doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.

Konzultační hodiny

    středa 12:30 – 13:00

1981 absolvoval zoologii na PřF UK

1991  CSc.

2008  habilitace na České zemědělské univerzitě v Praze

Přehled zabezpečovaných předmětů:

  • Evoluční psychologie

volitelné:

  • Srovnávací psychologie
  • Seminář analýzy odborných textů z experimentální, srovnávací a biologické psychologii

Rozvrh

Publikace

    Úvod > Katedra psychologie Filozofické fakulty UK > Zaměstnanci > doc. RNDr. Marek Špinka, CSc.