Příprava ke studiu oboru psychologie na FFUK

Cílem kurzu je předložit zájemcům vybrané poznatky z psychologie, které pomohou uchazečům ujasnit motivaci ke studiu oboru psychologie a upevnit zájem o obor

Obsah kurzu směřuje k podrobnému obeznámení frekventanta s charakterem studijní přípravy k oběma částem přijímací zkoušky na obor psychologie. Hlavní část tvoří prezentace vybraných poznatků z psychologie. Představí člověka, osobnost s jejími znaky obecnými, skupinovými (typologickými) i individuálními (jedinečnými), osobnost, která je ve svém prožívání a chování determinována biologicky i psychosociálně – vztahem ke druhým lidem, k sociálním skupinám, kultuře, politice, historii. Psychologii zajímá osobnost v jejím vývoji a ve vzájemné interakci s prostředím, v jejích projevech příznivých i nepříznivých, v jejím zdraví i patologii.

Rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodin  (tolerovány jsou 2 absence=2 dny)

Termíny: leden – duben 2020 (soboty)  -od 9:30-14:30, nám.J.Palacha 2, Praha 1, (Změny vyhrazeny)

Cena: 4600,- Kč

Obsahová garance: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.; PhDr. Václav Mertin
Organizační zabezpečení: Radka Hradcová, tel. 221 619 667, radka.hradcova@ff.cuni.cz

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA:   bude zveřejněna od listopadu 2019

Informace k přihlášce:

  • Pokud nejste studenti (popř. absolventi) jiných oborů na UK a ještě jste nepodávali nikdy žádnou přihlášku, nemáte přístup do systému, musíte se nejdříve registrovat – na váš email pak přijde jednorázové heslo, které si po přihlášení ihned změňte (vlevo nahoře nad logem univerzity). Pak tyto přihlašovací údaje vám budou sloužit např. ke kontrole této přihlášky, podání jiných přihlášek na kurzy nebo k přijímacímu řízení v rámci Univerzity Karlovy.
  • Přihlášku ke kurzu najdete  pod Programy CŽV – kód programu ??. Na Vámi registrovaný email přijdou údaje k platbě kurzovného, které uhraďte nejpozději do ??
  • Při zadávání platby pečlivě zkontrolujte, zda jste vyplnili vše dle pokynů !! NEZAPOMEŃTE NA variabilní a specifický symbol

  • Pokud jste studenti (popř. absolventi) jiných oborů na UK nebo jste již podali přihlášku (i v minulosti) přes tento systém, tak již máte přihlašovací údaje.
  • Přihlášku ke kurzu najdete pod Programy CŽV – kód programu ??

  •   Všechny přihlášky, jak na kurz, tak k přijímacímu řízení pak najdete pod Moje přihlášky (všechny vámi zadané údaje se propisují do všech přihlášek zadávané přes tento systém)

Pokud kurz hradíte v Eurech, pak se řiďte kurzem Národní banky  (cca ?? Euro)

Bankovní spojení:

Komerční banka, Celetná 567/30, Praha 1 Číslo účtu: 85631011/0100

IBAN: CZ9601000000000085631011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

poznámka k platbě (informace pro příjemce) – VS ??, SS a jméno plátce

 

 

 

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení – Bakalářské studium > Příprava ke studiu oboru psychologie na FFUK