Studium

Katedra psychologie FFUK v současné době zajišťuje výuku pro studenty samostatného prezenčního tříletého bakalářského a dvouletého navazujícího magisterského studia psychologie.

ČR se přihlásila k respektování standardů vzdělávání v oboru psychologie a výstupních kompetencí pro výkon profese psychologa v zemích EU (EFPA, 2006) s tím, že absolventi našeho studia oboru psychologie mohou získat diplom „EuroPSy – the European Diploma in Psychology“.

Úvod > Studium