Časopis Počitek

4.číslo SOUNÁLEŽITOST

  • Podívali jsme se na Korona-vizi, co dobrého si odnášíme z pandemie? Ptali jsme se vyučujících, studentů i zástupců kateder různých fakult UK. (str. 6)
  • Mindfulness ve virtuální realitě – k čemu je dobré spojení všímavosti a moderní technologie? (str. 23)
  • Jak v klidu zvládnout zkouškové radí prof. Šulová a prof. Weiss. Jak vzpomínají na své zkoušky? (str. 28)
  • Soucit s přírodou jako diagnóza – co je environmentální žal? (str. 10)
  • Zemětřesení, tsunami, terorismus – jak překonat rozsáhlé krize říká v rozhovoru francouzská odbornice, prof. Karine Weiss. (rozhovor, str. 20)
  • Fejeton o bakalářce a přijímačkách (str. 15), článek o environmentalistice a psychologii (str. 12), návod na třídění informací (str. 26), Erasmus v době koronavirové (str. 16), soutěž, anketa, literární koutek a mnoho dalšího…. 🙂

3.číslo ROZMANITOST

S prof. Putnamem jsme hovořili o temperamentu napříč různými kulturami, ale také třeba o velkém mezinárodním výzkumu, na kterém pracuje (Rozhovor čísla, str. 6).

Velmi diskutovanou techniku mindfulness (všímavost) a terapeutický směr MBCT diskutují odborníci z univerzity v Oxfordu (Rozhovor na str. 22).
Překvapivý přístup k duševně nemocným a k opuštěným dětem v Moldávii nám přiblížili lidé, kteří z této východoevropské země pocházejí (str. 10).
Hypnóza – jak ve skutečnosti vypadá? Na straně 14 se můžete seznámit s fakty o tomto mýty zahaleném přístupu.
Můžete se také těšit na osobní zkušenost s mezikulturním vztahem, článek o rozdílech v psychoterapii napříč světem, nebo anketu o tom, jak vidí naši Katedru Erasmus studenti, tradiční soutěž o knihy a mnoho dalšího…

2.číslo HARMONIE 

Slovy redakce: „Můžete se těšit například na rozhovor o hudbě a mozku s prof. Scherderem, Mgr. Pavel Rataj nám přiblížil manželské a partnerské poradenství a s Lornou Myers, Ph.D. jsme hovořili o diagnóze PNES. V časopisu naleznete také vizi pro katedru na dalších 5 let, článek o životě dospělých s ADHD a mnoho dalšího!“

1.číslo NOVÉ ZAČÁTKY

Co v něm najdete?
– rozhovor s americkým profesorem Stuartem Brodym o sexuální psychologii, o setkání s Hansem Eysenckem a o stavu vědy v ČR
– jak se žije na Erasmu ve Francii
– jak vypadá praxe psychologa v diagnostickém ústavu
– jak se za studiem na KPS ohlíží vedoucí psycholog Psychiatrické nemocnice Bohnice, Mgr. Daniel Krejcar
– jaké se budou konat kurzy, přednášky, konference a jiné akce
A mnoho dalšího…

 

Úvod > Katedra > Časopis Počitek