PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.

PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.

Konzultační hodiny

  Pondělí 10:00-12:00, Celetná 20, místnost 153c, linka 944, případně lze i v jiný den po domluvě

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 16 - STOCKHAUS
Místnost č. 153C

 • Ph.D., Univerzita Karlova, 2007 

Rozvrh

Oblasti výzkumu 

Geropsychologie  Sociální psychiatrie  Hodnocení psychosociálních intervencí (service research)  Vývojová psychologie 

 

Výzkumná témata 

 • Transformace péče o duševní zdraví, historie sociální psychiatrie v ČR. Hodnocení služeb pro lidi s duševním onemocněním. Postoje k lidem s duševním onemocněním a jiným typem znevýhodnění, stigmatizace.  
 • Kvalita života a well-being ve vyšším věku. Hodnocení programů pro seniory, podpůrné intervence pro pečující. 
 • Vývoj a validizace dotazníků. Metodologické otázky hodnocení účinnosti nefarmakologických intervencí.  

Aktuálně probíhající výzkum 

Dr. Dragomirecká se zaměřuje na hodnocení komplexních psychosociálních programů, které vznikají v procesu aktuálně probíhající deinstitucionalizace sociální a zdravotní péče, i na širší kontext transformace, jako jsou postoje veřejnosti či odborníků různých pomáhajících profesí. 

V oblasti péče o seniory s demencí vedla výzkum zaměřený na programy snižující negativní dopad péče o lidi s demencí na neformální (rodinné) pečující. Cílem navazující spolupráce s Gerontocentrem Praha je validizace české verze instrumentu ACE-R pro diagnostiku mírné kognitivní poruchy. 

Dalším výzkumným úkolem je příprava vhodných indikátorů pro hodnocení preventivních programů pro seniory. Výstupem rozsáhlého reprezentativního šetření české populace ve věku 65+ budou validizované škály a dotazníky pro měření subjektivního zdraví (SF-12), psychopatologie (GAI-5 a GDS-15), životní spokojenosti (SWLS), osobní pohody (PsWBS) a emoční pohody. 

Také v oblasti péče o lidi se závažným duševním onemocněním je cílem výzkumu analýza postojů veřejnosti i odborníků a studentů různých pomáhajících profesí a řešení metodologických otázek spojených s hodnocením účinnosti nových typů terapeutických a rehabilitačních programů.     

Publikace

 • Monschizadeh-Tehrany L., Dragomirecká E.: Dotazník pro měření zátěže u formálních pečujících PCTB: první zkušenosti s českou verzí. Sociální práce / Sociálna práca, 2023, č. • no. 2022. ISSN 1213-6204.
 • Dragomirecká E., Georgi H., Janečková H., Jarolímová E.: Barriers to participation in educational programs for family caregivers of people with dementia. Kontakt, 2023, č. • no. 25, s. • p. 109-116. ISSN 1212-4117.
 • Dragomirecká E., van Weeghel J., Pěč O.: Psychiatric rehabilitation and continuity of care. In Hudson C.: Research Handbook on Mental Health Policy. Massachusetts, Edward Elgar Publishing, Inc., 2022, s. • p. 172-188. ISBN 978-1-80037-277-1.
 • Dragomirecká E., Jarolímová E., Hašplová A.: Hodnocení pečovatelské zátěže. In Matoušek O.: Strategie a postupy v sociální práci. Praha, Portál, 2022, s. • p. 205-209. ISBN 978-80-262-1952-1.
 • Dragomirecká E., Pěč O.: Hodnocení situace a potřeb lidí se závažným duševním onemocněním. In Matoušek O.: Strategie a postupy v sociální práci. Praha, Portál, 2022, s. • p. 121-125. ISBN 978-80-262-1952-1.
 • Dragomirecká E., Janečková H., Jarolímová E.: Naplněné a nenaplněné potřeby rodin pečujících o člověka s demencí. In Georgi H.: Stárnutí 2021: Sborník příspěvků z 5. Gerontologické mezioborové konference. Praha, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 2021, s. • p. 31-41. ISBN 978-80-906237-4-3.
 • Dragomirecká E.: "Kontexty transformace sociální a zdravotní péče" - speciální číslo. Fórum sociální práce / Social Work Forum [online], 2021, č. • no. Neuveden, s. • p. 5-6. ISSN 1804-3070.
 • Dragomirecká E., Válková H., Kodymová P.: Jiřina Šiklová: Když na něco mám kapacitu, tak to udělám. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2021, č. • no. 57, s. • p. 502-503. ISSN 0038-0288.
 • Dragomirecká E.: PANDEMIE STO LET POTÉ: POZORUHODNÉ DÍLO HARALDA SALFELLNERA. Fórum sociální práce / Social Work Forum [online], 2021, č. • no. Neuveden, s. • p. 79-81. ISSN 1804-3070.
 • Dragomirecká E.: Stárnutí v době pandemie. Fórum sociální práce / Social Work Forum [online], 2021, č. • no. Neuveden, s. • p. 58-61. ISSN 1804-3070.
 • Dragomirecká E., Janečková H., Jeřábek H., Jarolímová E., Remr J., Mikanová A., Dvořáková A.: Ti, kteří se starají: Podpora neformální péče o seniory. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2020. 319 s. • p. ISBN 978-80-246-4598-8.
 • Hudson C., Dragomirecká E.: Decision Making in Psychiatric Reform: A Case Study of the Czech Experience. Central European Journal of Public Policy, 2019, č. • no. 13, s. • p. 15-27. ISSN 1802-4866.
 • Dragomirecká E.: Prestiž sociální práce očima veřejnosti. In Sborník příspěvků z konference Prestiž, profesionalita a vědeckost české sociální práce: 100 let české sociální práce. Praha, MPSV, 2019, s. • p. 50-53. ISBN 978-80-7421-185-0.
 • Dragomirecká E., Janečková H.: Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory. Sociální práce / Sociálna práca, Czech and Slovak Social Work (variantní název), 2019, č. • no. 18. ISSN 1213-6204.
 • Janečková H., Dragomirecká E.: Sociálně intervenční projekty zaměřené na ovlivnění aktuální situace rodinných pečujících a podporu rodinných pečujících v komunitě. Fórum sociální práce / Social Work Forum [online], 2018, č. • no. neuveden, s. • p. 58-77. ISSN 1804-3070.
 • Dragomirecká E.: Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe. Fórum sociální práce / Social Work Forum [online], 2018, č. • no. Neuveden, s. • p. 5-6. ISSN 1804-3070.
 • Dragomirecká E., Kvirencová A., Janečková H.: Psychoedukace pro rodinné pečující o seniora s demencí. Fórum sociální práce / Social Work Forum [online], 2018, č. • no. neuveden, s. • p. 35-48. ISSN 1804-3070.
 • Jarolímová E., Dragomirecká E., Holmerová I.: Dynamika péče a potřeby rodinných pečujících o seniora s demencí. In Georgi H., Šlamberová R.: Stárnutí 2018. Praha, 3. LF UK, 2018, s. • p. 115-122. ISBN 978-80-87878-36-1.
 • Dragomirecká E.: Profesor (nejen) sociální práce. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2018, č. • no. 54, s. • p. 286-287. ISSN 0038-0288.
 • Dragomirecká E.: Podpora rodinných příslušníků pečujících o člověka s demencí. Sociální práce (Sociálna práca), 2018, č. • no. 18. ISSN 1213-6204.
 • Kuhnová E., Pěč O., Dragomirecká E., Pěčová J., Šelepová P.: Frankfurtská škála potíží - některé psychometrické charakteristiky české verze. Československá psychologie, 2018, č. • no. LXII, s. • p. 477-487. ISSN 0009-062X.
 • Janečková H., Dragomirecká E., Jirkovská B.: Výzkumy v oblasti neformální péče o seniory v České republice na počátku 21. století. Sociální práce (Sociálna práca), 2017, č. • no. 17, s. • p. 42-59. ISSN 1213-6204.
 • Kuhnová E., Pěč O., Dragomirecká E., Pěčová J., Šelepová P.: FBF: Frankfurtská škála potíží. Praha, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s., 2017. 35 s. • p. ISBN 978-80-270-2616-6.
 • Dragomirecká E.: Otázky a otazníky. Fórum sociální práce / Social Work Forum [online], 2017, č. • no. neuveden, s. • p. 5-6. ISSN 1804-3070.
 • Dragomirecká E.: Koncept kvality života ve stáří. In Tomeš I., Šámalová K.: Sociální souvislosti aktivního stáří. Praha, Karolinum, 2017, s. • p. 103-111. ISBN 978-80-246-3612-2.
 • Dragomirecká E.: Postoje veřejnosti k zabezpečení péče o seniory. In Pospíšil D., Smutková L.: Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí: sborník vědeckých textů z mezinárodní vědecké konference XIII. Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové 23. až 24. září 2016 = Support of Person in Community : anthology of contributions of internati... Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017, s. • p. 214-222. ISBN 978-80-7421-121-8.
 • Mahrová A., Svoboda L., Vrátná E., Prajsová J., Dragomirecká E.: Quality of life of patients on peritoneal dialysis treatment - cross sectional study in the Czech Republic. Kontakt, 2016, č. • no. 18. ISSN 1212-4117.
 • Mahrová A., Svoboda L., Křížová E., Prajsová J., Dragomirecká E.: Míra soběstačnosti u pacientů léčených peritoneální dialýzou - vliv na kvalitu života. Aktuality v nefrologii, 2016, č. • no. 22, s. • p. 12-20. ISSN 1210-955X.
 • Dragomirecká E.: Vedení vysokých škol - podpora akademických hodnot nebo trhu? Fórum sociální práce / Social Work Forum, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 63-64. ISSN 1804-3070.
 • Mahrová A., Svoboda L., Křížová E., Prajsová J., Dragomirecká E.: Míra soběstačnosti u pacientů léčených peritoneální dialýzou - vliv na kvalitu života. Aktuality v nefrologii, 2016, č. • no. 22, s. • p. 12-20. ISSN 1210-955X.
 • Dragomirecká E., Bílá V., Tuháčková P.: Absolventi Katedry sociální práce FF UK z let 2006-2013. Výsledky dotazníkového šetření. Fórum sociální práce / Social Work Forum [online], 2015, č. • no. Neuveden, s. • p. 9-26. ISSN 1804-3070.
 • Tomeš I., Dragomirecká E., Sedlárová K., Vodáčková D.: Rozvoj hospicové péče a její bariéry. Praha, Karolinum, 2015. 166 s. • p. ISBN 978-80-246-2941-4.
 • Bankovská Motlová L., Dragomirecká E., Blabolová A., Španiel F., Slováková A.: Psychoeducation for Schizophrenia in the Czech Republic: Curriculum Modification Based on Opinions of Service Users and Providers. Academic Psychiatry, 2015, č. • no. 39, s. • p. 186-190. ISSN 1042-9670.
 • Fejfarová V., Jirkovská A., Dragomirecká E., Game F., Bém R., Dubský M., Wosková V., Křížová M., Skibová J., Wu S.: Does the Diabetic Foot Have a Significant Impact on Selected Psychological or Social Characteristics of Patients with Diabetes Mellitus? Journal of Diabetes Research, 2014, č. • no. 2014. ISSN 2314-6745.
 • Bankovská Motlová L., Dragomirecká E., Blabolová A., Španiel F., Slováková A.: Psychoeducation for Schizophrenia in the Czech Republic: Curriculum Modification Based on Opinions of Service Users and Providers. Academic Psychiatry, 2014, č. • no. 38. ISSN 1042-9670.
 • Dragomirecká E.: Postoje veřejnosti k péči o umírající. In Truhlářová Z., Smutek M., Levická J.: Sociální práce v kontextu lidských práv. Hradec Králové, Gaudeamus, 2014, s. • p. 201-207. ISBN 978-80-7435-533-2.
 • Janečková H., Dragomirecká E., Holmerová I., Vaňková H.: The Attitudes of Older Adults Living in Institutions and Their Caregivers to Ageing. Central European Journal of Public Health, 2013, č. • no. 21, s. • p. 63-71. ISSN 1210-7778.
 • Dragomirecká E.: Kvalita života. In Matoušek O.: Encyklopedie sociální práce. Praha, Portál, 2013, s. • p. 223-226. ISBN 978-80-262-0366-7.
 • Bankovská Motlová L., Dragomirecká E., Blabolová A., Španiel F., Slováková A., Pokorný P.: Psychoedukace u schizofrenie očima pacientů: Průzkum názorů pacientů na psychoedukaci v České republice v roce 2009. Psychiatrie, 2013, č. • no. 17, s. • p. 122-128. ISSN 1211-7579.
 • Šelepová P., Dragomirecká E., Pěč O., Probstová V., Stuchlík J.: Camberwellské šetření potřeb - hodnocení potřeb závažně duševně nemocných: Výsledky pilotního šetření. Česká a slovenská psychiatrie, 2012, č. • no. 108, s. • p. 115-121. ISSN 1212-0383.
 • Ondrušová J., Dragomirecká E.: Smysl života a deprese u českých autorů. Československá psychologie, 2012, č. • no. 56, s. • p. 193-205. ISSN 0009-062X.
 • Štěpánková H., Jarolímová E., Dragomirecká E., Sobotková I., Šulová L., Bezdíček O., Nikolai T., Pulkrabková A., Bergerová M., Vácha T., Kolda P., Holmerová I.: On geropsychology in the Czech Republic. GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 161-166. ISSN 1662-9647.
 • Dragomirecká E.: Úvodní poznámky k tématu výzkum v sociální práci. In Kodymová P., Šámalová K.: Vzdělávání v sociální práci. Praha, Falešník Ondřej Ing. - FALON, 2012, s. • p. 15-16. ISBN 978-80-87432-07-5.
 • Ondrušová J., Dragomirecká E.: Smysl života a deprese u českých seniorů. Československá psychologie, 2012, č. • no. 56, s. • p. 193-205. ISSN 0009-062X.
 • Bankovská Motlová L., Dragomirecká E., Španiel F., Blabolová A.: Psychoedukace u schizofrenie. Praha, Psychiatrické centrum Praha, 2012. 71 s. • p. ISBN 978-80-87142-16-5.
 • Dragomirecká E.: Hodnocení psychosociálních intervencí. In Marášková I.: Politiky a paradigmata sociální práce. Co jsme zdědili a co s tím uděláme? Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; Fakulta humanitních studií, 2011, s. • p. 36-40. ISBN 978-80-7318-994-5.
 • Dzúrová D., Spilková J., Dragomirecká E.: Risk behavior in comparative perspective. In Dzúrová D., Veselý A.: Substance use in a comparative perspective: The case of Bilgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia. Praha, Karolinum, 2011, s. • p. 56-80. ISBN 978-80-246-1891-3.
 • Holub D., Bankovská Motlová L., Dragomirecká E., Rodriguez M., Preiss M., Novák T., Čermák J., Libiger J., Flegr J.: Možná protektivní funkce Rh faktoru u schizofrenie. Psychiatrie, 2011, č. • no. 15, s. • p. 38-43. ISSN 1211-7579.
 • Dragomirecká E.: Mezinárodní výzkum kvality života ve vyšším věku. In Heller D., Michálek P.: Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest. Praha, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze Českomoravská psychologická společnost, 2011, s. • p. 396-408. ISBN 978-80-213-2193-9.
 • Bankovská Motlová L., Dragomirecká E., Čermák J., Holub D.: Frekvence relapsů a kvalita života absolventů denního stacionáře pro terapii psychóz: Výsledky ročního sledování. Psychiatrie, 2010, č. • no. 14, s. • p. 73-76. ISSN 1211-7579.
 • Bankovská Motlová L., Dragomirecká E., Matelová Š., Otevřelová R., Čermáková R., Čermák J., Lednická E., Hegedüšová R., Hübsch T., Rothanzlová S., Tomešová M., Španiel F., Kitzlerová E.: Edukace u schizofrenie: Jak pacienti a příbuzní hodnotí program prevence relapsu PREDUKA. Časopis lékařů českých, 2010, č. • no. 149, s. • p. 21-25. ISSN 0008-7335.
 • Dragomirecká E.: Mezinárodní výzkum kvality života seniorů: výsledky kvalitativní fáze vývoje instrumentu WHOQOL-OLD. Fórum sociální práce / Social Work Forum, 2010, č. • no. neuveden, s. • p. 65-86. ISSN 1804-3070.
 

Granty a projekty 

2016 2018 GA ČR 16-07931S Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory (hlavní řešitelka) 
2017 2021 PROGRES Q15 „Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí“, podprogram Sociální reformy – analýza protektivních a rizikových faktorů (vedoucí podprogramu) 

Příspěvky na konferencích 

 • Dragomirecká E. a Pour M. Stigmatizace lidí s duševním onemocněním a předsudky. XXXV. konference sociální psychiatrie: Zotavení – rehabilitace, psychoterapie a klinická praxe. 15.-17.11.2018 Loučná pod Desnou.  
 • Dragomirecka, E. Empowering family caregivers of people with dementia. Nordic Social Work Conference FORSA/NOUSA, 21-23 November 2018, University of Helsinki, Finland. 
 • Dragomirecká E. Prestiž sociální práce očima veřejnosti. Konference ke 100 letům historie sociální práce v ČR. 19.-20.3.2019, Praha. 
 • Dragomirecká E., Janečková H., Jarolímová E. Naplněné a nenaplněné potřeby rodin pečujících o člověka s demencí. Konference Stárnutí 21: Pátá mezioborová gerontologická konference. Online, 11.-12. 2. 2021. 
 • Dragomirecká E. Od terapeutické skepse po zplnomocnění: krátký exkurz do historie sociálněpsychiatrického výzkumu. XXXVI. konference sociální psychiatrie: Prolínání dvou světů – zdravotní a sociální péče. 16.-18.9.2021 Plzeň.  

Závěrečné práce

 

Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.