Oblasti výzkumu

 

Evoluční psychologie

 

Forenzní psychologie

 

Fyziologická psychologie 

doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

 

Geropsychologie

PhDr. Eva Dragomirecká, PhD.

 

Hodnocení psychosociálních intervencí (service research) 

PhDr. Eva Dragomirecká, PhD.

 

Interkulturní psychologie

 

Klinická psychologie

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.

 

Kognitivní psychologie

Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.

 

Komunikace

 

Kvalita života a well-being

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

 

Leadership

 

Metodologie a statistika

 

Motivace

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

 

Neuropsychologie

doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.

 

Obecná psychologie

doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.

 

Pedagogická a školní psychologie

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

Mgr. Kamila Urban, Ph.D.

 

Perinatální psychologie 

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.

 

Pozitivní psychologie

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

 

Pozitivní organizační psychologie 

Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

 

Psychodiagnostika

PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.

 

Psychologická metodologie – kvalitativní metody 

Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

 

Psychologie osobnosti

 

Psychologie práce a organizace

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

 

Psychologie sportu

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

 

Psychologie zdraví 

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.

 

Psychopatologie

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.

PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.

 

Sexuální psychologie

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

 

Sociální psychiatrie

PhDr. Eva Dragomirecká, PhD.

 

Sociální psychologie

 

Sociomapování

 

Srovnávací psychologie

 

Studia vysokého školství

Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

 

Vývojová psychologie

PhDr. Eva Dragomirecká, PhD.

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.

Mgr. Kamila Urban, Ph.D.

 

 

Úvod > Věda a výzkum > Oblasti výzkumu