Aktivity studentů-ČASOPIS

Časopis studentů psychologie Počitek

1.číslo ZLOČIN

Počtete si například:
Člověku je přirozené nelhat – jak fungují detektory lži? Kdy je policisté používají a můžeme se na ně spolehnout? (str. 6)
Nezavírejme oči před sexuálním násilím – o terapeutické práci s pachateli i o definici sexuálního násilí, rozhovor s Mgr. Leou Šímovou (str. 20)
Policejní vyjednavač musí být týmový hráč – jak se stát policejním vyjednavačem? Jaké musí mít takový vyjednavač vlastnosti (str. 16)
Domácí násilí: Tiché trauma, které poznamenává dětské duše – přehledně o dopadech domácího násilí (str. 13)
Také jsme pro vás připravili článek o diskutovaném terapeutickém směru EMDR, nebo třeba článek o posttraumatickém růstu.

ROK 2024

———————————————————————————————————————————————————————————

3.číslo DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

O duševním zdraví a vztazích (str. 6)
ADHD známé neznámé – proč je najednou diagnóza tak častá? (str. 11)
Práce sportovního psychologa – cesta k lepším výkonům (str. 14)
O syndromu vyhoření mezi učiteli (str. 18)
Pozitivní přínosy sociálních sítí pro naše duševní zdraví (str. 22)
A další…

2.číslo BUDOUCNOST

Co si počtete?
 • Psychedelika jako budoucnost psychoterapie s prof. Jiřím Horáčkem (str. 6)
 • Neuronové sítě a psychologie – jak funguje ChatGPT a v čem je psychologům užitečný? (str. 10)
 • Kouč má být líný, hloupý a zvídavý – rozhovor s viceprezidentem Mezinárodní asociace koučů (str. 14)
 • Duhová psychologie aneb co skrývá psychologie LGBTQ+ (str. 23)
 • Dezinformace, umělá inteligence a sociální média: Budoucnost psychologie? (Prof. Sternberg, prof. Vágnerová, doc. Balcar a další) (str. 18)

1.číslo NEČEKANÁ PSYCHOLOGIE

 • Co o nás prozradí jazyk, který používáme – může odhalit lež, depresivitu nebo rozchod? Na to i na sílu „vypisování se“ z problémů jsme se ptali prof. Pennebakera (USA) (str. 6).
 • Terapie v písku a věda – jak a proč funguje terapeutické pískoviště jsme řešili s dr. De Little (Kanada) (str. 10).
 • Na pomezí vědy a umění – jak nás ovlivňuje hudba? (str. 18)
 • Graffiti jsou obrazem svobody – o architektuře, designu a psychologii s dr. Kopcem (USA).
 • Seznámíte se také s Psychoonkologií a paliativní léčbou (str. 14), vydáte se na pestrou cestu s Psychologií v improvizaci (str. 26) a počtete si i mnoho dalšího.

ROK 2023

———————————————————————————————————————————————————————————

 

2.číslo MOC, NEBO MÁLO?

 • Když se jídlo stává problémem – s přední českou psychiatričkou prof. Hanou Papežovou (str. 6)
 • Můžeme zabránit obezitě u dětí? – role body image, výchovy i prvních let života dítěte (str. 10)
 • Tohle je práce, které se prostě musí dát čas – sport jako riziko poruch příjmu potravy – jak v praxi vypadá terapeutická práce s klienty, kteří trpí poruchami příjmu potravy? (str. 13)
 • Orthorexie, bigorexie, drunkorexie… kdo se v těch názvech má vyznat? – osvětlíme a ještě doplníme o osobní zkušenosti (str. 18)
 • Můj boj (nejen) s poruchami příjmu potravy: Sára Báchorová s námi sdílela část svého příběhu svého života s hraniční poruchou osobnosti a s PPP (str. 22)

1.číslo PROMĚNY

 • Představujeme vlastní rozhovor s kontroverzním prof. Philipem Zimbardem (str. 6-9). Proč začínal výzkumem krys? V čem se dnes psychologie mění?
 • V následujícím článku se důkladně podíváme na zoubek jeho Stanfordskému vězeňskému experimentu. Všechno, co o něm nevíte a potřebujete vědět (str. 10-15).
 • O proměnách, které vám přičaruje spánek (str.24)
 • Které příběhy klientů změní i krizového interventa (str. 18)
 • O tom, jak destigmatizovat, píšeme na str. 15.
 • Představujeme také některé nové vyučující, výzkum partnerských vztahů a další.

 

ROK 2022

————————————————————————————————————————————————————————————-

2.číslo CESTA ZA OBZOR

 •  Když je lék řešení i problém zároveň – proč opioidy zabíjejí desetitisíce lidí ročně? Měli bychom přestat je používat? Jak se bojuje s chronickou bolestí? (str. 6)
 •  Dospělé děti alkoholiků: uvězněné křehké duše (str. 14)
 •  Rozhovor o provázení umírajících a paliativní péči (str. 19)
 •  Jak divoké bylo nechat život jen tak plynout – psychodynamicky laděný pohled na 1770 km dlouhou túru, na kterou vyráží Cheryl Strayedová, aby nalezla sama sebe (str. 11)
 •  …a nechybí ani část o tom, jak vypadal svět před 100 lety, když vznikala katedra psychologie FF UK – počtete si o cizoložství behavioristy Watsona, feminismu Karen Horneyové, o konci španělské chřipky i o dalších historických událostech (str. 35)

1.číslo 100 LET KATEDRY PSYCHOLOGIE

 • Jak složité bylo založit u nás obor klinické psychologie? Jak se studovalo v 50. letech? Hovořili jsme s doc. Srncem, prvním klinickým psychologem u nás. (str. 6) 

 • Psychologie za minulého režimu – o donašečích na přednáškách i vyměňování zahraničních knih za gramodesky vyprávějí prof. Nakonečný a dr. Heller. (str. 15) 

 • Koukli jsme taky do současnosti a možná i budoucnosti psychologie! Co je a jak se užívá v rámci ovlivňování mozkové aktivity technika EEG neurofeedback? (str. 20) 

 • Počitek v roce 1921? Není problém!  Podívali jsme se do archivů a připravili Počitek takový, jak by asi mohl vypadat před 100 lety. Počtete si třeba články z počátku minulého století: 
  Nadměrné pití je nemrav 
  „Medium paní Anna Rothe – styky se světem duchů objevují se dosti nejapnými praktikami na oklamání“ 
  (str. 35-37) 

 • Také představujeme, kdo je peer konzultant (str. 27), jak se v psychologii měřilo v době předpočítačové (str. 10), nebo co si o dnešní psychologii myslí známý sociální psycholog doc. Slaměník (str. 24). 

ROK 2021

—————————————————————————————————————————————————————————————–

3.číslo PŘÍBĚHY

 •  Inspirativní rozhovor se spisovatelem Robertem Fulghumem. (str. 6) V Literárním koutku (str. 36) tentokrát naleznete také jeho dvě krátké eseje.
 •  Proč se bojíme se dozvíte na str. 10.
 •  Zpověď o životě s depresí z pohledu klientky, ale také její terapeutky Vás chytne na str. 18.
 •  O psychických poruchách ve filmech si počtete na str. 28.
 •  Článek na str. 24 Vás přenese mezi pacienty, zaměstnance i stážisty do dětského psychiatrického oddělení.
 •  Psychologickou tajenku o zajímavé tituly můžete vyřešit na str. 38.
 • A spoustu dalších článků…

2.číslo SOUNÁLEŽITOST

 • Podívali jsme se na Korona-vizi, co dobrého si odnášíme z pandemie? Ptali jsme se vyučujících, studentů i zástupců kateder různých fakult UK. (str. 6)
 • Mindfulness ve virtuální realitě – k čemu je dobré spojení všímavosti a moderní technologie? (str. 23)
 • Jak v klidu zvládnout zkouškové radí prof. Šulová a prof. Weiss. Jak vzpomínají na své zkoušky? (str. 28)
 • Soucit s přírodou jako diagnóza – co je environmentální žal? (str. 10)
 • Zemětřesení, tsunami, terorismus – jak překonat rozsáhlé krize říká v rozhovoru francouzská odbornice, prof. Karine Weiss. (rozhovor, str. 20)
 • Fejeton o bakalářce a přijímačkách (str. 15), článek o environmentalistice a psychologii (str. 12), návod na třídění informací (str. 26), Erasmus v době koronavirové (str. 16), soutěž, anketa, literární koutek a mnoho dalšího.

1.číslo ROZMANITOST

S prof. Putnamem jsme hovořili o temperamentu napříč různými kulturami, ale také třeba o velkém mezinárodním výzkumu, na kterém pracuje (Rozhovor čísla, str. 6).

Velmi diskutovanou techniku mindfulness (všímavost) a terapeutický směr MBCT diskutují odborníci z univerzity v Oxfordu (Rozhovor na str. 22).
Překvapivý přístup k duševně nemocným a k opuštěným dětem v Moldávii nám přiblížili lidé, kteří z této východoevropské země pocházejí (str. 10).
Hypnóza – jak ve skutečnosti vypadá? Na straně 14 se můžete seznámit s fakty o tomto mýty zahaleném přístupu.
Můžete se také těšit na osobní zkušenost s mezikulturním vztahem, článek o rozdílech v psychoterapii napříč světem, nebo anketu o tom, jak vidí naši Katedru Erasmus studenti, tradiční soutěž o knihy a mnoho dalšího…

ROK 2020

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

2.číslo HARMONIE 

Slovy redakce: „Můžete se těšit například na rozhovor o hudbě a mozku s prof. Scherderem, Mgr. Pavel Rataj nám přiblížil manželské a partnerské poradenství a s Lornou Myers, Ph.D. jsme hovořili o diagnóze PNES. V časopisu naleznete také vizi pro katedru na dalších 5 let, článek o životě dospělých s ADHD a mnoho dalšího!“

1.číslo NOVÉ ZAČÁTKY

Co v něm najdete?
– rozhovor s americkým profesorem Stuartem Brodym o sexuální psychologii, o setkání s Hansem Eysenckem a o stavu vědy v ČR
– jak se žije na Erasmu ve Francii
– jak vypadá praxe psychologa v diagnostickém ústavu
– jak se za studiem na KPS ohlíží vedoucí psycholog Psychiatrické nemocnice Bohnice, Mgr. Daniel Krejcar
– jaké se budou konat kurzy, přednášky, konference a jiné akce
A mnoho dalšího…

ROK 2019

Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Aktivity studentů-ČASOPIS