Studium

Katedra psychologie FFUK v Praze v současné době zajišťuje výuku pro studenty dobíhajícího jednooborového prezenčního pětiletého magisterského studia psychologie a nově akreditovaného  jednooborového prezenčního tříletého bakalářského a dvouletého navazujícího magisterského studia psychologie.

ČR se přihlásila k respektování standardů vzdělávání v oboru psychologie a výstupních kompetencí pro výkon profese psychologa v zemích EU (EFPA, 2006) s tím, že absolventi našeho studia oboru psychologie mohou získat diplom „EuroPSy – the European Diploma in Psychology“.

Úvod > Studium