Uznávání kreditů po návratu

S transkriptem ze zahraniční univerzity zajděte za paní Petrou Benešovskou ze zahraničního oddělení (hl. budova, místnost 128, Kontakty), která s Vámi uzavře náležitosti kolem Erasmu.

Kvůli uznání kreditů se prosím domluvte s Mgr. Kateřinou Kubíkovou, Ph.D. (domluva na katerina.kubikova@ff.cuni.cz. 

 Musíte mít transkript a jméno Vaší studijní referentky. Probereme předměty, které budete chtít uznat jako ekvivalent domácích předmětů. Zbytek kreditů Vám zapíše dr. Kubíková jako výběrové předměty a toto pošle e-mailem studijní referentce, která kredity zanese do systému.

Pravidla pro organizaci studia na FF UK  čl. 16, odst. 5.

Studenti, kteří mají nadcházející semestr/y absolvovat studijní pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+, si před tímto studijním pobytem sestaví seznam předmětů, které chtějí v průběhu tohoto studijního pobytu absolvovat a které odpovídají předmětům studijního plánu stanoveného akreditací studijního programu a oboru, a požádají o schválení tohoto seznamu koordinátora programu Erasmus+ z příslušné základní součásti fakulty. Na základě takto schváleného seznamu následně zapíší tyto předměty do SIS, resp. pokud to není možné, požádají o zápis těchto předmětů do SIS Studijní oddělení. O možnosti zápisu předmětů do SIS až po skončení daného studijního pobytu rozhoduje koordinátor programu Erasmus+ z příslušné základní součásti fakulty.

Úvod > Studium > Studium v zahraničí > Uznávání kreditů po návratu