Špinka Marek

doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

Konzultační hodiny
  • Čtvrtek / Thursday 10:00-10:30, Celetná 20, místnost/room 315 (po dohodě/ask for appointment by email )

narozen 1957

1981 absolvoval zoologii na PřF UK

1991  CSc.

2008  habilitace na České zemědělské univerzitě v Praze

 

Přehled zabezpečovaných předmětů:

  • Srovnávací psychologie
  • Evoluční psychologie (spolu s týmem přednášejících)

volitelné:

• Seminář analýzy odborných textů z experimentální, srovnávací a biologické psychologie (spolu s Dr. Terezou Nekovářovou a Dr. Kamilem Vlčkem)

Publikace

    Úvod > Katedra > Vyučující > Špinka Marek