Štěrbová Zuzana

Mgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D.

  Konzultační hodiny
  • Středa /Wednesday 14:00-16:00, on-line po předchozí domluvě e-mailem
  Adresa

  Katedra psychologie
  Celetná 20
  Místnost č. 309

  2012 Mgr. – Obecná antropologie FHS UK

  2019 Ph.D. – Lékařská psychologie a psychopatologie, Sexuologický ústav a 1.LF UK

  Odborné stáže:

  2018 a 2016  Institute of Psychology, University of Sao Paulo, Citade Universitária, Sao Paulo, Brazílie

  2015  Faculty of Health and Life Sciences, Northumbira University, Newcastle Upon Tyne, UK

  2014 Institute of Psycholog, University of Brasília, Brazílie

  Zabezpečované předměty:

  • Evoluční psychologie
  • Sociální psychologie
  • Diplomový seminář sociální psychologie

  Publikace

  • Bártová K., Štěrbová Z., Correa Varella M., Valentova J.: Femininity in men and masculinity in women is positively related to sociosexuality. Personality and Individual Differences, 2020, č. • no. 152. ISSN 0191-8869.
  • Valentova J., Moraes Junior F., Štěrbová Z., Correa M., Fisher M.: The association between Dark Triad traits and sociosexuality with mating and parenting efforts: A cross-cultural study. Personality and Individual Differences, 2020, č. • no. 154. ISSN 0191-8869.
  • Bártová K., Štěrbová Z.: Mating Strategies. In Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Neuveden, Springer, Cham, 2020 ISBN 978-3-319-16999-6.
  • Štěrbová Z., Tureček P., Kleisner K.: She Always Steps in the Same River: Similarity Among Long-Term Partners in Their Demographic, Physical, and Personality Characteristics. Frontiers in Psychology, 2019, č. • no. 10. ISSN 1664-1078.
  • Třebický V., Fialová J., Stella D., Coufalová K., Pavelka R., Kleisner K., Kuba R., Štěrbová Z., Havlíček J.: Predictors of Fighting Ability Inferences Based on Faces. Frontiers in Psychology, 2019, č. • no. 9. ISSN 1664-1078.
  • Štěrbová Z., Tureček P., Kleisner K.: Consistency of mate choice in eye and hair colour: Testing possible mechanisms. Evolution and Human Behavior, 2019, č. • no. 40, s. • p. 74-81. ISSN 1090-5138.
  • Takács L., Mlíková Seidlerová J., Štěrbová Z., Čepický P., Havlíček J.: The effects of intrapartum synthetic oxytocin on maternal postpartum mood: findings from a prospective observational study. Archives of Women's Mental Health, 2019, č. • no. 22, s. • p. 485-491. ISSN 1434-1816.
  • Třebický V., Fialová J., Stella D., Štěrbová Z., Kleisner K., Havlíček J.: 360 Degrees of Facial Perception: Congruence in Perception of Frontal Portrait, Profile, and Rotation Photographs. Frontiers in Psychology, 2018, č. • no. 9. ISSN 1664-1078.
  • Štěrbová Z., Třebický V., Havlíček J., Tureček P., Varella M., Varella Valentova J.: Father's physique influences mate preferences but not the actual choice of male somatotype in heterosexual women and homosexual men. Evolution and Human Behavior, 2018, č. • no. 39, s. • p. 130-138. ISSN 1090-5138.
  • Valentova Varella J., Bártová K., Štěrbová Z., Varella M.: Influence of sexual orientation, population, homogamy, and imprinting-like effect on preferences and choices for female buttock size, breast size and shape, and WHR. Personality and Individual Differences, 2017, č. • no. 104, s. • p. 313-319. ISSN 0191-8869.
  • Štěrbová Z., Bártová K., Martinec Nováková L., Correra Varella M., Havlíček J., Varella Valentova J.: Assortative mating in personality among heterosexual and male homosexual couples from Brazil and the Czech Republic. Personality and Individual Differences, 2017, č. • no. 112, s. • p. 90-96. ISSN 0191-8869.
  • Bártová K., Štěrbová Z., Martinec Nováková L., Binter J., Correra Varella M., Varella Valentova J.: Homogamy in Masculinity-Femininity Is Positively Linked to Relationship Quality in Gay Male Couples from the Czech Republic. Archives of Sexual Behavior, 2017, č. • no. 46, s. • p. 1349-1359. ISSN 0004-0002.
  • Havlíček J., Třebický V., Varella Valentová J., Kleisner K., Akoko R., Fialová J., Jash R., Kočnar T., Pereira K., Štěrbová Z., Varella M., Vokurková J., Vunan E., Roberts S.: Men's preferences for women's breast size and shape in four cultures. Evolution and Human Behavior, 2017, č. • no. 38, s. • p. 217-226. ISSN 1090-5138.
  • Valentova Varella J., Varella M., Bártová K., Štěrbová Z., Dixson B.: Mate preferences and choices for facial and body hair in heterosexual women and homosexual men: Influence of sex, population, homogamy, and imprinting-like effect. Evolution and Human Behavior, 2017, č. • no. 38, s. • p. 241-248. ISSN 1090-5138.
  • Štěrbová Z., Havlíček J.: Sexuální imprinting v komparativní perspektivě. In Kesner L., Horáček j., Höschl C., Španiel F.: Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. Praha, Galén, 2016, s. • p. 130-136. ISBN 978-80-7492-283-1.
  • Varella Valentova J., Bártová K., Štěrbová Z., Varella M.: Preferred and actual relative height are related to sex, sexual orientation, and dominance: Evidence from Brazil and the Czech Republic. Personality and Individual Differences, 2016, č. • no. 100, s. • p. 145-150. ISSN 0191-8869.
  • Bártová K., Štěrbová Z., Varella Valentova J.: Souvislost genderové nonkonformity a mužské homosexuální orientace: přehledový článek. Československá psychologie, 2016, č. • no. 60, s. • p. 153-168. ISSN 0009-062X.
  • Valentova Varella J., Štěrbová Z., Bártová K., Varella M.: Personality of ideal and actual romantic partners among heterosexual and non-heterosexual men and women: A cross-cultural study. Personality and Individual Differences, 2016, č. • no. 101, s. • p. 160-166. ISSN 0191-8869.
  • Bártová K., Štěrbová Z., Martinec Nováková L., Binter J., Varella M., Varella Valentova J.: Souvislost maskulinity - femininity a partnerské spokojenosti u dlouhodobých mužských homosexuálních párů. In Sborník textů z XXVII. Bohnických sexuologických dnů. Brno, CERM, 2016, s. • p. 8-15. ISBN 978-80-7204-935-6.
  • Štěrbová Z., Valentová J.: Influence of homogamy, complementarity, and sexual imprinting on mate choice. Anthropologie, 2012, č. • no. 50, s. • p. 47-59. ISSN 0323-1119.
  • Štěrbová Z., Valentová J.: Vrána k vráně aneb protiklady se přitahují: Vliv homogamie a komplementarity na výběr partnera. Vesmír, 2012, č. • no. 91, s. • p. 108-109. ISSN 1214-4029.
  Úvod > Katedra > Lidé > Štěrbová Zuzana