Peerko – Studentská psychologická pomoc

Peerko – Studentská psychologická pomoc

Kdo jsme?
Peerko, skupina studentů psychologie z Univerzity Karlovy, vznikla v reakci na tragické prosincové události. Svou pomoc cílí nejenom na studenty-spolužáky, vyučující a další univerzitní zaměstnance, ale na všechny, kterých se událost dotkla. Vzájemná pomoc, podpora, budování resilience a vytvoření příjemné atmosféry jsou základními stavebními kameny pro obnovení chodu Filozofické fakulty a navrácení se do co možná nejvšednějšího života.

Co nabízíme?
Peerko nabízí krátká a jednorázová podpůrná setkání pro sdílení pocitů z události, základní psychologickou pomoc, odkázání na užitečné zdroje a kontakty. Setkání jsou zejména jednorázové a krátké (30 min), probíhají v buňce na nám. Jana Palacha každý všední den od 10:00 do 19:00. Peeři jsou označeni odznáčkem a/nebo žlutou univerzitní vestou a modrou páskou.
Peerko bylo a bude přítomno na řadě akcí pořádaných v rámci Měsíce pro Fakultu. Jednotlivé spolky, výbory, pracovní skupiny, iniciativy či vedení Filozofické fakulty ho mohou oslovit. Peeři jsou připraveni zajišťovat na místě základní psychologickou pomoc a spolupodílet se na organizaci událostí.
V plánu je Peerko hlouběji ukotvit na Filozofické fakultě a zajistit jeho fungování na středně dlouhodobém horizontu.

Jak nás kontaktovat? 
V případě jakéhokoliv dotazu se můžete obracet na peerko.ff@gmail.com nebo přímo na koordinátory Peerka.
Mgr. Karolína Faberová – zástupce katedry, externí komunikace, komunikace s médii
Bc. Markéta Zindulková a Bc. Jáchym Valeš – zástupci studentů, komunikace se studenty, studentskými spolky a StRadou
Studentská psychologická pomoc

Peerko

Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Peerko – Studentská psychologická pomoc