Psychologie pro učitele

Předměty PSYCHOLOGIE PRO UČITELE zajišťuje:
katedra psychologie UK FF, Celetná 20, 3.p., č. 327
oddělení pedagogické psychologie a psychologie pro učitele
Doc. PhDr.Ilona Gillernová,CSc.

LETNÍ  SEMESTR 2018/2019

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE PRO UČITELE –  2/0   Zk   (I.Gillernová a kol.)

Středa 13,20 – 14,55 učebna č. 332, Celetná 20

 

Povinný předmět učitelské přípravy je zakončen zkouškou, k níž se student připravuje průběžným studiem povinné a doporučené literatury s využitím přednášek (povinná účast – minimálně 50% výuky). Zkouška je realizována formou písemného testu znalostí a je předpokladem k zápisu do předmětů PSYCHOLOGIE PRO UČITELE I. a II.

Zápis do předmětu: elektronicky v SIS (počet není omezen) a prezenčně na první přednášce (pro frekventanty kurzů CŽV).

Výuka probíhá od    do   podle následujícího programu:

 

 

Literatura a příklady otázek k závěrečnému testu

PSYCHOLOGIE PRO UČITELE I. –  1/1   Zk

Povinný kurz je ukončený zkouškou, požadavky určí vedoucí semináře. PSYCHOLOGIE PRO UČITELE I. zahrnuje poznatky zhruba v rozsahu jedné ze základních učebnic (je třeba doplnit z dalších odborných pramenů):
Čáp,J. Psychologie výchovy a vyučování. Karolinum, Praha 1993.
Čáp,J.; Mareš,J. Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2001.
Fontana,D. Psychologie ve školní praxi, Portál, Praha 1997.

Výuka probíhá v LS 2018/19 ve dvou termínech:

Středa 16:40-18:15  PhDr. Václav Mertin
Učebna č. 328 (vchod z míst. č. 326), 3.patro, Celetná 20, Praha 1

nebo

Čtvrtek 8:20-9:55   PhDr. David Čáp, Ph.D. a  PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

ZÁPIS do kurzu : elektronický zápis do SISu, prezenčně se uskuteční na prvním semináři, kdy vyučující upřesní požadavky k atestaci.

PSYCHOLOGIE PRO UČITELE II. –  0/2   Z   

Povinný kurz ukončený zápočtem, požadavky určí vedoucí cvičení. Předmět je realizován formou výcviku zaměřeného na rozvíjení profesních sociálních dovedností učitele (zejména sebepoznávání, poznávání druhých, komunikaci a zvládání konfliktů ve škole).

Výcvik odborně garantují a zajišťují -Doc. Gillernová;  Dr. Šírová; Dr.Štětovská, Dr. David Čáp a další. Je realizován v blocích výuky v následujících termínech, vždy v učebně č. 328/C (vchod z míst. č. 326), 3. patro, Celetná 20.

KURZ A
 7.3., 21.3. 2019 (čtvrtek) od 12,30 – 18,30 a 8.3., 22.3. 2019 (pátek) od 9,00 – 12,30

KURZ B
25.4., 2.5. 2019
(čtvrtek) od 12,30 – 18,30 a 26.4., 3.5. 2019 (pátek) od 9,00 – 12,30

ZÁPIS do kurzu : elektronický zápis přes SIS  a pro frekventanty kurzů CŽV emailem mailto:radka.hradcova@ff.cuni.cz

počet účastníků omezen !!!

 

 

Úvod > Studium > Program učitelství > Psychologie pro učitele