Charakteristika oboru NMgr.

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 2 roky

pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným studijním programem

Profil absolventa pětiletého studia oboru psychologie směřující k výkonu profese psychologa od uchazeče vyžaduje:
– totožné oborové zaměření v bakalářském studiu,
– odpovídající motivaci ke studiu i profesi psychologa,
– rozvinuté logické a analytické myšlení, formulační pohotovost a dobré komunikační kompetence, osobnostní stabilitu a zralost.