Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského (NMgr) studia psychologie získá znalosti celého spektra teoretických a aplikovaných psychologických disciplín, psychologické metodologie a široké škály psychologických metod, osvojí si základní dovednosti pro řešení praktických úkolů. Absolvent NMgr studia je připraven vykonávat odbornou psychologickou práci v oblastech výzkumu a výuky psychologie na vysokých školách, rezortních institutech, zejména však v mnoha oblastech praxe s orientací na ekonomiku, školství, zdravotnictví, sociální služby, soudnictví a vězeňství, dopravu, vojenství, sport ap. Hlubší specializace a vykonávání samostatné činnosti v daném aplikačním oboru předpokládá další postgraduální specializační vzdělávání absolventa, které povede k samostatné odborné psychologické činnosti.

Aktuální pracovní nabídky lze nalézt na těchto webových stránkách pod záložkou Nabídky.

Úvod > Studium > Navazující magisterské > Profil absolventa