Příprava ke studiu psychologie

Cílem kurzu je předložit zájemcům vybrané poznatky z psychologie, které pomohou uchazečům ujasnit motivaci ke studiu oboru psychologie a upevnit zájem o obor.

Obsah kurzu směřuje k podrobnému obeznámení frekventanta s charakterem studijní přípravy k oběma částem přijímací zkoušky na obor psychologie. Hlavní část tvoří prezentace vybraných poznatků z psychologie. Představí člověka, osobnost s jejími znaky obecnými, skupinovými (typologickými) i individuálními (jedinečnými), osobnost, která je ve svém prožívání a chování determinována biologicky i psychosociálně – vztahem ke druhým lidem, k sociálním skupinám, kultuře, politice, historii. Psychologii zajímá osobnost v jejím vývoji a ve vzájemné interakci s prostředím, v jejích projevech příznivých i nepříznivých, v jejím zdraví i patologii.

Rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodin (tolerovány jsou 2 absence=2 dny)

Termíny 2021: 23.1.,6.2., 13.2., 20.2., 6.3., 13.3., 10.4., 24.4. od 9:30-14:30, nám. J. Palacha 2, Praha 1, VÝUKA POBĚŽÍ DISTANČNÍ FORMOU, T.J. ONLINE PŘES ZOOM

Cena: 4600,- Kč

Obsahová garance: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.; PhDr. Václav Mertin
Organizační zabezpečení: Radka Hradcová, tel. 221 619 667, radka.hradcova@ff.cuni.cz

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

UKONČENÍ PŘIJETÍ PŘIHLÁŠEK

KURZOVNÉ 4600,- UHRAĎTE OBRATEM NA Číslo účtu: 85631011/0100, VARIABILNÍ SYMBOL (VS) 960183. Po té mi prosím pošlete doklad o zaplacení na radka.hradcova@ff.cuni.cz

 

Pokud budete kurz hradit v Eurech, pak se řiďte kurzem Národní banky

Bankovní spojení:

Komerční banka, Celetná 567/30, Praha 1 Číslo účtu: 85631011/0100

IBAN: CZ9601000000000085631011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

poznámka k platbě (informace pro příjemce) – VS 960183, SS a jméno plátce

 

 

 

 

 

 

 

Úvod > Kurzy CŽV > Zájmové kurzy > Příprava ke studiu psychologie