Oblasti výzkumu

Depresivní a neurotické poruchy 

Mgr. Jakub Kuchař, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D., Ph.D.

 

Evoluční psychologie

doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

 

Forenzní psychologie

doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

 

Funkční poruchy hybnosti 

doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

 

Fyziologická psychologie 

Prof. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

 

Geropsychologie

PhDr. Eva Dragomirecká, PhD.

 

Hodnocení psychosociálních intervencí (service research) 

PhDr. Eva Dragomirecká, PhD.

 

Interkulturní psychologie

 

Klinická psychologie

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D., Ph.D.

 

Klinickopsychologická a neuropsychologická diagnostika

doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

 

Kognitivní neurovědy

RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.

 

Kognitivní psychologie

Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.

 

Kognitivní rehabilitace

doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

 

Komunikace

 

Kreativita a neuropsychiatrické funkce u neurodegenerací

doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

 

Kvalita života a well-being

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

 

Leadership

 

Lékařská psychologie

Mgr. Karolína Vlčková, Ph.D.

 

Mentalizace 

Mgr. Jakub Kuchař, Ph.D.

 

Metodologie 

Mgr. Karolína Vlčková, Ph.D.

 

Metodologie a statistika

Mgr. Jana Dlouhá

 

Mírná kognitivní porucha a její diagnostika

doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

 

Morální kompetence

Mgr. Jakub Kuchař, Ph.D.

 

Motivace

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

 

Neurobiologie

RNDr. Mgr. Kateřina Veverová, Ph.D.

 

Neuropsychologie

doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.

PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.

RNDr. Mgr. Kateřina Veverová, Ph.D.

RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.

 

Neurovývojové poruchy

PhDr. Alice Maulisová, Ph.D.

 

Obecná psychologie

doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.

 

Paliativní péče

Mgr. Karolína Vlčková, Ph.D.

 

Pedagogická a školní psychologie

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

Mgr. Kamila Urban, Ph.D.

 

Perinatální psychologie 

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.

 

Pozitivní psychologie

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

 

Pozitivní organizační psychologie 

Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

 

Psychoaktivní látky a duševní zdraví 

Mgr. Jakub Kuchař, Ph.D.

 

Psychodiagnostika

PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.

 

Psychologická metodologie – kvalitativní metody 

Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

 

Psychologie osobnosti

Prof. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

 

Psychologie práce a organizace

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

 

Psychologie sportu

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

 

Psychologie zdraví 

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.

 

Psychometrie

Mgr. Jana Dlouhá

 

Psychoonkologie

Mgr. Karolína Vlčková, Ph.D.

 

Psychopatologie

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.

PhDr. Jiří Michalec, Ph.D.

 

Psychoterapie

Mgr. Jakub Kuchař, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Petr Mikoška, Ph.D., Ph.D.

 

Sexuální psychologie

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

 

Sociální psychiatrie

PhDr. Eva Dragomirecká, PhD.

 

Sociální psychologie

 

Sociomapování

 

Současná psychoanalýza

Mgr. Jakub Kuchař, Ph.D.

 

Srovnávací psychologie

RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.

 

Studia vysokého školství

Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

 

Školní a poradenská psychologie, vybraná témata ze speciální pedagogiky

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D.

Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

 

Vývojová psychologie

PhDr. Eva Dragomirecká, PhD.

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Lea Takács, Ph.D.

Mgr. Kamila Urban, Ph.D.

RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.

 

 

Úvod > Věda a výzkum > Oblasti výzkumu