Psycholog ve zdravotnictví

Psycholog ve zdravotnictví

 

Zákon č. 96/2004 Sb.§ 22 – Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví se získává absolvováním jednooborového studia akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie navazujícího na absolvování jednooborového studia akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví

 

Zahájení kurzu: září a leden

Časový plán studia: min 70 hodin teoretická část, 200 hodin praktická část

Místo konání: Katedra psychologie UK FF, Celetná 20, Praha 1- cca 1x 14 dní v pátek 9-16 hod

Maximální počet účastníků: 40

Podmínkou pro přijetí do kurzu je: absolvent magisterského studia jednooborové psychologie nebo  studující v magisterském studijním programu jednooborové psychologie po absolvování jednooborového studia  bakalářského studijního oboru psychologie  (Zákon č. 96/2004 Sb.§ 22 ).

Cena kurzu je : 8600,-Kč (teoretická část). Praktickou část si účastník zajišťuje samostatně a na vlastní náklady.

Podrobné informace o kurzu   

 

Pokud máte zájem absolvovat kurz, vyplňte prosím přihlášku a tím budete zařazeni na seznam čekatelů (kterých je moc moc)

Organizační zajištění–Radka Hradcová–sekretariát katedry psychologie FFUK