Psycholog ve zdravotnictví

Psycholog ve zdravotnictví

 

Zákon č. 96/2004 Sb.§ 22 – Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví se získává absolvováním jednooborového studia akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie navazujícího na absolvování jednooborového studia akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví

 

Zahájení kurzu: září 2018

Časový plán studia: min 70 hodin teoretická část, 200 hodin praktická část

Místo konání: Katedra psychologie UK FF, Celetná 20, Praha 1- cca 1x měs. v pátek

Maximální počet účastníků: 40

Podmínkou pro přijetí do kurzu je: absolvent magisterského studia jednooborové psychologie nebo  studující v magisterském studijním programu jednooborové psychologie .  Pokud bude velký převis uchazečů, bude dána přednost absolventům a studentům vyšších ročníků

Cena kurzu je : 8600,-Kč (teoretická část). Praktickou část si účastník zajišťuje samostatně a na vlastní náklady.

Podrobné informace o kurzu     Přihláška     do 27.7. 2018

POKUD JSTE SE PŘIHLAŠOVALI PŘED DATEM 14.6. A NEMÁTE ŽÁDNOU ODPOVĚĎ, PAK SE PROSÍM PŘIHLAŠTE ZNOVUMOC OMLOUVÁM, ALE PŘIHLÁŠKA SE SEZNAMEM PŘIHLÁŠENÝCH ZMIZELA. Podle firmy Microsoft není možné, že zmizela sama od sebe, takže jsem jí musela omylem asi smazat já. Moc mě to mrzí.