Příprava ke studiu psychologie

Cílem kurzu je předložit zájemcům vybrané poznatky z psychologie, které pomohou uchazečům ujasnit motivaci ke studiu oboru psychologie a upevnit zájem o obor.

Obsah kurzu směřuje k podrobnému obeznámení frekventanta s charakterem studijní přípravy k oběma částem přijímací zkoušky na obor psychologie. Hlavní část tvoří prezentace vybraných poznatků z psychologie. Představí člověka, osobnost s jejími znaky obecnými, skupinovými (typologickými) i individuálními (jedinečnými), osobnost, která je ve svém prožívání a chování determinována biologicky i psychosociálně – vztahem ke druhým lidem, k sociálním skupinám, kultuře, politice, historii. Psychologii zajímá osobnost v jejím vývoji a ve vzájemné interakci s prostředím, v jejích projevech příznivých i nepříznivých, v jejím zdraví i patologii.

Rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodin (tolerovány jsou 2 absence=2 dny)- bude aktualizováno

Termíny 2021: ??? soboty

Cena: 4600,- Kč

Organizační zabezpečení: Radka Hradcová, tel. 221 619 667, radka.hradcova@ff.cuni.cz

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Bude spuštěna asi poč. listopadu 2021

 

Kurzovné se hradí až po přihlášení se do kurzu.

KURZOVNÉ 4600,- UHRAĎTE do ???  NA Číslo účtu: 85631011/0100, VARIABILNÍ SYMBOL (VS) ?? . Po té mi prosím pošlete doklad o zaplacení na radka.hradcova@ff.cuni.cz

 

Pokud budete kurz hradit v Eurech, pak se řiďte kurzem Národní banky

Bankovní spojení:

Komerční banka, Celetná 567/30, Praha 1 Číslo účtu: 85631011/0100

IBAN: CZ9601000000000085631011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

poznámka k platbě (informace pro příjemce) – VS 960183, SS a jméno plátce

 

 

 

 

 

 

 

Úvod > Kurzy CŽV > Zájmové kurzy > Příprava ke studiu psychologie