Psychologie pro učitele

Předměty PSYCHOLOGIE PRO UČITELE zajišťuje:

Katedra psychologie UK FF, Celetná 20, 3.p., č. 327
oddělení pedagogické psychologie a psychologie pro učitele
Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE PRO UČITELE –  2/0   Zk   (doc. I. Gillernová)

středa 12:30-14:00 

 Povinný předmět učitelské přípravy je zakončen zkouškou, k níž se student připravuje průběžným studiem povinné a doporučené literatury s využitím přednášek (povinná účast – minimálně 50% výuky). Zkouška je realizována formou písemného testu znalostí a je předpokladem k zápisu do předmětů PSYCHOLOGIE PRO UČITELE I. a II.

Zápis do předmětu: elektronicky v SIS (počet není omezen) a prezenčně na první přednášce (pro frekventanty kurzů CŽV).

Literatura a příklady otázek k závěrečnému testu

PSYCHOLOGIE PRO UČITELE I. –  1/1   Zk

Povinný kurz je ukončený zkouškou, požadavky určí vedoucí semináře. PSYCHOLOGIE PRO UČITELE I. zahrnuje poznatky zhruba v rozsahu jedné ze základních učebnic (je třeba doplnit z dalších odborných pramenů):
Čáp,J. Psychologie výchovy a vyučování. Karolinum, Praha 1993.
Čáp,J.; Mareš,J. Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2001.
Fontana,D. Psychologie ve školní praxi, Portál, Praha 1997.

Středa 15:50-17:25 PhDr. Václav Mertin
Učebna č. 328 (vchod z míst. č. 326), 3.patro, Celetná 20, Praha 1

nebo

Čtvrtek 9:10-10:45   PhDr. David Čáp, Ph.D. a  PhDr. Eva Šírová, Ph.D.

Učebna č. 328 (vchod z míst. č. 326), 3.patro, Celetná 20, Praha 1

ZÁPIS do kurzu : elektronický zápis do SISu, prezenčně se uskuteční na prvním semináři, kdy vyučující upřesní požadavky k atestaci.

PSYCHOLOGIE PRO UČITELE II. –  0/2   Z   

Povinný kurz ukončený zápočtem, požadavky určí vedoucí cvičení. Předmět je realizován formou výcviku zaměřeného na rozvíjení profesních sociálních dovedností učitele (zejména sebepoznávání, poznávání druhých, komunikaci a zvládání konfliktů ve škole).

Výcvik odborně garantují a zajišťují -Doc. Gillernová;  Dr. Šírová; Dr.Štětovská, Dr. David Čáp a další. Je realizován v blocích výuky v následujících termínech, vždy v učebně č. 328  Celetná 20.

KURZ A
 4.11., 11.11. 2021 (čtvrtek) od 12,30 – 18,15  a  5.11., 12.11. 2021 (pátek) od 9,00 – 12,30

KURZ B
25.11., 2.12. 2021
(čtvrtek) od 12,30 – 18,15  26.11., 3.12. 2021 (pátek) od 9,00 – 12,30

ZÁPIS do kurzu : elektronický zápis přes SIS  a pro frekventanty kurzů CŽV emailem mailto:radka.hradcova@ff.cuni.cz

počet účastníků omezen !!!

 

 

Úvod > Studium > Program učitelství > Psychologie pro učitele