Psycholog ve zdravotnictví

Psycholog ve zdravotnictví

 

Zákon č. 96/2004 Sb.§ 22 – Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví se získává absolvováním jednooborového studia akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie navazujícího na absolvování jednooborového studia akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví

 

Zahájení kurzu: 7.září 2018

Časový plán studia: min 70 hodin teoretická část, 200 hodin praktická část

Místo konání: Katedra psychologie UK FF, Celetná 20, Praha 1- cca 1x měs. v pátek

Maximální počet účastníků: 40

Podmínkou pro přijetí do kurzu je: absolvent magisterského studia jednooborové psychologie nebo  studující v magisterském studijním programu jednooborové psychologie .  Pokud bude velký převis uchazečů, bude dána přednost absolventům a studentům vyšších ročníků

Cena kurzu je : 8600,-Kč (teoretická část). Praktickou část si účastník zajišťuje samostatně a na vlastní náklady.

Podrobné informace o kurzu         kapacita kurzu již naplněna