Psychologie pro učitele

Předměty PSYCHOLOGIE PRO UČITELE zajišťuje:
katedra psychologie UK FF, Celetná 20, 3.p., č. 327
oddělení pedagogické psychologie a psychologie pro učitele
Doc. PhDr.Ilona Gillernová,CSc.

LETNÍ  SEMESTR 2017/2018

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE PRO UČITELE –  2/0   Zk   (I.Gillernová a kol.)

Středa 13,20 – 14,55 učebna č. 332, Celetná 20

 

Povinný předmět učitelské přípravy je zakončen zkouškou, k níž se student připravuje průběžným studiem povinné a doporučené literatury s využitím přednášek (povinná účast – minimálně 50% výuky). Zkouška je realizována formou písemného testu znalostí a je předpokladem k zápisu do předmětů PSYCHOLOGIE PRO UČITELE I. a II.

Zápis do předmětu: elektronicky v SIS (počet není omezen) a prezenčně na první přednášce (pro frekventanty kurzů CŽV).

Výuka probíhá od 28. 2. 2018 do 2. 5. 2018 podle následujícího programu:

28.2. Úvod, cíle, úkoly a požadavky předmětu /Gillernová

  7.3.  Od narození k dospívání – psychologická charakteristika vybraných vývojových stadií /Šírová

14.3. Základní charakteristiky kognitivních funkcí /Krejčová

21.3. Základní charakteristiky kognitivních funkcí /Krejčová

28.3.  Motivace. Motivace v edukačních kontextech /Šírová

  4.4. Osobnost: pojem; determinace; temperament a charakter; schopnosti a dovednosti /Šípek

11.4. Učení, druhy učení, výsledky učení /Čáp

18.4. Sociální učení a jeho jednotlivé druhy /Čáp

25.4. Rozvoj osobnosti: dospělí a dospívající v edukačních procesech a vztazích / Gillernová

  2.5. Dospívání a nastupující dospělost /Krejčová

 

Předpokládané termíny písemného testu: 16.5. 2018 v 13,30 hod. v č. 332

13.6. 2018 v 15,00 hod. v č. 332

10.9. 2018 v 15,00 hod. v č. 332

 

Literatura a příklady otázek k závěrečnému testu

PSYCHOLOGIE PRO UČITELE I. –  1/1   Zk

Povinný kurz je ukončený zkouškou, požadavky určí vedoucí semináře. PSYCHOLOGIE PRO UČITELE I. zahrnuje poznatky zhruba v rozsahu jedné ze základních učebnic (je třeba doplnit z dalších odborných pramenů):
Čáp,J. Psychologie výchovy a vyučování. Karolinum, Praha 1993.
Čáp,J.; Mareš,J. Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2001.
Fontana,D. Psychologie ve školní praxi, Portál, Praha 1997.

Výuka probíhá v LS 2017/18 ve dvou termínech:

Středa 16:40-18:15  PhDr. Václav Mertin
Učebna č. 328 (vchod z míst. č. 326), 3.patro, Celetná 20, Praha 1

nebo

Čtvrtek 8:20-9:55 PhDr. Lenka Morávková Krejčová a kol.

ZÁPIS do kurzu : elektronický zápis do SISu, prezenčně se uskuteční na prvním semináři, kdy vyučující upřesní požadavky k atestaci.

PSYCHOLOGIE PRO UČITELE II. –  0/2   Z   

Povinný kurz ukončený zápočtem, požadavky určí vedoucí cvičení. Předmět je realizován formou výcviku zaměřeného na rozvíjení profesních sociálních dovedností učitele (zejména sebepoznávání, poznávání druhých, komunikaci a zvládání konfliktů ve škole).

Výcvik odborně garantují a zajišťují -Doc. Gillernová;  Dr. Šírová; Dr.Štětovská, Dr. David Čáp a další. Je realizován v blocích výuky v následujících termínech, vždy v učebně č. 328/C (vchod z míst. č. 326), 3. patro, Celetná 20.

KURZ A
1.3., 8.3. 2018 (čtvrtek) od 12,30 – 18,30 a 2.3., 9.3. 2018 (pátek) od 9,00 – 12,30

KURZ B
26.4., 3.5. 2018
(čtvrtek) od 12,30 – 18,30 a 27.4., 4.5. 2018 (pátek) od 9,00 – 12,30

ZÁPIS do kurzu : elektronický zápis do SISu  a pro frekventanty kurzů CŽV emailem mailto:radka.hradcova@ff.cuni.cz

počet účastníků omezen !!!

 

 

Úvod > Studium > Program učitelství > Psychologie pro učitele