Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.

Konzultační hodiny

  Čtvrtek od 9 hod, Celetná 20, místnost 120, po předchozí e-mailové domluvě (nebo online)

Adresa

Katedra psychologie
Ovocný trh 9 - Nová Astorie
Místnost č. 120

 • Ph.D., Univerzita Karlova, 2017 

Rozvrh

 

Oblasti výzkumu 

Kognitivní psychologie  Obecná psychologie 

 

Výzkumná témata 

 • Rozdělení pozornosti při sledování více objektů
 • Paměť na fotografie
 • Vizualizace a jejich interpretace
 • Využití strojového učení v kognitivních vědách
 • Oční pohyby
 • Psychofyzika 

Aktuálně probíhající výzkum 

Dr. Děchtěrenko se zabývá vizuální percepcí a pamětí. Primárně se zaměřuje na výzkum paměti u fotografií. Pro tyto účely využívá neuronových sítí, které používá pro ohodnocení podobnosti jednotlivých podnětů a jejich následnou verifikaci v experimentech. V současné době se snaží nalézt odpověď na otázku, do jaké míry detailu si můžeme zapamatovat fotografii, k čemuž využívá mimo jiné kresby, jakožto nástroje pro volné vybavení. 

Druhým výzkumným tématem je výzkum rozdělení pozornosti při sledování více objektů. Výzkum ukazuje, že lidé jsou schopni sledovat přibližně čtyři pohybující se objekty naráz. Ve svém výzkumu se zaměřuje efekt vizuálních atributů jednotlivých objektů či pozadí v úloze. 

Posledním výzkumným tématem je percepce vizualizací (a zejména statistických grafů). Vzhledem k informační hustotě informací ve světě kolem nás, je porozumění grafů klíčovou schopností pro orientaci. Ve svém výzkumu se zabývá, jaké aspekty grafů ovlivňují jejich následnou interpretaci. 

Dr. Děchtěrenko zároveň pracuje jako statistik a metodolog na mnoha projektech s přesahem do dalších oblastí psychologie, zejména pedagogické psychologie a neuropsychologie. 

 

Publikace

 • Tetourová T., Děchtěrenko F., Lukavský J., Frombergerová A., Brom C.: Adaptace Walker- McConnellovy stupnice sociální kompetence a školní přizpůsobivosti do českého prostředí. E-psychologie, 2023, č. • no. 17, s. • p. 15-34. ISSN 1802-8853.
 • Nikolai T., Děchtěrenko F., Yaffe B., Georgi H., Kopeček M., Červenková M., Vyhnálek M., Bezdíček O.: Reducing misclassification of mild cognitive impairment based on base rate information from the uniform data set. Aging, Neuropsychology and Cognition, 2023, č. • no. 30, s. • p. 301-320. ISSN 1382-5585.
 • Kališová L., Michalec J., Děchtěrenko F., Silhan P., Hyza M., Chlebovcová M., Břeňová M., Bezdíček O.: Impact of cognitive performance and negative symptoms on psychosocial functioning in Czech schizophrenia patients. Schizophrenia, 2023, č. • no. 9. ISSN 2754-6993.
 • Havrdová Z., Lorenz W., Čajko Eibicht M., Hajný M., Bosá M., Lejsal M., Krejčí J., Šolcová I., Děchtěrenko F.: Enhancing Professionality Through Reflectivity in Social and Health Care. Cham, Springer, 2023. 246 s. • p. ISBN 978-3-031-28800-5.
 • Brom C., Kolek L., Lukavský J., Děchtěrenko F., Volna K.: To Quiz or to Shoot When Practicing Grammar? Catching and Holding the Interest of Child Learners: A Field Study. Frontiers in Psychology [online], 2022, č. • no. 13. ISSN 1664-1078.
 • Javora O., Hannemann T., Volna K., Děchtěrenko F., Tetourová T., Stárková T., Brom C.: Is contextual animation needed in multimedia learning games for children? An eye tracker study. Journal of Computer Assisted Learning, 2021, č. • no. 37, s. • p. 305-318. ISSN 0266-4909.
 • Děchtěrenko F., Lukavský J., Štipl J.: False memories for scenes using the DRM paradigm. Vision Research, 2021, č. • no. 178, s. • p. 55-66. ISSN 0042-6989.
 • Havlík F., Michalec J., Kališová L., Děchtěrenko F., Chlebovcová M., Vaškovicová M., Bezdíček O.: The normative data study of the Czech MATRICS consensus cognitive battery. The Clinical Neuropsychologist, 2021, č. • no. 35. ISSN 1385-4046.
 • Bezdíček O., Michalec J., Kališová L., Kufa T., Děchtěrenko F., Chlebovcová M., Havlík F., Green M., Nuechterlein K.: Profile of cognitive deficits in schizophrenia and factor structure of the Czech MATRICS Consensus Cognitive Battery. Schizophrenia Research, 2020, č. • no. 218, s. • p. 85-92. ISSN 0920-9964.
 • Brom C., Dobrovolný V., Děchtěrenko F., Stárková T., Bromová E.: It's better to enjoy learning than playing: Motivational effects of an educational live action role-playing game. Frontline Learning Research [online], 2019, č. • no. 7, s. • p. 64-90. ISSN 2295-3159.
 • Brom C., Hannemann T., Stárková T., Bromová E., Děchtěrenko F.: The role of cultural background in the personalization principle: Five experiments with Czech learners. Computers and Education, 2017, č. • no. 112, s. • p. 37-68. ISSN 0360-1315.
 • Brom C., Děchtěrenko F., Frollová N., Stárková T., Bromová E., D'Mello S.: Enjoyment or involvement? Affective-motivational mediation during learning from a complex computerized simulation. Computers and Education, 2017, č. • no. 114, s. • p. 236-254. ISSN 0360-1315.
 • Děchtěrenko F., Lukavský J., Holmqvist K.: Flipping the stimulus: Effects on scanpath coherence? Behavior Research Methods, 2017, č. • no. 49, s. • p. 382-393. ISSN 1554-351X.
 • Děchtěrenko F., Lukavský J.: Predicting eye movements in multiple object tracking using neural networks. In Spencer S.: Proceedings of the Ninth Biennial ACM Symposium on Eye Tracking Research & Applications. New York, NY, USA, Association for Computing Machinery, 2016, s. • p. 271-274. ISBN 978-1-4503-4125-7.
 • Brom C., Hannemann T., Stárková T., Bromová E., Děchtěrenko F.: Anthropomorphic faces and funny graphics in an instructional animation may improve superficial rather than deep learning: A quasi-experimental study. In Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL. Neuveden., Academic Conferences Limited, 2016, s. • p. 89-97. ISBN 978-1-911218-18-0.
 • Jiří L., Děchtěrenko F.: Gaze position lagging behind scene content in multiple object tracking: Evidence from forward and backward presentations. Attention, Perception & Psychophysics, 2016, č. • no. 78, s. • p. 2456-2468. ISSN 1943-3921.
 • Černý V., Děchtěrenko F.: Rogue-Like Games as a Playground for Artificial Intelligence - Evolutionary Approach. In Chorianopoulos K., Divitini M., Hauge J., Jaccheri L., et al.: ENTERTAINMENT COMPUTING (ICEC 2015). Londýn, SPRINGER INT PUBLISHING AG, 2015, s. • p. 261-271. ISBN 3-319-24589-9.
 • Brom C., Děchtěrenko F.: Mathematical Self-Efficacy as a Determinant of Successful Learning of Mental Models From Computerized Materials. In Kolas L., Munkvold R.: Proceedings of the European Conference on Games-based Learning. Reading, UK, Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015, s. • p. 89-97. ISBN 978-1-910810-58-3.
 • Brom C., Bromová E., Děchtěrenko F., Buchtová M., Pergel M.: Personalized messages in a brewery educational simulation: Is the personalization principle less robust than previously thought? Computers and Education, 2014, č. • no. 72, s. • p. 339-366. ISSN 0360-1315.
 • Brom C., Buchtová M., Šisler V., Děchtěrenko F., Palme R., Glenk L.: Flow, social interaction anxiety and salivary cortisol responses in serious games: A quasi-experimental study. Computers and Education, 2014, č. • no. 79, s. • p. 69-100. ISSN 0360-1315.
 • Děchtěrenko F., Lukavský J.: Models of eye movements in multiple object tracking with many objects. In 5th European Workshop on Visual Information Processing (EUVIP 2014). Neuveden, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2014, s. • p. 1-6. ISBN 978-1-4799-4572-6.
 • Děchtěrenko F.: Mathematical Models of Eye Movements in Multiple Object Tracking. In Šafránková J., Pavlů J.: Proceedings of the 22nd Annual Conference of Doctoral Students – WDS 2013. Praha, MATFYZPRESS, 2013, s. • p. 37-41. ISBN 978-80-7378-250-4.
 • Bahbouh R., Rozehnalová E., Děchtěrenko F.: Dependability of group communication sociomapping. In Sociodiagnostics and sociomapping : Volume II. Canada, The international institute for advanced studies in systems research and cybernetics, 2013, s. • p. 4-10. ISBN 978-1-897546-22-2.
 • Děchtěrenko F., Lukavský J.: Vliv crowdingu na oční pohyby při sledování více objektů. In Bartošová J., Dočekal M.: Linguistica online. Neuveden, Department of Linguistics and Baltic Languages, Masaryk University, 2012, s. • p. 12-19. ISBN 0-000-00000-0.

Granty a projekty 

2019 2022 Maximální vizuální paměť. Projekt č. 20-06894S, GA ČR. Hlavní řešitel. 

 

Příspěvky na konferencích 

 • Děchtěrenko, F., Lukavský, J., Adámek, P. Detailed memory for visual scenes: remembering a few scenes with a great effort. Vision science society meeting (VSS), Poster presentation. May 13-18, 2022, St Pete Beach, Florida, USA. 
 • Děchtěrenko, F., Lukavský, J., Adámek, P. Measuring detailed memory for visual scenes. 43rd European Conference on Visual Perception (ECVP), Poster presentation. August 22-27, 2021, virtual. 
 • Děchtěrenko, F., Jakubková, D., Lukavský, J., Howard, Ch. Tracking multiple fish. 29th Object, Perception, Attention, and Memory (OPAM), Poster presentation. November 18-19, 2021, virtual. 
 • Děchtěrenko, F., Lukavský, J., Bainbridge, W. Drawing ability correlates with visual memory performance. Virtual Vision science society meeting (V-VSS), Poster presentation. May 21-26, 2021, virtual. 
 • Děchtěrenko, F., Lukavský, J. Robustness of metrics used for scanpath comparison. Eye-tracing research and application (ETRA 2018), Poster presentation. June 14-17, 2018, Warsaw, Poland.  

 

Závěrečné práce

 
 

 

Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.