RNDr. Mgr. Kateřina Veverová, Ph.D.

RNDr. Mgr. Kateřina Veverová, Ph.D.

Konzultační hodiny

  Celetná 20, místnost 351 (po předchozí domluvě)

Adresa

Katedra psychologie
Celetná 20
Místnost č. 351

 • Ph.D. Neurovědy 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 2021

Rozvrh

Oblasti výzkumu

Neuropsychologie  Neurobiologie 

 

Výzkumná témata

 • Biologické a neuropsychologické markery neurodegenerativních onemocnění
 • Role z mozku odvozeného neurotrofického faktoru (BDNF) na kognici u pacientů s Alzheimerovou nemocí (AN)
 • Mitofagie v patofyziologii AN
 • Krevní biomarkery neurodegenerativních onemocnění 
 • https://www.researchgate.net/profile/Katerina-Cechova-6

Aktuálně probíhající výzkum

Dr. Veverová se věnuje výzkumu biologických a neuropsychologických markerů neurodegenerativních onemocnění. Aktuálně pracuje na třech výzkumných projektech týkajících se biomarkerů neurodegenerace. Působí jako vedoucí laboratorní sekce projektu Validace specifických biomarkerů mitofagie v kontinuu Alzheimerovy nemoci (TAČR, KAPPA). Cílem projektu je definovat vztah markerů mitofagie v krevním séru a mozkomíšním moku u pacientů v různém stádiu AN a určit jejich vztah se standardními biomarkery AN (beta amyloid, tau, p-tau) a kognitivní výkonností. (vice na www.mitophagyad.eu). V rámci projektu bPRIDE (Blood Proteins for early Discrimination of dEmentias) JPND je jedním z členů mezinárodního konsorcia, jejichž hlavním cílem je identifikace a vývin panelu plasmatických biomarkerů pro včasnou a specifickou diagnostiku nejčastějších neurodegenerativních onemocnění (Alzheimerova nemoc, frontotemporální lobární degenerace, onemocnění s Lewyho tělísky) a převést jej do dostupného diagnostického testu. Dlouhodobě se také věnuje roli z mozku odvozeného neurotrofického faktoru (Brain Derived Neurotrophic Factor; BDNF), roli jeho hladin a genetického polymorfismu v nástupu a predikci AN.

   

Publikace

 • Matušková V., Veverová K., Jester D., Matoska V., Ismail Z., Sheardova K., Horáková H., Cerman J., Laczó J., Andel R., Hort J., Vyhnálek M.: Mild behavioral impairment in early Alzheimer's disease and its association with APOE and BDNF risk genetic polymorphisms. Alzheimer's Research and Therapy, 2024, č. • no. 16. ISSN 1758-9193.
 • Wang H., Siow R., Schmauck-Medina T., Zhang J., Sandset P., Filshie C., Lund Ø., Partridge L., Bergersen L., Juel Rasmussen L., Palikaras K., Sotiropoulos I., Storm-Mathisen J., Rubinsztein D., Veverová K. , et al.: Meeting summary of The NYO3 5th NO-Age/AD meeting and the 1st Norway-UK joint meeting on ageing and dementia: recent progress on the mechanisms and interventional strategies. Journals of Gerontology - Series A Biological Sciences and Medical Sciences, 2024, č. • no. 79. ISSN 1079-5006.
 • Angelucci F., Veverová K., Katonová A., Vyhnálek M., Hort J.: Plasminogen activator inhibitor-1 serum levels in frontotemporal lobar degeneration. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 2024, č. • no. 28. ISSN 1582-1838.
 • Angelucci F., Veverová K., Katonová A., Vyhnálek M., Hort J.: Serum PAI-1/BDNF Ratio Is Increased in Alzheimer's Disease and Correlates with Disease Severity. ACS Omega, 2023, č. • no. 8, s. • p. 36025-36031. ISSN 2470-1343.
 • Marková H., Fendrych Mazancová A., Jester D., Čechová K., Matušková V., Nikolai T., Nedelská Z., Uller M., Andel R., Laczó J., Hort J., Vyhnálek M.: Memory Binding Test and Its Associations With Hippocampal Volume Across the Cognitive Continuum Preceding Dementia. Assessment, 2023, č. • no. 30, s. • p. 856-872. ISSN 1073-1911.
 • Vyhnálek M., Jester D., Andel R., Horáková H., Nikolai T., Laczó J., Matušková V., Čechová K., Sheardova K., Hort J.: Contribution of Memory Tests to Early Identification of Conversion from Amnestic Mild Cognitive Impairment to Dementia. Journal of Alzheimer's Disease, 2022, č. • no. 88, s. • p. 1397-1409. ISSN 1387-2877.
 • Caponio D., Veverová K., Zhang S., Shi L., Wong G., Vyhnálek M., Fang E.: Compromised autophagy and mitophagy in brain ageing and Alzheimer's diseases. Aging Brain [online], 2022, č. • no. 2. ISSN 2589-9589.
 • Angelucci F., Veverová K., Katonová A., Piendel L., Vyhnálek M., Hort J.: Alzheimer's Disease Severity Is Associated with an Imbalance in Serum Levels of Enzymes Regulating Plasmin Synthesis. Pharmaceuticals, 2022, č. • no. 15. ISSN 1424-8247.
 • Nelson M., Veal B., Andel R., Martínková J., Veverová K., Horáková H., Nedelská Z., Laczó J., Vyhnálek M., Hort J.: Moderating effect of cognitive reserve on brain integrity and cognitive performance. Frontiers in Aging Neuroscience, 2022, č. • no. 14. ISSN 1663-4365.
 • Gobom J., Parnetti L., Rosa-Neto P., Vyhnálek M., Gauthier S., Cataldi S., Lerch O., Laczó J., Čechová K., Clarin M., Benet A., Pascoal T., Rahmouni N., Vandijck M.: Validation of the LUMIPULSE automated immunoassay for the measurement of core AD biomarkers in cerebrospinal fluid. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 2022, č. • no. 60, s. • p. 207-219. ISSN 1434-6621.
 • Jester D., Vyhnálek M., Andel R., Marková H., Nikolai T., Laczó J., Matušková V., Čechová K., Sheardová K., Hort J.: Progression from Subjective Cognitive Decline to Mild Cognitive Impairment or Dementia: The Role of Baseline Cognitive Performance. Journal of Alzheimer's Disease, 2022, č. • no. 86, s. • p. 1763-1774. ISSN 1387-2877.
 • Matušková V., Ismail Z., Nikolai T., Marková H., Čechová K., Nedelská Z., Laczó J., Wang M., Hort J., Vyhnálek M.: Mild Behavioral Impairment Is Associated With Atrophy of Entorhinal Cortex and Hippocampus in a Memory Clinic Cohort. Frontiers in Aging Neuroscience, 2021, č. • no. 13. ISSN 1663-4365.
 • Jester D., Andel R., Čechová K., Laczó J., Lerch O., Marková H., Nikolai T., Vyhnálek M., Hort J.: Cognitive Phenotypes of Older Adults with Subjective Cognitive Decline and Amnestic Mild Cognitive Impairment: The Czech Brain Aging Study. Journal of the International Neuropsychological Society : JINS, 2021, č. • no. 27, s. • p. 329-342. ISSN 1355-6177.
 • Xie C., Aman Y., Frank J., Donate-Lagartos M., Gudmundsrud R., Čechová K., Shi L., Vyhnálek M., Fang E.: Autophagic processes in early- and late-onset Alzheimer's disease. In Rothermel B., Diwan A.: Autophagy in Health and Disease. London, Elsevier, Academic Press, 2021, s. • p. 287-299. ISBN 978-0-12-822003-0.
 • Nikolai T., Čechová K., Bukačová K., Fendrych Mazancová A., Marková H., Bezdíček O., Hort J., Vyhnálek M.: Delayed matching to sample task 48: assessment of malingering with simulating design. Aging, Neuropsychology and Cognition, 2021, č. • no. 28, s. • p. 797-811. ISSN 1382-5585.
 • Pišl V., Volavka J., Chvojkova E., Čechová K., Kavalirova G., Vevera J.: Dissociation, cognitive reflection and health literacy have a modest effect on belief in conspiracy theories about covid-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, č. • no. 18. ISSN 1661-7827.
 • Nelson M., Andel R., Nedelská Z., Martínková J., Čechová K., Marková H., Matušková V., Nikolai T., Lerch O., Pařízková M., Laczó J., Vyhnálek M., Hort J.: The Association Between Homocysteine and Memory in Older Adults. Journal of Alzheimer's Disease, 2021, č. • no. 81, s. • p. 413-426. ISSN 1387-2877.
 • Pišl V., Volavka J., Chvojková E., Čechová K., Kavalířová G., Vevera J.: Willingness to Vaccinate Against COVID-19: The Role of Health Locus of Control and Conspiracy Theories. Frontiers in Psychology [online], 2021, č. • no. 12, s. • p. 1-10. ISSN 1664-1078.
 • Čechová K., Andel R., Angelucci F., Chmátalová Z., Marková H., Laczó J., Vyhnálek M., Maťoška V., Kaplan V., Nedelská Z., Ward D., Hort J.: Impact of APOE and BDNF Val66Met gene polymorphisms on cognitive functions in patients with amnestic mild cognitive impairment. Journal of Alzheimer's Disease, 2020, č. • no. 73, s. • p. 247-257. ISSN 1387-2877.
 • Matušková V., Nikolai T., Marková H., Čechová K., Laczó J., Hort J., Vyhnálek M.: Neuropsychiatrické symptomy jako časná manifestace Alzheimerovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, č. • no. 83, s. • p. 64-72. ISSN 1210-7859.
 • Uhrová T., Roth J., Anders M., Baborová E., Baláž M., Balážiová E., Brázdil M., Brožová H., Buday J., Bušek P., Cséfalvay Z., Čechová K., Daneš L., Domluvilová D.: Neuropsychiatrie : klinický průvodce pro ambulantní i nemocniční praxi. Praha, Maxdorf, 2020. 965 s. • p. ISBN 978-80-7345-619-1.
 • Laczó J., Čechová K., Pařízková M., Lerch O., Andel R., Matoska V., Kaplan V., Matušková V., Nedelská Z., Vyhnálek M., Hort J.: The Combined Effect of APOE and BDNF Val66Met Polymorphisms on Spatial Navigation in Older Adults. Journal of Alzheimer's Disease, 2020, č. • no. 78, s. • p. 1473-1492. ISSN 1387-2877.
 • Brown D., Vickers J., Stuart K., Čechová K., Ward D.: The BDNF Val66Met polymorphism modulates resilience of neurological functioning to brain ageing and dementia: A narrative review. Brain Sciences [online], 2020, č. • no. 10. ISSN 2076-3425.
 • Čechová K., Chmátalová Z., Matušková V., Maťoška V., Hort J.: APOE a BDNF jako rizikové genetické markery pro predikci nástupu a rozvoje kognitivního deficitu při Alzheimerově nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2020, č. • no. 83, s. • p. 257-262. ISSN 1210-7859.
 • Čechová K., Fendrych Mazancová A., Marková H., Cerman J., Lerch O., Sheardová K., Šumec R., Maková T., Andresová J., Příhodová A., Babej S., Dostálová L., Růžička V., Vaňková H.: V bludišti jménem Alzheimer. Na co v ordinaci nezbývá čas. Praha, Albatros media a.s., CPRESS, 2019. 432 s. • p. ISBN 978-80-264-2707-0.
 • Angelucci F., Čechová K., Vališ M., Kuca K., Zhang B., Hort J.: MicroRNAs in Alzheimer's Disease: Diagnostic Markers or Therapeutic Agents? Frontiers in Pharmacology, 2019, č. • no. 10. ISSN 1663-9812.
 • Angelucci F., Čechová K., Amlerová J., Hort J.: Antibiotics, gut microbiota, and Alzheimer's disease. Journal of Neuroinflammation, 2019, č. • no. 16. ISSN 1742-2094.
 • Angelucci F., Čechová K., Průša R., Hort J.: Amyloid beta soluble forms and plasminogen activation system in Alzheimer's disease: Consequences on extracellular maturation of brain-derived neurotrophic factor and therapeutic implications. CNS Neuroscience and Therapeutics, 2019, č. • no. 25, s. • p. 303-313. ISSN 1755-5930.
 • Marková H., Nikolai T., Fendrych Mazancová A., Čechová K., Sheardová K., Georgi H., Kopecek M., Laczó J., Hort J., Vyhnálek M.: Differences in Subjective Cognitive Complaints Between Non-Demented Older Adults from a Memory Clinic and the Community. Journal of Alzheimer's Disease, 2019, č. • no. 70, s. • p. 61-73. ISSN 1387-2877.
 • Bolceková E., Čechová K., Marková H., Johanidesová S., Štěpánková H., Kopeček M.: Kresba jízdního kola - validizační studie pro syndrom demence. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2016, č. • no. 79, s. • p. 416-423. ISSN 1210-7859.
 • Bolceková E., Čechová K., Štěpánková H.: Rozdíly mezi výkonem českých a amerických seniorů v Opakovatelné baterii pro hodnocení neuropsychologického stavu. In Štěpánková H., Šlamberová R.: Stárnutí 2016. Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 18-24. ISBN 978-80-87878-23-1.
 • Bolceková E., Čechová K., Marková H., Johanidesová S., Kopeček M.: Kresba jízdního kola: použití u pacientů s poruchami kognice a u kognitivně zdravých seniorů. In Heller D., Sobotková I.: Sborník z 32. Psychologických dnů. Praha, Českomoravská psychologická společnost, 2015, s. • p. 8-18. ISBN 978-80-260-9265-0.
 • Bolceková E., Čechová K., Marková H., Johanidesová S., Štěpánková H., Kopeček M.: Criterion validity of the Bicycle Drawing Test in patients with cognitive deficit. In Stárnutí 2014 / Ageing 2014. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2014, s. • p. 10-18. ISBN 978-80-87878-11-8.
 • Čechová K., Vrajova M.: Autofagocytóza jako biochemický fenomén neurodegenerace. In Stárnutí 2014. Praha 8 - Bohnice, Univerzita Karlova v Praze, 3.lékařská fakulta, 2014, s. • p. 29-33. ISBN 978-80-87878-11-8.

Granty a projekty

Technologická agentura ČR, Program KAPPA (člen týmu – vedoucí laboratorní sekce)

1,4 mil. EUR „Validace specifických biomarkerů mitofagie v kontinuu Alzheimerovy nemoci“

2017 2019 Grantová agentura Univerzity Karlovy (GA UK 176317) – hlavní řešitel – 736,000 CZK „Vliv genetických polymorfismů v genech pro APOE a BDNF na kognitivní výkonnost u pacientů se zvýšeným rizikem rozvoje Alzheimerovy nemoci.“ 

 

Příspěvky na konferencích

 • Brain derived neurotrophic factor (BDNF) ve stárnutí a při Alzheimerově nemoci, 2. Mezinárodní setkání NO-AD Univerzitní nemocnice Akershus Norsko 2021 (vyzvaná ústní prezentace)
 • The combination of APOE and BDNF Val66Met polymorphisms and its association with memory, spatial navigation and brain morphometry in MCI, AD/PD 2021, virtual conference (ústní prezentace)
 • Impact of genetic variant of APOE E4 and BDNF Met on BDNF levels, cognition and brain morphometry in mild cognitive impairment, World Congress of Neurology, UAE Dubai 2021(ústní prezentace)
 • The Effect of APOE and BDNF Val66Met Polymorphisms on cognition and brain morphometry in mild cognitive impairment, International Congress of Psychology 2021, Prague (vyzvaná ústní prezentace)

Závěrečné práce

 
Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > RNDr. Mgr. Kateřina Veverová, Ph.D.