Příprava ke studiu psychologie

Cílem kurzu je předložit zájemcům vybrané poznatky z psychologie, které pomohou uchazečům ujasnit motivaci ke studiu oboru psychologie a upevnit zájem o obor.

Představí člověka, osobnost s jejími znaky obecnými, skupinovými (typologickými) i individuálními (jedinečnými), osobnost, která je ve svém prožívání a chování determinována biologicky i psychosociálně – vztahem ke druhým lidem, k sociálním skupinám, kultuře, politice, historii. Psychologii zajímá osobnost v jejím vývoji a ve vzájemné interakci s prostředím, v jejích projevech příznivých i nepříznivých, v jejím zdraví i patologii.

Těšit se můžete na přednášky z klinické, sociální, pedagogické, vývojové psychologie, diagnostiky, motivace a další.

Rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodin (tolerovány jsou 2 absence=2 dny) 8 setkání

Termíny 2024:  20.1., 3.2., 17.2., 2.3., 16.3., 6.4., 13.4., 27.4. (změna vyhrazena) –soboty  9,30-14,30.Přednášky budou v distanční formě přes ZOOM

Cena: 4600,- Kč

Organizační zabezpečení: Radka Hradcová, tel. 221 619 667, radka.hradcova@ff.cuni.cz

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA  

 

KURZOVNÉ UHRAĎTE PROSÍM  nejpozději do 14.1.2024

HARMONOGRAM KURZU A LINK OBDRŽÍTE ASI TÝDEN PŘED ZAHÁJENÍM.

 

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení.

  • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, případně uchazečem, kterému již byl přidělen login CAS – k přihlášení použijte přidělený login. Ekvivalentem tohoto loginu je také osobní číslo. Studenti mají osobní číslo uvedeno na průkazu studenta/studentky – pod fotografií. Uchazeči s přiděleným loginem mají osobní číslo zobrazeno v modulu Přijímací řízení a to po najetí myší na své jméno, které je uvedeno v pravém horním rohu stránky. Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku: CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
  • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo můžete používat během celého přijímacího řízení. .
  • Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu. Pokud nepoužijete pro přihlášení správný registrační e-mail, vpravo nahoře bude uvedeno pouze „nový uchazeč“a tlačítko „Moje přihlášky“ nebude zobrazeno.

 

Možné problémy:

  1. Vyplňovaný registrační e-mail nesmí obsahovat skryté znaky (např. mezeru). Pak by bylo zobrazeno chybové hlášení, že e-mailová adresa nemá předepsaný formát.
  2. Zapomenuté heslo. Nové heslo můžete získat použitím tlačítka „Přihlásit se“ a volby „Zapomenuté heslo“.
  3. V rámci podávání přihlášky mohou existovat 2 e-maily – registrační a kontaktní. Registrační e-mail je ten, který byl použit k registraci. Kontaktní e-mail, který se vyplňuje v přihlášce, slouží pouze studijnímu oddělení ke komunikaci s uživatelem, ale nelze se jím přihlásit. V přihlášce je automaticky předvyplněn váš registrační e-mail, ale je možné ho změnit. To znamená, že registrační e-mail může, ale nemusí být shodný s kontaktním e-mailem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod > Kurzy CŽV > Zájmové kurzy > Příprava ke studiu psychologie