Psycholog ve zdravotnictví

Psycholog ve zdravotnictví

 

Zákon č. 96/2004 Sb.§ 22 – Odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví se získává absolvováním jednooborového studia akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie navazujícího na absolvování jednooborového studia akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví

 

Zahájení kurzu: září 2021 a leden 2022

Časový plán studia: min 70 hodin teoretická část, 200 hodin praktická část

Místo konání: Katedra psychologie UK FF, Celetná 20, Praha 1- cca 1x měs. v pátek

Maximální počet účastníků: 40 pro září a 30 pro leden

Podmínkou pro přijetí do kurzu je: absolvent magisterského studia jednooborové psychologie nebo  studující v magisterském studijním programu jednooborové psychologie po absolvování jednooborového studia  bakalářského studijního oboru psychologie  (Zákon č. 96/2004 Sb.§ 22 ).

Cena kurzu je : 8600,-Kč (teoretická část). Praktickou část si účastník zajišťuje samostatně a na vlastní náklady.

Podrobné informace o kurzu         PŘIHLÁŠKA- kurzy jsou již naplněny a náhradníků je hodně

Koncem dubna bude zveřejněna informace o možném přihlašování.

Přednost mají absolventi