PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.

PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.

Konzultační hodiny

  po dohodě

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 351

Ph.D., Univerzita Karlova, 2020  

Oblasti výzkumu 

 

Psychodiagnostika 

Klinická psychologie 

Psychopatologie 

Neuropsychologie 

 

Výzkumná témata 

Kognitivní funkce u schizofrenie; Testy kognitivních funkcí; MATRICS Consensus Cognitive Battery; Test Londýnské věže; Kognitivní funkce při elektrokonvulzivní terapii; Psychotické poruchy  

 

Aktuálně probíhající výzkum 

Dr. Michalec se zaměřuje na testové metody k vyšetření kognitivních funkcí u psychiatrických pacientů v různých kontextech. Jedním z klíčových úkolů je zavedení v zahraničí standardně používaných metod do klinické praxe v ČR.  

Jedná se především o MATRICS baterii (MATRICS Consensus Cognitive Battery) a test Londýnská věž, používané k vyšetření kognitivních funkcí u pacientů se schizofrenií, u kterých bývá často přítomen kognitivní deficit již po první psychotické epizodě. Vyšetření kognitivních funkcí u těchto pacientů vhodnými metodami je důležité z hlediska predikce úrovně psychosociálního fungování a případného cílení intervencí.

 

Závěrečné práce

 

 

Publikace

 • Buday J., Neumann M., Heidingerová J., Michalec J., Podgorná G., Mareš T., Pol M., Mahrík J., Vranková S., Kališová L., Anders M.: Depiction of mental illness and psychiatry in popular video games over the last 20 years. Frontiers in Psychiatry [online], 2022, č. • no. 13. ISSN 1664-0640.
 • Buday J., Heidingerová J., Kališová L., Michalec J., Podgorná G., Mareš T., Magyarová E., Le H., Doubek P., Klírová M., Anders M.: Elektrokonvulzivní terapie - od elektrického rejnoka po ultrakrátké pulzy. Psychiatrie, 2022, č. • no. 26, s. • p. 121-126. ISSN 1211-7579.
 • Harsa P., Břeňová M., Bezdíček O., Kališová L., Heidingerová J., Schönová K., Michalec J.: Tower of London test - short version. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2022, č. • no. 56, s. • p. 365-370. ISSN 0028-3843.
 • Harsa P., Břeňová M., Michalec J., Heidingerová J., Kaplánová A., Gregor T., Schönová K.: Impact of SARS-COV-2 Pandemic on Children with ADHD. In Merica M., Belešová M.: Žiak, pohyb, edukácia. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, s. • p. 78-85. ISBN 978-80-223-5471-4.
 • Havlík F., Michalec J., Kališová L., Děchtěrenko F., Chlebovcová M., Vaškovicová M., Bezdíček O.: The normative data study of the Czech MATRICS consensus cognitive battery. The Clinical Neuropsychologist, 2021, č. • no. 35. ISSN 1385-4046.
 • Harsa P., Břeňová M., Michalec J., Kaplánová A., Gregor T.: Význam pohybových aktivit na duševní zdraví u dětských a adolescentních psychiatrických pacientů. In Merica M., Belešová M.: Žiak, pohyb, edukácia. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislavě, 2021, s. • p. 77-83. ISBN 978-80-223-5248-2.
 • Uhrová T., Roth J., Anders M., Baborová E., Baláž M., Balážiová E., Brázdil M., Brožová H., Buday J., Bušek P., Cséfalvay Z., Čechová K., Daneš L., Domluvilová D., Michalec J. , et al.: Neuropsychiatrie : klinický průvodce pro ambulantní i nemocniční praxi. Praha, Maxdorf, 2020. 965 s. • p. ISBN 978-80-7345-619-1.
 • Bezdíček O., Michalec J., Kališová L., Kufa T., Děchtěrenko F., Chlebovcová M., Havlík F., Green M., Nuechterlein K.: Profile of cognitive deficits in schizophrenia and factor structure of the Czech MATRICS Consensus Cognitive Battery. Schizophrenia Research, 2020, č. • no. 218, s. • p. 85-92. ISSN 0920-9964.
 • Harsa P., Riegel K., Vaškovicová M., Michalec J., Gregor T.: Vliv pohybových aktivit na duševní zdraví u psychiatrických pacientů. Postgraduální medicína, 2018, č. • no. 20, s. • p. 635-641. ISSN 1212-4184.
 • Kališová L., Michalec J., Hadjipapanicolaou D., Raboch J.: Factors influencing the level of self-stigmatisation in people with mental illness. International Journal of Social Psychiatry, 2018, č. • no. 64, s. • p. 374-380. ISSN 0020-7640.
 • Kališová L., Kubinová M., Michalec J., Albrecht J., Mádlová K., Raboch J.: Cognitive functioning in patients treated with electroconvulsive therapy. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2018, č. • no. 14, s. • p. 3025-3031. ISSN 1176-6328.
 • Kališová L., Páv M., Winkler P., Michalec J., Killaspy H.: Quality of care in long-term care departments in mental health facilities across the Czech Republic. European Journal of Public Health, 2018, č. • no. 28, s. • p. 885-890. ISSN 1101-1262.
 • Nikolai T., Bezdíček O., Marková H., Stepankova H., Michalec J., Kopecek M., Dokoupilová M., Hort J., Vyhnálek M.: Semantic verbal fluency impairment is detectable in patients with subjective cognitive decline. Applied Neuropsychology-Adult, 2018, č. • no. 25, s. • p. 448-457. ISSN 2327-9095.
 • Kališová L., Mádlová K., Albrecht J., Michalec J., Kubinová M., Raboch J.: Electroconvulsive Therapy in the Czech Republic. Journal of ECT, 2018, č. • no. 34, s. • p. 108-112. ISSN 1095-0680.
 • Michalec J., Bezdíček O., Nikolai T., Harsa P., Jech R., Silhan P., Hyza M., Růžička E., Shallice T.: A Comparative Study of Tower of London Scoring Systems and Normative Data. Archives of Clinical Neuropsychology, 2017, č. • no. 32, s. • p. 328-338. ISSN 0887-6177.
 • Bezdíček O., Nikolai T., Michalec J., Růžička F., Havránková P., Roth J., Jech R., Růžička E.: The Diagnostic Accuracy of Parkinson's Disease Mild Cognitive Impairment Battery Using the Movement Disorder Society Task Force Criteria. Movement Disorders Clinical Practice, 2017, č. • no. 4, s. • p. 237-244. ISSN 2330-1619.
 • Riegel K., Preiss M., Kšiňan A., Michalec J., Šamánková D., Harsa P.: Psychometrické vlastnosti české verze Osobnostního inventáře pro DSM-5: vnitřní konzistence, validita a rozlišovací schopnost nástroje. Československá psychologie, 2017, č. • no. 61, s. • p. 128-143. ISSN 0009-062X.
 • Albrecht J., Kališová L., Mareš T., Mádlová K., Michalec J., Kubinová M., Doubek P., Raboch J., Anders M.: Známe mechanismus účinku elektrokonvulzivní léčby? Česká a slovenská psychiatrie, 2017, č. • no. 113, s. • p. 224-233. ISSN 1212-0383.
 • Šilhán P., Hýža M., Valečková J., Hosák L., Schwarzová J., Jelínková M., Michalec J., Školoudík D.: Transkraniální sonografické nálezy při hledání diagnostických markerů afektivních a neurotických poruch. Česká a slovenská psychiatrie, 2017, č. • no. 113, s. • p. 19-25. ISSN 1212-0383.
 • Bezdíček O., Michalec J., Vaněčková M., Klempíř J., Lišková I., Seidl Z., Janíková B., Miovský M., Hubáček J., Diblík P., Kuthan P., Pilin A., Kurcová I., Fenclová Z.: Cognitive sequelae of methanol poisoning involve executive dysfunction and memory impairment in cross-sectional and long-term perspective. Alcohol, 2017, č. • no. 59, s. • p. 27-35. ISSN 0741-8329.
 • Mádlová K., Kališová L., Zajícová M., Michalec J., Albrecht J.: Stigma spojené s elektrokonvulzivní terapií aneb mohou psychiatři poškodit mozek? In Anders M., Zrzavecká I., Doubek P.: Duševní zdraví - věc veřejná. Praha, Tribun EU, 2016, s. • p. 160-163. ISBN 978-80-263-1047-1.
 • Michalec J., Kališová L., Bezdíček O., Nikolai T., Šilhán P., Hýža M., Harsa P.: Hodnocení míry kognitivního deficitu u nemocných schizofrenií. In Anders M., Zrzavecká I., Doubek P.: Duševní zdraví - věc veřejná. Praha, Tribun EU, 2016, s. • p. 98-100. ISBN 978-80-263-1047-1.
 • Kališová L., Šimonová M., Kubínová M., Pešková B., Michalec J.: Psychosociální fungování nemocných schizofrenií a možnosti jeho ovlivnění. In Anders M., Zrzavecká I., Doubek P.: Duševní zdraví - věc veřejná. Praha, Tribun EU, 2016, s. • p. 95-98. ISBN 978-80-263-1047-1.
 • Harsa P., Michalec J., Macák M., Nechanická N., Kertészová D., Uhlíková P., Ptáček R., Žukov I.: Současné problémy migrantů včetně možných rizikových projevů v chování aneb máme se migrantů obávat? In Anders M., Zrzavecká I., Doubek P.: Duševní zdraví - věc veřejná. Praha, Tribun EU, 2016, s. • p. 47-49. ISBN 978-80-263-1047-1.
 • Barteček R., Bažant J., Bažantová V., Beranová Š., Bušková J., Dudová I., Hanušová A., Hollý M., Hosák L., Hrdlička M., Hrnčiarová J., Hrubeš P., Hublová V., Humpl L., Michalec J. , et al.: Psychiatry and Pedopsychiatry. Praha, Karolinum Press, 2016. 516 s. • p. ISBN 978-80-246-3378-7.
 • Zemanová N., Bezdíček O., Michalec J., Nikolai T., Roth J., Jech R., Růžička E.: Validační studie české verze Bostonského testu pojmenování. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2016, č. • no. 79, s. • p. 307-316. ISSN 1210-7859.
 • Kališová L., Kubinová M., Michalec J., Pešková B., Šimonová M., Zajícová M., Mádlová K., Albrecht J.: Elektrokonvulzivní terapie a její vliv na kognitivní funkce. Česká a slovenská psychiatrie, 2016, č. • no. 112, s. • p. 36-43. ISSN 1212-0383.
 • Harsa P., Černý P., Vevera J., Matoulek M., Janů L., Michalec J., Macák M., Nechanická N.: Význam pohybových aktivit u duševně nemocných. In Anders M., Zrzavecká I., Doubek P.: Duševní zdraví - věc veřejná. Praha, Tribun EU, 2016, s. • p. 163-165. ISBN 978-80-263-1047-1.
 • Hosák L., Hrdlička M., Libiger J., Bažant J., Bažantová V., Bušková J., Dudová I., Hanušová A., Hollý M., Honzák R., Hosáková J., Hrnčiarová J., Humpl L., Hýža M., Michalec J. , et al.: Psychiatrie a pedopsychiatrie. Praha, Karolinum, 2015. 647 s. • p. ISBN 978-80-246-2998-8.
 • Bezdíček O., Lukavský J., Štěpánková H., Nikolai T., Axelrod B., Michalec J., Růžička E., Kopeček M.: The Prague Stroop Test: Normative standards in older Czech adults and discriminative validity for mild cognitive impairment in Parkinson's disease. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 2015, č. • no. 37, s. • p. 794-807. ISSN 1380-3395.
 • Bezdíček O., Nikolai T., Michalec J., Harsa P., Kališová L.: Komplexní posouzení kognitivních funkcí u nemocných schizofrenií - česká verze standardizovaného nástroje MATRICS. Česká a slovenská psychiatrie, 2015, č. • no. 111, s. • p. 79-86. ISSN 1212-0383.
 • Bezdíček O., Michalec J., Nikolai T., Havránková P., Roth J., Jech R., Růžička E.: Clinical Validity of the Mattis Dementia Rating Scale in Differentiating Mild Cognitive Impairment in Parkinson's Disease and Normative Data. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 2015, č. • no. 39, s. • p. 303-311. ISSN 1420-8008.
 • Mádlová K., Kališová L., Albrecht J., Michalec J.: Historický přehled vývoje elektrokonvulzivní terapie. Česká a slovenská psychiatrie, 2015, č. • no. 111, s. • p. 306-313. ISSN 1212-0383.
 • Nikolai T., Štěpánková H., Michalec J., Bezdíček O., Horáková K., Marková H., Růžička E., Kopeček M.: Testy verbální fluence, česká normativní studie pro osoby vyššího věku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2015, č. • no. 78, s. • p. 292-299. ISSN 1210-7859.
 • Michalec J., Bezdíček O., Nikolai T., Harsa P., Žaloudková H., Růžička E., Shallice T.: Standardization of the Czech Version of the Tower of London Test - Administration, Scoring, Validity. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 596-601. ISSN 1210-7859.
 • Bezdíček O., Klempíř J., Lišková I., Michalec J., Vaněčková M., Seidl Z., Janíková B., Miovský M., Hubáček J., Diblík P., Kuthan P., Pilin A., Kurcová I., Fenclová Z.: Účinky intoxikace metanolem na kognitivní funkce. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 320-325. ISSN 1210-7859.
 • Bezdíček O., Michalec J., Nikolai T., Štěpánková H., Panenková E., Harsa P., Havránková P., Roth J., Kopeček M., Růžička E.: Validita Montrealského kognitivního testu pro detekci mírné kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 47-53. ISSN 1210-7859.
 • Urbanová M., Vyhnálek M., Nikolai T., Michalec J., Sheardová K., Laczó J., Hudeček D., Hort J.: Validita Testu 16 slov pro diferenciální dia-gnostiku demence Alzheimerova typu a behaviorální formy frontotemporální demence. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2014, č. • no. 77, s. • p. 576-581. ISSN 1210-7859.

Příspěvky na konferencích 

Michalec, J., Kalisova, L., Nikolai, T., Harsa, P., Silhan, P., Hyza, M., , Bezdíček, O. Effects of cognitive performance assessed by Czech version of MATRICS Consensus Cognitive Battery on psychosocial functioning of schizophrenia patients. Oral presentation. International Neuropsychological Society (INS) 2018 Mid-Year Meeting, 17.-21. July 2018, Prague, Czech Republic 

Michalec, J., Kubinova, M., Albrecht, J., Madlova, K., Harsa, P., Kalisova, L. Follow up on cognitive performance of patients within six to eight weeks after electroconvulsive therapy – preliminary data Poster. WPA XVII World Congress Of Psychiatry 8 –12 October 2017, Berlin, Germany 

Michalec, J., Bezdíček, O., Nikolai, T., Silhan, P., Hyza, M., Harsa, P., Shallice, T.: Evaluation of Scoring Systems for Tower of London task. Poster. Conference of the European Societies of Neuropsychology, 9-11. September 2015, Tampere, Finland  

Michalec, J., Bezdicek, O., Nikolai, T., Havránková, P., Jech, R., Roth, J.,  Harsa, P.,  Ruzicka, E. Validity of the Tower of London Task for Detection of Planning Impairment in Patients with Parkinson Disease Mild Cognitive Impairment. Poster. International Neuro-psychology Society Mid-Year Meeting, 9–11 July 2014, Jerusalem, Israel 

 

 

Úvod > PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.