Výběrová řízení/Job offer

Přihlášky je nutno podat do 21. 7. 2019 a hlásit se mohou akademičtí pracovníci úrovně odborný asistent / docent / profesor. Sdílejte a předávejte dál. Těšíme se na Vaše CV.

Continue here

Projekt „Učitel v diverzifikované třídě“

Katedra pedagogiky, Katedra andragogiky a personálního řízení a Katedra psychologie FF UK na leden až květen 2019 připravily projekt, který se zaměřuje na podporu pedagogů v oblasti multikulturní výchovy a interkulturního vzdělávání a na práci s žáky v kulturně, etnicky, jazykově a sociálně diverzifikované třídě. Součástí projektu je několikadenní kurz pro pedagogické pracovníky a mentorský program s odborníky z FF UK.

Continue here

laboratoř PLESS

V laboratoři PLESS je možné získat hodiny pro předmět Praxe a stáže. Aktuálně je vypsaná pozice: “Datová analýza v rámci výzkumného projektu studujícího vliv prenatálních a perinatálních zkušeností matek na jejich rodičovské chování a vývoj dětí”, Více informací na: http://pless.cz/tym/vyzkumnici/aps500023-praxe-a-staze ”

Continue here