RNDr. Mgr. Kateřina Veverová, Ph.D.

RNDr. Mgr. Kateřina Veverová, Ph.D.

Konzultační hodiny

  po dohodě

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 351

Ph.D. Neurovědy 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 2021

 

Oblasti výzkumu

Neuropsychologie 

Neurobiologie 

 

Výzkumná témata

Biologické a neuropsychologické markery neurodegenerativních onemocnění

Role z mozku odvozeného neurotrofického faktoru (BDNF) na kognici u pacientů s Alzheimerovou nemocí (AN)

Mitofagie v patofyziologii AN

Krevní biomarkery neurodegenerativních onemocnění 

 

https://www.researchgate.net/profile/Katerina-Cechova-6

 

Aktuálně probíhající výzkum

  Dr. Veverová se věnuje výzkumu biologických a neuropsychologických markerů neurodegenerativních onemocnění. Aktuálně pracuje na třech výzkumných projektech týkajících se biomarkerů neurodegenerace. Působí jako vedoucí laboratorní sekce projektu Validace specifických biomarkerů mitofagie v kontinuu Alzheimerovy nemoci (TAČR, KAPPA). Cílem projektu je definovat vztah markerů mitofagie v krevním séru a mozkomíšním moku u pacientů v různém stádiu AN a určit jejich vztah se standardními biomarkery AN (beta amyloid, tau, p-tau) a kognitivní výkonností. (vice na www.mitophagyad.eu). V rámci projektu bPRIDE (Blood Proteins for early Discrimination of dEmentias) JPND je jedním z členů mezinárodního konsorcia, jejichž hlavním cílem je identifikace a vývin panelu plasmatických biomarkerů pro včasnou a specifickou diagnostiku nejčastějších neurodegenerativních onemocnění (Alzheimerova nemoc, frontotemporální lobární degenerace, onemocnění s Lewyho tělísky) a převést jej do dostupného diagnostického testu. Dlouhodobě se také věnuje roli z mozku odvozeného neurotrofického faktoru (Brain Derived Neurotrophic Factor; BDNF), roli jeho hladin a genetického polymorfismu v nástupu a predikci AN. 

 

 

Závěrečné práce

 

 

Publikace

 • Marková H., Fendrych Mazancová A., Jester D., Čechová K., Matušková V., Nikolai T., Nedelská Z., Uller M., Andel R., Laczó J., Hort J., Vyhnálek M.: Memory Binding Test and Its Associations With Hippocampal Volume Across the Cognitive Continuum Preceding Dementia. Assessment, 2023, č. • no. 30, s. • p. 856-872. ISSN 1073-1911.
 • Gobom J., Parnetti L., Rosa-Neto P., Vyhnálek M., Gauthier S., Cataldi S., Lerch O., Laczó J., Čechová K., Clarin M., Benet A., Pascoal T., Rahmouni N., Vandijck M.: Validation of the LUMIPULSE automated immunoassay for the measurement of core AD biomarkers in cerebrospinal fluid. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2022, č. • no. 60, s. • p. 207-219. ISSN 1434-6621.
 • Vyhnálek M., Jester D., Andel R., Horáková H., Nikolai T., Laczó J., Matušková V., Čechová K., Sheardova K., Hort J.: Contribution of Memory Tests to Early Identification of Conversion from Amnestic Mild Cognitive Impairment to Dementia. Journal of Alzheimer's Disease, 2022, č. • no. 88, s. • p. 1397-1409. ISSN 1387-2877.
 • Angelucci F., Veverová K., Katonová A., Piendel L., Vyhnálek M., Hort J.: Alzheimer's Disease Severity Is Associated with an Imbalance in Serum Levels of Enzymes Regulating Plasmin Synthesis. Pharmaceuticals, 2022, č. • no. 15. ISSN 1424-8247.
 • Nelson M., Veal B., Andel R., Martínková J., Veverová K., Horáková H., Nedelská Z., Laczó J., Vyhnálek M., Hort J.: Moderating effect of cognitive reserve on brain integrity and cognitive performance. Frontiers in Aging Neuroscience, 2022, č. • no. 14. ISSN 1663-4365.
 • Caponio D., Veverová K., Zhang S., Shi L., Wong G., Vyhnálek M., Fang E.: Compromised autophagy and mitophagy in brain ageing and Alzheimer's diseases. Aging Brain [online], 2022, č. • no. 2. ISSN 2589-9589.
 • Jester D., Vyhnálek M., Andel R., Marková H., Nikolai T., Laczó J., Matušková V., Čechová K., Sheardová K., Hort J.: Progression from Subjective Cognitive Decline to Mild Cognitive Impairment or Dementia: The Role of Baseline Cognitive Performance. Journal of Alzheimer's Disease, 2022, č. • no. 86, s. • p. 1763-1774. ISSN 1387-2877.
 • Jester D., Andel R., Čechová K., Laczó J., Lerch O., Marková H., Nikolai T., Vyhnálek M., Hort J.: Cognitive Phenotypes of Older Adults with Subjective Cognitive Decline and Amnestic Mild Cognitive Impairment: The Czech Brain Aging Study. Journal of the International Neuropsychological Society : JINS, 2021, č. • no. 27, s. • p. 329-342. ISSN 1355-6177.
 • Nikolai T., Čechová K., Bukačová K., Fendrych Mazancová A., Marková H., Bezdíček O., Hort J., Vyhnálek M.: Delayed matching to sample task 48: assessment of malingering with simulating design. Aging, Neuropsychology and Cognition, 2021, č. • no. 28, s. • p. 797-811. ISSN 1382-5585.
 • Nelson M., Andel R., Nedelská Z., Martínková J., Čechová K., Marková H., Matušková V., Nikolai T., Lerch O., Pařízková M., Laczó J., Vyhnálek M., Hort J.: The Association Between Homocysteine and Memory in Older Adults. Journal of Alzheimer's Disease, 2021, č. • no. 81, s. • p. 413-426. ISSN 1387-2877.
 • Matušková V., Ismail Z., Nikolai T., Marková H., Čechová K., Nedelská Z., Laczó J., Wang M., Hort J., Vyhnálek M.: Mild Behavioral Impairment Is Associated With Atrophy of Entorhinal Cortex and Hippocampus in a Memory Clinic Cohort. Frontiers in Aging Neuroscience, 2021, č. • no. 13. ISSN 1663-4365.
 • Pišl V., Volavka J., Chvojková E., Čechová K., Kavalířová G., Vevera J.: Willingness to Vaccinate Against COVID-19: The Role of Health Locus of Control and Conspiracy Theories. Frontiers in Psychology [online], 2021, č. • no. 12, s. • p. 1-10. ISSN 1664-1078.
 • Xie C., Aman Y., Frank J., Donate-Lagartos M., Gudmundsrud R., Čechová K., Shi L., Vyhnálek M., Fang E.: Autophagic processes in early- and late-onset Alzheimer's disease. In Rothermel B., Diwan A.: Autophagy in Health and Disease. London, Elsevier, Academic Press, 2021, s. • p. 287-299. ISBN 978-0-12-822003-0.
 • Pišl V., Volavka J., Chvojkova E., Čechová K., Kavalirova G., Vevera J.: Dissociation, cognitive reflection and health literacy have a modest effect on belief in conspiracy theories about covid-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, č. • no. 18. ISSN 1661-7827.
 • Uhrová T., Roth J., Anders M., Baborová E., Baláž M., Balážiová E., Brázdil M., Brožová H., Buday J., Bušek P., Cséfalvay Z., Čechová K., Daneš L., Domluvilová D.: Neuropsychiatrie : klinický průvodce pro ambulantní i nemocniční praxi. Praha, Maxdorf, 2020. 965 s. • p. ISBN 978-80-7345-619-1.
 • Čechová K., Andel R., Angelucci F., Chmátalová Z., Marková H., Laczó J., Vyhnálek M., Maťoška V., Kaplan V., Nedelská Z., Ward D., Hort J.: Impact of APOE and BDNF Val66Met gene polymorphisms on cognitive functions in patients with amnestic mild cognitive impairment. Journal of Alzheimer's Disease, 2020, č. • no. 73, s. • p. 247-257. ISSN 1387-2877.
 • Brown D., Vickers J., Stuart K., Čechová K., Ward D.: The BDNF Val66Met polymorphism modulates resilience of neurological functioning to brain ageing and dementia: A narrative review. Brain Sciences [online], 2020, č. • no. 10. ISSN 2076-3425.
 • Laczó J., Čechová K., Pařízková M., Lerch O., Andel R., Matoska V., Kaplan V., Matušková V., Nedelská Z., Vyhnálek M., Hort J.: The Combined Effect of APOE and BDNF Val66Met Polymorphisms on Spatial Navigation in Older Adults. Journal of Alzheimer's Disease, 2020, č. • no. 78, s. • p. 1473-1492. ISSN 1387-2877.
 • Matušková V., Nikolai T., Marková H., Čechová K., Laczó J., Hort J., Vyhnálek M.: Neuropsychiatrické symptomy jako časná manifestace Alzheimerovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, č. • no. 83, s. • p. 64-72. ISSN 1210-7859.
 • Čechová K., Chmátalová Z., Matušková V., Maťoška V., Hort J.: APOE a BDNF jako rizikové genetické markery pro predikci nástupu a rozvoje kognitivního deficitu při Alzheimerově nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, č. • no. 83, s. • p. 257-262. ISSN 1210-7859.
 • Angelucci F., Čechová K., Amlerová J., Hort J.: Antibiotics, gut microbiota, and Alzheimer's disease. Journal of Neuroinflammation, 2019, č. • no. 16. ISSN 1742-2094.
 • Čechová K., Fendrych Mazancová A., Marková H., Cerman J., Lerch O., Sheardová K., Šumec R., Maková T., Andresová J., Příhodová A., Babej S., Dostálová L., Růžička V., Vaňková H.: V bludišti jménem Alzheimer. Na co v ordinaci nezbývá čas. Praha, Albatros media a.s., CPRESS, 2019. 432 s. • p. ISBN 978-80-264-2707-0.
 • Marková H., Nikolai T., Fendrych Mazancová A., Čechová K., Sheardová K., Georgi H., Kopecek M., Laczó J., Hort J., Vyhnálek M.: Differences in Subjective Cognitive Complaints Between Non-Demented Older Adults from a Memory Clinic and the Community. Journal of Alzheimer's Disease, 2019, č. • no. 70, s. • p. 61-73. ISSN 1387-2877.
 • Angelucci F., Čechová K., Vališ M., Kuca K., Zhang B., Hort J.: MicroRNAs in Alzheimer's Disease: Diagnostic Markers or Therapeutic Agents? Frontiers in Pharmacology, 2019, č. • no. 10. ISSN 1663-9812.
 • Angelucci F., Čechová K., Průša R., Hort J.: Amyloid beta soluble forms and plasminogen activation system in Alzheimer's disease: Consequences on extracellular maturation of brain-derived neurotrophic factor and therapeutic implications. CNS Neuroscience and Therapeutics, 2019, č. • no. 25, s. • p. 303-313. ISSN 1755-5930.
 • Bolceková E., Čechová K., Marková H., Johanidesová S., Štěpánková H., Kopeček M.: Kresba jízdního kola - validizační studie pro syndrom demence. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2016, č. • no. 79, s. • p. 416-423. ISSN 1210-7859.
 • Bolceková E., Čechová K., Štěpánková H.: Rozdíly mezi výkonem českých a amerických seniorů v Opakovatelné baterii pro hodnocení neuropsychologického stavu. In Štěpánková H., Šlamberová R.: Stárnutí 2016. Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 18-24. ISBN 978-80-87878-23-1.
 • Bolceková E., Čechová K., Marková H., Johanidesová S., Kopeček M.: Kresba jízdního kola: použití u pacientů s poruchami kognice a u kognitivně zdravých seniorů. In Heller D., Sobotková I.: Sborník z 32. Psychologických dnů. Praha, Českomoravská psychologická společnost, 2015, s. • p. 8-18. ISBN 978-80-260-9265-0.
 • Bolceková E., Čechová K., Marková H., Johanidesová S., Štěpánková H., Kopeček M.: Criterion validity of the Bicycle Drawing Test in patients with cognitive deficit. In Stárnutí 2014 / Ageing 2014. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2014, s. • p. 10-18. ISBN 978-80-87878-11-8.
 • Čechová K., Vrajova M.: Autofagocytóza jako biochemický fenomén neurodegenerace. In Stárnutí 2014. Praha 8 - Bohnice, Univerzita Karlova v Praze, 3.lékařská fakulta, 2014, s. • p. 29-33. ISBN 978-80-87878-11-8.

 

Granty a projekty

 

Technologická agentura ČR, Program KAPPA (člen týmu – vedoucí laboratorní sekce)

1,4 mil. EUR „Validace specifických biomarkerů mitofagie v kontinuu Alzheimerovy nemoci“

 

Grantová agentura Univerzity Karlovy (GA UK 176317) 2017-2019 (hlavní řešitel)

736,000 CZK „Vliv genetických polymorfismů v genech pro APOE a BDNF na kognitivní výkonnost u pacientů se zvýšeným rizikem rozvoje Alzheimerovy nemoci.“ 

 

Příspěvky na konferencích

Brain derived neurotrophic factor (BDNF) ve stárnutí a při Alzheimerově nemoci, 2. Mezinárodní setkání NO-AD Univerzitní nemocnice Akershus Norsko 2021 (vyzvaná ústní prezentace)

 

The combination of APOE and BDNF Val66Met polymorphisms and its association with memory, spatial navigation and brain morphometry in MCI, AD/PD 2021, virtual conference (ústní prezentace)

 

Impact of genetic variant of APOE E4 and BDNF Met on BDNF levels, cognition and brain morphometry in mild cognitive impairment, World Congress of Neurology, UAE Dubai 2021(ústní prezentace)

The Effect of APOE and BDNF Val66Met Polymorphisms on cognition and brain morphometry in mild cognitive impairment, International Congress of Psychology 2021, Prague (vyzvaná ústní prezentace)

 

Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > RNDr. Mgr. Kateřina Veverová, Ph.D.