O., Nikolai T., Michalec J., Harsa P., Kališová L.: Komplexní posouzení kognitivních funkcí u nemocných schizofrenií - česká verze standardizovaného nástroje MATRICS. Česká a slovenská psychiatrie, 2015, č. • no. 111, s. • p. 79-86. ISSN 1212-0383.
 • Hosák L., Hrdlička M., Libiger J., Bažant J., Bažantová V., Bušková J., Dudová I., Hanušová A., Hollý M., Honzák R., Hosáková J., Hrnčiarová J., Humpl L., Hýža M., Michalec J. , et al.: Psychiatrie a pedopsychiatrie. Praha, Karolinum, 2015. 647 s. • p. ISBN 978-80-246-2998-8.
 • Mádlová K., Kališová L., Albrecht J., Michalec J.: Historický přehled vývoje elektrokonvulzivní terapie. Česká a slovenská psychiatrie, 2015, č. • no. 111, s. • p. 306-313. ISSN 1212-0383.
 • Bezdíček O., Lukavský J., Štěpánková H., Nikolai T., Axelrod B., Michalec J., Růžička E., Kopeček M.: The Prague Stroop Test: Normative standards in older Czech adults and discriminative validity for mild cognitive impairment in Parkinson's disease. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 2015, č. • no. 37, s. • p. 794-807. ISSN 1380-3395.
 • Nikolai T., Štěpánková H., Michalec J., Bezdíček O., Horáková K., Marková H., Růžička E., Kopeček M.: Testy verbální fluence, česká normativní studie pro osoby vyššího věku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, č. • no. 78, s. • p. 292-299. ISSN 1210-7859.
 • Bezdíček O., Michalec J., Nikolai T., Štěpánková H., Panenková E., Harsa P., Havránková P., Roth J., Kopeček M., Růžička E.: Validita Montrealského kognitivního testu pro detekci mírné kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 47-53. ISSN 1210-7859.
 • Bezdíček O., Klempíř J., Lišková I., Michalec J., Vaněčková M., Seidl Z., Janíková B., Miovský M., Hubáček J., Diblík P., Kuthan P., Pilin A., Kurcová I., Fenclová Z.: Účinky intoxikace metanolem na kognitivní funkce. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 320-325. ISSN 1210-7859.
 • Urbanová M., Vyhnálek M., Nikolai T., Michalec J., Sheardová K., Laczó J., Hudeček D., Hort J.: Validita Testu 16 slov pro diferenciální dia-gnostiku demence Alzheimerova typu a behaviorální formy frontotemporální demence. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 576-581. ISSN 1210-7859.
 • Michalec J., Bezdíček O., Nikolai T., Harsa P., Žaloudková H., Růžička E., Shallice T.: Standardization of the Czech Version of the Tower of London Test - Administration, Scoring, Validity. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 596-601. ISSN 1210-7859.

Příspěvky na konferencích 

 • Michalec, J., Kalisova, L., Nikolai, T., Harsa, P., Silhan, P., Hyza, M., , Bezdíček, O. Effects of cognitive performance assessed by Czech version of MATRICS Consensus Cognitive Battery on psychosocial functioning of schizophrenia patients. Oral presentation. International Neuropsychological Society (INS) 2018 Mid-Year Meeting, 17.-21. July 2018, Prague, Czech Republic 
 • Michalec, J., Kubinova, M., Albrecht, J., Madlova, K., Harsa, P., Kalisova, L. Follow up on cognitive performance of patients within six to eight weeks after electroconvulsive therapy – preliminary data Poster. WPA XVII World Congress Of Psychiatry 8 –12 October 2017, Berlin, Germany 
 • Michalec, J., Bezdíček, O., Nikolai, T., Silhan, P., Hyza, M., Harsa, P., Shallice, T.: Evaluation of Scoring Systems for Tower of London task. Poster. Conference of the European Societies of Neuropsychology, 9-11. September 2015, Tampere, Finland  
 • Michalec, J., Bezdicek, O., Nikolai, T., Havránková, P., Jech, R., Roth, J.,  Harsa, P.,  Ruzicka, E. Validity of the Tower of London Task for Detection of Planning Impairment in Patients with Parkinson Disease Mild Cognitive Impairment. Poster. International Neuro-psychology Society Mid-Year Meeting, 9–11 July 2014, Jerusalem, Israel 

Závěrečné práce

 
Úvod > PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.